Wedstrijdverslagen

In ’n weekend wo in de temperaturen zomerse hoogten bereikten woar ’t sjmulle bie de diverse seniorenteams van De Sjter. De beesten van 5 houwe dit weekend vrie, maar échte voetbal-beesten Thijs en Bob deige waal mit bie ut veerde en scoorden doa auch nog. De dames houwe doordewaeks al gesjpeeld taege (en verloare van) de dames van Geertruidse Boys.

Ut driede sjpeelde heure letste competitiewedstried, koom waal op veursjprong, maar moosj ut oeteindelijk toch aaflegke taege de hoger genoteerde buren oet Baek. De veteranen moosjte, zonger ’n gans peleton aafwezigen, un nederlaag incasseren taege unne voal jongere Belsje opponent. De zoepnaze van 4 sjpeelde op ’t sjrikbarend vruige tiedsjtip van hauf 10 oet in Hulsberg en deig dat mit ’n selectie die Urpop nog in de bein én in ’t köpke houw, maar hoalde desondanks via un klinkende 1-7 euverwinning de punten op.

Ut tweede sjloot heur hoofdklasse-avontuur aaf mit unne thoeswedsjtried taege Blauw-Geel oet Veghel en de mannen van Rudy lete wederom zeen ’n perfecte ontwikkeling doorgemaak te hubbe, zowel individueel es es team. De oetwedsjtried in Veghel woar immers op 13 september nog mit 7-0 verloare. Maar thoes sjpeelden ozze mannen gistere op prachtige wieze mit 3-3 geliek. En tot sjlot sjpeelde auch os eesjte elftal heure letste thoeswedsjtried van ’t sezoen, taege erkend subtopper LHC. Die ploug bliek os eesjte de letste joare prima te ligke, zo woort zondigmiddig waer ens bevestigd. In ’n gala-veursjtelling van de boavesjte plank woort LHC op un 6-2 nederlaag getracteerd. De kers op de taart van dit weekend woort verzurg door Roger d’n Doam. Maar doa euver aan ’t einde meer. Loate veer eesj de waek maar ens goan doornumme.

En die waek begoosj mit ’t neudige commentaar aan ’t adres van de sjriever van dit sjtuk vanwaege ’t late versjiene van ’t veurige versjlaag. De reje is, net zo wie dees waek, dat ich heel af en toe auch get angere planne hub op zondigoavend. Origineelste opmerking doa euver koom op naam van oud-jeugdtrainer en huidig besjtuurslid van de supportersvereiniging én vaste volger van De Sjter 1, Peter Smeets:

foto1

Bie de veteranen begoosj de waek mit terugk kieke op de gewonne wedsjtried van un waek eerder. Gerard Martens rapporteerde doa euver aan Willem Thewissen, de vaste rechsback, dae de wedsjtried houw motte missen:

foto2

Willem brach vervolges ter sjproake dat d’r bie de veteranen un aantal sjpelers rondjloupe mit vedette-neigingen die ummer nét neit kenne es d’r unne zjwoare taegesjtenjer op ’t programma sjteit. Willem zelf goof aan dat hae in jeder geval van de partie zou zeen in de kommende wedsjtried taege ’t sjterke Eisden oet Belsj:

foto3

Op dinsdig houw voetbal-dier en Germanofiel Gerard Martens de Champions League-wedsjtried tusje Bayern en Atletico bekeke en veurzoog hae dem van genuanceerd commentaar. Willem Thewissen raakten doa op verwikkeld in ’n discussie die terugk in de tied ging van de banken-crisis noa de tweede wereldoorlog noa de tachtig-joarige-oorlog en vervolges waer netjes terugk koom in de huidige tied:

foto4

Aevenens op gounsdig meljde De Sjter 1-hardcore fan Frans Beaujean zich op de app mit ’n wijsheid wo de sjriever van dit sjtuk, ten onrechte, unne bekende filosoof in meinde te herkenne:

foto5

Op donderdig woar ’t Hemelvaartsdaag. Jederein lekker vrie en auch nog ens heerlijk zomers waer. Aanleiding veur unne grote groep Sjter-leje om de fits te pakke noa Urmond om Urpop bie te wonen. En dat leverde sjoon plaetjes op, mit in de hoofdrollen veteraan Will Leurs en zoepnaas van ut veerde Rick Kostons:

foto6

En es zo’n foto van Will langskump dan is ’t aaftelle tot de waekelijkse verwiezing noa porno-films en opritte veurbiekump. Leon Fredrix en Thijs Otten woare d’r dees waek sjnel bie:

foto7

Maar, zo wie gezag, auch Rick Kostons woar aanwezig op Urpop. Wie hae doa effe un momentje veur zichzelf houw en zich rustig houw neergezat, informeerde Stef Conjour geliek bie Rick’s ploeggenoot Kenny Lemmens of ze Rick kwiet woare. Kenny maakte zich echter minder druk om Rick es Stef en reageerde precies zo wie ’t unne sjpeler van De Sjter 4 betaamp:

foto8

Bie ut veerde hubbe ze al lang geleerd om zich neit druk te make om Rick. Dae vilt waal dekker urges in sjloap. Aafgeloupe gounsdig beveurbeeld nog houw Rick zo’n momentje. Gelukkig woare Peter Paes aanwezig om op Rick te lette… en ’n foto te make

En van Urpop sjakele veer euver noa de wedsjtrieje van os seniorenteams dit weekend. Aangezeen ich zelf neit aanwezig koosj zeen, ben ich Willem Thewissen voal dank versjuldigd veur ziene inbreng (al moosj ich ‘m waal nog effe door google translate loate omzette van hollesj noa dialect). En ’t veurdeil dat ich ’t unne keer neit zelf hub gesjreve is dat geer noe auch ens van emes angesj dan van mich kent heure dat Willem Thewissen waer ens foutloos sjpeelde:

Deze Belsje ploug is ein van de zjwaordere taegensjtenjers. Opvallend is het dan dat altied dezelfde vedetten van weleer waal get angesj gepland hubbe wodoor ze in jeder geval neit kenne voetballe. Rob Schulpen houw unne naevendag (of woar ’t unne nichtendaag?). Jack Linders woar zeilen met zien tupperware bootje. Stef Conjour wirkte 2 daag aan zien huwelijk. Veur Stefan Janssen woar ‘t aanvangstiedsjtip van 15 oer te vruig. Mathje Caanen moosj aan zien nuuje hoes wirke, terwiel hae zien henj verkeerd om haet sjtoan. Paul Janssen houw papa daag en Will Leurs woas gelukkig verhinderd. Allein echte helden aan de aaftrap en omdat Robbie Schulpen d’r neit bie wol zeen taege deze sjterke taegesjtenjer, koosj d’r in ut kleidlokaal geweun vriejoet gesjproake waere. Vandaag dus geine sjtomme kal. Ron Marchal woort door ziene auwtste zoon gebrach. Ut ouwe baasje houw gein sjtum en woar geradbraak door de day before. Willem Thewissen hoastte zich, ondanks alle verzuike van zien teammaten om ‘t rustig aan te doon, van Groningen noa Eisden / Maasmechelen om aan de aftrap te kenne sjtaon. Auch ziene naef Gerard leet zeen dat hae ech een sjtoere is door, ondanks de derde groads verbrenning die hae op ‘t zonneterras boave Harie de Frit opleep aan zien linkersjeenbein, geweun mit te voetballe.

