Wedstrijdverslagen

In ’n weekend wo se veuraaf van zouws zegke dat d’r niks los is op ’t Hetjen, zurgden de veterane en de dames toch veur ’t neudige sjpektakel. De dames boekten op zondig hun eesjte euverwinning van ’t sezoen. En de veterane van De Sjter en Bekkerveld sjotelden hun toesjouwers op zoaterdigmiddig ’n gala-veursjtelling eesjte klas veur. Zelfs erkende criticasters es Henkie van de Pitsch en Graad Smeets woare ’t noa aafloup mit elkaar ens dat ’t zeventig minute langk sjmulle woar gewaes.

En dat ondanks ’t feit dat d’r gesjpeeld woort op ’t graas van veldj 2 wo in de nach van vriedig op zoaterdig bliekbaar ’n kudde wilje buffels euverhaer gesjtruind woar. Eigenlijk woar d’r maar ein emes dae noa aafloup in de kantine ontevreje woar euver ’t sjouwsjpel: de sympathieke, veurig sezoen gesjtopte veteraan Peter Janssen, prominent besjtuurder van zowel de boerenleenbank es wielerclub ’t Verzetje. Volges Peter woar ’t unne zeer zjwake wedsjtried gewaes. Gerard Martens woar dao echter sjnel mit vaerdig. Want wie de sjoal bitterbel koom en Peter zich eine wol pakke, mirkde Gerard op: “Hey, die zeen veur de veterane, neit veur klotsköp van ’t Verzetje.”

Maar goud, veurdat veer wiejer goan euver de ouw luuj, eesj ens aandacht veur de prestaties van ozze ladies. Die moosjte vandaag om 11 oer, es rooie lantaerndrager, aantraeje taege de dames van OVCS. Oet bezurgdheid dat d’r dees waek allein maar get te laeze zou zeen euver de ouw knarren van de vets, informeerde de sjriever van dit sjtuk maar ens bie Robin Martens of d’r waal get input van de dames zou komme vandaag. Robin goof geliek gerussjtellend taegeberich. Al woar ’t tiedsjtip van die reactie opvallend.

1

T woort unne heroïsche wedsjtried van ozze dames, wo Marwa zo vakkundig versjlaag van deit, dat ich heure input maar geweun 1 op 1 kopieer (al hub ich ’t door google translate effe loate omzette noa plat):

Vandaag is het weer matchday!! En ’t zunneke is d’r auch bie, jao keigezellig dus. De taegesjtenjer is OVCS. Noa ach minute koom OVCS op veursjprong. De dames van De Sjter krege un bietje stress er d’r woort get gesjove mit de opsjtelling. Noa die aanpassing houwe de dames constant balbezit. En BAM! Samantha Vanhouwe maak de 1-1 in de 14e minuut oet unne assist van Joy Creuwels.

T ging hel, ’t ging lekker, ’t ging lossssss! Want Sanne Boelhouwers scoorde in de 22e minuut de 2-1. Auch Clannad Koumans woar van de partie en wat sjpeelde ze goud! De reje? Heure vrundj, De Frusj, koom kieke.

Auch haet Marwa in de 35e minuut heur debuut gemaak mit de waterzak, es unne soort Wesly Wanten 2.0. Want Rachel kreeg unne helle bal taege heur kupke en ging effe out, maar gelukkig zurgde de sjpons van Marwa veur oetkomst.

Zo, de tweede helf ging waer van sjtart. In de 52e minuut woort Samantha gewisseld veur Sem Martens. Shauni Martens maakte in de 67e minuut heur debuut bie De Sjter Dames 1. JAAAAA KAMPIOENUHHHHH!!!

De Frusj woar noa de eesjte helf noa hoes gegange en prompt maakte zien liefje Clannad de 3-1. De dug out ging oet de panty!!!!! Jetz geht’s loooooosssss.

