Wedstrijdverslagen

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

D’r woort dit weekend, ondanks ’t sjlechte waer, voal gevoetbald door de seniorenteams. Allein de wedsjtrieje van de veterane en ut driede woorte aafgelasj. Bie de veterane vanwaege de voale aafmeldingen (wo euver later in dit versjlaag meer) en bie ut driede vanwaege de sjlechte sjtoat van de velje in Urmond. Dit tot grote treurnis van coach Mark Habets en zien mannen, die noe al dik 3 moandj geine wedsjtried meer gevoetbald hubbe, maar tot grote vreugde van Jo van Funs dae de kantine zondigmiddig flink zoog volloupe mit luuj van Urmondia.

Zo mochte veer gistere onger angere de organisator van ’t leukste voetbaltoernooi oet de regio, John Bosch, en ziene zoon en oud-Ster coryfee Dave Bosch verwelkomen. En auch de thoes sjtiekem nog ummer in unne Sjter-pyjama sjloapende Urmondia 1-keeper Nick Kohlen woar mit de ganse femieje aanwezig op ’t Hetjen.

De teams die waal voetbalden, deige dat mit wisselende resultaten. De Sjter 1 sjpeelde ’n sjterke partie taege koplouper Sjaesberg, maar houw de pech dat die ploug ein van heur sjpaarzame kenskes wáál benutte. De jonkies van 2 troaje mit meerdere jeugdsjpelers aan taege de nummer 3 oet hun klasse, Bekkerveld en deige dat mit verve. ’N oer langk woorte de gasten oet Haerle van de mat gesjpeeld, maar doanoa woar de accu begriepelijkerwies laeg en woort esnog geflatteerd verloare. De mannen van ut veerde leje op ’t sjlechste kunstgraas van Nederlandj ’n zjwoare nederlaag taege Caesar. De dames sjleipten ’n zjwoar bevochte punt oet ’t vuur in en taege De Kraje van VV Sittard. Maar út team van ’t weekend woare de Beesten van 5, die op ’t zjwoare natuurgraasveldj ’n wurkelijk fabelachtige partie aafleverden taege de gasten oet Puth.

Genog te besjpraeke dus. Maar dit keer dus neit euver de zoaterdig. De Iron Men van de veterane houwe immers niks te voetballe. Tot verbazing van voalen sjmeet coach Leon Fredrix op gounsdig al dit berich op de groepsapp:

1

En dat mit ’n selectie van 25 man! De rejene van al die aafmeldingen woorte neit dudelijk, omdat allein de sjriever van dit sjtuk dat oapenlijk op de groepsapp deig. Get wo euver Willem Thewissen later zou opmirke: “Wulse dat in ’t vervolg neit meer via de groepsapp doon, Rob. Dan realisere zich 7 angere dat ze dan meer motte loupe en dan melje die zich auch aaf.”

De res van de veterane goof de aafmeldinge ongetwiefeld door in mysterieuze privé berichskes aan de coaches. ’T blif dus gissen noa de boosdoeners en hun twiefelachtige smoesjes.

Captain en metro-man Mat Creemers kent in jeder geval neit de boosdoener zeen. Dae houw immers aafgeloupe zondig oavend al zien basisplaatsj veilig gesjteld via unne partner-ruul mit coach Frans.

2

Auch keeper Rene Hillen beheurt neit tot de verdachten. Dae goof immers de einige juiste reactie noa ’t berich van de aafgelasting.

3

Al mot gezag waere dat ’t mit die sportiviteit van Rene auch waal mitvilt, want wie ‘m ’n alternatief woort aangeboaje, krabbelde hae sjnel terugk.

4

Marc Lacroix kent ’t auch neit zeen gewaes. Dae woar veurige waek bie hoge oetzunjering unne keer neit d’r bie. Maar noe dees waek bekend woort dat Fortuna gered is, houf Marc neit meer te collectere in de weekende en kent hae waer geweun voetballe.

