Wedstrijdverslagen

Alwaer ’n weekend mit weinig te voetballe. Want dankzij de algehele aaflasting van de leger elftallen door de KNVB, bleef ’t geweldige kunstgraas van ’t Hetjen zondig onbesjpeeld. Men zou denke dat algeheel aaflasje get is oet de tied dat voetballers nog mit pratsj aan de brook van ’t veldj aafsjtapten. Houf Limburg sjpeelt op kunstgraas en de bondj besjlut om die clubs toch lever sjtraks doordewaeks te laote inhaole.

Einige pluspunt van de voetballoze zondig waor dat ozze fantastiche kantine-medewirkers Jo, Ans en Marianne ens van unne vrieje zondig mochte geneite. ’T is ze van harte gegund. Al zal vice-penningmeister Jean “Money” Fredrix (jao luuj, boxer Floyd “Money” Mayweather haet ziene bienaam geweun geklauwd van ozze Jean) dao ongetwiefeld angesj euver denke.

Ondanks de algehele aaflasting kome dit weekend toch 3 senioren-teams van De Sjter in actie. De veterane hubbe geine bonds-official neudig om te besjlisse of d’r gevoetbald wurt, De Sjter 1 sjpeelde op ’t kunstgraas van Langeberg in Brunssum en koosj dus geweun voetballe. En os tweede sjpeelt in de reserve hoofdklasse en veel daodoor auch boete de aaflasting. De teams behaolden gemengde resultaten. Maar dao euver dalik meer. Eesj nog effe get angesj.

In mien veurige versjlaag (en wellicht auch nog in eerdere versjlage) hub ich de naam van ozze talentvolle Bob Dukers per abuis es Duckers gesjpeld. “Kense dae Sjulpe ens vertelle wiese Dukers mos sjrieve”, houw pap Raymond taege De Sjter 3-coach Mark Habets gezag doordewaeks. En dae boodsjap is dus aangekomme. En om ’t gans goud te make, zal ich in dit versjlaag auch hie en dao nog get sjloek-reclame make veur de Bekkerie van Raymond. Maar dat goan ich zo verdekt doon dat ’t uch vas neit ens opvilt. En noe sjnel euver nao ’t voetballe en (voal leuker) ’t randjgebeure van de aafgeloupe waek.

Op zaoterdmiddig waor ’t de beurt aan de veterane om ’t weekend aaf te trappe. Taegesjtenjer waor de Born/GVCG-combinatie. Veur ozze vets waor ’t lieske mit aafwezigen beheurlijk langk. Coaches Leon en Frans moosjte ’t doon zonger o.a. Stef “King” Conjour, Will “Johan” Leurs, Robert “Slangenmens” Lucassen en Thijs “Sjteins kwarteerke” Otten. Gelukkig waore sjterkhouwers Willem Thewissen en Eddy Ubbink waal terugk van ’n waek aafwezigheid.

Willem Thewissen woort dees waek euveriges op de groepsapp oetgebreid gefeliciteerd door zien teamgenoten. 55 jaor is dit krachtmens inmiddels. Maar waal mit ’n lichaam wo de gemiddelde dertiger allein maar van kent druime. Get wo Willem zelf euveriges uitermate besjeije euver is.

De voale vrunjtelijke berichskes op de app houwe Willem ontroerd en ’n bezunjer besjloet doon numme, zo onthulde hae. Dat besjloet leidde echter tot beheurlijk get reacties:

160221foto1

Maar bie die reacties van neo-veterane Schulpen en Vorstermans bleef ’t neit. Auch de top van de veterane-pikorde, Rene Hillen, Ron Marschall en Math Caanen, koom mit reacties, die veurnamelijk verweze nao ’t feit dat Rene’s huidige vrouw Yvonne, de ex van Willem is.

160221foto2

Maar goud, op zaoterdig dus unne houp aafwezigen bie de veterane. De opsjtelling waor dus effe puzzele. En dao koom auch nog ens bie dat d’r in de communicatie get dinger mis waore gegange:

Leon: “Jonges hie kump de opsjtelling. In de goal Rene Hi…. auw kut, wo is Rene Hillen eigenlijk?”

Jack: “Dae zou neit komme. Haet ‘r veurige waek gezag.”

Leon: “Meinse dat noe? Wae keep dan?”

Gerard: “Ja, wae is hie de trainer?”

Leon: “Veer kieke dalik waal. Door mit de res. Rechsveur Ron Ma… Wo is Ron noe?

Eddy: “Dae is geblesseerd. Is toch veurige waek oetgevalle? Wat bes doe veur unne coach?”

Leon: “Goud, dan sjpeelt Robbie van der Linden rechsboete.”

Vervolges kump Robbie van der Linden net ’t kleidlokaal in.

Willem (puur op de gok): “Gadverdamme Robbie, doe sjtinks noe al nao beier.”

Robbie (de gedachte van Willem bevestigend): “Ja, wat zou dat?”