In de 76e minuut scoorde Samantha, die waer woar ingevalle, de 4-1. En dat woar auch de eindsjtandj. De dames hubbe unne fantastische pot gesjpeeld. #Lelijkemensenhebbennikstezeggen #41+25=78 #oetdepanty #kampioenen #fitdutchies (ja, ich verzin ze zelf auch neit luuj; ich waer oud).

N Heerlijk laevendig versjlaag van Marwa, dat nog woort gecompleteerd door ’n paar foto’s:

2

Dat de euverwinning zeer zjwoar bevochten woar, bleek waal oet ’t feit dat zowel Sem (blessure aan ’n handj) es Robin van de Laar (elleboag) noa de eesjte hulp gebrach moosjte waere. Erme Robin veel doa zelfs flauw en moosj effe op ’n bed gelach waere. ’N prima moment om effe ’n foto aan te weie:

3

Gelukkig leep ’t veur beide dames goud aaf en mochte ze waer noa hoes om doa te geneite van de eesjte euverwinning van dit sezoen. Klasse dames!

Oh, en veur de luuj die denke dat voetbalhumor allein ’n mannen-dingske is… ich loat uch wachte tot ’t allerletste, maar dan kump mich toch ’n geweldig citaat van ozze ladies! Dus blief veural doorlaeze.

Wiejer dreijt ’t versjlaag dees waek allein maar om de prestaties van ouw luuj. Veur ’t versjlaag van de veterane, mot geer get noa onger blajere. Want ich begin mit de vriedigaovend. Dae aovend houw de ouw garde van ’t eesjte elftal dat in 2010 kampioen woort in de veierde klasse namelijk aafgesjproake om zich eine te drinke bie café de Poart. Initiatiefnummer woar Patrick Eerens, woveur hulde! Vanteveure vroge sommigen zich aaf wae noe allemaol zou komme. Jederein woar namelijk individueel benaderd via de app om mit te goan. Get wo euver Dennie Vorstermans opmirkde dat unne groepsapp mesjiens henjiger woar gewaes:

4

En dus besjloat Dennie om de daag doanoa zelf maar unne groepsapp aan te make veur de ouw garde, om nog get foto’s van de oavend te deile. Get wo hae 5 minute en 26 seconde later al sjpiet van houw. Dat woar namelijk de tied dae Karim Virdis neudig houw om 18 “licht erotische” filmkes te deile op de groepsapp…

Terugk noa de oavend. Aanwezig woare ’n aantal coryfeeën oet de rieke historie van os clubke. Te beginne mit ’t trainersduo Rob Lemmens en Jack Dassen. Rob is inmiddels trainer bie VV Neerbaek en Jack is aansjtoand oetbater van Bed&Breakfast “Chez Marion” in ’t pittoreske Maes. Beiden zeen auch nog lid van de veterane van respectievelijk IVS en De Sjter. Al make ze doa beduidend meer minute aan ’t buffet es op de wei.

Rob woar de man van de legendarische rollende R-oetsjproake in de rus (godverrrdomme, v’rrr sjpele taege de fanfaarrrr van Zitterrrd, ’t ontbrrrruk d’rrrr nog aan dat ze ’n trrrrumke veurrr de boek hubbe) en tiedes ’t kampioensfeest (van dae goldstrrrrrike ben ich ’n hauf uurrrrke ongerrr d’n indrrrruk gewaes). En Rob woar veural auch geweun unne leuke vent dae geleif woar bie alle sjpelers en veur wae se mit plezeier ’n sjtepke extra deigs.

Jack woar ziene fantastische assistent en destieds teves technisch directeur. Joare langk woar bie ‘t 1e elftal ’t absolute hoogtepunt veur ’t elftal neit ‘t moment dat de mam van ‘t sjpelerke van de waek binnekoom, maar ’t moment dat de hoofdtrainer kloar woar mit zien besjpraeking. Want dan koom sjteevas de opmirking: “Jack, nog get toe te voege?” En dan wis jederein wat d’r ging gebeure…

Jack: “Nae… of ja, toch ein dingk…” En dan koom d’r ummer nog ’n sjiek gepassioneerd verhoal van Jack, womit de groep gans op sjerp woort gezat. Alle sjpelers genoate doavan.

