Wedstrijdverslagen

Unne hele houp wedsjtrieje dit weekend. Én… eindelijk auch waer ens un karrevrach punten veur de seniorenteams van De Sjter. De beesten van 5 woare de einige ploug zonger wedsjtried. Maar dat weerheel De Sjter 5 sjpits Bob Schoutrop d’r neit van om waer ’n goalke d’r in te prikke: es huurling bie de zoepnaze van 4. Die zoepnaze pakten ’n punt, oet in Maes. De godenzonen van 3 euverklasten hunne taegesjtenjer Hulsberg 2 op alle fronten, behalve op ’t volsjtrekt onbelangrieke punt van goale make. De veterane sjpeelden op zoaterdig al hunne veierde derby op riej, dit keer oet taege Catsop en zegevierden dankzij Man of the Match, Thijs Otten. De dames sjpeelden un prima partie taege de koplouper in hun klasse, SVME, maar dolven helaas ’t ongersjpit.

Gelukkig waal ontzettend voal fotomateriaal van de dames in actie. En dan ozze selectieteams… Os eesjte trof vandaag unne aeve wisselvallige subtopper in BSV Limburgia en sjpeelde geliek. Maar dé ploug van ’t weekend woare de mannen van De Sjter 2. In un wervelende voetbalshow woort NWC 2 oet Asten 90 minute langk op de pijnbank gelag en mit ’n nederlaag terug noa hoes gesjik.

Kortom: heel voal voetbal om noa te besjpraeke. Maar doanaeve auch waer heel voal sjaele kal, foto’s van Marwa, Sjter-sjpelers in de media, foto’s van Marwa, humor van Ron Marschal, foto’s van Marwa, de dikke auto van Jan de Weijer, alwaer aandacht veur Niek Savelkoul, foto’s van Marwa en…foto’s van Marwa.

Dus loate veer maar sjnel beginne mit ’t doornumme van de veurbieje waek. En veer sjtarten op moandigochtend. Want dae ochtend vouwde gans Limburg de gezet oape en woort toegelache door ’n foto wo op de geweldige Sjter-man Jack Dassen ’t sjtroalende middelpunt woar. ’N geluk veur Jack euveriges dat hae neit geabonneerd is op ’t Limburgs Dagblad, angesj houw zien Marion esnog gezeen dat hae waal erg dudelijk noa de vot van Marina Wally aan ’t kieke woar.

foto1

Die foto is gemaak op de door Sjter-veteraan Hub Driessen en Catsop-veteraan Rob Haenen georganiseerde 6 waeke deins veur de in fibberwarie euverleje Eddy Wally. Doa euver is veurige waek al ’t ein en anger gesjreve. Maar auch dees waek woort d’r in de media nog de neudige aandach besjteed aan die happening. Want neit allein de gezet woar aanwezig, auch TV Limburg maakte d’r ’n reportage euver die aafgeloupe waek woort oetgezonje. Mit vanzelfsjpraekend de neudige aandacht én ’n leuk interview mit organisator Hub Driessen:

foto2

Maar auch de media-geile veteraan Gerard Martens woar waer niet veur de camera van TV Limburg weg te houwe:

foto3

Maar doamit woar de media aandacht veur De Sjter luuj nog ummer neit ten einde dees waek. Want auch veteraan Ronnie “Tinder” Marschal hoalde de gezet. Al woar dat om rejene wo se minder vrolijk van wurs:

foto4

T woar Jos Driessen dae dit bericht in de gezet houw zeen sjtoan en verontrus op de groepsapp informeerde noa de besjikbaarheid van Ron. Ron reageerde gelukkig al sjnel zelf, Dennie Vorstermans wou auch effe leuk zeen, maar kreeg ze doa op geliek om de ore gewatsj door Ron:

foto5

Hangende ’t hoger beroep woar Ron gelukkig waal sjpeelgerechtigd dit weekend veur de veteranen. En dat woar maar goud auch. Want diverse vets moosjte versjtek loate goan. Robert Lucassen woar aafwezig, Piele woar krank en Dennie Vorstermans houw anger plannen. En Gerard Martens woar in Kirkroa bie ’n optraeje van ’n Rammstein-coverband. ‘Tgein in ’t kleidlokaal diverse veteranen tot de reactie brach, die Gerard zelf normaal ummer geliek paraat haet: “In plaatsj dat ‘r geweun sjtom in ’t dörp geit zoepe…”

