Wedstrijdverslagen

Alle 7 seniorenteams sjpeelden dit weekend unne wedsjtried. En doabie zote auch nog ens get prachtige affiches. Want zowel de godenzonen van ut driede en de zoepnaze van ut veerde bonje de sjtrijd aan mit de wit-zjwarten oet Sjtein Zuid. En de veterane sjpeelden veur de tweede waek op riej unne derby, dit keer taege Urmondia. Ut eesjte moosj oet noa Sjaaaaaarn in de hoofdsjtad van os provincie, terwiel os tweede mit de bus noa ’t angere uutesjte van de provincie moosj, Venray. Ut viefde moosj oet noa de club die noa dit sezoen opheurt te besjtoan, Heidebloem. En ozze ladies tot sjlot sjpeelden thoes taege Sjummert.

Voal wedsjtrieje dus, maar punten woorte d’r neit voal gepak. Maar leifs 6 nederlagen moosjten d’r zondigochtend en zondigmiddig geïncasseerd waere. Gelukkig houwe de veteranen, onger leiding van oetblinker Misha Dreessen, op zoaterdig al de eer gered veur os clubke.

Mesjiens waal es gevolg van al die nederlagen dees waek aanzienlijk minder input veur ’t versjlaag. De meeste teams deige ’t aaf mit: verloare… weinig aan toe te voegen. Es gevolg doavan dit keer auch ’n voal minder oetgebreid versjlaag es dat geer gewend zeet. Desondanks hoapelijk toch veur jederein nog get te lachen om dit treurigsjtummende weekend te vergaete.

Te beginne mit de groepsapp van de veterane. Doa woar auch dees waek waer druk appverkeer op. Te beginne mit alwaer de zoveulste verwiezing noa fitclub ut verzetje, gepaard mit ’n filmke van un naaksj vrouwmusj in ’n keuken.

foto1

Of de dame in kwestie ech lid is van ut verzetje koosj nemes bevestige, maar Ron Marschal houw waal un idee wo die bevestiging gehoald koosj waere:

foto2

Euveriges woar ’t absoluut neit karakteristiek veur Mat Creemers dat hae zo’n filmke in de groeps-app sjmeet. Mat hilt namelijk absoluut neit van ordinaire vrouwluuj, maar sjus van nette dames, zo woort veurige waek nog in ’t kleidlokaal bie IVS dudelijk.

Mat: “Hey Gerard, wie is ’t mit de liefde jong?”

Gerard: “Perfect hae jong.”

Mat: “Nae maar effe serieus, Gerard. Ich zou doa toch neit aan motte denke om op deze laeftied waer vriegezelf te zeen. Wo geisse dan in godsnaam nog ’n net maedje vinje?”

Gerard: “In jeder geval neit bie de Poart.”

Piele: “Dan kense Ronny toch vroage, Mat. Dae hoalt dich waal ein oet via Tinder.”

Mat: “Ich zen un NET maedje, Piele.”

Op gounsdig koom op de groepsapp de aafmelding van de sjriever van dit sjtuk binne veur de wedsjtried taege Urmondia. Doa koom ’t neudige commentaar op. Maar gelukkig richtte de discussie zich al sjnel op Gerard Martens.

foto3

Omdat de fitstocht noa Berg, onger ’n sjtroalend zunke, goud bevalle woar veurige waek, deig Robert Lucassen (dae veurige waek nog aan de sjiet woar gewaes en doadoor neit koosj voetballe) ’t veursjtel om waer te goan fitse. Dat kreeg voal bieval. Allein Gerard Martens twiefelde of hae ’t aafgesjproake tiedsjtip ging hoale.

foto4

Captain Mat Creemers vroog zich doa op aaf of d’r auch nog emes vanoet ’t Hetjen aafreisde noa Urmond en sjmeet die vroag auch maar op de app. Ron Marschal reageerde gevat.

foto5

Aangekomme in Urmond onthulde Leon Fredrix de opsjtelling. En veur de derde waek op riej houw hae ’n basisplaatsj ingeruump veur porno-king Wil Leurs. Dit tot aafgrijzen van enkele sjpelers die zich hel-op aafvroge of Rob dem neit houw kenne inhure veur zien kinjerfeeske, dan houwe zie d’r geine las van gehad. Euveriges woar d’r veurige waek in Berg de eesjte helf nog un ganse discussie goande euver de laeftied van Wil. Wie 7 man unne gok houwe gedoan, kapte Math Caanen de discussie aaf mit de legendarische opmirking: “Hae zal in jeder geval nooit zo oud waere es dat ‘r d’r oetzuut.”

