Wedstrijdverslagen

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

T poasjweekend sjteit op voetbalgebied ummer in ’t teiken van ’n inhoalprogramma. Nog neit zo gek lang geleje beteikende dat veur de meeste teams zowel op zoaterdig es op moandig aan de bak. Hedentendage sjpeelt echter hauf limburg op kunstgraas en vult d’r dus neit zo gek voal in te hoale. Drie wedsjtrieje sjtinge d’r op ’t programma veur ozze seniorenteams.

Os eesjte sjpeelde op zoaterdigmiddig oet in Simpelveldj taege de gelieknamige ploug, die vech taege degradatie. Tegeliekertied trapten de veterane van De Sjter en IVS in Berg aaf veur hunne derby der derby’s. En op moandig mocht de ploug in vorm, de Beesten van 5, aantraeje in Sjaesberg De wedsjtried tusje de Godenzonen van ut driede en Urmondia woort aafgelasj omdat beide plouge muijte houwe om ’n team op de bein te brenge.

Maar, wie gebroekelijk, neit allein voetbal in dit versjlaag, maar auch waer unne houp flauwekul, foto’s, appjes én een versjlaag van ’t kwajongen-kaart-toernooi van aafgeloupe vriedig in de kantine. Én nog effe get zaken rechzette oet ’t veurige versjlaag. Loat ich doa maar ens mit beginne. De laezers hubbe aafgeloupe waek beheurlijk get geduldj motte hubbe veurdat ’t versjlaag gepubliceerd woort op de website en op facebook. ’T versjlaag woort op zondigoavend om 9 oer netjes versjtuurd, maar koom pas precies 24 oer later op de website. Webmaster Hein Meijer houw echter ’n dudelijke verkloaring: ’t versjlaag bevatte zo vaak ’t woord ‘porno’ (in relatie tot de belaevenisse van Wil Leurs) dat ’t neit door de spamfilter van Hein woar gekomme:

foto1

Wiejer woar ich veurige waek helemoal vergaete om de spotlights effe te richten op veteraan Dennie Vorstermans. Dae is zich al waeke aan ’t opvraete euver alle aandacht dae oetgeit noa zien twee hoesgenoten, soccermom Miriam en selectiesjpeler Youri Voesten. Dus houw Dennie ens get verzonne om auch ’t versjlaag te hoale. Zo wie vaker woar Sjter 1-sjpeler Ricardo Lucassen bie ziene vrundj Youri blieve sjloape in de nach van zoaterdig op zondig. Ricardo houw zich veur de zekerheid de voetbaltesj al mitgenomme. Wie de twee ’s oaves eindelijk loge te pitte, greep Dennie zien kans. En dus zoot Ricardo op zondigmiddig om hauf twee in ’t kleidlokaal flinke te hannese om ziene rechtersjoon aan te kriege. “Woarom passe mien vuit neit in die verrekdesse sjoon, vlookte Ricardo. Zeen die gekrompe? Of hub ich groter vuit gekrege? Of zit d’r get veur in de punt van de sjoon versjtop…”

foto2

Klasse Dennie! Voetbalhumor kense die jonges neit vruig genog biebrenge.

Dan sjnel door noa de aafgeloupe waek. Op vriedigoavend woort d’r door De Sjter 1 verrassend vruig én verrassend kort getraind. Coach Czornyj houw doa ’n politiek correcte verkloaring veur: “veer sjpele murge al om 5 oer taege Simpelveldj dus doarom is ’t baeter om noe korter en vruiger te traine.” De woare reje woar echter angesj. Ronny wol namelijk gaer mitdoon aan ’t kwajongen (a.k.a. troeven) toernooi in de kantine, dat om ach oer begoosj. Ziene kaartpartner woar Sjter 1-sjpeler Roel Heffels. Veur veulen wellicht ’n opvallend duo, maar neit veur de sjriever van dit sjtuk. Dae kreeg immers de aafgeloupe twee waeke ’n tweetal berichskes in zien inbox die hae neit gans sjnapte. Maar noe Ronny auch waer veur Roel es kaartpartner koos, koosj de puzzel inens gelag waere.

Eesjte puzzelsjtukske woar ’n bericht van twee waeke geleje van unne vaste gast in de kantine dae temidden van unne haup luuj gein handj kreeg van Ronny, maar unne kus. “Ich koosj mich nog net op tied de kop dreije, maar ich sjrok mich helemoal kapot. Ich zou bienoa goan denke dat Ronny ’n zjwaak haet veur jonger jonges.” Noe is de man in kwestie auch al ruumsjoots de 30 gepasseerd, maar toch.

