Wedstrijdverslagen

T woar ‘n ontzettend druk weekend veur os clubke. Mit op de eesjte plaatsj heel voal wedsjtrieje. Én heel voal onverwachse debutanten. Os eesjte elftal knokte zich van unne 1-2 achtersjtandj terugk noa ‘n 3-2 veursjprong en leek de buit binne te hubbe, maar moosj deip in blessuretied de geliekmaker nog incasseren. De Sjter 2 en 3 kenden wedsjtrieje mit ’t zelfde recept es de aafgeloupe waek. Ut tweede bood prima taegesjtandj taege top-hoofdklasser UDI, creëerde kansen, maar leep desondanks taege ’n geflatteerde nederlaag aan. En ut driede leep auch dees waek taege ’n aafgeteikende nederlaagd aan. De dames sjpeelden doordewaeks al hun partie en verlore van Eijsden. Maar gelukkig woare ’t auch dees waek waer de beesten van 5 die drie punte veroverden veur os clubke.

Vanwaege heel get blessureleed moosj d’r beheurlijk gesjove waere mit sjpelers om d’r veur te zurge dat de teams compleet woare. En dat leidde tot ’n aantal opvallende debuten en rentrees. Zo kreeg os tweede hulp van De Sjter –icoon Ralph “Gladiator” Doek en Pascal “Pingelkut” Conjour, die beiden 15 joar noa dato hunne rentree in de reserve hoofdklasse maakten. Ut driede kreeg hulp van ’n hauf peleton sjpelers van de zoepnaze van 4, wodoor ’t veerde heure wedsjtried moosj aaflasje. Op 1 woare d’r waer basisplaatsje veur jonkies Charaff Kaddouri en Youri Voesten. Maar de meest opvallende debutant dit weekend woar Jari Knoops bie De Sjter 1. Nae, klotsköp neit es voetballer. Voetballe kent Jari neit… Momenteel, bedoel ich. Omdat ’t geblesseerd is. Nae, Jari debuteerde vandaag es vlagger.

Maar ondanks die debutanten woar d’r dit weekend maar eine absolute en onbetwiste “man van ’t weekend”: Will Leurs. De voetballende DJ van de veterane maakte de winnende treffer veur de vets taege Caesar (al woort die goal ten onrechte aafgekeurd). En doanaeve bepaalde Will ’t aafgeloupe weekend vriewel alle gesjprekke in de ganse gemeinte. Maar doa euver later meer.

Naeve ’t voetbalgebeure, woar d’r auch genog te belaeve de aafgeloupe waek. En loate veer doa maar ens mit beginne. Want opnuuj woar d’r ’n Sjter-lid dat live mit ziene kop op de tillevisie koom. Woar ’t eerder dit sezoen nog Tom Keulen, dae sjitterde op L1, en twee waeke geleje Youri Voesten en zien lieftallige mam Miriam, die bie Humberto Tan in de oetzending woare. Dees waek woar ‘t oud besjtuurslid en huidig beheerder van de ledenadministratie, Peter Peerlings dae op de tillevisie woar. Dat verhoal mot ich effe inleiden.

T woar veurige waek zondigoavend. ’T eesjte houw al op zoaterdigoavend gesjpeeld in Baek en dus woar Peter ens unne zondigoavend neit te vinje aan de teek op ’t Hetjen of in ein van de Sjteinse café’s om nog effe noa te kalle euver de wedsjtried van os vlaggesjip. Zien echtgenote Lian vonj dat ’n sjoon moment om waer ens gezellig op bezuik te goan bie heur mam. En bie Peter thoes geit ’t dan zo wie bie jedere kael: eesj flink taege sjtribbele, want de sjoon mam zet ’t voetballe nooit op, maar oeteindelijk toch maar toegaeve aan de wunsj van degeine die de boks aan haet in hoes.