Dees waek woar d’r in de goal auch waer ’n basisplaatsj veur Rudy Crutzen. De reje woar tweeledig. Op de eesjte plaatsj kreeg Rudy ’n kans om de nederlaag taege Haslou van twee waeke geleje te wreken. En op de tweede plaatsj woar d’r bie aafwezigheid van deze sjriever un tekort aan loupvermogen in de as, wodoor Roger d’n Doam dóa helder neudig woar es in de goal.

Euver ’t verloup van de wedsjtried bereikten mich taegensjtriedige berichten. De meeste veldsjpelers lete weite dat Urmondia in twee keer 35 minute finaal van de mat woar getik en dat ’t voetballend heerlijk leep. Keeper Rudy meljde echter dat hae waal teen keer emes vrie veur zich houw gehad en dat Urmondia-sjpits Dave Bosch oeteindelijk houw verzucht: “ich goan mich loate wissele want doe hils alles d’r oet vandaag. Dit haet geine zin.”

De woarheid zal waal urges in ’t midden ligke. Euver twee dinger woar echter jederein ’t ens. Dat de doelpunten van Dennie Vorstermans, Mischa Dreessen en Stef Conjour van grote schoonheid woare. Én dat Mischa Dreessen de absolute oetblinker woar. Al voegde d’n Doam doa aan toe: “Hae koosj oetblinke omdat ich alle voel maeters veur ‘m geloupe hub.”

Nao de wedsjtried houw Gerard Martens vanzelfsjpraekend de grootste sjpas om de aafwezigen te loate mirke dat ’t zonger hun super woar gegange.

foto6

Maar neit allein aafwezige jonkies, auch ervaren veteraan Rene Hillen kreeg d’r van langs.

foto7

Noa de wedsjtried woorte eesjt get pinten gepak in Urmond, maar doanoa togen de veterane noa Sjtein. De meesten gingen noa de Poart, wo Gerard imponeerde mit zien dansmoves:

foto8

En angeren ginge noa Café ’t Houterend wo Hub “van de Spar” Driessen de 6 waeke deins van de onlangs euverleje volkszanger Eddy Wally houw georganiseerd. De aanwezigen sjproke unne daag later vol lof euver de fantastische oavend dae Hub veur alle aanwezigen verzurg houw. Of ’t noe ging om de zoon van Johnny Hoes, dae in zien speech euver Eddy Wally allein maar euver ziene pap kalde. Of om unne volkszanger oet ’t westen van ’t landj, dae om de drie gezonge zinne reep: “Jullie zijn superrrrrrrrrrrrr!” Of om Marina, de versjrikkelijk valsj zingende dochter van Eddy, die ’n houf oer haet gezonge en auch un ganse merchandise-aafdeiling bie zich houw. Sjtuk veur sjtuk woare ze sjienbaar zo sjlech, dat ’t geweun leuk woort. Unne geweldige oavend dus, wo op Mat Creemers eesj op de foto ging mit Sjteins meest markante sjnor-drager Hubert Bocken:

foto9

En doanoa auch nog mit Eddy Wally’s dochter Marina:

foto10

Die Marina houw euveriges euver aandacht niks te klage want auch de rentenierende ex-poelier en ex-iezervraeter op de Sjteinder velden Johnny van de Sjpin ging mit heur op de foto:

foto11

Dae kus woar euveriges ’n bedankje veu ut feit dat Marina vlak doaveur de door Johnny gekochte CD houw gesigneerd mit unne speciale boodsjap. Oet dae boodsjap bleek euveriges dat Johnny de CD neit veur zichzelf houw gekocht maar veur erkend Eddy Wally-fanaat Ronny Czornyj:

foto12

Van de veterane goan veur euver noa de zondigteams. Zo wie al gezag, boekten die weinig succes in hun wedsjtrieje. Loate veer maar ens beginne bie de dames. Die moosjte ’t thoes op ’t kunstgraas opnumme taege Sjummert. Un euverwinning houw ozze dames van de hatelijke letste plaatsj aaf kenne helpe door euver Sjummert haer te wippen. Helaas lukte dat neit. Mit ‘n 2-5 nederlaag moosj men de meerdere erkenne in de taegesjtenjer. Beide doelpunten van De Sjter woorte gescoord door Joy.