Puzzelsjtukske twee woar ’n foto van Roel Heffels in de sjoolbanken, bie ziene leraar Ronny in de les. Eigenlijk wis ich neit goud wat ich doamit aan moosj, maar tezamen mit ’t gebeure van hieveur én de keuze veur Roel es kaartpartner, geluif ich dat ich de tekst-ballunkes op die foto ken invulle.

foto3

Maar goud, terugk noa ’t kaarten. Grote favorieten op ’t kwajongen-toernooi woare veuraaf Mischa en Chrit Dreessen. Rondj kwart veur 5 sijpelde ’t nuujts echter door dat vader en zoon Dreessen neit mit zouwe doon, utgeen geliek leidde tot ’n forsje aanpassing van de quoteringen bie de bookmakers, taege 5 oer:

foto4

Zonger ’t favorietenduo loog de waeg noa de hoofdpries dus oape veur alle 12 resterende teams. Nou ja, behalve dan veur duo Knoops-Senden, want doa houwe de bookmakers veuraaf al weinig vertroewe in. En wie Felix Senden zich auch nog hauverwaege geblesseerd aan ’t köpke moosj loate vervangen door Tim Peerlings, woar ’t natuurlijk gans kansloos. Euveriges woar Tim eerder dae oavend komme binneloupe en woort hae geliek aangesjproake door luuj die nog zonger kaart-partner zote. Penningmeister Tom Keulen greep echter resoluut in: “Sjei oet jonges, blief mich van Tim aaf. Veer hubbe vanaovend auch behoefte aan luuj die geweun sjtom komme zoepe.”

In ’n blood-sjtollend kaart-gevech woort d’r vervolges drie-en-un-hauf oer gesjtreje om de prieze. Aan Robert Kraus om middernach de eer om de prieze oet te reiken.

Te beginne mit de poedelpries. Dae ging noa John en Nancy. Gezeen de broer-zus-bandj woar Nancy vriedigoavend de einige vrouw die neit door de oetzunjerlijk sjerpe Robert Kraus woort gepeunt. En dus koom John de poedelpries, besjtoande oet 2 grote chocolade poasj-eier, maar ophoale. Euveriges hubbe die eier de nach neit euverlaef, want zo wie’t geer op de foto kent zeen, ontfermde ‘the usual suspect’ zich doa euver.

foto5

De derde pries woar veur De Sjter 4 sjpeler en F4-trainer Stan Ortmans en zien lieftallige Ilona, dochter van Sjter-icoon Johnny Dietz. Robert: “Stan blief doe maar lekker zitte. Ilona kent de pries waal allein komme ophoale.”

Omdat ich neit zeker weit wat Ilona heure sjoonste kantj vinjt, en omdat de mannelijke laezers gein bezjwoar zulle hubbe taege ’n foto extra van heur, bie deze maar ’n foto van beide kenj:

foto6

De pries veur de tweede plaatsj ging noa ’t meest op elkaar ingesjpeelde duo van de oavend. Twee men die al 30 joar boezemvrunj zeen en auch al aeve lang same kwajonge: De Sjter 3 sjloper Noël Maessen en veteranen-box-to-box-player Stefan Janssen.

foto7

De winst ging oeteindelijk noa ’t team dat al heur partieje won. De sjriever van dit sjtuk woar de zjwaakste sjakel van dat team. Maar gelukkig woar ’t teamgenoot Math Habets, de pap van Sjter 3-coach Mark, en opa van F3-sjpeler River, Mini F sjpeelster Mirre, en Ienie Mini sjpelers Lewis en Riley, dae mit subliem, foutloos sjpel de euverwinninge aanein reeg.

foto8

De gewonne envelop mit inhoud woort geliek aafgedrage aan de supportersvereiniging, in de persoon van Peter Smeets, mit es einige taegeprestatie dat Math auch ’n plaetsjke krig op ’t bord van de “Club van 25+” in de kantine.

Al mit al woar ’t unne leuke kaart-oavend, dae prima bezet woar. Dank geit oet noa Robert Kraus veur de organisatie, Bart Linders veur de administratie en alle deilnummende teams. Zeker veur herhoaling vatbaar!