En dus zote Peter en Lian “gezellig” thoes bie de mam oppe bank. Wie inens de bel ging, sjtelde Peter veur om oape te goan doon. “Hoapelijk emes dae mich kump aaflosse” mompelde Peter veur zich oet. Wat ‘r veur de deur aantrof, houw hae echter van zien laevesdaag neit verwach. Op sjlaag maakde de frisje taegezin plaatsj veur unne grote grijns.

foto1

Op precies dat moment in ’n anger Sjteins hoeshouwe:

foto2

Oh, dat is de woonkamer. Dat klop neit. Ozze vice-pennigmeister Jean “Money” Fredrix kik op zondigoavend ummer in zien hobbykamer noa de tillevisie:

foto3

Bie Jean kome d’r geliek dollar-teikes in de auge wie hae Peter Peerlings de deur zoog oape make, live op tv in Postcode Miljoenenjacht. Want dae glate van RTL houw nog gein kans gehad om de sjoonmam ’n vroag te sjtelle of de mobiele van Peter ging al:

foto4

Op dinsdigoavend sjting d’r veur de selectie geweun waer ’n training op ’t programma. Youri Voesten, dae de letste twee waeke in de basis houw moage sjtarte, dreigde ’n bietje te goan zjweve en kreeg van coach Czornyj de opdrach om zich bie verzurger Wesly Wanten te melje. “Joa maar ich hub nurges las van”, zei Youri. “Gangk noe maar noa Wesly en dan kalle veer os doanoa waer”, antjwoordde Ronny.

foto5


Noa de training woort in de kantien nog effe noa ’t champions league voetballe gekeke en houw Peter Peerlings ’t effe flink te verdure. Want wurkelijk jederein dae de kantien in koom en Peter zoog zitte, reep: “Jo, doog mich ’n juupke en gaef de res hie auch get. Sjrief ’t maar op bie dae Postcode kanjer doa.”

De Sjter 2 sjpits Marko Jevric intusje wurt dees daag gesjlingerd van ’t eine uutesjte noa ’t angere uutesjte. Woar hae veurige waek nog helemoal in de wolken dat zien lieftallige Russische echtgenote zjwanger is van zien kindje, dees waek zoot Marko dik in de probleme. Want bliekbaar is Marko, vanwaege zien huwelijk mit ’n Russisch maedje inens op de “Most Wanted” lies van ’n boetelandse veiligheids-deins gekomme, getuge dit bericht op Marco’s instagram:

foto6Euveriges weite maar weinig luuj dat ein van de meest gewaardeerde leden van os clubke in zien jonger joare auch haet gewirk veur de FBI, wo hae same mit zien vrouw heel get criminele ’t laeve zoer haet gemaak. In Hollywood hubbe ze doa joare later nog ens ’n film euver gemaak.

foto7

Inmiddels zeen veer al aanbelandj op de vriedigmiddig, wie Willem Thewissen zich besefte dat hae de wedsjtried van dit weekend nog neit houw aangekondigd op de app. Dat zat Willem sjnel rech:

foto8

Vervolges ontsjpon zich nog unne leuke dialoog en toonde Dennie Vorstermans aan veursjpellende gaven te hubbe:

foto9

En vlak noa dit bericht gebeurde ‘t. Toen koom ’t moment dat in gans Sjtein ’n bom ontplofte die de res van ’t weekend alle gesjprekke zou blieve dominere. Dat woar namelijk ’t moment dat ’t volgende bericht opdook in alle social media:

foto10

Erme Wil, zult geer noe denke. Mot dat noe in zo’n versjlaag terechkomme? Maar maak uch neit ongerus. Wil geit d’r neit onger gebuk, zo bleek zoaterdigoavend al. En bovendien zou ich zonger dit bericht al die 257 lullige opmerkingen van mede-veteranen aan ’t adres van Wil, niet kenne vermelden. Dus zet uch maar effe d’r euverhaer.

Noa dit bericht woorte d’r aanvankelijk neit voal weurt voelgemaak aan Wil op de groepsapp. De aandacht woort al sjnel verlag noa ’t feeske dat de joarige veteraan Stefan Janssen op zoaterdig bie De Bekker ging gaeve:

foto11

Gerard Martens woar door dit gebeure toch al in zien element want ’n dik oer later meldde hae zich alwaer mit ’n nuujt bericht:

foto12

Maar Gerard leet zien becommentariëring neit bie dergelijke platte en humoristiche besjouwinge. ’T Ganse gebeure wakkerde auch ’t dichterlijke vuurtje, dat in Gerard brent, beheurlijk aan. En dat mondde oet in ’n meisterlijk gedicht, dat ’t verdeint om es aafsjleiter van dit versjlaag te fungeren. Doaveur dus nog effe geduldj.