Auch aanwezig woar de captain van ’t dreamteam van destieds, Roger Quaedvlieg. De libero mit de euver-mien-liek-mentaliteit, ’t inzicht en de fantastische trap in ’t linkerbein. Vrieje trappen-specialist en verlengsjtuk van de trainer in ’t veldj. Roger sjpeelt inmiddels bie de veterane van IVS, de club woveur hae auch in de hoofdklasse acteerde, en wovan hae kommend sezoen auch trainer van ’t eesjte is.

Veur Roger in dat team woort de verdediging destieds gevormp door de toenmalige jonkies Joep Nacken en Paolo di Lernia, en door ervaren krachten Dennie Vorstermans en Bjorn Seinen. Die letste twee woare vriedigaovend auch aanwezig. Same vormden ze ’t cement in de verdediging. Sjpiekerhelle geboare verdedigers, die nooit zeiverden en ummer 90 minute vol d’r op klatsten. Dennie woar de man dae dat sezoen, wie ’t d’r effe op leek dat veer de titel ginge versjpele, op de training zei: “Ut wurd godverdomme tied dat veer ens goan traine, wie veer wulle voetballe in plaatsj van zo leif zeen veur elkaar.” Om vervolges ’t goeie veurbeeld te gaeve en jonkies Robin Visschers en Randy Wanten euver de aafrastering te sjtampe. Dennie sjpeelt sinds dit sezoen veur de veterane van De Sjter.

Bjorn Seinen woar de man dae eigenhandig de eesjte periodetitel veur os veilig sjtelde. ’T woare weliswoar Wesley Thompsom en Ikram Moumni die de goale houwe gemaak oet in Neerbaek, maar ’t woar Bjorn dae in ’n vol strafschopgebied (21 sjpelers) in de allerletste seconde de noa veure gejensde vrieje trap rustig achteroet in de henj van keeper Rudy Crutzen kupte. Bjorn is es einige gans gesjtop mit voetballe en geneit volop van ’t gezinslaeve.

In de goal, achter die topverdediging dus Rudy Crutzen. De man oet Voelender, dae ’t ein noa sjoonste maedje van Sjtein wegkaapte en zodoende bie De Sjter terechkoom.

Wae dan ’t sjoonste maesje van Sjtein is? Ja, sjtelletje sjlumme, ich wol uch de gelegenheid gaeve om noe allemaol taege uch eige vrouw te kenne zegke dat zie ’t sjoonste maedje van Sjtein is. Maar dat hub geer uchzelf noe waer verpes.

Rudy woar unne topper in de goal. De absolute winnaar, leider in ’t kleidlokaal, leuke gast, en auch geweun unne sjteingoeie keeper. Oke, neit van ’t niveau van Rene Hillen of Peter Paes, maar toch unne broekbare keeper.

Wae woar noch doa vriedigoavend? Neit linkshauf Guido Cals en verzurger Michel Somers. Guido’s vriendin woar joarig en Michel woar krank. De sjriever van dit sjtuk, destieds rechshauf, woar waal aanwezig, net zo wie beide elftalleiders Adams Lardinois en Patrick Eerens. Die twee vormden ’n perfect duo. Adam woar de altied aanwezige, supergezellige jong mit wae se euver alles zinvol koosj kalle, behalve euver voetballe. En Patrick woar de destieds 41-joarige ex- én toekomstig sjpeler dae es elftalleider geweun mittrainde en de jong jonges nog get koosj biebrenge. Zelfs noe nog sjpeelt Patrick geregeld zien wedsjtriedje in ’t eesjte van IVS, de club wo hae auch bie de veterane sjpeelt.