Dees waek woare d’r auch ontwikkelinge op technisch vlak. Coaches Rudy Crutzen en Ronny Czornyj zeen vanzelfsjpraekend druk bezig om de selecties van 1 en 2 veur kommend sezoen op peil te haute. Gelukkig haet ’t grootste deil van de selectie al toegezag te zulle blieve. En auch zeen d’r al de neudige nuuje aanwinsten te melje. Zo is onger angere keeper Geoffrey Jacobs vasgelag veur kommend sezoen. De vaste volgers van 1 herinnere zich Geoffrey vas nog es dae goeie keeper bie Caesar in de goal 2 sezoene geleje. Wiejer kump auch de begaafde en oetermate sympathieke Sjarn-sjpits Guillermo Kroon kommend sezoen richting ’t Hetjen. En dees waek hubbe auch de zeer getalenteerde gebroeders Mike en Timo Haberland, naefkes van veteranen-übermensch Willem Thewissen, noa ’n paar joarkes Caesar, terugk noa De Sjter.

En mit dat positieve nuujts van de transfer-mert wurt ’t hoog tied om euver te sjakele noa de wedsjrieje van dit weekend. De mannen van 2, 4 en de dames houwe niks te voetballe en auch weinig nuujts te melje. Gelukkig wisten ’n aantal paparazzi-fotografen waal nog get foto’s aan te levere van sjpelers van dees teams, zodat ze neit helemoal onvermeld houve te blieve in dit versjlaag.

Zo woort Sjter 4-iezervraeter Rick Kostons, in deipe euverpeinzing, in ’t Sjteinse nachlaeve aangetroffe:

Oke, ich gaef toe dat die foto al ’n paar moanje oud is. Maar dit tafereel haet zich vas en zeker auch aafgeloupe weekend aafgesjpeeld, al woar d’r toen nemes zo biedehandj om effe ’n foto te make.

Zo, noe hubbe veer van de voetballoze teams van 2 en 4 al fotomateriaal gehad. Allein de dames nog. Maar ja, wo hoalse noe in godsnaam ’n foto van ein van ozze charmante sjpeelsters vandaan, heur ich uch denke. Nou… dat is toch mekkelijker es geer denk. Want jeder weekend zeen d’r in de Sjteinse café’s maar ’n paar garanties: Pornoking Wil Leurs is ummer urges aan ’t sjnabbele, Thijs Otten sjteit bie de Poart op de houk van de teek te ouwehore, Gerard Martens probeert urges ’n jongk vrouwmusj aan de hoak te sjloan, en Sanne Boelhouwers sjteit urges in besjonke toesjtandj op ’n toafel te dansen. En unne enkele keer hubse es fotograaf ’t geluk dasse de twee letstgenuimde in ein shot kens vaslegke:

foto11

Dan goan veer noe maar ens euver noa ’t voetballe. En veur deze eine keer beginne veer ens mit de wedsjtried van ut eesjte. Helaas neit omdat dat ’t leukste begin is, maar veural omdat ‘t (in de weurt van enkele auggetuge) zonne ontiegelijke k#t-wedsjtried woar, dasse dat deil van ’t versjlaag maar baeter zo sjnel muigelijk achter de rugk kens hubbe.

Os eesjte elftal houw aafgeloupe zoaterdig te kampen mit de neudige aafwezigen. Zo woare boetesjpelers Thijs en Hassan allebei gesjors. Sowieso al ’n ietwat bedenkelijke trend bie 1 de aafgeloupe joare: aanvallers die voals te voal sjtom kaarten pakke. Euveriges maakte Hassan waal maar geliek ’t beste van ziene vrieje zoaterdigoavend door neit te verzaken op ziene eesjte wirkdaag bie Van der Valk in Urmond. Ronny houw doa alle begrip veur, maar koosj ’t neit loate om ’n grepke te make.

Ronny: “Werken bij de Valk? Wat ga je daar doen? In de bediening?”

Hassan: “Ja, ik denk het.”

Ronny: “Dan kom ik er binnenkort eens eten. Mag jij me bedienen.”

Hassan: “Ja, is leuk trainer.”

Ronny: “Ik zal dan wel maar mijn overall maar aantrekken zeker.”

