Wedstrijdverslagen

T woar ’n bewoage weekendje bie os clubke. Mit de hoogtepunten dees waek ens neit op zondigmiddig op ’t Hetjen, maar op vriedigoavend bie Café Jacobs, op zoaterdigoavend in Baek en op zondigmurge bie Sanderbout. Genog te vertelle euver ’n weekend mit extreem wisselende resultaten. ’N besjamende nederlaag van de vets taege de zjwart witten van Sjtein-Zuid. Aevenens nederlagen van de godenzonen en de zoepnaze. Wederom goud sjpel maar gein punten veur de jonkies van 2. Maar gelukkig woare ’t de mannen van 1 en de beesten van 5 die de punten oet verre oorden mit terugk brachte noa Sjtein.

En… ’t absolute hoogtepunt op de joarkalender van de veteranen vonj aafgeloupe vriedig plaatsj. ’N happening die eigenlijk ’n apaart versjlaag verdeint. Wat zegk ich? ’N happening die eigenlijk ’n live tv-oetzending verdeint. Dus ich waarsjuw uch alvas. Dit versjlaag zal ’n hoog veteranen-gehalte hubbe. Maar maak uch neit druk. Auch euver de angere teams is genog sjaele kal te melje.

Aafgeloupe waek woare d’r bie de veterane ’n heel aantal joarigen te vieren. Zelfs zoveul dat Ron Marschal doa op zoaterdigoavend euver opmirkde: “Wat is dat veur unne babyboom gewaes in juni urges in de joare ’70. Is zeker unne keer de sjtroum oetgevalle, angesj ken ich neit verkloare dat d’r zoveul gepop is gewoare.”

T is goeie traditie dat de joarige op de groepsapp door alle teamgenoten wurt gefeliciteerd. Auch door Gerard Martens, dae doa dan waal sjteevas ’n prikkelende opmerking aan toevoeg. Zo auch dees waek. Eesj richting good old DJ Will Leurs:

foto1

Vervolges richting de joare Roger Daemen:

foto2

En tot sjlot neit zozeer richting de joarige Jack Dassen zelf, maar waal richting de sjriever van dit sjtuk, dae Jack feliciteerde en de wunsj oetsjprook dat Jack nog ens fit zou waere:

foto3

Euveriges woar Ron Marschal auch nog get opgevalle aan de daag wo op de verjoardaag van “womanizer” Will Leurs veel dit joar:

foto4

Maar al dae sjaele kal op de groepsapp woar maar unne kleine opmoat noa de joarvergadering die op vriedigoavend woort gehaute bie Lies van Café Jacobs. Veur enkele veterane woar ’t sjpoje om op tied aanwezig te kenne zeen. Zo moosj Misha Dreessen nog mit ziene zoon Jur noa de training van de F’jes. Wie Jur zich op zien gemaak aan ’t douchen woar, mirkde notoire telaatkommer Mischa op: “Jur sjeit ’n bietje op want doe wits dat pap ummer gaer oppe tied kump.”

D’r woare bliekbaar meer veterane die woorte opgehaute want wie ’t hauf 8 woar en Gerard Martens al knoterde dat de vergadering moosj beginne, constateerde veurzitter Rene Hillen dat d’r ’n statutair probleem woar.

Rene: “De reglemente sjrieve veur dat veer pas beginne es de helf plús ein lid aanwezig is.”

Roger Daemen: “Hie, Stef kump net in.”

Rene: “Dae houw ich al mitgeteld. Stef is de helf. Veer misse nog ein lid.”

Jacky Linders: “Hubse Lies mitgeteld?”

Jos Driessen: “Die háet gein lid.”

Ron Marschal: “Maar die haet, zo te zeen, waal genog geleje.”

Langzaamaan druppelden de letste veteranen vervolges binne. Auch “verloren zoon” Frank “de kat” Rutten woar aanwezig. Dae vertelde dat hae lets ziene zoon houw mitgenomme in de UEFA-VIP-ruumte bie unne Champions League wedsjtried. Doa koom get discussie euver los.

Roger: “Dat woar nog get veur Gerard gewaes, in zo’n VIP-ruumte.”

Jacky: “Witse wat ’t is, in die VIP-ruumtes? Doe houfs allein maar sjlum te kieke. Dan vilse nooit door de manj.”

Roger: “Dan is ’t bie nader inzeen toch niks veur Gerard.”