Wae waal verdach is, is Mischa Dreessen. Jederein wit immers dat Mischa en ziene pap Chrit ’n fervent kaart-duo zeen. En mit de aankondiging dees waek van ’n groots kwajongen-toernooi in de kantine later in maart, volgde ongetwiefeld in hoeze Dreessen geliek euverlegk euver de beste route noa de winst van dat toernooi. Daezelfde daag nog volgde de aafmelding van zoon Jur veur de vriedigoavendtraining bie de F3, omdat pap en opa moosjte kaarten. En Mischa zelf meljde zich ongetwiefeld auch geliek aaf veur ’t voetballe de kommende zoaterdige.

Auch Dave “Piele” Smeets is verdach. Dae woar dees waek joarig en wol natuurlijk koste wat kos veurkomme dat al die sjerpe veterane op zoaterdig “zien” Karin om de nek zouwe vleige om heur te felicitere mit heure man.

Ron Marschal zal zich ongetwiefeld auch hubbe aafgemeld. Moosj hae veurige waek al oetvalle mit ’n opnuuj opsjpelende sjpierblessure in ’n bein, dees waek koom doa auch nog unne zjwoar euverbelaste rechter-wiesvinger bie van al dat “swipen” op Tinder.

Vaste sjeidsrechter van de veteranen, Math Haagmans, houw zich auch aafgemeld. Math wurt al ’n paar daag vasgehaute op ’t plissebureau van Den Haag noa ’n incidentje bie de kassa van de musical, wo hae mit zien vrouw noa toe wol goan.

5Gein veteranen voetbal op zoaterdig dus. Desondanks genog om euver te sjrieve dees waek, want auch doordewaeks gebeurde al ’t ein en anger. Zo houwe sommige leden van de Sjter-femieje veurig weekend nog ’n extra verplichting in de vorm van ’n aetentje en kroegentocht van zaalvoetbalvereiniging AEV.

6

Aan toafel herkent geer ongetwiefeld neit allein huidig Sjter-vedetten wie Bart Linders, Roel Heffels, Kenny Lemmens, Dennie Vorstermans (es einige mit tas koffie in plaatsj van beier!), Joep Nacken en Noud Claessens. Maar auch veurmalig Sjter-toppers Bas van Es en Ewan Snackers. En es Ewan neit zonne dikke kop houw gehad, houwt geer achter ‘m auch nog Michael Maas herkend. De oavend woort aafgesjloate mit ’n prachtig duet in de auto op de terugkwaege van Roel Heffels en Ewan Snackers. Helaas woare die beelden te duuster veur publicatie en woare de vocale prestaties auch wiet onger de moat. Maar gezellig houwe de mannen ’t in jeder geval gehad. Quote van de oavend koom op naam van Dennie Vorstermans, wie militair Kenny Lemmens mit 25 pils in de klote opmirkde dat hae murge sjeit-oefening houw: “Ich hoap veur dich dat ze nog ummer ’n munitie tekort hubbe, want es doe murge mit get angesj es losse flodders mos goan sjeite, goan d’r dooie valle.”

Dan door noa de gounsdigoavend. De oavend dae in Noordwijkerhout veur eeuwig de geschiedenis in is gegange es de sjoonste op voetbalgebied. De daag namelijk dat amateurclub VVSB de hauve baekerfinale moch sjpele taege FC Utrecht. De hollenjere krege echter onverwachs bieval vanoet Sjtein, wo ’n prominent Sjter-besjtuurslid zich in VVSB-tenue leet fotografere:

7

N foto die door Tom auch gedeild woort op de groepsapp van ut Driede. De normaliter ummer oetermate goudgebekte en sjerpe Rene Gooren sjtelde noa aanleiding van dees foto ’n ietwat onneuzele vroag. Get wat ‘m geliek dudelijk woort gemaak door ziene coach Mark Habets:

8

Auch op donderdigoavend woar d’r nuujts te melje. Dae oavend woare immers twee leje van de Sjter-femieje zelfs live te bewonjere op de Nederlandse tillevisie. Ut geit om unne sjpeler van de selectie en om de ultieme Sjteinder soccermom:

9Ich loat uch nog effe gissen noa wae dit zeen. Aan ’t eind van ’t versjlaag volg ’n dudelijkere foto van dees twee Sjteindenaere, same mit talkshow-host Humberto Tan.