Wae auch neit aanwezig woar, woar de sjpelverdeiler van dat elftal, Fabio Liberato. Of ja, eigenlijk is sjpelverdeiler ’t verkeerde woord. Fabio sjpeelde weliswaar es midmidden, maar in dat ganse sezoen haet nemes ‘m d’r op kenne betrappe dat hae de bal unne keer aafgoof. Desondanks woar Fabio ech unne topper, aan wae se de bal ummer kwiet koosj. En wat veer nog voal leuker vonje aan Fabio, woar dat hae ummer unne vaste fan bie zich houw. Wie de beste man heisjde zeen veer nooit te weite gekomme. Maar hae houw waal ummer voal te vertelle noa aafloup. Euver voetballe, en dan mit name zien favoriete club Standaard Luik en heur vedette destieds Mbokani. En euver seks. En in sommige gevalle ’n combinatie van beiden: “Ik heb goesting, mannen. Gistere is het vakantiegeld binnegekome, dus vanavond ga ik in Antwerpen bij de vrouwkes langs. Heerlijk. En weet ge wat ik dan altijd roep als ik klaarkom? Mbokaaaaaaniiiiiiiii!”

In de veurhoede lepe destieds ’n aantal jonkies rondj, die net al genuimp zeen: Wesley Thompson, Ikram Moumni, Robin Visschers en Randy Wanten. Die jong men sjpeelden rondj de absolute aanvalsleider: Ewald Borgt. Unne sjpits wie ze noe neit meer gemaak waere. ’N type Gerd Müller (veur de jonger generatie: dat is de man dae de bienaam ‘der Bomber der Nation’ droog en dae uch ouwesj en grootouwesj ’n laeveslang litteiken bezurgde es maker van de winnende goal in de WK finale van 1974). Ewald vroog neit om de bal, nae Ewald eiste de bal. En Ewald houw ’n naas veur de goal. Of ’t noe unne intikker woar door goud positie keize, unne knal van 20 maeter nao goud te zeen weggedreijd, of unne kupbal tusje twee verdedigers in. Ewald scoorde altied en euveral. Auch noe nog, veur de veteranen van IVS.

En tot sjlot woar auch de joker van de ploug aanwezig: Karim Virdis. Dae sjpeelde in dat kampioensjoar jeder waek in de basis. In ’t begin es linkshauf, en later, wie Wesley Thompson doa doorbrook en Ewald geblesseerd raakte, in de sjpits. Karim woar de man van de dubbele sjeer. Nooit meer zal d’r unne sjpeler in ’t gael-zjwart rondjloupe dae die bewaeging baeter en sierlijker oetveurt. Maar Karim woar auch veural unne gangmaker naeve ’t veldj. Marian, Jo en Ans herinnere zich ongetwiefeld de telefoontjes van Karim op zondigochtend. Karim woar dan net wakker, realiseerde zich dat hae geine tied meer houw om te ontbijten, pakte de tillefoon en zei dan: “Ans, ich vertrek noe in Gelaen, maak mich alvas unne tosti en ’n tas kippesop kloar.” En noa de training of wedsjtried woar Karim de man van de practical jokes, die soms neit helemaol lepe zo wie hae dat bedach houw. Zo wie dae keer dat hae ’n knal-sigaret in ’t pekske van coach Lemmens duujde om dem te klote. Rob Lemmens houw dat echter gezeen en wie Karim effe neit keek, wisselde hae de sigarette doorein, pakte zelf ’n geweune en booj Karim vervolges ein aan. Karim houw al veursjpas om de knal die Rob zou doon sjrikke, sjtoom zien eige sigaret aan en sjrok zich vervolges kapot om de knal. Beruch woar auch zien grepke op zondig noa de wedsjtried: emes geit mit ’n sjoal bitterbel rondj, die zjwoar is en mit 2 henj vasgehaute mot waere. Karim pak unne bitterbal, duip dem royaal in de mayonaise en vaeg dae mayonaise vervolges aaf aan de henj van de drager van de sjoal, dae niks kent doon omdat de sjoal angesj vult.

