• Wijzigingen teamindeling JO13-14-15

  Vorig weekend is voor de meeste jeugdteams de eerste (beker)fase van het seizoen afgerond. Een goed moment om te evalueren of er zaken herzien moeten worden richting de 2e fase.

  Vanuit de trainers van de JO13, JO15-1 en JO15-2 kwam het signaal dat, mede vanwege een flink aantal nieuwe aanmeldingen, de teams te groot waren geworden. Wedstrijden waarbij 6, 7 of zelfs 8 spelers op de reservebank zaten waren eerder regel dan uitzondering geworden. Bovendien trainden ook nog een aantal nieuwe spelers op proef mee in deze teams, waardoor trainers op trainingsavonden soms met 22 kinderen werden geconfronteerd.

  Op de eerste plaats willen we vanuit de jeugdcommissie onze dank uitspreken richting de betreffende trainers en ook richting de spelers en ouders van de betreffende teams over het accepteren van de bestaande situatie. Iedereen heeft zijn best gedaan om er het beste van te maken en speeltijd zoveel mogelijk eerlijk te verdelen.

  Het is echter ook duidelijk dat deze situatie niet kan voortduren. De afgelopen twee weken heeft de jeugdcommissie constructief overleg gehad met de trainers van de betreffende teams, met als doel het opzetten van een éxtra team. Bij deze gesprekken stonden de volgende zaken voorop:

  • Kleinere teams maken zodat spelers meer speeltijd en meer persoonlijke aandacht op trainingen krijgen.
  • Een keeper in elk team.
  • Spelers zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie laten spelen.
  • Spelers zoveel mogelijk op hun eigen voetbalniveau laten spelen.
  • Teams samenstellen die hopelijk (en in grote lijnen) in stand kunnen blijven de komende jaren en samen iets kunnen opbouwen.

  Uiteindelijk hebben deze gesprekken ertoe geleid dat de jeugdcommissie de volgende indeling heeft gemaakt voor de 2e fase van dit seizoen. Tijdens de winterstop (en dus voorafgaand aan de 3e fase) zal opnieuw geëvalueerd worden. Op basis daarvan kan er nog geschoven worden tussen de teams.

  Als jeugdcommissie realiseren we ons dat het voor spelers die van team gaan wisselen, even slikken zal zijn. We hopen op goede wil en een positieve blik van alle betrokkenen om hier, in het belang van de ontwikkeling en het spelplezier van de kinderen, een succes van te maken.

  De teamindeling voor de 2e fase is als volgt:

   

   

 • De bestaande trainers nemen de JO13-1, JO14-1 en JO15-1 voor hun rekening. Voor het JO15-2 team wordt er gesproken met- en een beroep gedaan op een aantal ouders van de betreffende kinderen om de helpende hand te bieden. Daarbij hebben ook de trainers van de overige teams zich bereid verklaart om een helpende hand te bieden. Zeker in de opstartfase.

  Tot slot brengt het samenstellen van dit extra team ook wat praktische zaken met zich mee, in vorm van veldindeling voor trainingen, eigen ballen voor elk team en het aanmaken van nieuwe groepsapps. In deze overgangsfase zal dit af en toe even passen en meten worden, totdat e.e.a. definitief geregeld is. Ook voor deze zaken rekenen we op begrip en een positieve houding bij alle betrokkenen.

  De Jeugdcommissie