In de aanloup noa de wedsjtried meljde Jack Dassen zich inens op de groepsapp van de veterane mit ’n vroag die beheurlijk euverbodig woar. Immers, Willem Thewissen sjik jeder waek ummer netjes zowel unne mail es ’n berich op de groepsapp euver de wedsjtried van die waek. Ron Marschal dach geliek oetgevogeld te hubbe woarom Jack die euverbodige vroag sjtelde. Jack beroepte zich echter op de drukke boew-werkzaamheden van ziene Bed&Breakfast:

foto6

Auch Willem Thewissen houw zo zien probleme in de aanloup noa de wedsjtried taege Catsop. Dae is veurige waek in dit versjlaag namelijk benuimp es de mannelijke Sjteindenaer gezaegend mit ’t sjoonste lichaam en kent sindsdien bienoa neit meer euver sjtroat:

foto7

Maar auch Joyce van Willem haet euveriges neit euver aandacht te klage es ze in ’t winkelcentrum kump. Want nemes minder dan Pornoking Will Leurs holp Joyce aafgeloupe zoaterdig mit ’t drage van de boodsjappetesje noa heure auto. Unne echte gentleman’s-daad van Will, denk geer noe waarsjienlijk, maar Willem woar minder te sjpraeke euver die actie van Will, wie ‘r d’r loch van kreeg: “Dat dae van Leurs eesj maar ens bie heum thoes de oprit geit legke, veurdat ‘r de blitz geit make bie angermans vrouwluuj.”

Maar tusje al die sjietlolligheden door houw Willem dees waek auch heel ernstig nuutjs. Want oud-veteraan Steef van de Woude, pap van De Sjter 2 en 3 sjpelers Twan en Mathon, moosj ’n zeer zjwoare hart-operatie ongergoan. Dat woar natuurlijk effe heel ernstig nuujts. Gelukkig koom op zoaterdigoavend, via Willem, al bericht dat Steef aan de baeterende handj woar, want zien grootste kwaliteit houw hae alwaer terugk:

foto8

En op de valreep koom op zondigoavend auch nog ’t berich dat Steef al waer heel beheurlijk aan ’t opknappen woar. En de sjriever van dit sjtuk ongerving aan den lijve dat Steef inderdaad zien humor alwaer terugk houw:

foto9

Veur de luuj die noe euveriges al ’n bietje genog hubbe van 8 pagina’s die veurnamelijk euver de veterane goan: nog effe volhaute. D’r komme d’r nog maar ’n paar. En later in dit versjlaag komme nog die foto’s van Marwa, he. Dus blieve laeze.

Want de veterane houwe ’t maar druk dees waek. Zo woar captain en stijlicoon Mat Creemers nog ummer druk in ongerhanjeling mit AliExpress euver de blauwe clubkostuums veur de veterane. Grootste discussiepunt woar dat Mat eigenlijk allein de blauwe colberkes wol besjtelle, maar dat die Chineze allein maar colberkes mít de bokse d’r bie verkochte. “Othelwise we come those pants on the stleetstones not mole lost”, houwe ze in sjteinkoale-engelsj noa Mat gemaild. Mat begoosj al bienoa te twiefele om dan toch maar de blauw bokse d’r bie te koupe, wie Dennie Vorstermans zich op de app meljde mit ’n foto van de nuuj clubkostuums van MVV:

foto10

Dennie vroog op de groepsapp of die combinatie van ’n blauw colberke en ’n witte boks niks woar veur de veterane. Willem Thewissen meinde doa op euver de rugk van Gerard Martens ’n grepke te motte make. En wie ’t vervolges 20 minute doerde zonger dat emes ’t veur Gerard houw opgenomme, besjloot Gerard ’t dan maar veur zichzelf op te numme:

foto11

Euveriges houf mit Gerard nemes mitlieje te hubbe. Dae houw unne daag later alwaer praatjes op de groepsapp wie hae waer ens ’n foto deilde, wo op hae bie de Poart mit de vrouw van unne ploeggenoot poseerde. Willem Thewissen antjwoordde mit ’n verwiezing noa de foto van veurige waek, wo op Gerard mit de voal jongere Dames 1 sjpeelster Sanne Boelhouwers sjting te dansen op ’n toafel. En Misha maakt ’t aaf mit ’n verwiezing noa de hieboave genuimde zeikerige opmerking van Gerard zelf:

foto12

Tied om ens euver te sjakele op de wedsjtried van de veterane van dit weekend. Zo wie al eerder gezag: de veierde derby op riej. Noa ’n thoesnederlaag taege Haslou, volgden euverwinninge bie IVS oet en Urmondia oet. En noe woar dus Catsop de taegesjtenjer. Unne geduchte taegesjtenjer nog waal want eerder dit sezoen woare de vets van Catsop nog mit drie punte oet Sjtein vertrokke noa ’n gesjtoale 0-1. Besjloate woort om gein enkel risico te numme en vas te haute aan ’t biegeluif van de letste twee waeke. Oftewel: op de fits noa de oetwedsjtried. Want taege IVS en Urmondia houw dat zus punte opgeleverd. Dit keer veel de animo om te fitse echter get taege want oeteindelijk reisden allein Willem Thewissen, Robert Kraus, Rene Hillen en de sjriever van dit sjtuk op de fits aaf. In ’t kleidlokaal houw veural Roger d’n Doam voal praatjes. Coach Leon maakde doa echter sjnel korte metten mit, tot hilariteit van Will Leurs.

Roger: “Vandaag houf ich neit voal te loupe want Rob deit waer mit.”

Leon: “Oke, Roger de eesjte helluf d’r naeve.”

Wil: “Hahahaha.”

Roger: “Wat lachs doe noe?”

Leon: “Wil, doe veur sjtroaf auch de eesjte helluf d’r naeve.”