Gebroederlijk woort hauverwaege de aovend (veurdat Rudy d’r woar) nog effe geposeerd veur de foto:

5

T woar unne gezellige oavend. Alles leek wie vanouds… mit oetzunjering van ’t drinktempo, getuge dit bericht op de groepsapp, vlak veurdat de groepsapp alwaer woort opgeheven vanwaege ’t spammen van Karim:

6

Van de ouw garde goan veer door noa de nóg ouwere garde. Want de veteranen woare dit weekend ’t einige heren team dat moosj voetballe. Eigenlijk moosjte de mannen oet taege Bekkerveld, maar doa koosj pas om ach oer gesjpeeld waere. De sjluwe Willem Thewissen greep dat aan om de wedsjtried noa Sjtein te verplaatsje om zo waer get extra geldj in ’t laatje van de kantine te brenge. Omdat al om hauf 4 gesjpeeld moosj waere, verzamelden de mannen zich al om hauf 3. Eine veteraan woar zelfs al sjmurges vruig in de kantine aanwezig om zich alvas un paar pinten te drinke: Robbie van der Linden. Wie de goedlachse Robbie doa commentaar op kreeg antjwoordde hae: “Sjei toch oet mit zeivere, ich hub mich vanmurge eesj ’n tas koffie gedronke veurdat ich aan ’t beier ging.”

Op de groepsapp woar ’t doordewaek veural nog gegange euver Gerard Martens, dae jederein totaal verraste door ziene artistieke kantj te loate zeen.

7

Gerard, de man dae nota bene euver jeder veterane oetsjtepke zaet: “Sjei toch oet aezele, mit uch boetelandse reiskes. Ich goan geweun zoepe in ’t dörp.” En dae zich dan noe fotografeert veur ut klassieke Theater Tuschinski in Amsterdam wo hae ’n filmke ging kieke.

Willem Thewissen kondigde vervolges de wedsjtried aan en coach Leon “Pep” Fredrix kreeg d’r vervolges van langs.

8

Leon probeerde vervolges succesvol de aandach te verlegke nao Gerard Martens, dae doa vanzelfsjpraekend auch nog get op te zegke houw:

9

Gerard probeerde vervolges get luchtigers op de app te gooie om de gemoederen get te bedare. ’N licht erotisch filmke mit unne liliputter en twee dames dat zich eigenlijk wiejer neit leet besjrieve. Aanleiding veur de res om de discussie waer te brenge op Gerards bezuik aan Theater Tuschinski in Amsterdam.

10

Dennie Vorstermans goof vervolges ’n screenshot van de film die Gerard waarsjienlijk houw bezoch. Ron Marschal dach echter ’n bekend café te hubbe gesjoate, woort gecorrigeerd door Dennie Vorstermans en houw vervolges ’n geweldige reactie.

11

Op vriedigaovend woare neo-veteranen Schulpen en Vorstermans bie Café de Poart, same mit de ouw garde van ein. Eesjgenuimde probeerde dao zien basisplaatsj veur zoaterdig veilig te sjtelle door letsgenuimde in kwoad daagleich te plaatsje. Dae leet dat d’r echter neit bie zitte. Gerard Martens veurzoog ’t geheel van genuanceerd commentaar.

12

Dat woar waal waer effe genog gezeiver veuraaf. Om drie oer togen de vets richting kleidlokaal. Krachtmens Willem Thewissen deig zich zien shirt oet en bekeek zichzelf ens tevreje in de sjpeigel, sjloog zich op ziene sixpack en zei: “Godverdomme jonges, 55 joar en dan nog zó ’n lichaam.” Roger d’n Doam reageerde: “Ich hub lets op Danielle gesjoje dat ze dae sjtomme lachsjpeigel bie os thoes weg moosj hoale, maar ’t bleek unne echte te zeen.” Willem, dae intusje zien voetbalshirt aan houw, leet zich doa neit door aafleije en zei taege Jacky Linders: “Jack, hubse mien lichaam net gezeen of mot ich mien shirt nog ens oettrekke?”