D’r woar dus ’t neudige vermaak om Wil. Aanleiding veur Stef om toch ens veurzichtig te informere of Wil zelf eigenlijk in de groepsapp zoot. En net wie jederein dach: dae geit zich de kommende waeke neit loate zeen, koom Wil strijdbaar oet de houk:

foto13

Dat woar nog ens sjiek nuujts. Wil zou geweun komme mitvoetballe op zoaterdig. De veteranen die zich in de kantine verzamelden veur ’t vertrek noa Caesar, wreve zich al in de henj. De tongen woorte al gesjlepe om Wil mit de beste opmerkinge te kenne neersabelen.

Willem Thewissen: “Jonges, ich ben gistere noa dat handjballe goan kieke, maar dat is mich effe get angesj es die zeikende voetballers. Nae, handjballe is baeter es voetballe.

Ron Marschal: “Dan gangk dát doon. Doe bes ongetwiefeld baeter mit de henj es mit de vuit.”

Roger Daemen: “Wil auch.”

Aangekomme op ’t vernuujde sjportpark van Caesar woar Wil al welkom geheite door de angere veterane die rechsjtreeks noa Baek woare gereje. De beste opmerkinge hub ich dus neit ens mitgekrege. Desondanks woare d’r toch nog beheurlijk get pareltjes op te teikene.

Mat Cremers: “Porno kieke allah, maar woarom deisse dat in godsherenaam om 5 oer sjnachs?”

Wil Leurs: “Dan komme de beste films. Doaveur zeen ’t allein maar van die softe.”

Ron Marschal: “Joa klop, vanaaf 5 oere zende ze die mit die paerdjes oet.”

In ’t kleidlokaal informeerde Roger d’n Doam of emes veurige waek zien trainingsvest mitgenomme houw.

Roger: “Jonges, haet emes mien vest mitgenomme veurige waek?”

Marc: “Welke kleur?”

Roger: “Zjwart.”

Wil: “Wach ens effe, volges mich hub ich dat mitgenomme, Roger.“

Roger: “Doa hubse toch neit diene Willie mit aafgevaeg vannach, he?”

Misha: “Kumpse sjtraks auch mit noa ut fees van Stefan, Will?“

Will: “Joa, zeker.“

Ron: “Breng Mia maar mit. Legke veer vannach waal heur oprit.”

Ron vervolgde nog mit get praktisch advies ten aanzeen van de nachtelijke praktijken.

Ron: “Watse nooit mos doon is ships aete esse die films aan ’t kieke bes.”

Mat: “Nae klop. Want van die gruine geit ’t pitsje doa onger. En van paprika krig ‘r ’n vraem kleurke.”

Bie aafwezigheid van Leon Fredrix, dae sjiek moosj doon op de Tefaf, loos Frens Janssen de opsjtelling door.

Frans: “En es linksboete begint Wil Leurs.“

Ron: “Miljaar, haet dae Wil zich in de basis gewiks. Ich goan de kommende waeke auch mien oprit verwaarloze. Dan kom ich mesjiens auch waer in de basis.“

Mat: “Zou d’r auch urges un filmke op ’t internet circulere van unne wiksende Wil?”

Eddy: “Mit dat apparaat wat Wil tusje de bein haet, hubse dan waal unne Iphone 6+ neudig, want angesj is ’t sjerm te klein.”

Gelukkig veur Wil woar ’t intusje tied gewoare om te goan wermloupe. En dus toog jederein noa boete. Doa sjting de 9-joarige Cisco Conjour te wachte op de sjpelers om jederein te vroage of ze veur Ajax of veur PSV woare. Gerard Martens reageerde wie ummer… “op z’n Gerard Martens”.

Cisco: “Meneer, denk geer dat Ajax of PSV geit winne murge?”

Gerard: “Sjtom vroag. PSV natuurlijk, k#t.”

Rob: “Dae jong is neuge joar Gerard.”

Gerard: “Oh sorry. Ja zo kal ich geweun.”

Euver de wedsjtried vilt weinig te vertelle. De oetsjlaag zaet eigenlijk alles: 0-0. Al woar d’r waal nog ’n onterech aafgekeurde goal van Wil Leurs. Oh joa, en de keepende Roger d’n Doam houw nog ’n fabelachtige redding in hoes, wie unne Caear sjpeler vanaaf de middenlien allein op ‘m aaf koosj goan en vlak veur Roger allein maar ’n sjlap rollertje produceerde dat Roger moeiteloos koosj oprape.

Piele: “Wat hubse taege dem gezag dat hae zo zach sjoot?”

Roger: “Geweun BOE.”

Willem: “Nae volges mich keek dae vlak veur dich op en dach toen dat emes de goal houw weggehoald. Want die koosj hae mit gein muigelijkheid meer zeen mit dich veur zien naas.”