Roger: “Nae Leon, loat Wil esteblijf de eesjte helluf sjpele. Doog mich neit aan dat ich de 2e helluf mit ’m mot samesjpele.“

Euveriges woar ’t veur Roger maar goud dat hae maar ’n helfke houfde te sjpele want eerder op de zoaterdig woar hae door versjillende veterane gespot wie hae in ziene tuin bezig woar.

Willem: “Ich zoog ‘m op zien zie ligke, wie hae plentjes aan ’t zette woar.”

Rene: “Witse zeker dat hae neit ’t gazon aan ’t walse woar?”

In ut kleidlokaal vele wiejer waer de modieuze sjoon op van un tweetal veteranen. Ich mot eerlijk zegke dat ich neit hub opgelet wae de dragers woare, maar es ich mot gokken, dan zet ich mien geldj op Eddy Ubbink en Mat Creemer:

foto13

Coach Leon maakde de opsjtelling bekend en houw, bie aafwezigheid van mannetjesputters Piele en Gerard, ’n verrassende oplossing es veursjtopper: Robbie van der Linden. Dae sjting op dat moment nog in de kantien van Aelse ’n pilske weg te tikke en houw dat dus neit mitgekrege. Wie ‘r effe later ’t kleidlokaal in koom, kreeg hae ’t esnog te heure.

Willem: “Hie kump ’r jonges, John de Wolf.“

Robbie: “John de Wolf?“

Ron: “Ich venj ‘m meer Bor de Wolf.”

Leon: “Doe sjpeels veursjtopper vandaag, Robbie.”

Willem: “Hae haet waal al de tattoeages van unne veursjtopper oet de Champions League.”

De wedsjtried woort gesjpeeld op ’t tweede kunstgraasveldj van Haslou. Catsop sjoot oet de sjtartblokken, want binne no time sjting de 1-0 op de borden via unne corner dae inens d’r in ging. Effe doanoa unne grandioze aanval van De Sjter vets via Rob noa Stef noa Stefan, dae echter net naeve sjoot. Aan de angere kant woar ’t geliek waal raak. Unne mooie veurzet vanaaf links woort door oud Prins van de Sajelaire, Joep Ummels, dae euver precies driedoezend achhonderd en zevenenveertig daag de veteranen-gerechtigde laeftied geit bereike, schitterend binnegekup. En zo keke de vets taege unne 2-0 achtersjtandj aan. Paniek dus?

Absoluut neit. Op zo’n moment sjtoan de échte grote voetballers op. Mat Cremers leep achterin inens alle gaten toe, Stefan Janssen en Misha Dreessen sjpeelden hun favoriete tikki-takki sjpelke op ’t middenveldj, Will Leurs woar inens ongriepbaar op links, Willem Thewissen woar foutloos in de passing (“op eine noa dan”, aldus de altied zelfkritische Willem in de rus), en veurin woare ‘t Stef Conjour en Jack Linders die ’t versjil maakten. En dus volgde de aansjleitingstreffer al sjnel. Stef ging unne vrieje trap numme op un paar maeter van de achterlien. Gans Catsop wis wat d’r ging gebeur: dae geit natuurlijk zelf sjeite. Dat deig Stef inderdaad. De keeper koosj ‘m allein maar wegbokse en de attente Rob Schulpen kupte de bal mit unne snoekduik binne. Al sjnel doanoa volgde de geliekmaker. Rob lanceerde Stef op rechs. Dae heel ’t euverzich goud en vonj Jack Linders bie de tweede poal om de geliekmaker aan te teikene. Mit unne 2-2 russjtandj woort ’t kleidlokaal opgezoch.

Doa woar Leon Fredrix nog euver de wissels aan ’t noadenke. Willem goof ‘m unne hint en Rene Hillen woar neit bang om mit ziene eige boew de sjpot te drieve.

Leon: “Ens effe kieke jonges.”

Willem: “Hoal die dikke d’r oet Leon.”

Leon: “Wae geit d’r dan keepe de tweede helf?”

Leon brach veier wissels in ’t veldj. En dat is toch waal de grote krach van dit team: de breij selectie mit allemoal kwalitatief goeie sjpelers. Zeker es, zo wie dit weekend, Gerard Martens d’r neit bie is. Want ’n team dat Eddy Ubbink, Paul Janssen, Ron Marschal en Roger Daemen es frisje krachten kent inbrenge, verlus in ’n sezoen neit voal punten. En dan te bedenken dat routinier Thijs Otten nog achter de handj woort gehaute veur de letste teen minute.

Sjnel noa rus kome de vets op veursjprong. Ron Marschal bereikte Stef Conjour in de 16. Dae kapte de bal noa zien linkerbein en sjoot keihel binne veur de 2-3. Die goal woort euveriges gemis door grensrechter Willie de Worm, dae nog op zien gemaak in de kantien zoot. Dat koom zo: in de eesjte helf houw de sjeids gezag dat de 2e helf op ’t hoofdveldj gesjpeeld zou waere. In de rus bleek dat toch neit te kenne. Willie zoot dus in de kantien, mit oetzich op ’t hoofdveldj, op zien gemaak ’n pilske te drinke mit De Sjter-superscout Frans Beaujean. Noa 25 minute keek Willie ens noa rechs en reep oet: “Verrrrrek, die zeen alwaer aan ’t voetballe op dat veldj doaboave!”