Ron: “Frank, doe bes hie gans op dien plaatsj, he. Op die joarvergadering. Want vergadere deisse voal he?”

Frank: “Joa, das woar.”

Ron: “Ach ja, geliek hubse. De mos allein maar doon wo se goud in bes.”

Jacky: “Wo bes dóe dan goud in?”

Ron: “Vroag dat maar aan de vrouw.”

Wie jederein binne woar, woorte de köp geteld. En mit unne man of dertig aanwezig, woar dit toch ’n goud bezatte joarvergadering. Veurzitter Rene oapende de vergadering: “Heren, bie deze oapen ich de vergadering. En ich begin geliek mit ’t eesjte agendapunt. Welkom… door mit ’t tweede agendapunt…”

Rene loos vervolges de namen op van degeinen die zich aafgemeld houwe.

Rene: “En die wat ich noe neit hub genuimp en die toch neit hie zeen, die hubbe zich neit aafgemeld.”

Misha Dreessen: “NAMEN VEURZITTER, veer wulle namen!”

Doa op kreeg Willem Thewissen ’t woord es secretaris. Willem moch de notulen van de veurige vergadering doornumme. Eesjte punt doa op woar ’t probleem dat de “Graad Smeets zeiver-award” veurig joar woar kwietgeraak. Winnaar Math Haagmans bezjwoar dat hae dem nooit gehad houw, maar Mat Creemers goof aan dat hae dae pries tot 5x toe bie Math aan de deur langsgebrach houw, 5x de deur in ’t gezich toegesjmete houw gekrege, ‘m 5x veur de veurdeur van Math houw neergezat, en ‘m 4 kere houw terugkgekrege. Dus de indruk besjtong toch dat Math ‘m oeteindelijk in de drekbak geflikkerd haet.

Jederein woar ’t d’r euver ens dat d’r dan maar unne nuuje “Graad Smeets zeiver-award” moosj komme. En of Willem Thewissen dat dan maar op wol pakke.

Ron: “Ich venj waal dat ’t unne trofee mot zeen dae ziene naamgaever eer aandeit. Neit geweun unne sjtomme baeker.”

Mat Creemers: “Dat venj ich auch. Mesjiens unne tuinkabouter mit un beflepke.“

Vervolges woorte de eesjtejoars vets geëvalueerd. De consensus woar dat Rob Schulpen en Dennie Vorstermans ’n voldoende scoorden (“voetballend vilt ’t bie beiden flink taege, maar ze loupe in jeder geval genog”), Marcel Frissen neit gescoord koosj waere omdat ‘r voal geblesseerd is gewaes, en Math Caanen mit de hakke euver de sjloot ’n “zus-min” verdeinde.

Wie vervolges 4 van de aangekondigde 5 actiepunten van de veurige vergadering besjproake woare, wol veurzitter Hillen wiejer goan mit ’t volgende agendapunt.

Rene: “Goud, haet nog emes vroage euver de notulen? Angesj goan veer door.”

Leon Fredrix: “Ja, d’r woare toch 5 actiepunten? Veer hubbe dat viefde nog neit geheurd.”

Willem: “Ich hub miene laesbril neit bie mich. Ich ken ut neit meer laeze.“

Rene: “Dan sjuve veer dat door noa volgend joar.”

De vergadering woar intusje ’n goud hauf oer aan de gang en dus woar ’t hoog tied veur de eesjte pauze, zodat d’r waer ’n deinblaad pils en sjoes besjteld koosj waere. Bovendien booj die pauze de tied aan de feestcommissie, onger leiding van Math Creemers en ziene stagair Jos Driessen, om ’t ein en anger op te boewe. Bie Math oet de auto woort ’n gans boew-pakket gehoald en woort mit vereende krachten geboewd.

foto5

Oeteindelijk doemde achter in ’t café ’n gigantisch douk op en woort unne beamer verbonje mit de laptop van Math. ’T opsjtarte doerde effe, maar doa houw nemes muijte mit want Gé Hügel zurgde ummer op tied veur veesje drenkskes. Doanoa goof veurzitter Hillen ’t woort aan Math Creemers veur zien joarlijkse oeteinzetting euver de plannen van de feestcommissie. Plannen, wo euver, volges Math, moanjelangk druk vergaderd is, maar wovan de angere leeje van de commissie achteraaf verkloarden dat ze 95% net veur ’t eesj geheurd houwe.