Coach Tom Keulen wis noa aafloup waal nog te berichten euver ’n leuk gesjprek op de reservebank van de ladies. Doa woort onger de wedsjtried al druk gediscussieerd euver ’t oetsjtepke noa aafloup. De dames woare van plan om mit unne ganse groep ’t Belsj op te goan. Doanoa ontsjpon zich ’n drukke discussie of dat waal muigelijk woar omdat zondig immers auch de Ronde van Vlaanderen verreje woort. Minutelangk woort d’r gediscussieerd wo die eigenlijk verreje wurt en of ze auch Kotem aandoon. Oeteindelijk woort de discussie besjloate wie emes opperde: “Wurt de Ronde van Vlaanderen neit geweun in Vlaanderen gereje?”

Tegeliek mit de dames sjpeelden de Beesten van 5 unne oetwedsjtried in Gelaen taege Heidebloem 3. De mannen van 5 koosjten ’t neit bolwirke en verloren mit maar leifs 6-1. Waal woar d’r nog ’n heuglijk feit te vieren, want jeugdsjpeler Niek Savelkoul scoorde ’t einige doelpunt names ut viefde. En dat is veur Niek, zoon van besjtuurslid Rene Savelkoul, zien eesjte senioren-doelpunt. Proficiat en dat d’r nog maar voal moage volgen, Niek. En hoapelijk auch sjtraks in De Sjter 1 of 2.

Op ’t Hetjen intusje sjting unne dubbele derby op ’t programma. Ralph “Gladiator” Doek houw dae derby taege Sjtein Zuid op facebook al omgeduip tot “El Classico aan de Maas” mit ’n prachtig “Matchday-plaetje”:

foto13

Ralph kreeg doa in ’t kleidlokaal de neudige complimenten euver. Rene Gooren reageerde doa gevat op en Stef Conjour besjlechte dat gesjprek mit ’n vroag, die jederein deig besjleite om boete de frisje loch te goan opzuike.

Dennis: “Dat woar ’n hendig sjiek plaetje, Ralph.”

Ralph: “Joa, en ich hub d’r hendig lang op zitte kleure in paint, want die houwe oorsjpronkelijk angere kleure shirts aan.”

Maarten: “Joa? Deisse dat geweun in paint?”

Ralph: “Ja jong, ich hub geine dure apparatuur thoes.”

Rene: “Esse dat in paint kens, besse unne kanjer. Hubbe ze dich vanoet Charlie Hebdo nog nooit benaderd om doa te komme teikene?”

Stef: “Jonges, effe tusjedoor. Mot nog emes op de wc zeen of ken ich goan?”

Ongertusje in ’t kleidlokaal bie 4 woar d’r get minder discussie. De mannen houwe doa veural nog hinder van ’t feit dat ze unne daag eerder waal erg noadrukkelijk en feestelijk sjtil houwe gesjtange bie de verjoardaag van Kenny Lemmers. Patrick Nordhausen houw op vriedig al aangekondigd dat hae Kenny de ultieme beloning ging gaeve es cadeau. Kenny reageerde doa op, wie ’t unne sjpeler van de zoepnaze van 4 betaamp:

foto14

Bie zowel ut driede es ut veerde bleken echter de veursjpas en de derde helft baeter es de neugentig minute op ’t veldj. Beide teams dolven ’t ongersjpit. Ut veerde verloor mit 1-3, ondanks unne 1-1 rus-sjtandj, wobie de goal op naam koom van Pascal Conjour. Coach Nordhausen wis noa aafloup te melje dat Jo van Funs in de rus verhoal woar komme hoale in ut kleidlokaal: “Of de jonges waal beseften dat die van Aelse geliek zouwe aafdampe noa aafloup es ze zouwe verleize. Dus of os jonges effe aan de kantine-omzet wolle denke.”

Bie ut driede woar de rus-sjtandj 1-2. Doa dus geine Jo in ’t kleidlokaal, maar waal coach Mark Habets van wae echter auch gein inspirerende weurt aafkome.

Stef: “Coach, zegk ens get.”

Mark: “Ich kiek waal oet mit dae Sjulpe in ut kleidlokaal. Dan geit dae geliek waer sjrieve.”

Oeteindelijk verloor auch ut driede taege Haslou, mit unne oetsjlaag wovan de neutrale toesjouwer zou hubbe gesjmuld: 4-6. Doelpunten kome op naam van Mark Caubo dae zich fraai losmaakte binne de 16 en binneknalde, jeugdsjpeler Luca dae unne fraaie solo aafronjde, Ralph Doek dae unne penalty binnesjoof en Rene Gooren dae waer ens unne vrieje trap in de driehouk krulde.

Noa de wedsjtried woar ’t veural Ralph Doek dae flink baalde van de nederlaag. En dat leverde nog ’n leuk gesjprek op mit Mathon van de Woude.

