Wedstrijdverslagen

Ut weekend zit d’r op mit ’n sjamele oogst van 1 behoald punt. De veterane, doorgoans goud veur unne vriewel zekere driepunter, zoge hunne wedsjtried aafgelasj waere. De Sjter 1 houw gein programma. De beesten van 5 ginge neit mit de fits maar mit de auto noa Urmondia, en dat is vroage om ’n nederlaag. De mannen van ut driede en ut veerde houwe unne thoeswedsjtried op ’t programma sjtoan, maar dolven auch ’t ongersjpit. Zelfs local hero Peter Paes koosj doa es keeper van de zoepnaze van 4 niks aan verangere.

Aevemin es ’t einmalig waer vereinigde sjpitsenkoppel Frijters-Conjour, die in de joare ’90 van de veurige eeuw nog jedere verdediging in de westelijke miensjtreek terroriseerden, bie ut driede. Sjteins letste hoap woar ut tweede dat heure wietste oetwedsjtried van ’t joar sjpeelde taege Nulandia, onger de rouk van Den Bosch. En de mannen van 2 sjtelden neit teleur, want noa 90 minute buttele woort ’n zjwoarbevochten punt mit terugk genomme noa Sjtein. En es ze in Nulandia doellien-technologie houwe gehad, dan woare dat d’r zelfs 3 gewaes.

Maar veer loupen op de feiten veuroet. De resultaten woare dees waek neit al te bes en eigenlijk veel d’r bie de meeste teams auch neit zo gek voal te lachen. Althans, doavan haet mich dees waek weinig bereik. Bie deze dus toch effe unne oproup aan alle teams om auch bie taegevallende resultaten en zelfs bie gein programma get input te gaeve, zo wie zoepnaas Kenny Lemmens en Beer-pong-kampioen Jari Knoops dat auch jeder waek troew doan. Angesj vuil ich mich genoodzaak om Frits d’n Engel te vroage om mich toe te voegen aan de groepsapp van de doeve-club, in de hoap dat doa nog get leuks veurbie kump.

Gelukkig levert de groepsapp van de veteranen auch dees waek waer genog input op om uch ’n hauf uurke mit te ammesere. En…..

Dees waek, gans aan ’t eind van dit versjlaag, ’n foto die vanaaf de plaatsjing van dit versjlaag op facebook gegarandeerd viral geit. Un topless foto nog waal. Van ein van Sjteins meest begeerde inwoners. Maar beheers uch nog effe en scroll neit geliek noa onger. D’r is dees waek namelijk meer te vertelle.

Te beginne mit veteraan Dennie Vorstermans. Wie gans Sjtein wit is dae helemoal wous van FC Liverpool en dees waek woar Dennie aafgereis noa Liverpool. Doa besjloot hae zich d’r eine te goan drinke in de wereldberoemde Cavern Club. In die club is ’t ganse plafond bezeijt mit de namen van wereldberoemde luuj. En wat sjetste Dennie’s verbazing: doa sjting zomaar de naam tusje van de bekendste Bed&Breakfast-owner van Maes. De ‘man himself’ bevestigde dat geliek. En doa vonj coach Leon Fredrix dan waer aanleiding in om effe ’n sjpeldeprikske oet te deile euver ’t langdurige blessureleed van de man in kwestie:

foto1

Euver langdurig blessureleed gesjproake… euver ’t hersjtel van De Sjter 1 sjpeler Randy “Milfhunter” Wantelic is in dit versjlaag al dekker berich. Dees waek koom d’r eindelijk auch fotomateriaal besjikbaar dat Sjteins meest begeerde vriegezel (op Gerard Martens noa dan) flink aan zichzelf wirk in ’t krach-honk. De foto woort getrokke door brouer Wesly dae vanoet ’t lounche-gedeilte toezicht heel op Randy:

foto2

En euver wirke aan dien hersjtel gesjproake: veurige waek is in ’t versjlaag berich dat de einige Mesjtreichtenaer dae waal te proeme is, Steef van de Woude, ’n hart-operatie haet ongergange. Dees waek begoosj Steef ziene waeg noa hersjtel. En om ‘m doamit te helpe houw ’t ziekenhoes speciaal veur Steef unne clini-clown ingehuurd:

foto3

Wie veteranen captain Mat Creemers die foto op de groepsapp zat, volgde geliek ’n sjterke opmerking van Hub Driessen:

foto4

Op de groepsapp woort vervolges gespeculeerd wie Mat ’t veurein houw gekrege om, boete de reguliere bezuiktieje om, de aafdeiling op te komme. Leon Fredrix trok oeteindelijk de juuste conclusie:

foto5

Dees waek woare d’r auch waer un aantal veteranen op reis. Willem Thewissen zoot in Sjpanje veur ’t werk. En Jos Driessen bliekbaar in China, getuge dees foto die Ron Marschal op de app zat. Ron meinde op die foto naeve Jos auch diens eega Brigitte te herkenne:

foto6

Rene Hillen, dae veurige waek nog oetblonk in de derby taege Catsop bleek zich in ’t westen van ’t landj op te haute:

foto7

Vanzelfsjpraekend keke de vets dees waek auch aandachtig noa de Champions League wedsjtrieje. Willem Thewissen vonj in de zjwake wedsjtried van Barcelona ’n aanleiding om ’t geknoter van Jack Linders op dae eine sjlechte pass van Willem taege Catsop aan de kaak te sjtelle. Ron Marschal maakte doa geliek korte metten mit door te verwieze noa Willems dreigement aan ’t adres van unne sjpeler van Catsop dat hae zien naas waal ens effe zou goan rechzette:

foto8

Unne daag later goof ’n onverwachte bron aanleiding tot un aantal filosofische besjouwinge op de veteranen app. Want nemes minder dan Gerard “Socrates” Martens woort door Ron Marschal geciteerd. Mat Caanen waagde ’t om Gerards weurt get te nuanceren:

foto9

In noavolging van Gerard woorte d’r heel get oetsjproake van grote filosofen gedeild. Rene Hillen waagde zich zelfs aan de aller-grootste vroag, die noa de zin van ’t laeve. Ron Marschal relativeerde dat aanzienlijk, wonoa Leon Fredrix d’r nog ens unne sjlaag op goof:

foto10

En auch de blauw jeskes die Mat Creemers es clubkostuum wult goan besjtelle veur de vets kome waer ter sjprake. Willem Thewissen begoosj zich un bietje zurg te make en Dennie Vorstermans houw zelf maar initiatief genomme:

foto11

Mit al dae flauwekul op de app zoot de sfeer d’r goud in veur de oetwedsjtried taege VV Sittard. Helaas brach Willem Thewissen op vriedig sjlech nuujts:

foto12

Roger Daemen baalde flink van de aafgelasjte wedsjtried en leet dat weite op de app. Dat houw hae echter baeter neit kenne doon….

foto13

En mit niks te voetballe woort d’r dan maar ens gekald euver wat d’r op de vriedigoavend allemoal te doon woar. Ron Marschal vonj doa aanleiding in om Gerard Martens ens de les te laeze dat ut neit oké is om ummer aan angermans vrouwluuj te zitte. En net wie ’t d’r op begoosj te lieke dat Ron inens ’t leich houw gezeen, koom ziene woare aard waer noa boave:

foto14

Geine wedsjtried dus veur de veterane op zoaterdig. En auch op zondig woare d’r twee voetballoze teams, want zowel ut eesjte es de dames houwe niks op ’t programma. Un ploug die waal moosj aantraeje woar ut driede. Taegesjtenjer woar Sjummert 2, de nummer 2 van de ranglies. Dat zou dus unne zjwoare kluif goan waere veur de hekkensjleiter. Ut driede houw auch nog ens te maken mit ’n groot aantal aafwezigen. En dus moosj coach Habets hel op zuik noa vervangers. Die woorte onger angere gevonje in veurmalige grootheden Stef Conjour en Ron Frijters. Euver Ron hub geer in dees versjlage nog nooit get gelaeze, dus dat haet mesjiens get toelichting neudig. “De Frijter” is noa zien lange loupbaan in de sjpits bie alle vereiniginge in de gemeinten Sjtein en Baek gesettled mit zien Tanja in Sjtein. Inmiddels hubbe ze auch drie koters op de welt gezat, wo onger zoon Kyano dae bie os clubke in de F3 voetbalt. Zoonlief haet ’t tor-instinct van de pap. Zo verzurgde hae aafgeloupe zoaterdig de volledige productie van de F3 in ‘n 5-4 euverwinning. En Ron is actief es trainer van dat team. Get wat ‘r op ’n hele prettige maneier deit. Sjterker nog: angesj dan in zien eige actieve loupbaan kump hae auch geweun noa de training es ’t kwik onger de 15 graden daalt.

Maar goud, dae Ron woar dit weekend toch op ’t complex en woar neit de beroerdste wie coach Habets aangoof dat hae nog sjpelers zoch. Auch De Sjter 4 kanjer Roger Caubo koom, noadat hae 90 minute bie ut veerde houw gesjpeeld, nog un hauf uurke bie ut driede oethelpen. Oeteindelijk moch alle hulp neit baten want De Godenzonen leden un aafgeteikende nederlaag.