Math woar goud mit ziene tied mitgegange, want hae houw ’n flitsende powerpoint presentatie gemaak. ’T verhoal koom get troag op gang, neit in de letste plaatsj omdat Math jeder 5 seconde woort ongerbroake door hilariteit vanoet de zaal. Wie Math eindelijk ’n bietje op gang dach te komme, ongerbrook Misha Dreessen nog effe mit de meest perfect getimede opmirking van de oavend.

Misha (op zien allerdreugst): “Math, sorry dat ich dich ongerbraek, maar wat is dat veur ‘n lettertype datse hubs gebroek veur dees presentatie?”

Leon Fredrix moosj vervolges auch nog effe get kwiet.

Leon: “Math, wat hubs doe ’n broen kleurke?”

Math: “Ich ben ’n waekske d’r tusje oet gewaes. Noa de Canarische Eilanden.”

Ron: “Wiezo? Geisse ’n volière beginne?”

Maar vervolges ging Math helemoal los. In de veur heum zo karakteristieke, zelfverzekerde pose blikte hae eesj terugk op ’t oetsjtepke noa Crailsheim van veurig joar. Of hae op de betreffende sheet ’n bewus grepke houw gemaak (versie Math C.) of neit haet geweite wie hae ’t tekst-vekske groter moosj make (visie van de res) woort neit gans dudelijk:

foto6

In ’n conference van minimaal ’n uurke heel Math vervolges ’n vurig betoog veur de in zien auge kernweurt wo ’t succes van de veteranen de kommende joare op gebaseerd moosj waere: “samenwirke en op zeuk noa ’t compromis”. Later op de oavend zou Thijs Otten bewieze dat hae goud houw geloesterd noa die kern-weurt door neit lestig te waere wie Math ging aanpappen mit de vrouw van Thijs en dit bericht op de groepsapp te sjmiete:

foto7

Math houw vanteveure al aangekondigd dat hae de lat hoog ging legke in zien verhoal, door op te mirke: “Gerard, noe sjrik dalik neit esse ’n woord heurs dasse neit kens. Ich probeer dich noa ’n hoger niveau te tillen.” Get wo op Gerard zien meest genuanceerde opmirking van de oavend los leet: “Houd toch de moel, achterlijke idioot dasse bes.”

Maar Math houw niks te voal gezag euver ’t hoge niveau. Want weurt wie helicopterview, crowdfunding en entrepeneur vloge os om de ore. En auch ’t ein noa ’t anger goud idee. Al moosjte sommige wenne aan bepaalde ideeje.

Euver ut veurgesjtelde volgende oetsjtepke (ofwel noa Andrea Berg ofwel noa un beier-feest in Monchengladbach):

Gerard: “Sjei toch oet, mit die achterlijke ideeje. Veer kenne baeter geweun in ’t dörp goan zoepe.

Tot ut door Math beoogde nuuj baby-blauwe clubkostuum, dat bie Ali-express in de aanbieding woar:

Rene: “Mot dat per se baby-blauw zeen?”

Math: “Joa, allein die kleur is in de aanbieding. Maar doa is auch euver noagedach. Dat is ’n frisje, jeugdige kleur.”

Gerard: “Veer zeen veterane, achterlijke ko!”

Math: “Geer mot mich dalik de moate doorgaeve. Maar denk d’r waal aan dat die kleijer oet China komme en doa is ‘n “L” eigenlijk ‘n “S”.

Eddy: “Ich dach dat bie die Chinezen un “R“ ummer un “L“ woar.“ (zo wie in witte lijst..)

Roger: “Es un L, un S is, wat mot ich dan in godsnaam besjtelle?“

Jacky: “Veur dich besjtelle veer d’r 2 Roger. Die vermake veer dan waal.”

Veur de luuj die zich aafvroage wie dat baby-blauwe kostuum d’r dan oet zoog… geer hub geluk. Want ’t woar Ron Marschal opgevalle dat oud-ajaxied Kiki Musampa op zondigochtend bie “De tafel van Kees” datzelfde kostuum aan houw:

foto8

Wiejer ontsjting d’r discussie euver de door Math veurgesjtelde samenwirking mit de Sjteinde vrouwenbondj.

Rene: “Kenne veer angesj unne keer taege die voetballe? Taege hun tweede ofzo.”

Math: “Dat is de doelgroep veur Gerard. Dae kent die vas allemoal.”