Ralph: “Godverdomme, verloare van Aelse. Miene ganse zondig is verpes.”

Mathon: “Joa, dit is klote.”

Ralph: “Ich goan mich de res van de middig thoes oppe bank legke. Bahbah.”

Mathon: “Mit dit waer binne blieve?“

Ralph: “Ja ich ken sjlechs de bank boete zette.“

Ondanks ut feit dat de taegesjtenjers oet Aelse flink lang bleve hangen, ging de derde helf toch mit un dikke euverwinning noa de mannen van 3 en 4. Wie oeteindelijk auch de leider van Aelse 3 de kantine oetleep en nog effe goeiendaag zei, houw Robert Kraus nog get te melje. Tom Keulen en Mark Habets sjtroafden dat echter geliek aaf.

Leider Aelse: “Hooooiiieeeee”

Robert: “Dem ken ich. Dae haet vruiger bie mich in de klas gezaete.“

Tom: “Dat woar toch geine sjlumme, liek mich zo.”

Mark: “Dat woar bie Robert op de LOM-sjool, Tom.”

Inmiddels woare auch de mannen van De Sjter 2 mit de bus terugk gekomme oet Venray. Coach Crutzen baalde flink want opnuuj woar d’r erg sjterk gesjtart aan de wedsjtried, maar woar de taegesjtenjer oeteindelijk voal doeltreffender. De mannen van 2 kome al sjnel op veursjprong via un prachtige actie van Marko Jevric. Wiejer woare d’r nog goeie kansen veur De Sjter in ’t eesjte hauf oer. ’T leek unne sjone wedsjtried te waere. Maar in ’t letste kwarteier veur rus moosjte d’r inens nog 3 taegegoale geïncasseerd waere. Flink balend woort ’t kleidlokaal opgezoch maar doa koom men sjtrijdbaar waer oet. Want vlak noa rus woar ’t opnuuj Marko Jevric dae de achtersjtandj verkleinde noa 2-3. Zou ’t dan nog kenne?

Maar aan die illusie woort sjnel ’n einde gemaak door Venray, dat de score oeteindelijk nog deig oploupe noa 6-2.

Einige positieve puntje veur De Sjter 2 is dat Jari Knoops hel aan ’t wirke is om waer fit te waere. Want dae Jari maak zoveul ren-oere op zien voetbalsjoon om zien conditie op peil te haute, dat ‘m vriedig onger ’t renne sjpontaan de zoal onger de sjoon oet veel:

foto15

Tot sjlot dan nog de wedsjtried van os eesjte. Dat zit neit in heur lekkerste periode van ut sezoen, want de letste waeke waere d’r maar weinig punten gepak. Die malaise wurt nog ’t beste geïllustreerd door Roel Heffels. Dae haet ongerhauf joar langk in de weekenden de terrasjes kenne aafsjtruine mit de verdeinde premies bie 1, maar mot noe bie Rene Gooren thoes bie-beunen om al die gemiste premies op te vange:

foto16

Dan euver noa os eesjte elftal. Dat zoog dees waek gelukkig waer ’n aantal luuj terugkkere van aafwezigheid. Hassan en Thijs houwe hun sjorsinge d’r op zitte. En captain Guido woar waer fit genog om un oer te kenne sjpele.

Coach Czornyj houw dus waer get extra opties tot zien besjikking en koom tot de volgende opsjtelling:

Kis: Esat

Achterin: Paolo, Davy, Tim, Roel

Midden: Stan, Guido, Ricardo

Veur: Thijs, Barney, Hassan

De eesjte helf woar euverdudelijk veur De Sjter. De ploug sjpeelde prima en Sjarn koom mit gein muigelijkheid geveerlijk veur ’t doel van Esat. Veural Paolo sjpeelde, veur de gelegenheid es linksback, un iezersjterke eesjte helf. De kansen veur De Sjter bleven echter auch lange tied oet. Vlak veur rus woar ’t Thijs dae de keeper omsjpeelde maar de bal helaas neit in de goal kreeg. Maar 1 minuut later woar d’r esnog de veursjprong. Ricardo pikte de bal op en wirkde ‘m in de goal veur de 0-1. En vlak doanoa leek De Sjter al de genadeklap oet te deile toen de Sjarn-verdediging in de fout ging en Hassan vrieje doortocht kreeg en 1 op 1 koelbloedig aafronjde veur de 0-2. Mit dae sjtandj woar ’t rus.

