Wedstrijdverslagen

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

Noa dit weekend zit ’t sezoen d’r op veur vriewel alle seniorenteams van os vereiniging. Allein de veterane hubbe nog unne wedsjtried op ’t programma sjtoan kommend weekend. En hie en doa wurt natuurlijk nog get vriendsjappelijke gebald de kommende waeke. In dit aafsjleitende weekend kome nog drie teams in actie. Op zoaterdig troffen zowel de veteranen es ut veerde Heidebloem.

Beide teams keerden terugk zonger punten maar waal mit unne houp sjoon verhoale en foto’s. En op pinkster-moandig bonj os eesjte de sjtried aan mit ’t op de tweede plaatsj genoteerde Venlosche Boys. Auch de mannen van 1 keerden terugk zonger punten maar kenne desondanks terugkkieke op ’n positief sezoen.

Drie wedsjtrieje dus maar. Desondanks auch dees waek waer genog om euver noa te kalle. Mit dank aan troewe correspondenten wie Kenny Lemmens, Mark Habets en Stef Conjour. En unne berg eige ervaringen van de sjriever van dit sjtuk bie de wedsjtried van de veteranen. Veur de letste keer dit sezoen voal laesplezeier gewunsj bie de terugkblik op de waek van os seniorenteams. Mit dees waek opvallend voal sexuele escapades van diverse sjpelers…

Veer beginne dees waek bie os eesjte elftal. Dat sjloot op moandig ’t sezoen aaf mit unne oetwedsjtried bie Venlosche Boys. Dae taegesjtenjer is dit sezoen nuuj in de zuidelijke tweede klasse en deit ’t hartsjtikke goud. Vriewel alle plouge zeen ’t d’r euver ens dat dit eigenlijk de best voetballende ploug oet de klasse is. De ploug bivakkeert dan auch ’t ganse sezoen al in de top 3 en mot in de eind-rangsjikking allein ’t ongenaakbare Sjaesberg veur zich dulden. In de thoeswedsjtried houw os eesjte al kennis gemaak mit de krach van Venlosche Boys en aafgeteikend mit 1-4 verloare. En aangezeen veur die ploug auch nog get op ’t sjpel sjting (de 2e plaatsj op de ranglies leverde immers noacompetitie op, de 3e plaatsj neit) beloafde ’t veuraaf zeker gein gezapige partie te waere.

 

Coach Czornyj kreeg op vriedig te make mit unne fikse taegevaller. En dat bringk os geliek bie de eesjte aangekondigde sexuele escapade van unne sjpeler dees waek. Want op os eesjte lup unne sjpeler rondj dae, tot veur kort, bekend sjting es unne echte iezervraeter. Gein minuut missen, nooit geblesseerd, jeder training volle gaas gaeve, jeder vriej moment in de sjportsjool om aan zien lichaam te wirke. Kortom: unne ideale sjpeler veur jedere trainer. Hae begoosj dit sezoen auch nog mit drie goale in zien eesjte veier wedsjtrieje. Gein voelke aan de loch…

Tot de jong ging vrieje mit zien Nicky. Hae oogde mit de waek vermuijder, woort in de sjportsjool veur vermis opgegaeve, klaagde euver pienkes in de lies en leet zich zelfs verleiden tot ’t sjpele van ’n femieje-toernooitje mit un sjtel hitsige dames:

foto1Op dat toernooitje woar d’r nog niks aan de handj. Maar eine nach mit drie dames, get zjweepkes, handjboeien, en unne blindjdouk wiejer en Davy zoog zich genoodzaak om zich geblesseerd aaf te melden veur de wedsjtried taege Venlosche Boys.

Coach Czornyj sjikte zien ploug doa op in de volgende samensjtelling de wei in:

Kis: Esat

Achter: Roel, Tim, Paolo en Sjoerd

Midden: Ricardo, Stan en Guido

Veur: Hassan, Ikram, Thijs

Ut versjlaag van ut eesjte kump dees waek, veur de verangering, ens neit van de gebroekelijke reporters, de gebroeders Wanten. De rejene veur hun aafwezigheid woare zeer oeteinloupend. Randy houw un zjwoar euververmuijde rechterpols, es gevolg van un oerelange, intensieve besjtudering van ’t optraeje van de Maltese zangeres op ’t Eurovisie Songfestival.