De wedstried behouf weinig commentaar. De Belsje hubbe un ploug van gemiddeld 35 jaor. Un paar teenagers en un paar 40 plussers die redelijk op niveau hubbe gesjpeeld. Eigenlijk mochten De Sjter sjpelers neit in ‘t sjtuk veurkomme. Dit zeker gezeen de temperatuur die opens taege de 30 graden aanleep. De Sjter pufte en kraakte maar goof zich neit zomaar gewonne. Ut woort 1-0 noa un kleine communicatiefout van Mat en Marc. Un echte onneudige kutgoal. Ut publiek, get Belsje madammekes, ging d’r ens goud veur zitte. Opens houwe ze Roger Damen gesjoate. “Is die met de brommer omdat hij de helm onder het shirt heeft? “ klonk het langs de kantj. Roger heurde dat, vroog de bal, dreijde drie keer rondj ziene as en zette un paar jonge Belsje te kakken, goof unne magistrale sjtaekpass op Misha, die ziene taegesjtenjer oetkapte en Rob van der Linden bedeinde. Robbie de Braziliaan knalde de 1-1 in de touwen. Roger rende noa de supporters van ‘t andere vak toe en deig un brommer geluid noa. Broemmm, broemmm, broemm!! Hae won eeuwig respect aan de kantj.

De tweede Sjteinse fout leet helaas neit lang op zich wachte. Unne hoge bal dae 10 minute ongerwaeg woar, woort ingekup door unne Belsj van 22 joar en 2 maeter. Toch houw dit neit moage gebeure. Rus 2-1. Pep en the only one, pepten hun jonges nog eine keer op in de rust. Eddy en Robert probeerden alles maar ut geluk woar neit aan hun ziej. Helaas woar ut waer laconiek verdedige dat de 3-1 beteikende. Rene dach de bal te kenne oprapen maar plots woar d’r unne Belsj dae doa un beinke tusje sjtook.

De moewe woorte opgesjtruip. Willem goof ein van zien perfecte lange bel op Roger. Roger tikte noa Rob dae op zien beurt noe Misha bediende. De kleine man joog de 3-2 in de touwen. De Belsje zatte vervolges alles op alles. Un combinatie aan hunne linker kantj woort opgezat. De Belsje Italiaanse back wol “doorstjaeke” maar zoog neit dat Willem in de waeg sjtong en knalde taegen ‘m op. Unne helle gil en de back zeeg ten gronde. Auch de sjeidsrechter, un soort kale oetveuring van Math Haagmans, vonj dit gein euvertreding en leet terech doorsjpelen. Danny Vorstermans rende zich de longe oet zien lief, woar euveral, verdedigde, veel aan en sjoot van 50 maeter op de goal (net euver).

De eesjte echt mooie goal van Belsje kantj woar de 4-2. Hunne libero koom ongehinderd oprukken en moch dat auch vriejoet doon. Hij besjloot van 40 maeter de bal in de krusing te jagen. Ron Marchal koom veur de letste 10 minute nog in ‘t veldj maar koosj ziene dreij neit vinje. De trucskes die hae mit zien korte beinkes probeerde te doon mislukten un bietje. Hae goof unne verkeerde pass dae bie unne Belsj in de vuit koom. Rene Hillen reep “hei Ronnie die gaele zin van ôs”. Effe later koom unne perfecte oettrap van Rene richting Ronnie, dae vervolges niks deig en de bal geweun euver zich haer leet sjtutere bie unne Belsj in de vuit. Wo op Ronnie reep “ Hei Rene, die gaele zin van ôs”.

Unne onterechte penalty (sjpits leep taege Willem aan en leet zich geweun maar vallen) beteikende de 5-2 eindsjtandj. Allein Gerard en de sjeids vonje dit unne penalty.
Doanoa ging ut nog euver vanalles maar veer houwe geine notulist. Mat Cremers houw waer ens ziene roze boxer aan. Op ut terras zoot un vrouw mit “cameltoes”. Thijs houw ens unne keer neit de wedsjtried kenne omgooie mit zien invalbeurt. Ut beier woort getap wie zjwangere vrouwenpis en voal van dat sjoons. Oh joa, en Eddy Ubbink wol ens ervaren wie ’t is om in de ongerboks te douchen en concludeerde gans tevreje: “noe zuut tenminste geine ’t es ich onger de douche sjtoan te zeike.”

Daonao togen veer van ut stadion van Patro noa oud Eisden wo ’t redelijk laat woort. Mit dank aan de helden die d’r woare: Rene, Mat, Gerard, Marc, Willem, Denny, Misha, Eddy, Robert, Roger, Robbie, Ron en Thijs.