Gerard: “Houw aaf man, regel ens unne keer get fatsuunlijks.”

Math: “Veer probere dich aan de vrouw te helpe, Gerard.”

Ron: “Dat geit mekkelijker via Tinder. Ich maak dich waal ’n profielke aan, Gerard.”

En auch de, in ’t kader van maatsjappelijk verantwoord bezig zeen, veurgesjtelde sociale kas, wo in jederein ’n paar euro per waek zou doneren, leverde discussie op:

Gerard: “Ich ben zelf auch hulpbehoevend.”

Ron (al joare aan ’t renteniere): “En wat dach geer van mich dan? Ich zit al 10 joar zonger werk.”

Vervolges kome d’r nog twee koppels van ’n joar of 60 ’t café in. Get weifelend sjlope die noa de teek om zich doa rustig te zette en veural zo weinig muigelijk op te valle. Doa sjtook Ron echter ’n sjtekske veur door taege ein van de dames te zegke: “maedje loup maar geliek door noa achter. Doe kens dien kleijer op die van mich legke.”

Wie ein van die binnegekomme heren noa de WC moosj en zich langs de beamer van Math, dae al unne keer woar oetgevalle, wol begaeve, brook de paniek oet. Auch hie koom Ron mit ’n praktische oplossing: “Meneer, geer kent auch geweun veur in de haard zeike.”

Noa ’t verhoal van Math woar de vergadering wiet op zien einde. Willem Thewissen wol nog leuk zeen mit ’n opmerking taege Graad Smeets. Dae counterde echter meisterlijk.

Willem: “Jonges, Graad Smeets is de grondjlegker van ’t wissele van vrouw. Dae haet dat allein alwaer unne ganse tied veur Rene en mich gedoan.”

Graad: “Joa, maar ich ben d’r tenminste op veuroet gegange. Geer hub uch achteroet gepop.”

Misha (op z’n Frans): “Enfin.”

Rene: “Doe sjteis murge reserve, Graad.”

Vervolges woar ’t tied veur de rondjvroag. Bienoa nemes houw meer get in te brenge, behalve Paul Janssen. En dae kreeg dan auch ’n grandioos antjwoord van de feestcommissie.

Rene: “Gerard nog get?”

Gerard: “Nae”

Rene: “Paul?”

Paul: “Is de datums van ut feestweekend al bekend?”

Math: “Joa.”

Rene: “Helder. Volgende. Roger, doe nog get?”

Paul: “Hei, hei, hei… enne?“

Rene: “Nae Paul, dan houwse dien vroag maar baeter motte formulere. Math, doe nog get?”

Math: “Joa jonges, ich hub op miene laptop nog ’n presentatie euver crowdfunding. Haet emes doa nog interesse in?”

Gerard: “Nae! Volgende!”

Noa de rondjvroag moosj jederein zien sjtumbreifke nog invulle veur de prestigieuze “gouwe sjoon-verkeizing”, wovan de winnaar later pas bekend wurt gemaak.

Willem: “Rob, maak dich gein illusies. Dae pries krigse meestal es ze wulle datse oetsjeis. Ich hub dem auch al ens gehad.”

Roger: “Versjillende joare geleje joa.”

En Willem Thewissen houw, names de supportersvereiniging, nog unne pries veur Math Creemers. Math woort namelijk geëerd veur zien joarelange verdeinste en ongersjeije mit “de Jo de Knien award”:

foto9

Get wat Math de gelegenheid goof om nog maar ens ’n kwarteierke te speechen, om tot besjloet te zegke: “Oh jonges, ich hub op miene laptop auch nog ’n presentatie euver ’t nuujt winkelcentrum. Es emes doa interesse in haet.”

En zo koom de vergadering tot ’n einde en woort d’r nog gezellig get noagekald onger ’t genot van de neudige pilskes en sjoeskes. John Jacobs kreeg vervolges door zien mam Lies ingefluusterd dat de bonne wiet op woare en ging noa coach Leon Fredrix toe om dem te bewaege opnuuj mit de patsj rondj te goan. Leon woar echter lekker ad rem.

John: “Leon, de mam zaet net dat d’r nog maar 4 bonne zeen.”

Leon: “Dan doog maar 2 pils en 2 sjoes.”