Wesly Wanten doa-en-taege woar moandig thoes hersjtellende van un operatie wobie get auwt iezer oet zien lichaam is gehoald.

foto2

En zo leek Iron Man Wesly mit un medische ingreep gedevalueerd tot unne normale sjterveling. Niks bleek echter minder woar. De eesjte berichten van Wesly maakten dudelijk dat de operatie zien libido neit houw aangetast:

foto3

Noe liek dat allemoal nog vriej braaf. Maar ’t ging wiejer:

foto4

Vanwaege ’t ontbraeke van van de gebroeders ‘Wanteliç’ woort in allerijl Frans Beaujean ingesjakeld om versjlaag te doon. Dae bedach zich gein moment, sjprong in de auto, sjtelde ziene navigatie in (dae veur ’t lests in 1987) geüpdate woar en racete euver de Middenpeelwaeg richting Venlosche Boys, om un oer later te arrivere… op de Nachtegaalsjtroat in Velden… Gelukkig veur Frans houw auch de pap van Marko Jevric unne navigatie oet de veurige eeuw in de auto en arriveerde dae vlak noa Frans in Velden. Mit z’n tweeje wisten ze gelukkig toch nog net op tied de waeg noa ’t complex van Venlosche Boys te vinje om versjlaag te doon.

Op un door de dreugte lestig besjpeelbaar veldj ging de eesjte helf geliek op. Mit name Stan sjpeelde un iezersjterke eesjte helf en heerste op ’t middenveldj. Helaas woar ’t Venlosche Boys dat de score oapende. Unne sjone aanval euver hunne rechterkantj leidde tot unne veurzet en vervolges tot un onvervalsjte scrimage veur de goal, wo unne sjpeler van de Venlose ploug ’t letste tikske koosj gaeve om de 1-0 aan te teikene. Dat woar geliek auch de rus sjtandj.

Onger de rus moosj captain Guido helaas aafhoake. Hae woort vervange door Marko Jevric, dae in de sjpits ging sjpele. Ikram zakte un plaatsj terugk noa ’t middenveldj. Noa de rus deige de sjnelle vleugelsjpitse van os eesjte, Hassan en Thijs, hun utesjte bes om get te forceren, maar misten vandaag get finesse. En bovendien vonje beiden in de backs van Venlosche boys geduchte opponenten.

In de tweede helf moosj auch Thijs helaas geblesseerd oetvalle en woort hae vervange door Luc Spaans. Tim woar effe doanoa kort bie de geliekmaker maar helaas eindigde ziene inzet taege de ongerkantj van de lat. Coach Czornyj besjloot doa op 1 op 1 te goan sjpele. Bob Dukers verving Sjoerd Vanmulken. Dat leverde ruumte op veur Venlosche Boys in de taegenaanval. En doa maakte die ploug prima gebroek van. Oet unne sjone aanval euver links woort de bewaeglijke sjpits bereik dae dreug de 2-0 aanteikende. En doamit woar de wedsjtried gesjpeeld.

Ondanks de nederlaag kent os eesjte terugkkieke op ’n prima sezoen. Net zo wie veurig joar behoalde de ploug de viefde plaatsj op de ranglies. D’r woort weliswaar, in taegesjtelling tot de veurige twee joare, gein noacompetitie gehoald, maar dat is meestal auch un kwestie van un bietje geluk mit ’t programma in ein van de drie periodes. Hie en doa klonk d’r get kritiek op de verminderde sjterkte van de defensie, maar de ciefers ontkrachten dat auch grotendeils. Euver un gans sezoen houfde de ploug immers maar 5 goale meer es veurig joar te incasseren. En doa sjting taegeneuver dat d’r voal en voal meer woort gescoord es veurig sezoen. Om nog maar te zjwiege euver de prachtige oetgesjpeelde aanvallen die neit doeltreffend woorte aafgerondj.