Ondanks die nederlaag sjting coach Habets noa aafloup de media te woord. Al deig hae dat op un maneier wo ut aanwezige journaille flink van baalde:

foto15Op ut hoofdveldj van ’t Hetjen houw inmiddels auch De Sjter 4 heure wedsjtried taege GSV 3 aafgewirk. Wie de sjpelers van 4 ’t veldj betroaje veur de warming up, troffe ze doa 18 jeugdtrainers aan die unne cursus techniektraining krege van Cock van Dijk. Stef Conjour, dae auch mitdeig aan dae cursus sjtelde de te verwachten vroag aan coach Patrick Nordhausen.

Stef: “Is dit niks veur uch, Patje? Nog effe un hauf uurke mitdoon. Dan zeet geer auch werm.”

Patrick: “Nae, sjei oet. Techniek is niks veur die zoeplep van mich. Dalik brik eine un bein. En ich hub al zo’n krappe selectie.”

De matadoren van 4 leverden unne sjterke wedsjtried aaf. De eesjte helf woar ut sjpel zelfs van zeer hoog niveau. Taegesjtenjer GSV houw niks in te brenge. De beste kansen woare auch veur ozze jonges, maar die woorte helaas neit benut. Op de counter koom GSV taege de verhoudingen in op 0-1. Ut veerde zat doa op nog un tendje extra bie en koom op gelieke hoogte via unne onvervalsjte ‘tupper’ van Tom, dae unne prachtige aanval aafronjde.

De tweede helf woar d’r in ’t begin effe get onoplettendheid en GSV profiteerde doa optimaal van door de 1-2 te scoren. Doanoa bleve ozze jonges doorduurje veur ’n goud resultaat, maar de lat, poal en unne goeie keeper verhinderden de geliekmaker. “Veer houwe meer verdeind”, verzuchtte Kenny noa aafloup. “Maar ’t woar waal unne sjportieve pot dus ’n compliment richting GSV en sjeidsrechter Tom Keulen.”

Dat kent dan waal allemoal zo zeen, Kenny. Maar auch in de derde helft hub geer dees waek, veur ’t eesj dit sezoen, sjteken loate valle. Dat bliek sjtraks waal oet de foto’s noa ’t versjlaag van ut tweede.

Euver de wedsjtried van De Sjter 5 haet mich dees waek totaal geine info bereik. Zelfs neit wae de doelpuntenmakers woare in de 4-2 nederlaag, oet taege Urmondia 3. Ich ken uch dus zelfs neit vertelle of Niek Savelkoul doa waer ’n goal haet gemaak. Ich gaef toe dat die veurige zin totaal neit relevant is veur dit versjlaag maar zolang Rene Savelkoul jeder waek zo netjes is om effe ‘n berichske te zette onger dit versjlaag op facebook en mich zodoende get vaere in de vot te sjtaeke, blief ich waal rejene vinje om ziene zoon effe te vernuime.

Dan door noa ’t hoofdgerecht van de zondigmiddig: de oetwedsjtried van os tweede taege Nulandia 2. Ut tweede houw dees waek onverwachs ’n sjteuntje in de rugk gekrege in heure sjtried om handjhaving in de reserve hoofdklasse. Hekkesjlijter EHC haet namelijk besjloate heur 2e elftal terugk te trekke oet de competitie. Toch redelijk dramatisch euveriges dat dit de letste joare meerdere “grote” clubs is euverkomme. Ze zouwe d’r baeter aan doon om ’t veurbeeld van os eige 2e te volgen, dat geweun al ’t ganse seizoen mit meerdere jeugdsjpelers in de basis de sjtried aangeit.

Maar goud, EHC 2 haet zich terugkgetrokke en doadoor kome alle resultaten van die ploug te vervalle. En loat os eige 2e noe de einige ploug zeen gewaes die dit sezoen verlore haet taege EHC… Dat beteikende dus in feite dat ozze jonges 3 punten inlepe op hun concurrenten.

Mit de zjwoare wedsjtrieje taege Deurne en Blauw Geel nog op ’t programma woar zondig de beste kans veur ozze jonges om in te loupe op de plouge boave hun. Taegesjtenjer Nulandia 2 houw immers in de eesjte ontmoeting geine geweldige indruk gemaak. Die ploug moosj dus te pakken zeen, zeker mit ’n vriewel complete selectie.

Vol goeie mood vertrok om 9 oer de bus vanaaf de parkeerplaatsj. Eesjte elftalsjpeler Roel Heffels houw besjloate om auch mit te goan es mentale sjteun veur de jonges van 2. Roel beurde de jonges van 2 auch op mit de mededeiling dat hae nog nooit unne wedsjtried houw verloare in Nuland…

De sfeer zoot d’r dus goud in wie jederein zien plekske houw gevonje in de bus, maar dat doerde neit lang. Wie de chauffeur immers de microfoon pakte en Mesjtreichs begoosj te kalle, klonk d’r ’t neudige gejoel van achter oet de bus.

