• Onderzoek samenwerking jeugdafdelingen de Ster en Haslou

 • Beste leden van De Ster en Haslou,

  Via deze nieuwsbrief willen wij jullie een update geven over het samenwerkings-initiatief van beide verenigingen op het gebied van jeugdvoetbal. In november is al een eerste nieuwsbrief over dit onderwerp uitgebracht. In die nieuwsbrief is ook aangekondigd dat er op 29 december 2023 een informatiebijeenkomst gehouden zou worden. Een samenvatting van de bevindingen van die informatie- en meedenk-bijeenkomst is onderstaand opgenomen.

  Bijeenkomst december 2023
  Op 29 december 2023 vond er een bijeenkomst plaats in MFC De Grous. De opkomst van ongeveer 50 personen is door de organiserende werkgroep als zeer positief ervaren.

  Tijdens de bijeenkomst is door Rob Schulpen (namens de werkgroep) en vervolgens door Har Perebooms (extern begeleider van het proces) nog eens een toelichting gegeven op de achtergrond van de beoogde samenwerking. Kern daarvan is de wens van beide verenigingen om hun jeugdleden zoveel mogelijk spelplezier en ontwikkelmogelijkheden te bieden. In de bestaande situatie wordt dat steeds lastiger, vanwege teruglopende spelersaantallen.

  Deze eerste inleiding leverde al een aantal vragen op, die deels in het verloop van de bijeenkomst aan bod zouden komen. Eén vraag die we specifiek nog willen benoemen is de vraag of deze samenwerking een voorportaal is voor een fusie van beide verenigingen. Beide verenigingen willen benadrukken dat hiervan geen sprake is.

  Na deze inleiding gingen de aanwezigen, in kleinere groepjes, met elkaar in gesprek over een vijftal onderwerpen. Van al deze gesprekken zijn aantekeningen gemaakt door de deelnemers. Deze aantekeningen zijn door de werkgroep op 4 januari doorgenomen en hebben nuttige inzichten opgeleverd voor het verdere verloop van het proces. Onderstaand delen we de opgedane kennis over de behandelde onderwerpen.

  Tenuekeuze
  Het is duidelijk dat de aanwezigen het belangrijk vinden dat de combinatie-teams een uniforme uitstraling hebben en niet afwisselend in shirts van Haslou en De Ster spelen. De werkgroep kan zich hierin vinden en gaat aan de slag met de selectie van nieuwe tenues. Daarbij worden de geopperde ideeën meegenomen.

  Hierbij zal ook zorgvuldig rekening gehouden moeten worden met lopende contracten met kledingleveranciers en lopende afspraken met (jeugd)shirtsponsors binnen beide verenigingen.

  Welke leeftijdscategorie?
  Een grote meerderheid van de aanwezigen geeft er de voorkeur aan om de jongste jeugdteams zoveel mogelijk in de eigen directe omgeving te laten voetballen. De teams die op een groot veld gaan voetballen worden gezien als beste leeftijdscategorie om te starten.
  De werkgroep kan zich hierin vinden en streeft ernaar om volgend seizoen de nieuwe JO13- en JO14-teams als combinatie-teams te laten starten. Dit betekent dus dat de huidige JO12- en JO13-teams volgend seizoen te maken krijgen met deze wijziging.

  Teamindelingen
  Vrijwel alle aanwezigen zijn het erover eens dat teamindeling bij de samenwerkende teams zoveel mogelijk gebaseerd moet zijn op kwaliteit. Daarmee behoort niet alleen gekeken te worden naar voetbaltechnische kwaliteiten maar ook naar inzet, ambitie en mentaliteit. Daarnaast is duidelijk dat men het belangrijk vindt dat er sprake is van een uniform beleid, waaraan voor een langere periode wordt vastgehouden en dat een objectief persoon/personen (jeugdcoördinator) knopen doorhakt.
  De werkgroep kan zich hierin vinden en gaat ook de trainers van beide 1e elftallen betrekken in enerzijds het formuleren van beleid hierover en anderzijds het ontwikkelen van onze trainers en spelers. Voor alle duidelijkheid blijft de samenwerking beperkt tot de jeugdafdelingen van beide verenigingen.

  Complex
  Dat de samenwerking extra reisbewegingen met zich meebrengt is voor allen duidelijk maar wordt, zeker voor kinderen van middelbare school-leeftijd, niet als een groot struikelblok gezien. Een grote meerderheid geeft voor de trainingen de voorkeur aan één training per week in Stein en één training in Elsloo. Voor wedstrijden is een meerderheid voorstander van het idee dat elk team een half jaar de thuiswedstrijden in Elsloo speelt en het andere half jaar in Stein.

  De werkgroep kan zich hierin vinden.

  Tops en Tips
  Er zijn een twintigtal tops en tips benoemd door diverse aanwezigen, waar de werkgroep haar voordeel mee gaat doen.

  Hoe nu verder?
  De werkgroep is blij met de grote aanwezigheid tijdens de bijeenkomst en met de nuttige inzichten die deze bijeenkomst heeft opgeleverd. Het is prettig om te constateren dat de aanwezigen op tal van onderwerpen eenzelfde mening hadden. Daarbij realiseren we ons uiteraard ook dat het een utopie is om een weg te vinden die voor iedereen volledig passend is.

  De werkgroep gaat, met de opgedane kennis, verder met het treffen van voorbereidingen voor een geslaagde start van de samenwerking. Eenieder die hier zijn of haar steentje aan wil bijdrage is van harte welkom. Schroom niet om één van de leden van de werkgroep hierover aan te spreken.

  En zoals in de vorige nieuwsbrief ook vermeld is: laten we er ook op beide complexen open over praten en discussiëren met elkaar. Langs de lijn, en in de kantine, nuchter of met een paar pilsjes van Bart of Jo achter de kiezen. Van ideeën uitwisselen worden we alleen maar beter. En voor vragen kunnen jullie altijd bij één van de werkgroep-leden terecht.

  De Ster en Haslou, samen op naar een nóg mooier en nóg beter aanbod voor onze jeugdleden!

   

  Met sportieve groet,

  Souad Hoofwijk

  Rob Schulpen

  Ralph Hensgens

  Dennis Peerbooms

  Jan Verboort

  Roger Peerenbooms