Maar eesj wurt ’t ens tied om get weurd te goan wieje aan de voetbalprestaties van ozze zondig-teams. Te beginne mit de dames. Die moosjten, es nummer lets van de ranglies, unne zjwaore oetwedsjtried sjpele taege de Dames van Zitterd, die de veierde (heerlijke plaatsj veur ’n Zittesj team) plaatsj op de ranglies innome. In ’n heroïsch voetbalgevech wisten ozze ladies ’n punt terugk te brenge noa Sjtein, zonger zelf auch maar eine keer op goal te sjeite. ’N prestatie die zonger meer respect verdeind.

De input van de dames koom van Robin en Marwa, maar koom dees waek oetsjloetend in de vorm van unne sjtortvloed van “hashtags”. Veur de luuj die dat neit weite: dat is ’t engelsje woord veur dit # teike op uch toetsenbord. En es geer uch noe ’n facebook of twitter-account aanmaak en geregeld dat #teike veur ’n woord zet, dan… Ach, ich sjnap d’r zelf eerlijk gezag auch gein klote van.

Ich doon aan de handj van die hashtags toch ’n poging om ’t wedsjtriedverloup enigszins aan uch te besjrieve.

Vol goeie mood noa de euverwinning van veurige waek, togen de dames noa Zitterd. Aangekomme op de parkeerplaatsj verwonjerden de dames zich euver unne waal erg dure auto womit ein van de dames van Zitterd ’t sjportpak koom oprieje (#dikkebmw). Oet dae auto sjtapten twee voetbalsters, die door ozze eige, ummer piekfijn gestylede ladies ens woorte bekeke en gekeurd (#delelijkekroaje). Ozze dames nestelden zich in ’t kleidlokaal, begoosjte zich om te kleije en sjtuutten doa geliek op de neudige probleme (#shitBHverhaete).

Vervolges woort de warming up gedoan en auch doa kome get probleme aan ’t leich. ’T woare immers neit allein de Derby Star-voetbel die waal erg hel sjtuterden (#hubgeinesjportBH). De bebrilde sjeids (#harrypotter) floot, ten teike dat de teams zich moosjte verzamele veur de gebroekelijke hendjes-sjudde-routine. Doabie keke ozze ladies de dames van Zitterd ens goud in de auge (#hebnognooitzo’nlelijkteamgezien). De wedsjtried begoosj en Zitterd woar de baetere ploug. Maar ozze dames wirkden zich helemoal kapot en toonden aan ’n ech vriendenteam te zeen (#chiemeidsvanDeSter). Dat helle wirke leidde waal enkele kere tot get noodzakelijke blessurebehanjelinge en zonger verzurger is ’t op de bank dan ummer effe discussjere wae mit de waterzak ’t veldj op geit (#doekensbaeterloupe).

Op de bank houwe de dames ’t sowieso nogal druk mit moele. Meestal euver de taegesjtenjer, veural die ein mit die grote ore (#domboisauchhiej en #dalijkvluugtzeweg). En af en toe euver de eige ploeggenoten (#samanthajestaatgodverdommeweerbuitenspel). Mit unne 0-0 tusjesjtandj woort de rus bereik.

In ’t kleidlokaal in de rus mirkde Chris op dat ze ech enorme zin houw om te voetballe. En dus appte ze heure pap, Thei de Maos: “ut jeukt mich, wil auch mitdoon.” Thei appte doa op terugk: “dan mosse dich dabbe.”

De tweede helft begoosj mit unne taegesjtenjer die twelf dames de wei in gesjtuurd houwe (#telleislestig). En vervolges ontsjpon zich waer ’t zelfde sjpel es in de eesjte helf. ’N De Sjter team dat voch wie leeuwinne veur ’n puntje. Dat wirkde beheurlijk op de nerve van de dames van Zitterd, die zich al bienoa wolle goan beusjtele mit ozze ladies. Dat woort echter mit ’n sjterke opmirking veurkomme (#sjeioetjonggankheives). De wedsjtried woort netjes oetgesjpeeld en dus koosj ’t behoalde punt waere gevierd.