Zo, en noe is ’t hoog tied om euver te sjakele op de angere teams. Want ich hub uch lang genog lestig gevalle euver de veterane. Of die neit gevoetbald hubbe dit weekend? Joewaal. Taege de pas opgerichte vets van Haslou. 65 minute woort d’r soeverein gesjpeeld en leidden de gael-zjwarte mit 1-0 dankzij ’n wereldgoal van Marc Lacroix. Die van Aelse houwe niks in de melk te brokkele. Vervolges meljde Jo van Funs zich in de dug out, fluusterde coach Leon “Pep” Fredrix in dat hae die van Aelse gaer nog get uurkes in de kantien wol haute, Leon reep effe op centraal duo Piele en Mathje C., knipaugen woorte oetgewisseld en warempel… make die van Aelse mich toch nog 2 goale, om vervolges in ’n euverwinningsroes ’n hauf moandjloon de man achter te loate in de kantien.

De wedsjtried van 1 bewaar ich tot ’t lets. Veer goan eesj de angere seniorenteams aaf. De dames houwe dees waek niks te voetballe, dus gein “hashtags” en foto’s van de ladies. Waal berich van de mannen van 5. Die houwe vandaag Sanderbout-oet op ’t programma sjtoan. Ummer lestig natuurlijk. Veur aanvang al de eesjte taegesjlaag: Mike Schippers woar helaas waer besjikbaar. En al te frisj woar de jong neit.

De beesten van 5 woare volges Mike de ganse wedsjtried de baetere partie. Desondanks koom men waal op unne 1-0 achtersjtandj. Maar De Sjter ging neit bie de pakken neerzitten en scoorde al sjnel de geliekmaker. Unne verdediger van Sanderbout kupte de bal achteroet in de vuit van de attente Maikel, dae scoorde. Grensrechter en sjeidsrechter woare ’t d’r echter euver ens dasse in Zitterd auch boetesjpel kens sjtoan es de bal van de taegesjtenjer kump en keurden de goal aaf…

Desondanks woort vlak veur rus de verdeinde geliekmaker gescoord door Thijs Kemp. Vlak noa rus volgde vervolges de verdeinde veursjprong via un goal van “Das Phantoom” Bob Schoutropp. De mannen van 5 krege doanoa nog de neudige kansen maar die woorte vakkundig om zeip geholpe. Doadoor woort ’t op ’t lets nog effe sjpannend. Auch al omdat de sjeidsrechter 6 minute blessuretied bietrok, die via de Apple Stopwatch oeteindelijk 15 minute doerden. Maar de beesten van 5 bleve euvereind en nome de punten mit noa Sjtein. Klasse mannen!

De teams van 3 en 4 moosjte thoes voetballe. Beide teams dolven oeteindelijk ’t ongersjpit. Euver de nederlaag van ut driede taege Wijnandia woar coach Habets kort:

foto10

Leukste opmirking langs de lien bie 3 koom op naam van Roger d’n Doam, dae kiekend noa de in blauw-wit gesjtreepte shirts, sjpelende Wijnandia-sjpelers zei: “Ich ben noe al unne ganse tied aan ’t kieke, maar kom d’r neit oet. Sjpele die jonges noe in witte shirts mit blauwe sjtrepe of in blauwe shirts mit witte sjtrepe?”

Patrick Nordhausen woar euver de nederlaag van 4 get oetgesjproakener: “Veer hubbe mit 0-3 verloare taege Urmondia. In de eesjte helf koosjte veer lekker mitvoetballe en krege veier opgelegkde kanse. Die woorte alleneij om zeip geholpen en dat woort genadeloos aafgesjtroaf door Urmondia. De tweede helf woare de meeste al bezig mit de optocht in Kotem, wodoor veer nog twee goale om de ore krege.

Leukste moment van de wedsjtried van 4 woar ’t volgende. Vlagger Pedro Willems houw veur de wedsjtried taege de fluitende Tom de Keul gezag dat mit Urmondia woar aafgesjproake dat d’r 2 keer 35 minute woort gesjpeeld, vanwaege de optoch in Kotem. Tom vonj dat ’n prima idee en floot noa precies 35 minute veur ’t rustsignaal. Doa op togen 22 verbaasde sjpelers noa binne. Jederein vroog zich aaf woarom zo kort gesjpeeld woar. D’r woar zelfs ’n bietje irritatie doarom, totdat ’t sommigen opveel dat Pedro get mysterieus sjting te lache in unne houk…

Gein punten dus veur de zoepnaze van 4. Zelfs Noud Claessens, dae op zoaterdig nog ’n wereldgoal houw gemaak in de zaal, houw doa niks aan kenne verangere. Van die goal woar zelfs Stef Conjour zjwoar onger de indruk. Aan de teek vertelde hae doa euver taege Tom Keulen.