Mit nogmaals dank aan Willem veur dit versjlaag van de veteranen, sjakele veer euver noa de zondig. De dames en ut viefde houwe niks te voetballe. De mannen van 4 waal. Om hauf teen nog waal! En auch nog ens oet in Hulsberg. Coach Nordhausen woar d’r veuraaf absoluut neit gerus op en goof Kenny opdracht om speciaal beier oet Zuid Afrika te loate aanrukken om zien troepen te motiveren. Kenny ging op zuik en houw al sjnel pries:

foto10

Nadere besjtudering van ’t etiket goof antjwoord op de vroag woarom de keuze van Kenny noe sjus op dit beier woar gevalle:

foto11

Ut speciaalbeier oet Zuid Afrika bleek unne gouwe greep want de mannen van 4 lepe zich de longe oet ut lief op de vruige zondigmurge en lete niks heel van hunne taegesjtenjer. De wedsjtried eindigde in un klinkende 1-7 euverwinning. De goals kome op naam van Pascal Conjour, John Pantus, Michel Beks, Kenny Lemmens en de huurlingen van 5: Bob en Thijs (2x). En doamit sjtegen de mannen van 4 noa un respectabele plaatsj in de middenmoot. Klasse jonges.

Auch ut driede houw unne oetwedsjtried op ut programma sjtoan: op bezuik bie Caesar. Noa un waekelange sjtilte van de reguliere correspondenten Mark Habets en Rene Gooren (behalve es hae scoort), besjloot de sjriever van dit sjtuk maar ens zien oor te loester te legke bie Ralph “Gladiator” Doek. En mit succes:

De mannen van 3 houwe besjloate om allemoal gein slidings te maken op de betonnen mat van Caesar. Allein de kneije van Marc Caubo loge vanzelfsjpraekend noa 90 minute waer gans oape. De godenzonen sjpeelde un sjterk eesjte hauf oer. Einige dissonant woar Ralph Doek dae las houw van unne gans sjlap hangende linker-onger-erm vanwaege ’t bloud-tekort door dae knellende aanveurdersbandj om ziene machtige biceps. De mannen van 3 kome zelfs op veursjprong wie Caubo noa 31 minute unne aafgemaete assist van Ralph Doek aafronjde.

Positief punt woar wiejer dat Jos Ostendorf ziene rentree maakte zondig en auch nog ens un foutloze helf aafleverde. Rene Gooren veel op door vanoet alle sjtenj op goal te sjeite, zonger succes. Dennis Wijnen blonk waer ens oet in de goal en haet zich dit sezoen unne geweldige reserve keeper getuind. Robin Heijnen veel waer ens op door zien loupvermogen. Wie de sjeids aaffloot, klokte de sjtappenteller van Robin aaf op 17.174 sjtappen. Auch waer positief woar ’t oethelpen door diverse sjpelers oet de B1. Om Ralph Doek te citeren: “Dat zeen ech toppers!”

Caesar 3 leep in de 2e helf desondanks oet noa un terechte 6-1 euverwinning. Geweun un goeie, jong ploug die terech de noacompetitie ingeit veur promotie. En doamit koom un einde aan ’n sezoen mit weinig sjportieve hoogtepunten veur de godenzonen van 3. Al is de sfeer ut ganse sezoen goud gebleve. Kommend sezoen vas en zeker baetere tieje!

Van ut driede goan veer euver noa ut tweede. Dat sjpeelde heure letste wedsjtried van ’t sezoen thoes taege Blauw Geel oet Veghel. De oetwedsjtried in september sjteit mich nog helder veur de geis. Althans, de sfeer wo in de jonges terugk kome van dae wedsjtried en de feesttent op ’t Hetjen binne kome lope. Van versjlagenheid woar neit ens sjproake. Ut woar meer verbijstering euver ’t gigantische niveauversjil in unne mit 7 goale versjil verloare wedsjtried. “Dit hoofdklasse-avontuur wurt ein groot fiasco”, woar destieds noa 2 verloare wedsjtrieje de veursjpelling.