Joep: “Piet, pak doe esteblijf ’t sjtuur euver. Dae chauffeur is unne sjeng.“

Jari : “Meneer de chauffeur, wit geer woarom de meeste luuj ’n kindj oet Afrika adoptere?”

Chauffeur: “Nae jong.”

Jari: “Dan weite ze zeker dat ’t geine sjeng is.”

Auch Roel houw unne houp praatjes. Nog veurdat de bus Brabant inreej moosj Ans van Kan al door drie sjpelers waere vasgehaute om Roel neit op de pens te houwe. Maar auch dat weerheel Roel d’r neit van om un hauf oer later taege Ans’ zusje Christel te zegke: “Christel gangk sjloape. ’T woar sjus leuk wies doe sjleeps.”

Aangekomme in Nuland woorte de beinkes effe gesjtrek, ’t beier koud gezat veur de terugkreis, en ’t kleidlokaal betroaje. Doa maakte coach Rudy de opsjtelling bekend:

Kis: Bastiaan

Achter: Jari, Joep, Cyrill en Frusj

Midden: Amir, Charaf en Luc

Veur: Steve, Marko en Youri

Bank: Bob, Sjoerd, Twan en Frank

Vlag: Pietje “Premie” Vos

De mannen van 2 begoosjte vrie sjlech aan de wedsjtried. Nulandia woar voal feller in de duels en koom noa 25 minute terech op veursjprong. Unne corner woort kort genomme en woort via unne kop van unne sjpeler van De Sjter de goal ingesjote. Noa die taegegoal woorte de gael-zjwarten wakker. Men begoosj te voetballe en ’t belke ging baeter rondj om de duels mit de fysiek sjterkere taegesjtenjer meer te kenne ontloupe. Vief minute veur rus resulteerde dat in unne prachtige aanval euver vief sjieve, dae woort aafgerondj door Youri, oet unne assist van Steve: 1-1.

In de rus woorten A-junioren Sjoerd en Bob ingebrach veur Jari en Charaf. ’T sjpel ging noa rus geliek op. ’T woar opnuuj Nulandia dat op veursjprong koom. Hunne linksboete houw ’n prima individuele actie, koom noa binne en sjoot raak: 2-1.

Nulandia bleef doanoa ’t sjpel maken, maar ‘t woar De Sjter dat continu op de counter de baetere kansen kreeg. Ein van die counters woort prima oetgesjpeeld, wodoor Luc raak koosj sjeite oet unne assist van Steve: 2-2.

De wedsjtried ging vervolges geliek op tot aan de letste minuut. Toen bereikte unne lange bal de ingevalle Frank. Dae lag ‘m prima terugk op Bob, dae de bal op de goal vlemde. De bal ging via de keeper taege de ongerkantj van de lat, sjtuterde unne houve maeter achter de lien en spinde toen terugk ’t veldj in. Alle sjpelers, trainers en toesjouwers, inclusief die van Nulandia, houwe de goal al geaccepteerd. Helaas dach de einige man dae d’r euver geit, de sjeids, d’r angesj euver. Gein goal en dus gein drie punten. En dat zouwe nog waal ens dure punten kenne zeen in ’t gevecht taege degradatie.

Grote teleursjtelling dus bie de mannen van 2, die al heel get meer punten verdeind houwe dit sezoen. Desondanks is ’t noe al un sezoen om greutsj op te zeen. Nemes houw verwach dat ’t tweede zich zo goud zou waere in de reserve hoofdklasse dit joar. Noe nog twee keer gaas gaeve en dan zeen veer waal wat ’t wurd, mannen. Hulde aan ’t ganse team en begeleiding veur de geweldige inzet, ’t goeie sjpel en de super sfeer in ’t team. Want esse meer verlus dan dasse wins, dan is ’t goud haute van de sfeer bes nog ’n oetdaging. En dat zit bie ut tweede dik in orde, zo bleek auch waal waer oet ’t feit dat de selectie bie terugkkeer op ’t Hetjen nog unne hele tied in de kantine bleef hangen. De derde helft woort zelfs dik gewonne van de zoepnaze van 4. Al gove die zich dees waek auch onorthodox mekkelijk gewonne.

foto16

Tja en dan ben ich uch nog ein dingk versjuldigd. Die topless foto van ein van os leje. En ich hoap van ganser harte dat dit ’t begin geit zeen van ’n traditie binne os vereiniging. Un traditie wobie al os seniorenteams beurtelings ’n topless foto aanlevere. ’T verzuik richting de dames om ’t goeie veurbeeld van de veteranen te volge is al mit Robin Martens gecommuniceerd. Veer wachte in sjpanning aaf. Names de veteranen geef Willem “The Body” Thewissen dees waek ’t goeie veurbeeld. Plaatsj van besjtumming: de Sjpaanse Costa. Dames, sjmul d’r van. Volgende waek zeen de heren aan de beurt om te sjmulle.

foto17

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.