Net zo wie bie herenteams, sjteit auch bie de dames van De Sjter/Havantia op zondig vette hap op ’t menu. In taegesjtelling tot de heren, raadpleegden de dames waal effe hunne Sonja Bakker-app en raekenden ze precies oet wievoal calorieje d’r in ’n Big Mac-menu zitte, wat de precieze aafsjtandj is vanoet ’t sjportcomplex van VV Sittard tot aan ’t Fortuna Stadion, en wievoal calorieje dasse verbroeks esse dae aafsjtandj loupend aaflegks. Wie dat oetgezoch woar, woar d’r maar ein conclusie muigelijk: #lopendnaarmaccie.

Robin en Marwa, maak in ’t vervolg maar waer zelf ’n leuk versjlaag want meer ken ich neit make van deze input:

10

Sjnel door noa ’t team dat ummer geweldige input levert: de zoepnaze van 4. Die moosjte zondig oet sjpele in Baek en krege doabie hulp van drie sjpelers van ut driede: Raoul “Kappe en Dreije” Dassen, Ralph “Gladiator” Doek en Rene “Tsunami” Gooren. En die hulp houwe ze hel neudig, want sjterkhouwer Peter Paes sjlingerde in de nach van zoaterdig op zondig inens dit berich de wereld in:

11

Ploeggenoot Kenny Lemmens trok noa aanleiding van dit berich van Peter de volgende conclusie:

12

Maar… Peter Paes zou Peter Paes neit zeen es ‘r neit toch geweun aanwezig woar om ’n plaetsjke op de reservebank in te numme veur noodgevalle. Om helemoal zeker te zeen dat hae neit zou houve invalle, houw Peter aangegaeve dat hae zien keeperstenue aantrok. Want Royke Janssen is toch ’n zekerheidje in de goal, zo houw Peter zich bedach. Dat zou echter get angesj oetvalle…

Want net noa de rus sjatte Roy unne hoge terugksjpeelbal get verkeerd in, ging d’r onger door, rende terugk achter de bal aan, wol ‘m mit unne omhoal binne haute, veel vervolges hel op de betonne kunstgraas-wei van Caesar en blesseerde doabie ziene rugk zo erg dat hae neit wiejer koosj. Door deze pech veur Roy moosj “De lange” Paes, mit ’n liek-bleik gezich, esnog invalle. Bie de eesjte de beste achterbal bleef Peter get wiefelend kieke. Ralph Doek vroog doa op: “Zal ich ‘m numme, Peter?” Wo op Peter antjwoordde: “Gaer, Ralph, want ich hub net in de rus ’n breudje frikandel gegaete en dae ligk mich get oppe maag.”

Ich denk dat geer al ’n bietje ’n beeld hub van wie deze wedsjtried leep veur os veerde. “7-2 verloare. Terechte euverwinning veur Caesar. Ster heij helemoal niks in te brenge en leep allein mer achter de feiten aan”, zo rapporteerde Kenny. De doelpunten veur de gael-zjwarte zeen waal nog vermeldenswaardig. Want de goal van Rene Gooren, euver 30 maeter van Rene Gooren woar van ’n geweldige schoonheid. Al woar de goal van Raoul Dassen, volges Ralph Doek, nog voal en voal sjoner es die van Rene. Get wo Rene ’t euveriges ongetwiefeld neit mit ens is, getuge auch zien reactie op ’t versjlaag van Kenny:

13

Ondanks die nederlaag, houwe de zoepnaze van ut veerde dees waek waal alle lokale, nationale en internationale media gehoald. Immers, in jeder bericht wo in get gemeld woort euver de reddings-operatie van Fortuna, woar dees foto te bewonjere:

14

Wat zulle dae Peter Paes en Pascal Conjour gebaald hubbe dat ze net 2 minute doaveur vertrokke woare!