Maar ut elftal haet dit sezoen un geweldige ontwikkeling doorgemaak. Ondanks blessures en ut waekelijks motte aafsjtoan van dragende krachten aan ut eesjte, ging os tweede mit de waek baeter voetballe. Ongerwaeg woare d’r de tweede sezoenshelf waekelijks complimenten van taegesjtenjers veur ’t vertoonde sjpel: voal sjtried en un positieve sjpelopvatting. Un sjpelopvatting die auch de neudige punten opleverde wodoor ’t team tot veurige waek nog oetzicht houw op handjhaving.

Coach Crutzen maakte zien ploug auch complimenten veuraafgoand aan de letste wedsjtried van dit sezoen en vroog zien sjpelers om nog eine wedsjtried ut graas op te vraete. Ut tweede troaj gehavend door sjorsingen aan. De opsjtelling zoog d’r es volgt oet:

Kis: Bastiaan (dae ut neit koosj loate om veur de wedsjtried effe onger ut t-shirt van Willem Thewissen te vuile of die verhoale euver dat wesjburdje ech woar zeen)

Achter: Captain Steve, Jari, Cyril en Sjoerd

Midden: Amir, Bob en Youri

Veur: Frank, Marko en Wesley

Bank: Twan, Frusj, Mitchell en Jesse

Vanwaege sjorsinge ontbroke Joep en Charaf, dae dus veurige waek ziene letste wedsjtried veur De Sjter haet gesjpeeld. Charaf geit kommend sezoen veur un plek in ut eesjte bie Neerbaek. Unne sjtap dae ‘m van harte gegund is.

De mannen van 2 begoosjten goud aan de wedsjtried. Achterin woar ’t get onwennig maar eigenlijk leep auch dat prima. Noa get kansen euver en weer woar ’t De Sjter dat es eesjte ut netje leet bollen. Oet unne corner goof de mitgekomme Sjoerd de bal veur op Frank dae de 1-0 binnetikte. Bienoa houw de boetesjpel sjtoande Marko Jevric nog ’t letste zetje gegaeve maar gelukkig deig hae dat pas achter de lien, wodoor de goal goudgekeurd woort.

Noa ein hauf oer sjpele koom Blauw Geel op gelieke hoogte. De nummer 11 van hun, dae un bietje van Bazoer weg houw, slalomde langs 3 man en scoorde zelf. Vief minute later alwaer leidde unne prachtige aanval van De Sjter d’r toe dat Frank Haenraets 1 op 1 veur de keeper koom. Frank bleef rustig en scoorde ziene 2e van de middig. En dus gingen ozze mannen mit unne veuraaf neit verwachte veursjprong de rus in.

In de rus woort maar leifs 3 keer gewisseld omdat Rudy wol dat jederein sjpeeltied kreeg in deze letste wedsjtried. En dat siert coach Rudy heel erg. Mede door zien wisselbeleid haet hae ’t ganse sezoen de ganse groep biejein gehaute. Jederein kreeg zien minuten en d’r woort nemes veur Jan Lul 4 oer in un bus gezat om maar 5 minute te moage sjpele. Menig trainer zou hubbe gekoaze veur korte termijn succes door weinig te wissele. Klasse Rudy.

In de rus woar Cyril de einige verdediger dae bleef sjtoan. Twan koom centraal achterin veur Jari. En Mitchell en Frusj losten Wesley en Sjoerd aaf, die beiden nog mit 1 moosjte sjpele. Steve woort vanoet de verdediging doorgesjove noa de plaatsj van Wesley. Noa de rust woare de mannen oet Veghel ut eesjte kwarteier sjterker. De ongriepbare “Bazoer”, dae un woare ploag woar veur de verdediging, scoorde auch de 2-2. Noa dees goal woort os 2e waer sjterker. Bob en Steve krege kansen op de 3-2 en unne bal van Amir belanjde op de lat. Man of the Match Frank kreeg ’t doanoa op zien heupen en leverde unne perfecte veurzet aaf dae woort ingekup door… Steve nota bene. Jari doa euver: “Un geluk dat Steve in de rus altied zien hoare opnuuj deit, want angesj woar dae bal neit d’r in gegange.”