Stef: “Hubse die goal nog neit gezeen, Keul?”

Tom: “Wo mot ich die dan gezeen hubbe?“

Stef: “Die sjteit op youtube, man. Schitterend!“

Tom: “Dus Noudje sjteit noe zowel op youtube es op youporn…”

Dan door noa ozze mannen van 2. Die houwe unne oetwedsjtried noa Brabant op ’t programma. Gerenommeerde naam in de reserve hoofdklasse, Someren 2, woar de taegesjtenjer. Sjtipt om 9 oer vertrok de bus vanaaf de parkeerplaatsj, mit unne verrassende chauffeur, vanwaege ’t feit dat reserve penningmeister Jean “Money” Fredrix houw gevroag of emes in de selectie ’t groot riebewies houw, want zonne chauffeur maak die ritjes allein maar duurder:

foto11

In de bus woar d’r dudelijk ’n versjil te mirke tusje de jonges die gebleseerd, es reserve of es toesjouwer mit woare gegange en die oapenlijk al op de haerwaeg aan de zoep ginge:

foto12

En de jonges die zich in alle rus veurbereidden op unne belangrieke wedsjtried (’n angere zienswijze is dat die jonges zich de aovend teveure te goud houwe gedoan aan juupkes en nog hunne roes oetsjlepe in de bus):

foto13

Euveriges doon dees foto’s vermoede dat de jonkies van 2 nog nooit wiejer zeen gewaes mit de bus es noa de valkenier, want ’n ritje Sjtein-Someren doert toch neit langer es 45 minute. Mit dank aan “snitch” Jari Knoops veur de foto’s.

Dan euver noa ’t voetballe. De mannen moosjte ’t vandaag doon mit ’n selectie van 14 man, wovan d’r twee, Charaff en Youri, unne daag eerder nog in de basis bie 1 gesjpeeld houwe. Coach Crutzen koom tot de volgende opsjtelling:

Kis: Bastiaan

Achterin: Cyrill, Bob, Joep en Sjoerd

Midden: Amir, Arnaud en Luc

Veurin: Steve, Marko en Wesley

Bank: Rick, Youri, Frank en Charaff

Vlag: Jari

De Sjter begoosj super aan de wedsjtried en in de eesjte minuut koosj geliek de eesjte kans genoteerd waere. Noa ’n sjieke combinatie ontsjnapte A-junior Arnaud aan de aandacht van de verdediging, maar de keeper keerde ziene inzet. De toon woar doamit gezat door de jonges van 2. Noa nog ’n aantal goei kansen veur De Sjter, kreeg men unne vrieje trap op ’n kleine dertig maeter van de goal. Wesley Thompson nestelde zich achter de bal en vlemde ‘m keihel euver de grondj taege ’t aluminium. Vlak doanoa koom Someren helaas op sjlemielige wieze op veursjprong noa ’n misversjtandj tusje verdediging en keeper.

De Sjter rechtte echter de rugk en kreeg geliek de grootste kans van de wedsjtried. Marko haet helaas ’t vizier neit op sjerp sjtoan en krig ’t veurein om de bal vanaaf 5 maeter euver ’t vangnet te sjeite. Bie zien vrouw haet Marko euveriges waal gescoord, want hae wurt papa. Proficiat Marko!

Noa de wedsjtried verwoordde Charaff in ’t kleidlokaal sjoon wat veur ’n grootse prestatie ’t woar dat Marko die kans houw gemis: “Wollah! De bal was moeilijker om over te schieten dan erin. Serieus. We hebben het in de rust een paar keer geprobeerd, maar alleen Frank lukte het 1 keer.” Rustsjtandj dus 1-0 achter, ondanks dat De Sjter de voal baetere partie woar gewaes.

De tweede helf ging geliek op, wobie aan Sjter-kantj Marko wederom get kansen kreeg, maar net de sjerpte miste. Noadat de mannen oet Sjtein ’t letste kwarteier alles of niks ginge sjpele, counterde Someren zich noa unne veilige 2-0 veursjprong. Helaas dus waer goud voetbal, maar auch waer gein punten veur de mannen van 2. Volgende waek thoes taege Udi nuuje rondje, nuuje kansen.