Van de zoepnaze van 5 goan veer noa os best presterende team van aafgeloupe zondig: De beesten van 5. Die moosjte aantraeje zonger hunne vaste reporter, Mike Schippers. En dat bleek precies datgeine te zeen wat de ploug neudig houw om tot grootse hoogten te sjtijgen. De wedsjtried woort gesjpeeld op ’t natuurgraas van veldj 2, omdat de mannen van 5 gaer plaatsj maakten veur de eesjte training van de ienie mini’s op ’t kunstgraas. Woveur hulde mannen!

Ut viefde begoosj iezersjterk aan de partie en domineerde ut eesjte hauf oer, mit es gevolg dat Chris Boselie noa 15 minute de 1-0 koosj aanteikene. Puth houw eigenlijk niks in te brenge. Maar gescoord woort d’r neit meer de eesjte helf. Noa rus kome de gasten sjterker oet ’t kleidlokaal, maar toch wisten de mannen van 5 de veursjprong te vergroten. Dat gebeurde op nogal onorthodoxe wijze: via unne in eine keer in de driehouk gekrulde corner van Serge Grobbee, dae doamit eindelijk beloond woort veur al die trainingsoere die hae dit sezoen al haet gesjtoake in ’t perfectionere van dae corner-variant.

Puth ging sjteeds meer noa veure voetballe en wo Roy Visschers in eesjte instantie nog unne inzet wis te parere, gleej unne angere Puth sjpeler de rebound bie de 2e poal binne veur de 2-1. De oetwedsjtried in Puth houw ’n zelfde verloup gekend en doa woort destieds auch nog de 2-2 geïncasseerd. Zo ging ’t zondig echter neit. De knop ging om bie de mannen van 5 en d’r woort geliek waer jach gemaak op vergroting van de veursjprong. Die koom d’r auch noadat Ruud Paulissen deip woort gesjtuurd. Dae zoog ziene knal nog op de krusing oetein sjpatten, maar de mitgeloupe Serge Grobbee sjoot de rebound perfect binne. ’T Slotakkoord woar vervolges veur Mikel Melis, dae deip woort gesjtuurd en de bal in de krusing deponeerde veur de 4-1 eind oetsjlaag. Un super euverwinning veur de Beesten van 5. Proficiat jonges!

Doanoa woar ’t de beurt aan ozze twee selectieteams om de punten in Sjtein te haute. De Sjter 2 moosj aantraeje taege ein van de titelkandidaten in de reserve hoofdklasse. En dat moosj auch nog ens gedoan waere zonger ’n hauf dozijn aafwezigen. Charaff en Joep woare gesjors, Bart, Jari en Twan geblesseerd. En Youri moch bie 1 in de basis sjtarten.

Coach Rudy houw doadoor de hulp ingeroupe van jeugdsjpelers Sjoerd, Bob, Arnaud en Luca. De eesjte drie mochten zelfs in de basis sjtarten. De opsjtelling woar es volgt:

Kis: Rick

Achterhoede: Sjoerd, Cyril, Bob en Steve

Middenveldj: Amir, Arnaud en Luc

Veurhoede: Frank, Marko en Wesley

Bank: Luca, Robin en Zoebair

De mannen van twee sjpeelden ’n grandioze eesjte helf. Bekkerveld woort flink onger druk gezat en de bel woorte continu alwaer sjnel veroverd. En in balbezit wisten de mannen van Coach Crutzen auch geregeld geveerlijk te waere. Bekkerveld koosj doa maar weinige taegeneuver zette, boeve boavematig voal zeivere taege de sjeidsrechter en taegenein. Veur rus woort d’r neit gescoord.

De tweede helf begoosj ’t zelfde es wie de eesjte woar verloupe. De Sjter 2 sjpeelde prima voetbal, voch wie leeuwen veur jedere bal en woar de baetere ploug. Desondanks koom de ploug 10 minute noa de rus mit de sjrik vriej wie ’n goal van Bekkerveld woort aafgekeurd. Aan de angere kantj woort nog gein 2 minute later auch ’n kup-goal van Frank, terech, aafgekeurd veur boetesjpel. Ozze jonges bleven echter doordrukke en dat resulteerde oeteindelijk noa ’n oer sjpele in de terechte veursjprong. Marko woort de deipte ingesjtuurd, bleef doorzette auch wie unne verdediger eerder bie de bal woar en dwong doadoor unne te korte terugksjpeelbal aaf. Marko mikte de bal vervolges taege de oetgekomme keeper, maar Luc koosj in de rebound de verdeinde 1-0 aanteikene.