Noa nog 2 kopkansen veur Steve koom Blauw Geel goud weg. Bazoer woort vervolges gek, sjlalomde nog maar ens door de ganse defensie en scoorde ziene derde van de middig en brach de eindsjtandj op 3-3. Un dik compliment veur Mitchel en Jesse van de A1 die vandaag prima sjpeelden.

Noa de wedsjtried houw coach Rudy en zien lieftallige Christel aete geregeld veur de mannen van 2. Steve en Bart besjlote Rudy nog effe te ploage door unne laege wermhoud-bak oet de henj te loate valle. Rudy dach dat hae gek woort en wol oet ziene sjlof sjeite om dat versjpilde aete, maar zoog net op tied dat hae gekloot woort. Elftalleider Patrick Vanmulken kreeg van de selectie nog un sjiek bouk, voetbalmooders van 2 Christel en Maria woorte op un blumke getracteerd en Rudy kreeg un beierpakket (dat ongetwiefeld op moandigmiddig al door Jari is opgezoape). D’r woorte nog de neudige pilskes gepak door de mannen van 2 en zo woort ’n gesjlaag sezoen aafgesjloate. Klasse jonges!

Oh, en Frusj deig zondigoavend ’t leich oet in de kantine:

foto12

En dan nog os eesjte elftal. Dat sjpeelt kommend weekend heure letste wedsjtried van ’t sezoen, oet taege Venlosche Boys. Maar aafgeloupe weekend woort de letste thoeswedsjtried gesjpeeld taege LHC, dat noa de winst van de 1e periode erg wiet is terugkgevalle op de ranglies. De wedsjtried woort gesjpeeld onger un brennende zon en dus trof Stan “Ginger Spice” Goossens veurbereidingen veur de wedsjtried:

foto13

Oh, en Sjoerd is op boavesjtoande foto op heiterdaad betrap terwiel ‘r mit de tillefoon sjpeelt in ut kleidlokaal. Get wo un boete op sjteit, tenzij dat appen leidt tot relevante informatie veur dees versjlage.

Ronny houw gekoze veur de volgende opsjtelling:

Kis: Esat

Achter: Roel, Tim, Davy en Paolo

Midden: Guido, Stan en Ricardo

Veur: Hassan, Ikram en Thijs

Ut beknopte versjlaag deit vas en zeker gein eer aan de gala veursjtelling, maar meer info haet mich neit bereik dan de input van Randy Wanten, dae dat ’t ganse sezoen al perfect deit. Al mot ich zegke dat de analyse van Randy nog ummer oetgebreider woar dan die van Frans Beaujean. Dae meljde: “Veer houwe Hassan en Thijs, LHC neit. Punt.” Get wo hae de angere neit mit te kort wol doon, maar wat waal aangoof wae de sjmaakmakers woare zondig.

In de 5e minuut kreeg LHC unne corner. De bal woort ingekup, maar woort gelukkig door Roel oet de krusing gekup. Aan de angere kantj zurgde Thijs keer op keer veur gevoar maar leidde dat veuresnog neit tot doelpunten. Ikram en Hassan mochten vervolges allein op de keeper aaf, maar de goal van Hassan woort terech aafgekeurd vanwaege boetesjpel. Gelukkig woar uf effe later esnog raak. Stan leep prima de ruumte in, ontving de bal en lag ‘m prima breid op Hassan dae dae simpel de 1-0 koosj binnetikken.