Bie die sjorsinge kome auch nog ens de neudige blessures. Verzurger Wesly Wanten haet ’t d’r inmiddels zo druk mit, dat d’r onlangs unne heusse verkeersregelaer ingezat moosj waere om ’t verkeer van- en noa ’t hok van Wesly in goeie banen te leije:

foto12

Gein wonjer dat Wesly dit weekend besjloot om ens effe unne keer unne oavend lekker te goan sjtappe om waer effe frisj in ’t köpke te waere. En dan motte natuurlijk waal de hoarkes sjoon in ’t gelid. ’N moment dat door broerlief Randy feilloos woort vasgelag en es ongertitel kreeg ‘tis ens get angesj om mit ’n föhn in plaatsj van ’n rölke tape in de henj te zeen’:

foto13

Os eesjte moosj zoaterdigoavend aantraeje taege degradatiekandidaat Simpelveldj. Coach Czornyj koos, mit ’t aug op de voale aafwezigen veur ’n 3-5-2 systeem. De opsjtelling zoog d’r es volgt oet:

Kis: Esat

Achter: Paolo, Davy en Tim

Midden: Wesley, Ricardo, Luc, Stan en Steve

Veur: Barney en Marko

T woar al sjnel dudelijk dat taegesjtenjer Simpelveldj de zaak achterin toe wol haute. Dat beteikende dus voal balbezit veur de gael-zjwarten, maar doa woort in de eesjte helf totaal niks gouds mit gedoan. Noa twintig minute koom Simpelveldj veur ’t eesj geveerlijk veur de Sjter-goal en geliek woar ‘t 1-0. Noa 35 minute woort ’t nog erger veur ozze jonges, wie ’n misversjtandj achterin d’r veur zurgde dat de sjpits van de taegesjtenjer vrie veur Esat gezat koosj waere en vervolges de 2-0 koosj aanteikene. Dat woar auch de rustsjtandj.

De 2e helf probeerde De Sjter de aansjleitingstreffer te forceren, mede mit de ingevalle Charaf en Youri. ’T sjpel bleef echter aller-belabberdst. In de 72e minuut probeerde Barney ’t maar ens van aafsjtandj. De keeper van Simpelveldj blunderde gigantisch en doamit sjting de 2-1 op de borden. De Sjter probeerde de geliekmaker te forceren maar wis nauwelijks kansen oet te sjpele. Vief minute veur tied woar d’r waal nog unne knal van Wesley Thompson, dae helaas op de lat sjtrandde. Wiejer woort d’r niks meer gecreëerd en dus woar de 2-1 nederlaag ’n feit.

Un erg zoere nederlaag, vanwaege ’t eigen teleursjtellende sjpel. Einige man dae ’n dikke voldoende scoorde woar Wesley Thompson, dae noa lange tied waer ens zien opwachting moch maken en dat prima deig. Grensrechter Piet Vos houw es eesjte door dat d’r taege zo’n nederlaag maar ein remedie is: drie glaze pils veur dichzelf besjtelle en ze achterein noa binne gieten:

foto14

Aan “De Beesten van 5” op Poasj-moandig de taak om toch nog get punten biejein te sjprokkele dit weekend. Informatie euver dae wedsjtried haet mich op ’t moment van sjrieve van dit sjtuk nog neit bereik, maar gezeen de oetsjlaag (8-0 nederlaag) zal die auch waal neit meer komme. Volgende waek un kans om un nuuje “winning-streak” te sjtarten veur de mannen van 5.

Woar ’t dan allein maar treurnis veur de Sjter-teams dit weekend? Nae heur. D’r woar waal degelijk ’n euverwinning te viere. ’N euverwinning in unne derby nog waal, op ’t conto van de veterane. En dat nog waal noa ’n serie mindere wedsjtrieje de aafgeloupe waeke. Maar eesj maar ens ’n sjtukske inleiding. Want op de groepsapp van de vets woar auch dees waek waer ’t neudige te doon. Dankbaar gesjpreksongerwerp woar natuurlijk nog ummer de zelfbenuimde pornoking Wil Leurs, en zien eega Mia die nog ummer gein fatsuunlijke veurtuin en oprit haet, vanwaege de nachtelijke praktijken van heure man.

De eesjte opmerking dees waek euver dat ganse gebeure koom op ’t conto van Ron Marschal dae de ganse ophef rondjom Wil besjtempelde es bekrompen dörpsmentaliteit en dat treffend verwoordde:

foto15

Unne daag later woort op de groepsapp Stefan Janssen gefeliciteerd mit ziene 40e verjoardaag. Vriewel alle veterane woare d’r sjnel bie om get te loate heure. Allein de reactie van Wil Leurs leet lang op zich wachte, zo woar Rene Hillen opgevalle. Wil dach zich doa echter prima oet te lulle:

foto16

Maar mit die opmerking numme dees veterane gein genoegen. Keihelle bewieze woare gewunsj. Dennie Vorstermans verwoordde dat prima en vonj auch geliek gelegenheid om ’n citaat d’r in te sjmiete van de einige Sjteindenaer dae Gerard Martens noa de kroon sjtik es Sjteins meest welbespraakte inwoner:

foto17

Auch Piele moosj Wil nog effe hubbe, maar deig dat in taegesjtelling tot angere, get minder subtiel:

foto18

Auch Mia van Wil moosj ’t ontgelden. Veural heur klachten euver de sjtoat van de oprit en veurtuin houw deipe indruk gemaak op ’n aantal veterane, zo bleek. Want wie d’r effe tusjedoor ’n foto koom van ’n naaksj vrouwmusj, ging ’t es volgt:

foto19

Vervolges kondigde Willem Thewissen aan dat d’r dae zoaterdig om 5 oer aafgetrap woort. Vertrek om 4 oer. “OP DE FITS!” sjting d’r in hoofdletters bie. En doamit woar geliek de eesjte disciplinaire maatregel van ’t trainersduo “Pep” Fredrix en Frens Janssen bekend. Es d’r te weinig punte gehoald waere, waere alle privileges aafgenomme. Nog un geluk dat de vets sjlechs in Berg houfden te sjpele.

Wie echte professionals woort dae maatregel gesjlik. Nemes protesteerde oapenlijk. Sjterker nog: Roger Daemen deig nog ’n verdergoand veursjtel, wo op echter neit al te serieus woort gereageerd:

foto20

Doanoa woort netjes aafgesjproake dat d’r om teen op 4 bie de Jan Linders veur woort vertrokke mit de fits. Aangezeen ’n aantal veterane unne bandj hubbe mit fits-club ’t Verzetje, woar ‘t ’n kwestie van tied veurdat doa ’n opmerking euver veurbiekoom: De veurzet koom van Roger d’n Doam, Gerard Martens verlengde ‘m, en Ron Marschal kupte ‘m subliem in mit ’n literair hoogstandje.

foto21

Auch de al bienoa ’n joar, vanwaege hielspoor, geblesseerde Jack Dassen meljde zich inens sjpontaan op de groepsapp. Dat goof ’n aantal veterane hoap op unne wonderbaarlijke rentree:

foto22

 

Helaas temperde Jack al sjnel waer de al te hoge verwachtinge. Al moosj hae toegaeve dat ’t begoosj te kriebele. Veur dae kriebel houw Leon ’n medische verkloaring. En Willem vonj doa in aanleiding om ’t gesjprek waer richting Wil Leurs te dreije.

foto23

Noa dae veursjpas woar ’t tied gewore om noa de wedsjtried te goan toelaeve. Want derby’s taege IVS zeen veur de veterane van os clubke ummer de hoogtepunte van ’t joar. Neit in de letste plaatsj vanwaege ’t werm aete noa aafloup.

Netjes om teen op 4 woar de ganse selectie, mit oetzunjering van de per auto riejende coaches Frens en Leon, en de nummers 1 en 2 in de pikorde, Jack Linders en Wil Leurs, bie Jan Linders veur. Oh joa, en auch de in Mesjtreich wonende captain Mat Cremers fitste neit mit. Dat houw euveriges niks d’r mit te make dat ’n fitstoch Mesjtreich-Berg noe zo wiet is, maar meer dat Mat houw besjloate om de blitz te goan make mit ’n geweldig paar sjoon, die noe neit ech gesjik woare veur op de fits:

foto24

De res vertrok op ’t gemaak richting Berg. En eerlijk gezag woar dat gein sjtroaf, want unne helderblauwe hemel lachte os tegemoet:

foto25foto26

Aangekomme in Berg woort d’r neit geliek omgekleid maar eesj effe get voch aangevuld in de kantine. Veur in die kantien sjting ’n maedje mit ’n gans klein hundje. Dat hundje woort door jedere passerende vrouw oetgebreid geaaid. Get wat Ron Marschal auch woar opgevalle. Ron trok geliek unne autobiografische parallel: “Zuusse noe, esse klein bes wulle alle vrouwluuj dich aaien.”

Vervolges woort auch de aanwezige pap van IVS-trainer Frank Kellens hartelijk begroet door Mat Creemers.

Mat: “Daag Hub, wie is ’t mit uch?“

Hub: “Ach ja, wat zal ich ens zegke…”

Ron: “In jeder geval baeter es mit Johan Cruijff.“

Doanoa toog de selectie richting kleidlokaal. Doa bleek Wil Leurs al te zitte en dae kreeg geliek commentaar.