Wie Willie terugk koom woort ’t net get onrustig op ’t veldj. Unne houp gezeiver ongerein, get geduuj, un paar voals te helle euvertredinge en zelfs ’n heus opsjtootje wie Willem Thewissen ’t aan de sjtek kreeg mit ziene taegesjtenjer dae hel op ‘m doorging. Ron Marschal besjreef dat opsjtootje noa aafloup es volgt: “Willem en dae van Catsop begoosjte get te duuje. Dus ich probeer dat in mien beste Aelses get te sussen. Dat woar mich auch bienoa geluk. Totdat Willem nog effe reep: “Loup dalik nog maar effe langs mich, dan houw ich dich die sjeif naas van dich waal effe rech.” Ja, toen hong ’t waer inein. Ich woort auch nog geduujd. Ze motte ummer die kleine hubbe.“

Auch Mat Creemers raakte effe geïrriteerd wie ziene taegesjtenjer, de al eerder genuimde jongeling Joep Ummels, unne penalty claimde.

Mat: “Noe gangk hie neit beginne mit mateneije he jong.“

Joep: “Doe houws gaar neit meer op ’t veldj moage sjtoan, wie se mich veur rus ongesjteboave leeps wie ich allein op de goal aan ging.”

Mat: “Jungske, wie ich al 40 interlands gevoetbald heij, sjeets dich nog in de luier.”

Gelukkig bleef de prima leidende sjeidsrechter rustig en koosj de wedsjtried toch nog op un normale maneier oetgevoetbald waere. Inmiddels woar ’t teen minute veur tied en nog ummer sjting de krappe 2-3 op de borden. Thijs Otten sjting kloar om in te valle. Jederein verwachtte dat d’r achterin emes plaatsj moosj maken. Maar coach Fredrix leet zeen dat hae neit veur niks “Pep” wurt genuimp. Jack Linders woort noa de kantj gehoald en Thijs moch de letste fase oorlog goan make veurin. En dat bleek achteraaf unne gouwe greep (of wie Eddy Ubbink noa aafloup corrigeerde, onger verwiezing noa Thijs zien hoarkleur: unne koperen greep).

Want Thijs sjting net in ’t veldj wie Rob euver rechs Stef de deipte in sjtuurde. Stef koosj vanaaf de middenlien doorloupe, hoalde de achterlien en lag de bal breid op de mitgeloupe Thijs dae mit zien chocolade-rechterbein de 2-4 binnesjoof. Nog gein minuut later ongersjupte keeper Rene unne veurzet en trapte geliek langk. De bal zeilde euver de letste man van Catsop. Stef koosj de bal oppakke, passeerde de keeper, lag de bal sjtil op de doellien en doa woar ’t opnuuj Thijs Otten dae de 2-5 binnetikte.

Op ’t lets kreeg Catsop nog unne penalty, maar dae woort oet de houk geranseld door de katachtige Rene Hillen. Vlak veur tied scoorde Catsop esnog unne keer taege en doamit woort de eindsjtandj bepaald op 3-5.

In ’t kleidlokaal dus tevreje gezichte. Willem Thewissen houw ’n compliment kloar veur de geweldig keepende Rene. Ron Marschal brach ’t gesjprek alwaer sjnel op Rene’s huidige, en Willems ex-vrouw Yvonne.

Willem: “Jonges, dae Rene he. Onger zonne druk sjtoan en toch zó prestere. Klasse.”

Ron: “Achter jedere succesvolle man, sjteit ’n goei vrouw, Willem.”

Willem: “Joa, ich sjpeelde toen inderdaad auch baeter es noe.“

Ron: “Kent Willem ze neit terugk hubbe, Rene? Dan sjpeelt dae mesjiens auch nog ens unne fatsuunlijke wedsjtried.”

Rene: “Ich geluif neit dat dat nog geit baten.”

Noa aafloup woort d’r gediscussieerd euver wo de derde helf doorgebrach ging waere.

Ron: “Bie de Djive is ’n soulparty vanoavend jonges.”

Mat: “Maar doa mosse kaarte veur hubbe en die hubbe veer neit. En ich goan auch neit wie unne baedelaer sjmeke of ich esteblijf toch noa binne moag.“

Misha: “Ich venj de Djive eigenlijk toch gein geweldige tent.”

Ron: “Nae inderdaad. Ummer zo duuster en vochtig.”

Stef: “En ‘t sjtink d’r auch ummer. Die wc’s zeen ummer eine rotzooi.“

Mischa: “Maar goud, es veer kaarte houwe gehad, woar veer toch gegange.”

Ron en Stef: “Zeker weite.”

Stef: “Hubs doe trouwes get ruuk veur mich, Ron?”

Ron: “Ich hub allein Deo. Maar dat is waal hele goeie.”