Piele potste zich intusje rustig de sjoon. Captain Math Cremers koom ens ’n kiekske numme.

Piele: “Jao Mat, ich ben goud bezig he. Nog effe sjiek de sjeunkes wikse.”

Math: “Un bietje voetballe deit dat doordewaeks al.”

Piele: “Joa deis doe doordewaeks?”

Math: “Nae, de sjoon neit. Maar ich hub michzelf waal vanmurge gewiks.”

Erkend koukleum Misha Dreessen worstelde get mien zien kleijing en besjloot oeteindelijk maar geweun oape zien vroag in de groep te gooie. Alleskenner Eddy Ubbink reageerde.

Misha: “Jonges, deit nóg emes ’n maillot aan vandaag?”

Eddy: “Mien vrouw houw vanmurge waal roze jarretels aan.”

Wie jederein aangedoan woar, woort boete de warming up gedoan. Gerard Martens sjting de eesjte helf d’r naeve, zat zich mit ’n sigaret in de dug out en knoterde doa euver zien reservebeurt: “Onveursjtelbaar, zonne Vorstermans haet vannach pes drie oer ligke zoepe en dae sjteit in de basis en ich… (Gerard pauzeert effe veur unne teug aan zien sigaret)… ich laef wie unne echte sjportman en ich sjtoan d’r naeve. Sjandalig!”

Zonder slangenmens Robert Lucassen, de druk collecterende fortuna-fan Marc Lacroix en mit unne vlaggende Paul Janssen woort aafgetrap. En onder leiding van de wederom oetmuntende Math Haagmans ontsjpon zich ’n woar sjpektakel. ’T woare de gasten van Bekkerveldj die op veursjprong kome. Hunne linksboete controleerde de bal eesj mit de linkerhandj, toen mit de rechterhandj, wo op Willem Thewissen en Math Cremers noa sjeids Haagmans keke. Dae woar echter de fluit kwietgeraak op ’t haufterrein en dus moch de Bekkerveldj sjpeler de 0-1 binnenprikke. Math houw de fluit net op tied waer terugkgevonje om ’t sjpel mit unne aaftrap te kenne hervatte.

De gael-zjwarte raapten zich biejein en togen ten aanval. Op de rechterflank koom de wederom oetblinkende back Willem opsjtoume, passeerde op de achterlien unne taegesjtenjer, lag de bal pankloar aaf op Stef Conjour, dae ‘m doortikte op Stefan Janssen, dae bie de tweede poal de 1-1 binnentikte. ’T publiek sjting op de banken, want dit woar unne aanval om de vingesj bie aaf te lekke.

De Sjter drukte door en zoch veelvuldig heure grillige linksboete Math Caanen. Math woar continu dreigend en net wie de keeper unne veurzet van ‘m verwachtte, lifte Math de bal mit unne prachtige boag euver de keeper in de lannge houk binne veur de 2-1. Math wol neit te hoog van de tore bloaze en reageerde: “Nae jonges, ’t woar unne mislukte veurzet.” Maar Willem Thewissen zurgde geliek veur de correctie: “Math, noe sjei oet, doe hubs dien ganse laeve nog nooit unne bal veurgezat.”

Mit dae veursjprong ging men de rus in. ’T publiek bleef, ondanks de kou, lekker boete. De woare leifhubber prefereert namelik ’t aansjouwe van de warming up van Gerard Martens, Eddy Ubbink, Jack Linders, Ron Marschal, Will Leurs en Robbie van der Linden boave ’n werme tas koffie.

Bie de aaftrap veur de tweede helf keek Stef Conjour ens om zich haer. Zien aanvalsmaatje van de eesjte helf, Roger d’n Doam, woar vervange en noe completeerden Jack Linders en Will Leurs de veurhoede. Unne wissel die Stef verleidde tot de noe al legendarische opmirking: “Goeie zet van de trainer, 125 kilo d’r oet hoale en 125 joar loate invalle.”