Doanoa brook veur os tweede effe un mindere fase aan. En helaas woort die fase ozze jonges auch geliek fataal. Want oet unne prima oetgesjpeelde aanval scoorde Bekkerveld de 1-1, om effe later oet unne terechte penalty de 1-2 te scoren. Keeper Rick behoedde de ploug vervolges veur unne grotere achtersjtandj door ’n paar keer prima te redden. ’T letste kwarteier probeerden de gael-zjwarten nog alles of niks te goan sjpele. Dat resulteerde auch nog in ’n geveerlijke situatie in de 16 van Bekkerveld. Steve Krijgsman woort op rechs gelanceerd en ziene taegesjtenjer begoosj al vanaaf de middenlien aan Steve te trekke. Steve worstelde zich eesj los maar woort oeteindelijk binnen de 16 esnog taege de grondj gewirk. De sjeidsrechter woar ’t gebeure echter ontvange en wuifde de Sjteinder protesten weg.

In de blessuretied woort de pien veur de jonges van 2 nog vergroot doordat Bekkerveld in 5 minute biegetrokke tied nog 3 kere wis te scoren, wodoor de oetsjlaag erg geflatteerd op 1-5 oetkoom. Desondanks hubbe ozze beloften ’n super prestatie geleverd. Mit zoveul ontbraekende sjpelers toch ’n topploug ’n oer langk goud weersjtand beeje, dat geef moud veur de res van ’t sezoen. ’N dik compliment veur alle sjpelers. Rick keepte fantastisch. Sjoerd en Steve kome es backs geregeld lekker mit op en houwe hunne taegesjtenjer in de tesj. ‘T 16- en 18-joarige centrale duo Bob en Cyril sjpeelde geweldig en houw de boumlange Bekkerveld-sjpits Grooten (veurmalig topscorer in de hogere klassen) in de tesj. Met name Bob vonj ich perseunlijk de grote oetblinker, same mit controlerende middenvelder Amir, dae ’n super partie sjpeelde. Auch A-junior Arnaud sjpeelde ’t op ’t middenveldj ’n prima partie. Luc en Marko woare continu aansjpeelbaar en lete ’t belke lekker loupe en woorte auch nog geregeld geveerlijk. En Frank en Wesley op de flanken zeen ummer goud veur unne dikke voldoende qua inzet en team-geis. Auch invallers Luca en Zoebair lete nog leuke dinger zeen. Al mit al dus unne prima pot van 2, mit helaas unne teleursjtellende oetsjlaag.

Dan moosjte de punten maar van De Sjter 1 komme. Taegesjtenjer Sjaesberg koom echter vol zelfvertroewe es koplouper noa Sjtein toe. En dat diene topscorer Latten auch al 27x gescoord haet in 16 wedsjtrieje is natuurlijk auch waal lekker veur ’t zelfvertroewe. Ozze jonges koosjte hunne boosj dus naat make.

Aan De Sjter kantj ontbroke de geblesseerde Stan en Thijs. En auch Randy Wanten wirk nog ummer aan ziene comeback. Randy woar euveriges zondig neit aanwezig, omdat hae in Milaan zoot. Ongetwiefeld op kosten van ’t Sjaesberg-besjtuur dat ‘m vas riekelijk haet beloond veur ’t doorsjpele van waardevolle informatie, die Randy es ’n volleerd KGB-spion mit zeer geavanceerde apparatuur bemachtigde vanoet ’t kleidlokaal van coaches Czornyj en Crutzen:

15

Coach Czornyj koom zondig tot de volgende opsjtelling:

Kis: Esat

Achterhoede: Roel, Tim, Davy en Paolo

Middenveldj: Guido, Ricardo en Ikram

Veurhoede: Youri, Barney en Hassan

Op de reservebank nome, naeve reservegoalie Bastiaan, nog Wesley, Bob en Marko plaatsj. Die houwe allemoal 90 minute op 2 gesjpeeld. Dat siert auch de clubman, coach Czornyj: ’t belang van unne goeie pot veur 2 telt zjwoarder dan fitte luuj op de reservebank bie 1. Euveriges zal Bob Dukers ’t neit toegaeve maar hae baalde waal ’n klein bietje van zien reservebeurt bie 1. In ’t kleidlokaal veur de wedsjtried bie 2 houw hae immers nog gezag: “Ich hoap dat ich vanmiddig geweun de optoch in Baek ken loupe, jonges.” Coaches Crutzen en Czornyj beloonden Bob echter terech veur zien prima partie op 2, mit ’n plek in de wedsjtriedselectie van 1.

De wedsjtried begoosj mit ’n goal van sjpelerke van de waek, Espen Jager. Tip aan de échte voetbal-leifhubbers: gangk ens unne keer unne zoaterdigochtend kieke noa ozze F2 en let dan veural op de kleinste en blonjdste sjpeler op ’t veldj. Dat is Espen en dae kent al héél leuk voetballe. ’N leuke mam haet ‘r trouwes auch nog, maar helaas veur de sjpelers van 1 koom neit mama Marlies maar papa Richard mit Espen mit ’t kleidlokaal in. Beide ouwesj houwe doa trouwes unne angere oetlegk veur.

Richard: “Espen wol lever dat ich mitkoom noa binne.“

Marlies: “Richard wol per se mit, want hae vinjt ut zelf hartsjtikke sjiek.”

De wedsjtreid sjting vandaag onger leiding van sjeidsrechter Heuts. Sjtipt om hauf 3 floot hae veur ’t begin. En geliek ontsjpon zich ’n leuk en veural supersjpannend voetbalgevech. Beide plouge lete elkaar ’n bietje komme. Zodra de bal echter rondj de middenlien koom, woorte verbeten duels oetgevochten. Meestal komen de verdedigers es winnaar oet die duels. Met name de gael-zjwarte defensie sjting wie ’n hoes. Roel en Paolo houwe de geveerlijke boetesjpelers van Sjaesberg onger controle. En topscorer Latten en de geveerlijke aanvallende middenvelder Maessen zote in de knip bie Davy, Tim en Guido.

Aanvallend woar De Sjter de creatievere en geveerlijkere ploug in de eesjte helf. Ricardo veel ’n paar keer op mit goeie acties, Barney won vriewel jeder kupduel, Hassan koosj allein mit euvertredinge waere aafgesjtop en Ikram sjpeelde ’n baere-partie en leet ’n paar sjieke hoogstandjes zeen. ’T eesjte gevoar koom desondanks van Sjaesberg. Sjpits Latten woort geveerlijk aangesjpeeld in de 16, maar Davy koosj net voldoende reddend optraeje.

Vervolges kreeg Roel Heffels ’t ganse publiek op de banken. Letterlijk! Want vanwaege ’t sjlechte waer, woar de tribune goud gevuld. Roel woort vlak veur de tribune aangesjpeeld, woort geliek onger druk gezat, bleef rustig, en sjpeelde ’t belke heerlijk bie de aansjtormende Sjaesberg-sjpeler door de sjtekke om vervolges auch nog unne prima veurzet aaf te levere. Achter Roel op de tribune zeker 150 wapperende hendjes vanwaege dae heerlijke ‘panna’.

Effe later maakte Barney zich goud aansjpeelbaar, trok de bal vanaaf links veur, maar Ricardo koosj bie de 2e poal net neit binnetikke. Ricardo brach de bal waal opnuuj in maar Hassan en Ikram krege ‘m auch net neit d’r in. Oet de dao op volgende corner kupte Davy vervolges op de lat. Pech dus veur ozze jonges en nog ummer unne doelpuntloze wedsjtried.