Stef: “Ech?”

Ron: “Joa, want Resi van dich wult ummer aan mich sjnuffele es ich dem op hub. Ich sjpuit ‚m de letste waeke al ummer op miene pum.”

De waek van de vets woort aafgesjloate op de groepsapp mit voal felicitaties aan ’t adres van Man of the Match Thijs Otten, dae op ’t terras in Aelse effe ’n momentje helemoal allein aan ’t wegdruime woar bie zien 2 goale:

foto14

En auch aan de zieke Piele woort gedach. Roger Daemen sjtook ‘m ’n hart onger de reim. En Ron Marschal booj zelfs hulp aan:

foto15

En ech es aller-allerletste euver de veterane wul ich uch toch auch neit de analyse onthaute van de man dae jeder waek de wedsjtrieje van os eesjte volg en dae dus wit wat voetballe op niveau inhilt: Frans Beaujean houw zoaterdig de veterane vereerd mit ’n bezuik en goof noa aafloup zien ongezoute meining:

foto16

Lekker is dat Frans. Gangk in ’t vervolg maar waer geweun noa ut eesjte kieke, aerpel.

Sjnel door noa ozze zondig teams. Zo wie gezag houw os viefde geine wedsjtried dit weekend. De Sjluwe De Sjter 4 coach Patrick Nordhausen sjpeelde doa henjig op in en huurde topscorer Bob Schoutropp veur eine wedsjtried in om zodoende un extra wapen te hubbe in de derby taege Havantia. De mannen van 4 sjpeelden doa ’n grandioze partie en ginge mit 90 minute op de klokken mit 0-1 aan de leiden, dankzij unne treffer van huurling Bob. Helaas veur de zoepnaze van 4 vonj de sjeidsrechter in Maes ’t neudig om 12 minute blessuretied bie te trekke. “Toen hubbe veer ze maar loate scoren, want dae aezel houw angesj nóg neit aafgefloate, en veer houwe nog waal get angesj te doon op zondigmiddig es op die wei in Maes sjtoan”, aldus Kenny Lemmens.

Ut driede kende unne onrustige aanloup noa heure wedsjtried taege Hulsberg 2. Wie jederein wit zeen de gebroeders Ralph en Maarten Doek key-players veur de Godenzonen van 3. “Gladiator” en “El Capitano”, of soms geweun “Doekie”, wie ze liefkozend en respectvol waere genuimp door hun ploeggenoten, hubbe zichzelf mit hun sjterke sjpel in de etalage gesjpeeld dit sezoen. Desondanks zurgde ut toch veur de neudige opsjudding wie Voetbal International dees waek berichtte euver unne mogelijke transfer van ein van de Doekie-brothers. Al woare de bronnen van VI enigszins dubieus, aangezeen ze nog neit ens op de hoogte woare van de huidige club van Ralph en Maarten:

foto17

Mark Habets woort op zondigochtend geconfronteerd mit dit bericht en probeerde de rust te beware. Rene Gooren vulde aan mit ’n typische Rene Gooren-woordsjpeling op de achternaam van Ralph en Maarten:

foto18

Dergelijke onrust kent natuurlijk nooit goud zeen veur ’n ploug. Pak doabie auch nog ens dat de grote inspirator van de ploug, coach Mark Habets, un communiefeeske houw en neit mit koosj aafreizen noa Hulsberg, en doe hubs alle ingrediënten veur ’n catastrofe. Tot jeders verbazing sjpeelde ut driede echter ’n sjterke partie. Op tactisch gebied woort taegesjtenjer Hulsberg, volges Rene Gooren, zelfs compleet euverklas. Moeiteloos sjakelden de Godenzonen tiedes de wedsjtried euver van 3-4-3 noa 3-5-2 en vervolges noa 4-3-3. Die van Hulsberg wiste neit wat hun euverkoom. Helaas wisten ze waal veur rus 2x ut Sjteinder netje te loate bollen.

Noa rus sjakelden de manne van 3 un tenje bie en krege ze kans op kans. Ivo van den Bergh scoorde oet unne corner de aansjleitingstreffer. En doanoa kreeg mit name Robin Heijnen nog kanse om de geliekmaker aan te teikene. Helaas zoot dat d’r neit in en moosj ut driede genoegen numme mit enkel de complimenten veur ’t vertoonde sjpel.

Auch de dames houwe dit weekend unne oetwedsjtried op ’t programma sjtoan, en waat veur eine: oet noa Eijsden taege koplouper SVME. In alle vruigte woort d’r om al om kwart veur 9 verzameld op de parkeerplaatsj. Vol goeie mood woort d’r un oer en un kwarteier later begoosj aan ut treffen mit de koplouper. Helaas moosj noa 10 minute unne treffer geïncasseerd waere, en vlak veur rus koom SVME op 2-0. De blauwe leeuwinnen knokten de ganse wedsjtried heldhaftig en wisten de sjade doadoor beperkt te haute tot ‘n 3-0 nederlaag. Unne alleszins respectabele oetsjlaag.