Wiejer is ’t hartsjtikke positief dat dit sezoen waer un aantal jonges oet de eigen jeugd hun debuut hubbe gemaak op 1. Bob Dukers, Sjoerd Vanmulken, Luc Spaans, Charaff Khaddouri en Youri Voesten. Mit de toekomst van os eesjte zit ’t dus waal sjnor.

Van ut eesjte goan veer euver noa de twee teams die moosjte sjpele in Gelaen taege Heidebloem. Te beginne mit ut veerde. ‘De zoepnaze’ sjpeelden hunne letste competitiewedsjtried en dae wedsjtried sjting auch nog ens in ’t teiken van ’t aafsjeid van ’n aantal coryfeeën: Kenny Lemmens en Pascal Conjour goan kommend sezoen probere om ’n plekske te bemachtigen op ut tweede. En coach Patrick Nordhausen zjweijt noa joarelange inzat aaf.

De ploug besjloot zich nog eine keer biejein te rape om die mannen un groots aafsjeid te gaeve. Jederein woar de oavend veur de wedsjtried netjes thoes gebleve. Gein gezoeps dus ‘the night befor’… Behalve dan Peter Paes. Dae haet bliekbaar sjiet aan alles en leet zich doodleuk zo op de foto zette:

foto5

Gelukkig woar de res van de ploug waal fit. Ut massaal toegesjtruimde publiek kreeg unne fantastische pot voetbal veurgesjoteld. Ut sjpel golfde op en neer en de goale vele wie riepe appele van de boum. Noa sjlechs 15 minute sjpele sjting ut veerde al mit 3-1 achter. Dertig minute gaas gaeve wiejer sjting d’r unne 4-5 veursjprong veur ut veerde op de borden. In de tweede helf bleek helaas dat de keeper van Heidebloem net get minder gezoape houw es Peter Paes en dus eindigde de wedsjtried in 6-5 veur de mannen oet Gelaen. Doelpuntenmakers veur ut veerde woare de twee huurlingen van ut viefde: Thijs Kemp scoorde 3x en Bob Schoutrop 2x. Bob leet d’r doamit auch gein misversjtandj euver besjtoan wae dit sezoen de gouwe sjoon geit winne. ’T is lang sjpannend gebleve in dae race om de topscorerstitel van os seniorenteams, maar oeteindelijk sjting d’r absoluut gein moat op Bob. Proficiat!

Maar de oavend dreijde bie ut veerde dit keer neit om de makers van de goale maar om un drietal angeren. Want vlak noa de wedsjtried woorte die in ut zönke gezat door hun teamgenoten. Te beginne mit de oetreiking van de zilveren sjoon, es keuning van de assist. Dae pries woort door captains Mark Janssen en Kenny Lemmens oetgereik aan Johnny Pantus:

foto6

Vervolges woar ’t auch de bedoeling om de gouwe sjoon oet te reiken aan de topscorer van ut veerde, Pascal Conjour. Dae woar echter aafwezig en zo komme veer op ’t volgende Sjter-lid dat mit zien sexuele escapades dit versjlaag hoalt. En noe heur ich uch al denke: wie kent dae muige Pascal zich noe in godsnaam geblesseerd hubbe in bed? En die gedachte is volkomme terech. Wat geer echter vergaet is dat wo de ein in ’t huwelijk passief is, de anger zich extra mot insjpanne in bed. En die constante euverbelasting woar Bianca van Pascal zoaterdig te voal gewoare. Mit unne ram vaszittende nek moosj ze door Pascal zelfs noa de hoesartse-post op ’t ziekenhoes gebrach waere. En dat auch nog ens eine daag veurdat hun dochter Iris de communie moosj doon en d’r ’n groot fees in hoeze Conjour op ’t programma sjting.