Noa de wedsjtried zurgde Roger auch nog veur get opsjudding in ’t kleidlokaal. Zo wie ummer deig hae zich vlak veurdat hae noa de douches leep, unne kwak shampoo oppe kop. Dit keer goof dat echter aanleiding tot commentaar.

Eddy: “Roger, wat hubs doe oppe kop? Hubse vannach aan de computer van Wil gewirk en inens get euver de kop gekrege?”

Noa de wedsjtried togen alle veteranen richting De Bekker, wo Stefan Janssen ziene 40e verjoardaag vierde. Ut ganse team woar oetgeneudig. Maar zónger partners, houw Stefan doa oetdrukkelijk biegezag. De meesten hele zich doa netjes aan, maar Misha, Robert en Piele kome doodleuk mit hun ega’s binnewanjele. Get wo euver de gesjeije Gerard Martens zich ergerde en opmirkde: “Wat is dit dan noe? Ich ben veur dit feeske extra van de vrouw aaf gegange en noe zeen ich d’rs die doodleuk de vrouw mitnumme.”

Mat Cremers versjeen op ’t feeske in unne trui dae in Sjtein veur ’t lets gedrage woort door Mia Gommers, die daezelfde trui houw gekrege es cadeau veur heure bronzen olympische medaille in Mexico in 1968 (bron: Gerard M. oet S.):

foto14

Rond middernach dreijde DJ Stan the Man ’t leidje “Jetzt wird wieder in die hände gespuckt“, wo op Gerard Martens taege Wil Leurs zei: “Dae hub ich veur dich aangevroag Wil. Esse dich sjnachs af en toe in de henj deis sjpieje, geit ’t voal soepeler.”

En doamit sjleit ich de opmerkingen euver Wil maar ens aaf. Gerard Martens houw waal auch nog get te zegke taege de sjriever van dit sjtuk, euver diens taegevallende sjpel de letste waeke.

Gerard: “Doe vils de letste waek ’n bietje taege, Sjulpe. Van unne oud eesjte elftal sjpeler verwach ich dat dae zeker drie keer per wedsjtried emes vrie veur de keeper zet.”

Dat zoot mich natuurlijk neit lekker en dus besjloot ich op zondigmiddig om effe lullig te reagere, wie ich ’t gedich van Gerard euver Wil, via de app kreeg toegesjtuurd. Ich houw echter baeter motte weite, want Gerard haet ummer ut letste woord:

foto15

Ut wurt tied om ens euver te sjakele op de wedsjtrieje van zondig. De dames sjpeelden doordewaeks al in en taege Eijsden en verlore doa helaas. Euver dae wedsjtried haet mich wiejer gein informatie bereik. Ut veerde koosj dus neit voetballe omdat ze ut driede en tweede moosjte oethelpen. En auch van ut driede woort taal noch teiken ontvange. Al woar dat letste auch neit verwonjerlijk. Immers, vaste reporter van 3, coach Mark Habets woar neit mit zien team mitgereis noa Lintjheuvel, maar bleef op ’t Hetjen om te helpen bie de training van de ienie mini’s. Woveur voal dank, Mark! En de angere vaste reporter van 3, Rene Gooren, heurse allein get es ‘r waer ens ‘n (noa eige zegke) wereld-goal haet gemaak… grepke he Rene.

Ut tweede sjpeelde unne wedsjtried wie de letste waeke, of eigenlijk al ’t ganse seizoen symptomatisch is gewoare. Mit heel voal aafwezigen, desondanks leuk sjpel, alwaer unne taegesjtenjer dae noa eige zegke zien normale niveau neit hoalde (dat zal toch auch waal get mit de prestaties van os jonges te make hubbe), genog kenskes, en oeteindelijk toch ’n geflatteerde 1-4 nederlaag aan de brook. Ut tweede houw de pech dat de drie A-sjpelers, die de letste waeke zo goud houwe gesjpeeld op 2, alle drie geblesseerd woare geraak op zoaterdig. En dus moosj Stefan Frissen, dae twee moandj geblesseerd is gewaes en pas eine keer houw getraind, in de basis sjtarten, evenals Zubair dae nog nauwelijks op 2 houw gesjpeeld tot vandaag. En op de bank, naeve Robin Heinen, zote Ralph Doek en Pascal Conjour, die beiden in ’t verleden hun sjpore hubbe verdeind, maar die noe toch al heel get joarkes op 3 en 4 sjpele. Desondanks klasse dat ze dat deige en auch klasse wie ze oeteindelijk hun invalbeurten invulden. Ralph goof zelfs nog de assist op de eine Sjter-treffer van Frank Haenraets.