Robin Martens: “Gelukkig hubbe veer waer flink voal gelachen vandaag (veural op de bank) en hubbe veer auch nog get leuke foto’s d’r aan euvergehaute, die veer gaer mit de res van de club deile.”

foto19

Auch woar ’t de dames euveriges opgevalle dat bie taegesjtenjer SVME unne veurmalige TV-personality mitsjpeelde, getuge dit raadseltje dat mich woort toegesjtuurd:

foto20

Dan blieve noe allein nog de selectieteams euver om te besjpraeke. En dees waek bewaar ich ut beste tot ut letste. Dus veer beginne mit de wedsjtried van os eesjte. Taegesjtenjer vandaag woar BSV Limburgia, dat in ’n vergeliekbare positie verkeert es os eige eesjte: gein zurg meer op degradatie, gein kans op unne periodetitel, maar nog ’n klein kenske op noacompetitievoetbal via ’n hoog notering op de ranglies. Mits tenminste de letste wedsjtrieje de volle mep aan punten oplevere.

Mit dat oetgangspunt woort dees waek door de sjpelers van 1 toegelaef noa de zondig. Os eesjte haet ’t lestig de letste waeke. En in zo’n periode hubse es ploug luuj neudig wo se dich aan kens vashaute. Emes wie iezervraeter Paolo di Lernia beveurbeeld. Door zien ploeggenoten liefkozend “Bonucci” genuimp, vanwaege zien veurliefde veur Juventus, is Paolo al joare langk de einige Belsje Italiaan dae de goei elementen van die 2 culturen in zichzelf verenigd zuut. De meeste Italiaanse Belsje zeen van die verwiefde modieuze praatjesmakers zonger ballen. Maar Paolo neit. Dae verenigt ’t Italiaanse vuur en de onverzettelijke mentaliteit en defensieve kwaliteiten mit de Belsje “doog maar lekker geweun”-mentaliteit. En die combi maak Paolo geleif bie alle volgers van De Sjter 1.

Des te sjokkender woar ’t dan auch wie mich un foto bereikte van Paolo, dae al zien ganse laeve op zjwarte sjoon voetbalt, terwiel hae zich in ‘t kleidlokaal gekleurde voetbalsjoon aan ’t binje is….

foto21

Gelukkig bleek ’t te goan om ’n grepke. Poalo houw de nuuj sjoon van Stan zeen sjtoan, houw ze zich aangetrokke en vervolges door ’t kleidlokaal d’r mit geparadeerd, terwiel hae oetreep: “Hier staat ie jongens, vanaf vandaag ben ik de nieuwe Verratti op het middenveld.”

Mit Paolo waer geweun op zjwarte voetbalsjoon trainden de mannen van 1 dees waek lekker fel en fanatiek op dinsdig en op vriedig. Trouwes, euver dae vriedig gesjproake… Jan de Weijer moosj dae daag om hauf 6 ’t complex oape make. Dat deit Jan ummer troew op zien fitske. Maar wat sjetste mien verbazing wie ich vriedig om kwart veur 6 op ’t Hetjen aankoom….

Jan de Weijer dae de poart oetleep en zich neit de fits pakte maar in unne wage sjtapte. En wát veur unne wage! Dat leverde ’t volgende gesjprek op mit unne geweldige aafsjleiter van Jan. Ech luuj, es doa 35 pubers dat gesjprek houwe gevolg, dan woar mich doa ’n partie mit de hendjes gewapperd en geroupe ‘vieeeeeessss!!!!’ noa die letste opmerking van Jan…

Rob: “Wat is dit noe? Bes doe mit de wagen?”

Jan: “Ja, moag dat neit dan?”

Rob: “Joewaal, maar ich ben dat neit gewend van dich.”

Jan: “Doe bes geweun sjeloes dat ich unne dikkere bak hub es dich.”

En eerlijk is eerlijk, doa houw Jan ’n punt. Maar kiek zelf luuj, wae zou hie noe neit sjeloes op waere:

foto22

Noa ’n goei waek traine woar coach Czornyj veur de wedsjtried taege BSV Limburgia tot vriewel dezelfde opsjtelling gekomme es ’n waek eerder. Allein keeper Esat ontbrook vanwaege ’n sjorsing en woort (ondanks volhardend lobby-werk van de sjriever van dit sjtuk) neit vervange door Peter Paes, maar door de man dae dees waek ongetwiefeld get extra uurkes in de sjportsjool haet doorgebrach, Bastiaan Muijtjens. Nae neit es veurbereiding op dae wedsjtried. Bastiaan is hel aan ut wirke om Willem “The Body” Thewissen waer van ziene troon te sjtote.

De opsjtelling woar dus es volgt.

Kis: Bastiaan

Achter: Paolo, Davy, Tim, Roel

Midden: Stan, Guido, Ricardo

Veur: Hassan, Barney. Thijs

De wedsjtried begoosj veur ozze mannen dramatisch. Noa 10 minute koom Limburgia al op veursjprong wie hunne sjpits un sjprintduel won en Bastiaan kansloos leet mit ziene knal. Nog gein 5 minute later sjting zelfs al de 0-2 op de borden. Oet unne corner woort d’r eesj op de poal gekup. Nemes van de gael-zjwarten reageerde op de terugksjpringende bal. Die van Limburgia woare helaas waal attent.