In de rus woar d’r inens gejuich in de kantine. Dat houw niks te make mit de tusjesjtenj in de eredivisie. Aanleiding woar ’t winne van de fruitmandj door Gerard Martens. Al woar Ron Marchal d’r waer es de kippen bie om unne domper te zette op de feestvreugde door op te mirke: “Dan klop dat gezegde toch. Gelukt in het spel, pech in de liefde.”

foto14

Vlak noa de rus maakte Thijs un goeie actie maar ziene veurzet bereikte Hassan net neit. Ikram reageerde echter attent, pikte de bal op, sjpeelde de keeper oet en verdubbelde de veursjprong. Noa un oer sjpele goof Thijs unne sjtaekpass op Hassan dae vrieje doortocht houw en de 3e goal binnesjoot. Volges statistieken-goeroe Czornyj woar dat alwaer de 14e assist van Thijs dit sezoen.

In de 70e minuut goof Tim unne sjieke pass achter de verdediging van LHC. Hassan koosj doorloupe en teikende de 4-0 aan. Noa die goal koom Wesley Thompson in ut veldj veur Hassan. Veur Wesley woar dit ziene aafsjeidswedsjtried. Hae vertrek kommend sezoen noa Neerbaek. Wesley houw un geweldig aafsjeid want hae sjting nog maar net in ut veldj wie hae zelf de 5-0 scoorde.

Vief minute veur tied scoorde LHC nog twee keer taege. Thijs zurgde d’r echter veur dat de wedsjtried mit gejuich eindigde door in de letste minuut de assist te gaeve op Davy dae de 6-2 scoorde. Noa aafloup ging Wesley Thompson op de sjouwers:

foto15

En dat is dikverdeind. Ich hub zelf 7 joar mit Wesley in ut eesjte moage sjpele en ken neit angesj zegke dan dat ’t ech unne klasbak is. Joar in, joar oet bie de top 3 qua trainings-opkomst, ummer 110% inzet op traininge en wedsjtrieje, geleif in ’t kleidlokaal en vriewel altied in de winnende partie op traininge. Get wat Wesley auch maar al te gaer ummer inwreef bie de jongere jonges in ’t team mit zien lijf-sjpreuk: “Veer hubbe niks aan ongerdeilkes, jonges, veer wulle hie allein maar échte machines!”

Maar boete zien leuke perseunlijkheid en ziene inzet is Wesley auch geweun unne goeie voetballer. Scorend vermogen, assists, sjnelheid, en de beste trap van de ganse 2e klasse in zien linkerbein. En toch woare d’r jeder joar, en noa jedere nuuje promotie, en noa jedere nuuje ‘aankoup’ waer luuj die zeije: “Thompson geit ’t lestig kriege dit joar.” Maar jeder joar verbeet Wesley de aanvankelijke teleursjtelling van un reserveplaatsj. En jeder joar knokte hae zich waer terugk in de basis. En jeder joar woar hae waer goud veur 20 wedsjtrieje, 7 goale en 7 assists en 110% inzet. Dit joar woar ziene sjpeeltied echter minder. De Sjter besjikte euver de 2e beste boetesjpelers van dees klasse in de personen van Thijs en Hassan en beiden woare auch nog bienoa ut ganse sezoen fit. En dus woare de minuten veur Wesley schaars. Teleurgesjteld woar hae vanzelfsjpraekend waal. Maar nooit verbitterd. Zien trainingsopkomst bleef hoog, de inzet bleef en auch op 2 acteerde hae nooit de boze vedette. Wesley bleef tot zien letste minute unne veurbeeldige teamgenoot. Get wo hae un heel dik compliment en heel voal respect veur verdeind.

Wesley, dien teamgenoten zulle ’t dich zondig al gezag hubbe, maar bie deze auch names mich bedank veur al die joare inzet veur De Sjter en heel voal succes gewunsj bie Neerbaek!

De aafsjleiter van dees waek wurt verzurg door veteraan Roger d’n Doam. Zien filmke hub geer vas al op facebook veurbie zeen komme. Roger deig op zondigoavend nog effe mit de jonges van 1 en 2 mit bie un sjpelke latje tik, raakte mit ziene tweede poging al de lat, leep doa op juichend weg en maakte vlak veur ’t aug van de camera unne legendarische boeksjuver:

foto16

Klasse Roger!

Volgende waek ut letste versjlaag van ut sezoen. En dan is ongergeteikende auch hel toe aan de zomersjtop.

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.