Pascal koosj op zoaterdigoavend dus neit ziene pries in ontvangst numme, maar unne daag later kreeg hae deze, bie heum thoes, esnog euverhandigd door Kenny, op ‘t communiefees. Pascal woar zichtbaar geëmotioneerd. Al kenne die troane auch te make hubbe gehad mit de raekening van de Ruyl die hae 5 minute doaveur houw gekrege:

foto7

Euver veerde elftal-sjpelers en communiefeesten gesjproake trouwes: auch Rick Kostons maakte zien opwachting op un communiefeest. De zoon van Sjter-sjponsor Roy Wessels, Bart, deig zondig auch de communie en Roy houw ziene buurman, Rick Kostons, auch oetgeneudig. En Rick toonde zich auch neit te beroerd om laat op de oavend nog effe un lekkere Hazes-hit oet zien gouwe sjtrotje te loate sjallen:

foto8

En tot sjlot woort auch de aafsjeid nummende coach Patrick Nordhausen zoaterdig noa de wedsjtried in ’t zönke gezat. Kenny: “Van ut veerde haet dae man éch un hecht team gemaak, zowel op es naeve ’t veldj. Patje bedank! Hoapelijk kent hae kommend sezoen nog ’n anger functie kriege binne os vereiniging want dae man is goud waert.”

foto9

En omdat achter jedere geweldige kael auch un goei vrouw sjteit, woort auch Patricks vrouw Silvia nog effe bedank mit ’n blumke:

foto10

De zoepnaze van 4 dronke zich vervolges nog un paar pinten in de kantine van Heidebloem om vervolges te vertrekke noa Tillie van de Bekker wo nog 100 bonnen en ’n optraeje van DJ Stan the Man op hun wachtten.

Es aafsjleiter van dit sezoen is d’r nog maar ein team te besjpraeke dees waek: de veteranen. Ich woar veuraaf effe bang dat d’r get weinig te sjrieve woar dees waek, omdat d’r maar drie wedsjtrieje woare. Maar dat woar boete de veteranen geraekend. D’r is namelijk waer ’t hele, hele, hele houp sjaele kal veurbie gekomme wo geer van moag mitgeneite.

Te beginne mit waer get sexuele escapades. En doa zeen vanzelfsjpraekend nogal get gegadigden veur in dit weergaloze team vol sexueel hoogbegaafde luuj. Maar ich wul ’t dees waek neit hubbe euver de bisexuele gevuiles van metroman Mat Cremers. En auch neit euver ‘the king of oral pleasure’ Ron Marshal (“ich ken zo goud b#ffen, dat Prinses Christina zelfs waer rech kik, es ich kloar ben”). Auch porno king Will Leurs sjteit dees waek neit in the picture (althans, neit noe. Will kump dalik waer). Aevenmin es de sjnoepreiskes noa Thailand van Math Caanen of de mega-lange sessies mit Karin, die Piele unne hernia hubbe opgeleverd.

Nae de veteraan wo ’t hie om geit is Stef “King” Conjour. Dae meljde dees waek dat hae nog ummer hersjtellende woar van un flinke bloas-ontsjtaeking. Un aandoening die se normaliter allein maar bie dames veurbie heurs komme. Dus toch maar ens effe gegoogled wie se dat oplups en man zeende. En, d’r van oetgoande dat hae gein niersjtein haet, leverde dat leuke info op euver Stefs liefdeslaeve:

foto11

Gelukkig bleek Stef waer hersjteld op zoaterdig en koosj hae mitsjpele mit de vets. Datzelfde gold veur Will Leurs, dae twee waeke geleje nog geblesseerd woar geraak. Will woar dus waer fit. En auch zien vrouw Mia leet waer van zich heure dees waek. En waer woar facebook ’t medium wo op ze de publiciteit zoch. Eesj door heure man te “taggen” op facebook bie de volgende foto:

foto12

Dat “taggen” woar de attente Gerard Martens opgevalle en dae deilde dit op de groepsapp van de veteranen mit ’t bericht: “Volges mich is de oprit kloar.”

Euveriges woar ’n groot deil van de veteranen neit op de heugte van de beteikenis van ’t woord taggen. Eddy Ubbink vroog in ’t kleidlokaal aan zien teamgenoten: “Taggen… is dat ’t zelfde es squirten?”