Mit dae tusjesjtandj woar ’t de res van de eesjte helf vanzelfsjpraekend De Sjter dat voalvuldig balbezit houw. Limburgia woort terugkgedronge en os mannen krege via Hassan, Thijs en 2 kopbel van Davy kansen op un goal. Helaas keepte de keeper van Limburgia zeer sjterk.

De tweede helf sjtartte De Sjter baeter. Rondj de zestigste minuut woort Barney in de 16 getackeld. De bal ging op de sjtip en Ricardo ontfermde zich euver de penalty. Zo wie ummer sjoot hae feilloos binne: 1-2. Dae aansjleitingstreffer goof de mannen mood om d’r ’n sjlotoffensief oet te peesje. In de tachtigste minuut woort Thijs de deipte ingesjtuurd. Hae kapte prima noa binne en sjoot de geliekmaker binne.

De Sjter bleef aandringen en aeve later woar ’t alwaer pries. Hassan woort in de 16 neergelag en de bal ging opnuuj op de sjtip. Ricardo moch dus waer aanlegke, maar zoog veur ’t eesj dit sezoen unne pingel gesjtop waere door de keeper. Auch dat kent natuurlijk unne keer gebeure. Ricardo’s moyenne oet penalty’s is nog ummer oetzunjerlijk hoog. Binne os vereiniging is allein Ralph Doek ’n nóg groter zekerheidje vanaaf 11 maeter.

Op ’t lets moch Youri nog invalle veur Hassan om te probere nog get te forceren. En Ricardo scoorde vlak veur tied bienoa esnog de winnende, maar ziene krachtige kupbal belanjde helaas op de lat.

Oeteindelijk moosjte ozze mannen genoegen numme mit ‘n 2-2 gelieksjpel, maar waal mit ’t prettige gevuil dat d’r geweldig geknok woar om de vruig opgeloupe achtersjtandj rech te trekke, en zelfs nog kansen op de winst te kriege. Dat geef sowieso mood veur de res van de competitie. Klasse mannen!

Tja, en dan blif d’r nog maar ein ploug euver dit weekend: de mannen van 2. Die moosjte aantraeje taege NWC oet Asten. In de aanloup noa hunne wedsjtried woar d’r doordewaeks auch nog get apaarts gebeurd. Want op de dinsdigtraining meljde zich unne nuuje sjpeler da eens wol mittraine. Aan zelfvertroewe houw de jong gein gebrek, aan zelfkennis mesjiens waal un gans klein bietje. Noa eige zegke houw hae bie Juventus in de jeugdopleiding gesjpeeld en woar hae ’n doelpuntenmachine in de sjpits. De jonges van 2 woare al sjnel oetgekeke op deze praatjesmaker en maakten get sjpas mit ‘m.

Dae jong: “Ik maak superveel doelpunten.”

Jari: “Hoeveel maak je er dan in een seizoen?”

Dae jong: “Dertig!”

Jari: “Onze spits maakt er elk jaar 40.”

Dae jong: “Nee nee, die 30 is in een half seizoen he.”

Geer hub inmiddels waal un bietje unne indruk gekrege, denk ich. Al koosj dae jong neit ontzag waere dat ’t versjtandj van voetballe houw. Zien analyse van de 2 taege 2 partiekes die hae mit Joep Nacken same aaf moosj wirke, woar uitermate herkenbaar veur alle jonges van 2: “Met die gast kan ik niet samenspelen. Die snapt niks van voetballen. Zo kan ik niet functioneren.”

Op zondig verzamelden de mannen van 2 zich veur mesjiens waal hun letste kans om rechsjtreekse degradatie oet de reserve hoofdklasse te ontloupe. De opdracht woar simpel: alles of niks. De oetwedsjtried in Asten sjting de mannen van 2 nog goud bie. Toen woare ze beheurlijk bezeik gewoare, terwiel de taegesjtenjer doa absoluut geine indrukwekkende indruk houw achtergeloate.

Vanwaege de sjorsing van Esat, de blessure van Rich, de basisplaatsj van Bastiaan op 1 en de weigering van Patrick Nordhausen om Peter “The Legend” Paes aaf te sjtoan, moosj coach Rudy Crutzen plaatsj numme onger de lat. Rudy houw dus un dubbelrol. Get wat hae in de veurbesjpraeking nog neit volledig besefte. Om kwart op teen moosjte de mannen zich verzamelen in ’t kleidlokaal. Rudy houw 15 sjpelers besjikbaar en telde de kup. 14? Waarsjienlijk verkeerd geteld. Nog ens. He, alwaer 14? Jonges, zit d’r nog emes op de wc of in de kantine? Nae? Nog ens telle dan. Ja verdomme, ich hub d’r maar 14 hie…

Gelukkig booj de oplettende Steve Krijgsman oetkomst: “Rudy, doe bes dichzelf vergaete te telle…”

Rudy maakte vervolges de opsjtelling bekend, beginnend mit de mededeling dat hae zelf ging keepen. Sjpits Marko Jevric reageerde mit unne deipe zucht: “Dan moet ik vandaag maar wat meer verdedigen want anders gaat het mis met hem in de goal.”