2e 1

2e 2

Langs de kantj bie de wedsjtried van 2 kreeg Math Haagmans d’r nog effe flink van langs van zoepnaze-coach en ultieme clubman Patrick Nordhausen, wie Math commentaar houw op de sjeids van 2.

Math: “Doe mos geliek optraeje sjeids. Geliek gael gaeve, man!”

Patrick: “Doarom loupe die wedsjtrieje dies doe fluts ummer oet de handj, Math.“

De ploug die waal in bloudvorm is, is ut viefde. Wo dit sezoen nog aarzelend begoosj, doon “De Beesten” inmiddels hunne bienaam alwaer ’n aantal waeke eer aan. Zo auch vandaag waer, taege Sporting Sittard 3. Mike Schippers deit versjlaag en is auch verantwoordelijk veur de genuimde biename.

Ut viefde begoosj goud aan de wedsjtried en zat de taegesjtenjer geliek mit de rugk taege de moer. Noa ’n kwarteerke woort Bob “mis van eine maeter” Schoutrop de deipte ingesjtuurd, heel goud ’t euverzich en sjoof aaf op Chris “magnetron” Boselie dae de 1-0 binnesjoot. Effe later krege de gael-zjwarten unne vrieje trap op unne maeter of twintig, dae door Thijs Kemp genadeloos hel woort binnegekogeld. Net veur de rus woar ’t opnuuj Chris Boselie, dae de score oetbreidde noa 3-0. In de tweede helft ging ’t sjpel op en neer mit kenskes veur beide plouge. Maar gescoord woort d’r neit meer. Veur os viefde beteikent dat 9 punte oet de letste 3 wedsjtrieje. Un prestatie van formaat. Klasse mannen!

Tot sjlot dan de wedsjtried van ozze hoofdmacht. Taegesjtenjer woar ’t in degradatienood verkerende Adveo. Coach Czornyj houw nog ummer te make mit blessures van captain Guido, van Ikram en van Randy. En Thijs woar gesjors noa aanleiding van zien rooje kaart van veurige waek. De opsjtelling woar ’t zelfde es taege Caesar:

Kis: Esat

Achter: Paolo, Davy, Tim, Roel

Midden: Stan, Charaff, Ricardo

Veur: Hassan, Barney, Youri

Mit debuterend vlagger Jari Knoops langs de lien sjtartte de wedsjtried sjtipt om hauf 3. En van De Sjter-kantj zou ’t geliek ein van de zjwakere partieje van ’t sezoen waere. Ut sjpel woar zo zjwaak dat zelfs de sjpanning en de voale doelpunten gein troost koosjte beije. De gael-zjwarten woare waal vriewel de ganse partie de boaveligkende ploug, maar de gasten oet Oirsbaek krege toch waal erg voal kansen.

De Sjter koom in de eesjte helf op veursjprong via Barney. Adveo koom echter veur rust nog op gelieke hoogte via unne penalty. Noa rus woare ’t de gasten die de leiding nome, maar opnuuj woar ’t Barney dae taege scoorde en de plouge waer in evenwicht brach. Doanoa woare d’r invalbeurten veur Luc Spaans en Marko Jevric.

Vlak veur tied leek Marko Jevric, via de kluts, de winnende treffer binne te wirke. De sjeidsrechter goof echter al aan dat d’r voal blessuretied bie ging komme. En helaas woort dat ozze jonges fataal want Adveo scoorde in de 99e minuut de 3-3. Altied balen natuurlijk es zoget deip in de blessuretied gebeurt, maar eigenlijk woar ’t punt veur Adveo geweun verdeind. Gein beste partie van ozze jonges.

1e 1

Geel voor Hassan

1e 2

Geen hoekschop ondanks dat de keeper zelf aangaf de bal aangetikt te hebben

1e 3

Geel voor Czornyj - terwijl hij Kolenberg toch echt iets aan het bijleren was...

En mit dae domper hubbe veer waer alle wedsjtrieje besjproake. Geer hub noe nog maar ein dingk van mich te goud en dat is ’t gedich van “Dichter des Vaderlands” Gerard Martens, gerich aan “Man van de waek” Wil Leurs:

foto16

Tot volgende waek!
Rob Sjulpe

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.