Noa de pauze noom Bekkerveldj ’t initiatief euver. En effe leek ’t d’r op dat De Sjter ging bezjwijke onger dae druk. Die jonges oet Haerle koosjte immers neit verkeerd ballen. Binne 10 minute bogen zie score om noa 2-3. Rene Hillen leet zich in de goal effe gelden en dat woar ’t teiken om waer effe gaas te gaeve. Stef Conjour kreeg 10 maeter euver de middenlien de bal, bedach zich dasse muig wurs van dat ganse sjtuk tot aan de goal renne, en besjloot doa op om de bal maar geweun van 40 maeter euver de keeper haer in de goal te knalle veur de 3-3.

Vervolges woar ’t Rob Schulpen dae de bal op de middenlien veroverde, ‘m doorsjpeelde noa Jack Linders, zelf doorrende richting 16, en doa unne perfecte pass van Jack binnegleej veur de 4-3 veursjprong. Om onbegriepelijke rejene woort Thijs Otten ’t letste kwarteierke op de bank gehaute. En mit die foutieve besjlissing velde coach Frans ’t doodsvonnis euver De Sjter. Want zonger de inbreng van Thijs versjpeelde men de veursjprong en mochten de gasten mit ‘n 4-5 euverwinning es euverwinnaars ’t veldj verloate.

Willem Thewissen beurde in ’t kleidlokaal zien ploeggenoten op: “Jonges, neit te lang bie blieve sjtilsjtoan. Zet dae knop om. De focus mot noe op volgende waek. RKUVC oet.”

Vervolges woort geinformeerd noa de aafwezigheid van fortuna-fan Marc Lacroix.

Piele: “Wo woar Marc vandaag eigenlijk?”

Eddy: “Gein idee, maar hae haet waal zien hoes te koup sjtoan, zoog ich. Dae maf, geit zien hoes verkoupe om fortuna te redden.”

Ron: “En ich hub geheurd dat ‘r zien vrouw geit verhure.”

Rene: “Dat is dan toch unne druppel op ’n gloeiende plaat.”

Willem vroog vervolges of de letste effe ’t kleidlokaal wol potse. Math Haagmans protesteerde en kreeg doa commentaar op.

Math: “Ich doon hie helemoal niks meer. Ich fluit de veterane en veur de res zuike ze ’t zich maar oet.”

Rob: “Hoho Math, kom op zegk. Wat is dat veur unne kal?”

Math: “Sjei oet, álles hubbe ze mich aafgenomme hie…”

Rob: “Zelfs de vrouw?”

Math: “Nae, die neit.”

Will: “Allein de dinger die hae neít kwiet wol.“

Ut veterane-gedeilte sjleite veer dees waek aaf mit, wie kent ’t auch angesj, un quote van Ron Marschal. Aanleiding woar Gerard Martens dae zich ut shirt oettrok.

Piele: “Wat hubs doe doa op diene rugk?”

Gerard: “Wat dan?”

Piele: “Die sjnee. Is dat van die SM-tent in Amsterdam?”

Gerard: “Oh dat.. dat is van d’n hondj.”

Ron: “Wae nump dan auch ziene hondj mit noa un SM-tent?“

Maar de eer van échte aafsjleiting van dit versjlaag geit, zo wie al aangekondigd, niet noa de veteranen. De quote van de waek is aafkomstig van os winnende dames-team dat in heur geheel mitlaef mit de opbluiende leifde tusje Clannad Koumans en Stefan “de Frusj” Frissen. Ozze dames doon bie deze unne oproup aan gans facebookend, instagrammend en twitterend Sjtein om de volgende briljante “hashtag” zoveul muigelijk te versjpreiden, zodat ‘r in de nach van zoaterdig op zondig veur effe de wereldwiede nummer 1-hashtag wurt:

#CrushvandeFrusj&bietjejeukaandemusj

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.