Taege ’t einde van de eesjte helf maakte Ricardo ’n geweldige actie. Hae zette goud door, passeerde twee taegesjtenjers, en hoalde vervolges mit links oet. De keeper koosj de bal nog net euver de lat tikken. Direct doanoa woort Hassan gelanceerd, woort op 20 maeter van de goal vasgehaute, voch zich door en woort toen in de 16 mit ’n sliding de bal aafhandig gemaak. Gans Sjtein sjreeuwde om unne penalty, maar dat woar ’t neit. Sjeidsrechter Heuts noom de goei besjlissing en kende waal esnog unne vrieje trap toe op 20 maeter van de goal. Ikram krulde de bal richting de houk maar de Sjaesberg keeper koosj redden.

Vlak veur rus woort Sjaesberg eindelijk ens geveerlijk. Latten leek effe zien momentjes te hubbe gevonje, maar vonj eesj unne alerte Paolo op de doellien op ziene waeg en effe later veurkoom de lat unne treffer.

De tweede helf begoosj De Sjter effe neit alert genog unne sjnel genomme vrieje trap koom oeteindelijk terech bie Sjaesberg-middenvelder Maessen, dae de bal beheerst insjoot veur de 0-1 veursjprong. Dat woar unne dikke taegevaller. En eigenlijk auch neit ech verdeind. Maar goud, de gael-zjwarten houwe nog 40 minute om dat rech te zetten.

De tweede helf bleve de Sjter-mannen veur jedere maeter vechten en bleef de hoap op de geliekmaker tot de letste minuut laevend. Van unne erg lekkere wedsjtried woar gein sjproake meer, vanwaege ’t ontzettend grote aantal kleine euvertredingen die ’t tempo d’r oet hoalden. Toch kome d’r kenskes veur De Sjter. Ricardo leverde unne perfecte sjtaekbal aaf op Ikram. Dem sjprong de bal echter net get te wiet van de vout aaf, wodoor de keeper koosj ingriepe. Effe later woar ’t waer Ikram dae de bal op de borst aannoom en oet de dreij euver sjoot.

Coach Czornyj ging aanvallend wissele. Youri, Hassan en Roel woorte vervange door Wesley, Marko en Bob, die alle drie veurin ginge sjpele. In ‘n 3-3-4 formatie probeerde de ploug zo nog get te forceren. Alle drie de invallers maakten unne gedreve indruk. En met name veur de 16-joarige Bob is dat toch ’n geweldige prestatie. Op zoaterdigmiddig 90 minute in de A, dan op zondig 90 minute op 2 en dan auch nog gedreven invalle op 1. Bob zoog zien invalbeurt bienoa bekroond mit de geliekmaker. Ziene kupbal oet unne corner woort echter net van de lien gehoald.

Vlak veur tied nog unne sjieke aanval. Ikram en Barney maakten ‘n 1-2 onger flinke druk, Ikram goof vervolges unne deiptepass op Marko. Dae woort net gesjtuit door de oetgekomme keeper. De bal caramboleerde veur de vuit van Bob dae sjnel moosj hanjele en ’t mit links mit unne lob van 35 maeter probeerde. De bal belanjdde helaas net naeve de poal.

Doamit koom de wedsjtried tot ’n einde en koosj toch geconcludeerd waere dat Sjaesberg te voal houw gekrege en ozze jonges te weinig. De ploug houw ’n puntje toch zeker verdeind.

Ondanks twee nederlagen toch twee goeie wedsjtrieje gezeen van ozze selectie-teams. Beide plouge kenne zichzelf niks verwiete en motte lekker doorgoan mit voetballe op dees maneier.

Om noe neit helemoal tot ’n onbevredigend einde van dit versjlaag te komme, hub ich ’t beste tot ’t letste bewaard. ’N foto namelijk mit veur jeder get wils. Veur de jong dames onger os, figureert op dees foto immers unne jonge Sjteinse hartenbraeker. Veur de ouwer dames onger os figureert Neerlands best gekleide tv-personality (noadrukkelijk neit Neerlands best gekleide man, want dat is en blif veteranen captain Mat Creemers). En veur de mannelijke laezers onger os figureert ‘n veurmalig Miss Stein 1972 (ich ken d’r ’n joarke naeve zitte) en huidig Sjteinder soccer-mom:

16

Pes volgende waek allemoal!

Rob Sjulpe

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.