Gerard: “Wil, dat dreije was doe deis, sjtelt gein klote veur. Geweun de sjtekker d’r in en dat dingk dreijt op de automatische piloot de ganse oavend.”

Ron: “Voetballe deit ‘r volges mich auch al joare op de automatische piloot.”

Eddy: “Kikse auch dae porno op de automatische piloot?”

Wil: “Haha, zo dek doon ich dat neit.”

Eddy: “Maak dat de kat wies, Wil. Es doe de laptop oape deis, zegke die vrouwluuj al ‘hoooiiii Wiiillll!”

Intusje woare de coaches Leon en Frens binnegekomme en Roger, dae moosj keepen, besjloot ze allerhartelijkst te ontvange door mit miere-zeute sjtum te zegke: “Hoooooiiii lieve trainers!”

Leon noom ’t woord.

Leon: “Jonges, hie kump de opsjtelling.”

Jederein: “Oeeeeehhhh.”

Leon: “Rene kent neit keepen vandaag maar veer hubbe unne goeie vervanger…”

Marc: “Ich dach dat Roger zou keepen?”

Maar vervolges koom ‘t. Leon goof aan dat d’r dees waek maar 13 man geselecteerd woare, ondanks ’t feit dat jederein besjikbaar woar. Noa de wanprestaties van de letste waeke woare d’r gein hauve maatregele genomme en ’n flink aantal luuj boete de selectie geloate vanwaege taegevallende prestaties. Zo kreeg Thijs Otten te heure dat hae te voal in ’t Sjteins nachlaeve gesignaleerd woar en Robert Lucassen dat hae rondjleep esof ’r zich besjete houw. Stef Conjour kreeg es commentaar dat hae al waeke oet vorm is es d’r gepiek mot waere. Maar Resi woar neit de einige die ontevreje euver ‘m woar. Auch Leon en Frens woare dat.

Un heel peleton coryfeeën woar dus boete de selectie geloate. En auch de sjriever van dit sjtuk moosj effe op zien lippe biete wie hae te heure kreeg dat hae eesj maar ens ’n helfke op de bank moosj plaatsjnumme, want vandaag woort in de sjterkste opsjtelling gesjtart. En dat bleek ’n goei keuze te zeen. Want de eesjte keus bleek ’t tempo dusdanig te kenne drukke in de eesjte helf dat de geveerlijke 10 taegesjtrevers oet Berg knap op 0-0 woorte gehaute.

Noa de rus mekkelijke invalbeurten veur Robbie van der Linden en Rob Schulpen, want de eesjte keus houw de mannen van Berg al in de eesjte helf kapot gesjpeeld. Via twee doelpunten van nummer 1 in de pikorde, Jack Linders, koom De Sjter op unne 0-2 veursjprong. Good old Patrick Eerens scoorde vlak veur tied taege en bepaalde de eindsjtandj op 1-2.

Hoogtepunt van de wedsjtried woar de rush van veursjtopper Gerard Martens euver de volle lengte van ’t veldj, dae eindigde vlak veur de keeper. Opties 1, 2 en 3 woare breid legke op Jack Linders, zodat dae ziene 3e koosj binnewanjele. Gerard besjloot te keize veur optie 4 (sjtom taege de keeper aansjeite) en optie 5 (auch de rebound sjtom taege de keeper aansjeite). Gerard dach effe doamit weg te komme, maar kreeg vervolges “Op z’n Gerards” de volle loag van Marc en Eddy: “Gerard, verrekdesse k#t, legk dae bal geweun breid. Achterlijke ko dasse bes!”

Mit de winst op zak woort de derde helft aangevange in de kantien in Berg. De drank sjmaakte goud, nemes houw unne Bob neudig want jederein woar op ’t fitske, en auch ’t werm aete woar prima verzurg. De oavend woort vervolges door ’n aantal diehards aafgesjloate in ’t Sjteins nachlaeve. Auch Pornoking Wil Leurs deig dat. En doa bleek maar ens dat Sjteinder vrouwluuj totaal gein muijte hubbe mit mansluuj die porno kieke. Wil houw immers niks aan populariteit ingeboet, zo bliek oet dees foto:

foto27

Letste woord woar echter neit veur Wil, maar veur Ron Marschal, dae Wil mit 1 rake opmirking waer mit beide beinkes terugk zat op aarde:

foto28

Pes volgende waek!

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.