Tot sjlot dan nog de wedsjried van ozze hoofdmacht. Die sjpeelden op zoaterdigoavend dé derby van de 2e klasse: oet in Baek taege Caesar. De mannen van 1 houwe dees waek te kampen mit de neudige pienkes en dus houw verzurger Wesly de henj vol. Wesly hoalde echter alles oet de kas om zoveul muigelijk sjpelers fit te kriege. Want in gevalle wobie zowel de reguliere es de alternatieve geneeskunst gein oetkomst booj, paste Wesly enkele beproefde Kamasutra-technieken toe:

foto14

Ondanks ’t goeie werk van Wesly moosjten de mannen van 1 ’t zoaterdig doon zonger de geblesseerde Ikram en Guido. Auch Thijs woar nog neit fit genog om te sjtarte. En Stan houw eigenlijk nog twee waeke rus motte haute, maar besjloot toch te voetballe omdat de nood hoog woar. Klasse Stan!

Aangekomme in Baek troffe ozze jonges ’n gloednuuje kantine en sjieke nuuje kleidlokale aan. Dat woar euveriges auch hoog neudig doa in Baek. Helaas waal nog ummer ’t zelfde k%t-betonne-kunstgraasveldj es anger joare. En auch nog ummer dezelfde verleichting, wodoorse van de eine kantj van ’t veldj neit noa de euverkantj kens kieke. En welke sjlumme zich dan auch nog leet invalle dat d’r gesjpeeld mot waere mit unne zjwarte bal… Maar goud, die handicaps woare ’t zelfde veur beide plouge.

De opsjtelling van coach Czornyj woar es volgt:

Kis: Esat

Achterin: Paolo, Davy, Tim, Roel

Midden: Charaff, Ricardo en Stan

Veur: Hassan, Barney en Youri

De wedsjtried begoosj, wie se moags verwachte van unne derby: voal sjtried en duels. Helaas glipte d’r in de eesjte helf eine van Baek langs de Sjteinder defensie en koom Caesar dus op veursjprong. Begriepelijkerwies ging die ploug vervolges achtereuver leunen. De Sjter koom d’r maar sjpaarzaam doorhaer. Op unne enkele geveerlijke kopbal noa, gebeurde d’r wiejer neit voal sjpannends in de eesjte helf. ’T zou toch neit….

Maar nae, de tweede helf woort de grote Hassan B-show. Al 5 minute noa rus woort hae gelanceerd en prikte hae de 1-1 binne. Caesar woar de waeg effe kwiet want nog gein minuut later woort Hassan waer gelanceerd, zoog de keeper te wiet veur de goal sjtoan en lobde de bal schitterend binne veur unne 2-1 veursjprong. HOPPPAAAA!!!!

Ozze mannen woare de ganse tweede helf oppermachtig. In de 70e minuut woort Hassan waer gelanceerd, omsjpeelde de keeper, sjoot de bal op goal, wo unne sjpeler van Caesar de bal mit de handj d’r oet heel. Rooj kaart dus en penalty veur de gael-zjwarten. Ricardo zat zich achter de bal en sjoot beheerst binne: 3-1. Doamit woar de wedsjtried gesjpeeld. Thijs Nieuwland, Bob Dukers en Marko Jevric mochte nog invalle en veur Thijs pakte dat neit zo goud oet. Want in ’n opwelling trapte hae noa en woort mit rood van ’t veldj gesjtuurd.

De Sjter sjpeelde de wedsjtried echter soeverein oet en noom de punten mit noa Sjtein. En dat zeen toch ummer de lekkerste punten, die oet Baek mitgenomme waere. Klasse mannen!

Tot sjlot dan nog get nuujts euver os aller publiekslieveling Randy Wantelic. Dae dook dees waek onverwachs op bie ’n Europese topclub en woort doa zelfs al officieel aan de pers gepresenteerd door veurzitter Sylvio Berlusconi himself:

foto15

Op de vroag van de sjriever van dit sjtuk, wat AC Milan mit unne geblesseerde rechsback mit grote naas en dito pum mot, antjwoordde Randy: “Neit om te voetballe, aerpel. Sylvio haet hulp neudig op die bunga-bunga-feeskes.”

En mit de treurigsjtummende gedachte dat ozze Sjteinse milfhunter zien jachtterrein haet verlag noa Italië, loat ich uch dees waek achter. Pes volgende waek!

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.