Maar bie dit eine berich van Mia Leurs bleef ’t neit dees waek. Want op zoaterdig spamde ze ’t volgende bericht de welt in:

foto13

En dat is natuurlijk vouer veur emes wie Ron Marshal. Dae woar d’r wie de kippen bie om te reagere:

foto14

In ’t kleidlokaal woort Will om opheldering gevroag door Robert Lucassen.

Robert: “Om wat veur apparaat geit dat dan? Un trilplaat?”

Will: “Wattuh? Oh dat. Nae ein of angere zuiger.“

Ron: “Wie zaesse? Is Mia unne zoeger? Is die 850 euro dan per oer of per joar?”

Mat C: “Nae, veur ummer. En dan krigse auch nog 7 joar garantie. Doe moags heur allein neit terugkbrenge, he Will.”

In de middig veuraafgoand aan de wedsjtried woort d’r op de groepsapp waer gecommuniceerd wae rechsjtreeks ging en wae vanaaf ’t Hetjen zou vertrekke. Thijs Otten zou rechsjtreeks goan omdat hae nog aan ’t wirke woar. Ron reageerde waer ens ad rem:

foto15

Gerard Martens houw gein verveur veur zichzelf en zien dochter Shauni en vroog om hulp. En die hulp is ummer kortbie in zo’n hecht vriendenteam:

foto16

Shauni van Gerard kreeg auch geliek un grote rol toebedeild want ze woort door coaches Frans en Leon ’t kleidlokaal binnegesjik om de opsjtelling veur te laeze. Leon vroog eesj discreet vanachter un gesjloate kleidkamerdeur of de kust veilig woar:

Leon: “Jonges, zeet geer allemoal aangedoan?”

Willem: “Wiezo dat?”

Leon: “Shauni sjteit hie.”

Ron: “Joa maar doa doon ich neit muijlijk euver. Ich kleij mich waal sjnel oet.“

Shauni koom vervolges binne en loos de opsjtelling veur. Willem Thewissen en Ron Marshal zote op de bank.

Ron: “Bahbahbah, dit is de waeg van de minste weersjtandj. Die mit un sjlech huwelijk sjpele allemoal.”

Will: “Ich hub ein goud huwelijk!“

Ron: “Vuils doe dich aangesjproake dan, hahahaha?”

Will: “Ja, de res hilt zich sjtil.”

Dennie: “Ich vuil mich neit aangesjproake. Ich ben neit getrouwd.“

Ron: “Doarom pak ich die van dich auch nooit. Dat is gein sjport.”

Veur de wedsjtried woar d’r in de kantine nog un incident dat gelukkig minder media-aandacht trok dan ’t incident van ’n waek eerder. Auch dit keer woar unne sjeidsrechter doa getuge van. Dae lag ’t incident op de foto vas en rapporteerde op de groepsapp:

foto17

De wedsjtried taege Heidebloem zou unne zjwoare waere. Bie de Gelaense ploug lup beheurlijk get kwaliteit rond mit un sjone combinatie van jeugd en routine, in de personen van Paul Hendriks en Ton Caanen. Dae letste houw un waek geleje nog alle veurpagina’s gehoald es technisch directeur van Roda JC, wie Roda-coach Kalezic un weinig flatterende quote goof:

foto18

Noa aafloup in de kantine woar Ton Caanen auch ongerwerp van gesjprek. Marc Lacroix kupte de veurzet prima in.

Mat: “Dae Ton Caanen zuut d’r nog jongk oet veur ziene laeftied.”

Marc: “Dae haet auch niks geleje, es tweedehands autoverkouper.“

De eesjte helf ging nog redelijk geliek op. Heidebloem koom weliswaar al sjnel op unne 2-0 veursjprong, maar auch De Sjter kreeg de neudige kansen. Rob Schulpen, Stef Conjour en Robert Lucassen houwe ’t vizier echter neit sjerp sjtoan. Vlak veur rus koom d’r toch de aansjleitingstreffer. Un dubbele 1-2 tusje Robert Lucassen en Rob Schulpen woort door dae letste doeltreffend aafgerondj.