De tweede helf begoosj mit unne taegevaller veur ozze hoofdmacht. Unne veurzet woort neit goud weggewirk en vervolges zeilde ’n zjwaak schot in de goal veur de 1-2. Hauverwaege de tweede helft leken de mannen van coach Czornyj orde op zaken te sjtelle. Thijs goof unne prima sjtaekpass op Barney, dae goud ’t euverzich beheel en Hassan vrie veur de keeper zat. Dae scoorde ziene tweede van de middig en zat De Sjter op 1-3. Van dae oetgebreide veursjprong koosj men echter neit lang geneite. Want unne prachtige pegel in de lange houk beteikende de 2-3. En vlak doanoa woort ’t nog erger. ’N foutje achterin goof unne Sjarn-sjpeler vrieje doortocht richting Esat. Dae sjmeet zich veur de bal en leek geweun de bal te pakken. De sjeidsrechter besjloot echter dat Esat ’n euvertreding houw gemaak en goof unne vrieje trap en tracteerde Esat op gael. Dae woar doa zo kwoad euver dat hae de bal wegsjoot en doaveur kreeg hae zien 2e gaele kaart.

Hassan woort doa op noa de kantj gehoald, zodat reservekeeper Bastiaan de goal koosj komme verdedige. Doanoa woar De Sjter de kluts gans kwiet en woar ’t Sjarn-goudhaantje Guillermo Kroon, dae kommend sezoen veur os clubke kump sjpele, dae mit twee goals de eindsjtandj op 5-3 brach.

Un dikke teleursjtelling dus veur ozze hoofdmacht. En doa kump nog bie dat Esat zien 3e en 4e gael kaart haet gekrege en dus kommende waek gesjors is. Pak doabie dat Rick geblesseerd is en dan is de conclusie dat Bastiaan de einige fitte keeper veur 1 en 2 is. Un fiks probleem dus kommend weekend veur ozze selectieteams. Al sjpeelde Randy Wanten doa veurige waek waal al op in. Hae koom Bastiaan namelijk taege in Baek en vroog of dae ‘m unne lift noa hoes koosj gaeve. Bastiaan vonj dat prima onger de veurwaarde dat Randy’s brouer Wesly ‘m geliek effe ziene pienlijke rugk wol massere.

En wae dus aafgeloupe vriedigmiddig un rundje door Sjteinerbos houw geloupe en via de Diependaalstraat noa hoes woar geloupe en doa noe binne houw gekeke, dae houw dit sjouwsjpel kenne aansjouwe midden in de hoeskamer:

foto17

Doa houwe ongetwiefeld heel get vrouwluuj grof geldj veur wulle betale, om pretty-boy Wesly ’t ein noa goddelijkste lichaam van Sjtein te zeen massere.

Oh, en vrouwluuj die allein maar genoegen numme mit ’t aller-goddelijkste lichaam van Sjtein, roaj ich aan om neit de Diependaalsjtroat aaf te loupe, maar de Heersjtraot Zuid om doa op nummer 12 ens geregeld noa binne te gluren. Want es hae zich thoes net zo gedreug es in ’t kleidlokaal, sjteit Willem Thewissen doa auch vas geregeld mit ontblote torso zichzelf te bekieke in de sjpeigel.

Maar noe dwale veer aaf. Veer woare bie ’t keepersprobleem van ozze selectieteams. Dat beteikent toch dat d’r van elders unne keeper ingevloage mot waere. Rene Hillen van de veterane is gein optie want dae kent gein 2 wedsjtrieje in ein weekend keepe. De godenzonen, zoepnaze en beesten van 3, 4 en 5 hubbe hun keepers zelf hel neudig. Rudy Crutzen is natuurlijk auch gein optie want dae mot zelf es coach langs de lien sjtoan bie 2. En aangezeen os eesjte oetgevoetbald is, terwiel os tweede nog punten neudig haet om degradatie aaf te wenden, ligk ’t veur de handj dat Bastiaan op 2 keep. Maar ja, wae blif d’r dan nog euver om de goal van De Sjter 1 te verdedige?

Links en rechs wurt d’r al gefluusterd bie de luuj die geregeld op ’t Hetjen komme. Zou ’t dan ech goan gebeure? In tieje van nood, mosse immers un beroep doon op echte clubluuj. Ich durf d’r mien geldj waal op te zette.

Kommend weekend geit ’t gebeure, luuj. Komp allen noa ’t Hetjen veur ’n zeer bezujere gebeurtenis. Maak sjpanduik, num toeters en vuurwerk mit. Want kommende zondig is ’t tied veur

The Return of the living legend, De Lange Paes!

foto18

Kom op Peter, ein waek neit rouke, neit zoepe en op tied noa bed. Veer raekene op dich!

Rob Sjulpe

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.