Wiejer zoog de opsjtelling d’r es volgt oet:

Kis: Rudy

Achter: Jari, Cyrill, Joep en Stefan

Midden: Bob, Charaff, Luc

Veur: Wesley, Marko en Steve

Bank: Twan, Amir, Sjoerd en Frank

Vlag: Pietje “Premie” Vos

Dat Piet auch bie 2 moosj vlaggen is natuurlijk get opvallend. Roy Vanmulken is doa ’n tiedje terugk mit gesjtop en toen hubbe de geblesseerden Jari Knoops en Bart Linders dat ’n paar keer gedoan. Maar aangezeen Jari zelf in de basis moosj sjpele en Bart ’n deil van de coaching op zich moosj numme, veel Piet in es vlaggenist.

Oud-vlagger Roy Vanmulken bevonj zich op dat moment euveriges in unne bioscoop in Mesjtreich, wo hae Parijs-Roubaix volgde op ’t grote sjerm, same mit angere wielerleifhubbers. Wie ich dat weit? Dat woar zondigoavend bie L1 Sport te zeen, wo Roy zelfs nog woort geinterviewd:

foto23

T mot ech neit gekker waere. Want es ’t in dit tempo doorgeit is dalik houf De Sjter al mit de kop op de tillevisie gewaes in 1 sezoen tied.

Maar terugk noa de wedsjtried. Want dat woar mich d’r eine. De wedsjtried begoosj mit al sjnel ’n ernstige blessure van unne NWC sjpeler, dae zelfs mit de brancard d’r aaf gedrage moosj waere. Hoapelijk veur de jong vilt die blessure mit. Maar ’t zoog d’r neit bes oet. De Sjter sjtartte doanoa sjterk en de 2e kans woar al raak veur os jonges. Charaff sjpeelde ziene taegesjtenjer door de bein, combineerde mit Wesley en ronjde vervolges prima aaf. Vervolges kreeg ut tweede nog drie laevesgrote kansen, maar miste die helaas allemoal.

Doanoa zakte ’t sjpel get in aan De Sjter-kantj. Noa ’n aantal geveerlijke vrieje trappen woar ’t oeteindelijk raak veur NWC. Unne sjerp aangesjneje vrieje trap woort licht van richting verangerd en belanjde in de goal veur de 1-1. NWC woar de res van de 1e helf geveerlijker. Maar toch woar ’t De Sjter dat veur rus op veursjprong koom. Oet unne aafgesjlage corner, belanjde de bal bie Wesley dae get sjoons in gedachte houw en op goal probeerde te sjeite. De bal woort echter verkeerd geraak en dreigde achter te goan. De attente Jari heel ‘m echter binne, lag ‘m terugk op Joep en dae sjlingerde de bal veur de goal, wo Steve Krijgsman de bal in de kluts d’r in wis te duuje. Lekker mit 2-1 rusten dus.

NWC houw zich vas veurgenomme om oet de sjtartblokken te knalle maar ’t woar De Sjter dat de beste sjtart van de 2e helf kende. Unne veurzet van Wesley veel bie de 2e poal wo Steve gans vrie sjting. En dae scoorde koelbloedig de 3-1. Vief minute later kreeg Wesley de bal op 25 maeter van de goal. Wie allein Wesley dat kent leet hae unne sjtreep vertrekke dae onhoudbaar taege de netten knalde. Un fantastische goal. 4-1 en De Sjter zoot op rozen. D’r woort gewisseld. Amir koom in de ploug veur Bob en Frank veur Marko. De Sjter woort noe terugk gedruk door NWC, maar die ploug leep zich keer op keer sjtuk op de sjterke defensie van os tweede.

Un kwarteier veur tied koom NWC waal nog op 2-4 via unne kupbal. Twan koom toen nog Jari aaflosse en Sjoerd koom d’r in veur Stefan. Beiden zurgden d’r mede veur dat de euverwinning euver de sjtreep woort getrokke. Un heerlijke en dik verdeinde euverwinning veur de mannen van 2. Geweldig jonges!

Heuglijke feiten woare d’r auch te vieren. Zo woort Steve Krijgsman oetgeroupe tot man of the match en houw Luc Spaans noa 189 daag waer ens unne veldvoetbalwedsjtried gewonne. Klasse Steve en Luc!

En mit die geweldige euverwinning zeen veer aan ’t einde van de waek gekomme. ’N waek die ich gaer wul aafsjleite mit input, die vlak noa ut plaatsje van mien veurige versjlaag binnekoom. Sjterker nog, ’t ging om input noa aanleiding van dat versjlaag. Unne trotse voetbalvader dae ’t sjiek venjt dat ziene zoon in ’t versjlaag is vernuimp, dat leet blieke, en dae vervolges keihel ’t deksel op de naas krig. Klasse Niek!

foto24

Tot volgende waek!

Rob Sjulpe

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.