Door dae aansjleitingstreffer ging de ploug toch redelijk tevreje ’t kleidlokaal in. Wisselsjpeler Willem Thewissen boorde al ’t optimisme echter sjnel de grondj in. Rene Hillen noom ’t echter veur de basiskrachten op.

Willem: Bahbahbah dit woar sjlech jonges. En wit geer waal wie frustrerend ’t is? Langs de kantj te motte zitte, zo’n sjlech voetbal te zeen.. en doe kens niks.”

Rene: “Dat is auch precies worom dasse langs de kantj zits. Doe kens niks!”

De tweede helf goof Heidebloem flink gaas en leep zelfs oet noa 6-1. In de letste 5 minute verzachtten Robert Lucassen en Dennie Vorstermans de pien enigszins mit eretreffers die de eindsjtandj op 6-3 bepaalden.

Noa de wedsjtried besjloot Willem Thewissen zien nichske Shauni effe un ongemekkelijk gevuil te gaeve in de kantine door in heur biezeen ’n gesjprek aan te knuipe:

Willem: “Rob, wis doe dat Shauni vruiger ummer verlief op mich woar? Maar ich hub doa nooit get mit gedoan.”

Shauni: “Sjei oet, Willem.”

Willem: “Ich wol dat waal, maar dat kense mit femieje baeter neit doon. Witse woarom, Shauni?”

Shauni: “Zucht… nae.”

Willem: “Dan krigse kinjer mit zonne dikke kop dat d’r geine helm meer op pas.”

Maar Shauni leet effe later zeen dat ze neit allein goud kent incasseren maar auch prima kent oetdeile. En auch nog ens in de richting van de best gebekte veteraan. Dae reageerde, wie verwach, lekker gevat.

Shauni: “Ron, ich venj ’t ech raar om dich noe te zeen voetballe. Vruiger vonj ich dich nog ummer de beste voetballer.”

Ron: “En noe allein de knapste zeker.”

In de kantine van Heidebloem woorte d’r nog un paar pinte gedronke. En doanoa ging jederein ziene waeg. Roger d’n Doam ging richting de Poart, leet zich helemoal vol loupe en houw vervolges geluk dat Johnny van de Spin ‘m euvereind koosj haute.

foto19

En Ron Marschal trok noa zien tweede moederlandj, Belsj, richting un café wo ze ‘m bliekbaar goud kenne, gelet op ’t feit dat ze doa op de WC un trepke hubbe kloarsjtoan veur de pisbak, speciaal veur Ron:

foto20

Es aafsjleiter dees waek un historisch iets, mit in de hoofdrol veteraan Marc Lacroix. Marc is bie jederein bekend es unne keurige hoesvader, leraar op de Hoge sjool en hardcore Fortuna fan. En precies dat sjtempel zurgde veur verwarring wie Marc ’n bericht op de verkeerde groepsapp sjmeet. Willem Thewissen sjreef datgeine wat jederein dach:

foto21

Marc leet d’r echter gein graas euver gruije om oetlegk te gaeve. Maar in dae oetlegk herkende wederom Willem Thewissen get wat nóg unieker woar dan de Formule 1 euverwinning van Max Verstappen:

foto22

En doamit kump d’r, noa 27 versjlage van gemiddeld 20 pagina’s (Harry Mulisch eat your heart out!) un einde aan un prachtig sezoen veur os vereiniging. Prachtig omdat d’r, ongeacht de resultaten, jeder waek genog te lachen woar bie de diverse seniorenteams. Un speciaal woord van dank wul ich loate oetgoan noa de vaste correspondenten die mich jeder waek van informatie veurzoge: Randy en Wesly Wanten, Jari Knoops, Dennie Vorstermans, Mark Habets, Rene Gooren, Kenny Lemmens, Mike Schippers en Robin Martens. Hartsjtikke bedank!

En ’t allergrootste woord van dank geit oet noa webmaster Hein Meijer en facebook-beheerder Ralph Doek, die jedere zondig of moandig nog un paar uurkes in de weer woare om de versjlage online te zette veur uch. Klasse mannen!

Pes volgend sezoen!

Rob Sjulpe

rob schulpen laatste2016

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.