Vervolges noom Roger Daemen ’t woord om te vertelle dat hae zich wol verontsjuldige dat hae veurige waek in ’t kleidlokaal houw gesjoije en geliek kwoad noa de Poart woar vertrokke. En dat terwiel Roger veural kwoad woar omdat hae zelf 2x bezunjer lullig woar gevalle in dae wedsjtried en dus eigenlijk allein op zichzelf kwoad houw moage zeen. Mat Cremers vonj dat excuus-proatje van d’n Doam get te weik en zei: “Miljaar Roger, doe lieks waal dae weike van de Amstel Reclame.”

Om zien welgemeinde excuses extra krach bie te zetten, voegde Roger nog toe: “Ich keep angesj waal de 1e helf. Maak mich niks oet jonges.” Get wo Gerard Martens muijte mit houw, gezeen zien reactie: “Coach, dat kent toch neit? Dae lup veurige waek geweun weg en zou noe waer in de basis moage sjtoan. En trouwes, Roger, kiek maar oet want in de goal kense auch vies valle. Besse dalik waer kwoad op os.”

Gelukkig krege de veterane in de wedsjtried ens unne keer gouwe taegesjtandj. Mit name de eesjte 20 minute waor Born de baetere ploug. Maar daonao ging ’t bie de gael-zjwarte inens loupe wie unne trein. Mit name euver de rechterkantj denderden Dennie Vorstermans en Willem Thewissen keer op keer euver hunne directe taegesjtenjer haer. Nao ’n minuut of twintig waor ’t Willem dae doorkoom, nemes vrie zoog sjtaon en daorom de bal maar zo hel muigelijk op de knikker van unne Born-sjpeler mikte. Dae koosj de bal neit meer ontwieke en knikte de bal dus onbedoeld in de eige goal. Neit voal later loog auch de tweede in ’t netje. Unne prima aanval koom oeteindelijk veur de vuit van de eeuwige golden boy Jack Linders dae dreug aafdrukte. Vlak veur rus moosj gelegenheids-goalie Roger (dae geregeld ’n euverheerlijk croissantje van bekkerie Dukers it) nog effe ‘n 1 taege 1 situatie oplosse. Roger deig dat door zich op de 16 maeterlien veur de bal te sjmiete, wo op de aansjtormende Born-aanvaller ’n officieus nuujt senioren-hoogsjpring-record moosj vestigen om neit geraak te waere door dae bonk sjpiere.

In de tweede helft waor Born oetgeblust en waor ’t einrichtingverkeer. Willem Thewissen houw de keeperstrui van Roger euvergenomme. En de ingevalle Misha Dreessen en Piele nome de ploug bie de handj en daodoor wisten de Sjter-vets legio kanse oet te sjpele maar helaas woort d’r geine meer benut. Tevreje nao waer ’n gala-veursjtelling zochte de mannen ’t kleidlokaal op. Dao probeerde Math Haagmans nog effe Willem Thewissen get op te klote, maar dae deinde de sjeids prima van repliek.

Math: “Willem, de 2e helf leep ut inens vaol baeter. D’r koom eindelijk un bietje voetbal op rechs.”

Willem: “Mathje, noe houd doe dich geweun bie ’t fluite en gangk neit euver voetballe kalle. Es voetballer mosse unne wedsjtried kenne laeze en doe hubs pas niveau AVI 1.

Wie Roger zich effe later gedouche houw, vroog hae of d’r emes gel bie zich houw. Aanleiding veur Gerard Martens om nog effe unne letste keer ploagerig terugk te komme op ’t kwoad noa de Poart vertrekke van Roger veurige waek.

Roger: “Jonges, wae haet gel bie zich?”

Mark en Willem (beiden kaal) in koor: “Ich!“

Roger: “Leuk… maar haet emes gel?”

Gerard: “Jao, Pedro van de Poart haet vas gel veur dich.”

Vervolges woort d’r sjnel gedouche want de kantien zou maar kort oape zeen, om zo Mariane en Jo, die al van sjmurges 10 oer aanwezig waore, get te ontzeen. Willem houw dat doordewaeks al op de app medegedeild. Op de vroag of d’r dan waal gedobbeld ging waere nao aafloup, houw Willem geantjwoord dat de meeste toch neit lang zouwe blieven, dus dat ’t dobbele baeter achterwaege koosj blieve. Dat koom Willem op kritiek te sjtaon. Kritiek wo hae op uitermate filosofische wieze op antjwoordde.

160221foto3

In de kantine troffe de veterane unne sip kiekende Rudy Crutzen aan, dae muijte houw om zien emoties de baas te blieve en oetbrach: “Dat ich achter Rene Hillen en “De lange” Paes sjtaon in de keepers-hiërarchie, dao houw ich mich bie neergelach. Maar dat ich noe auch nog d’n Doam en Willem veur mot loate gaon, deit mich pien.

Zo, noe is ’t ongerhandj tied om euver te goan noa de zondig. Gein voetballe dus veur de dames, ut viefde, ut veerde en ut driede (alleneij nog ongesjlage nao de winjtersjtop) en auch gein sappige verhoale oet die kampen. Mark Habets wis zelfs treurig sjtummend nuujts te brenge: “Rob, de groepsapp van ut driede is wiet oetgesjtorve. Tja, nao 12 joar zeen alle grepkes euver Jos Ostendorf al drie kere gemaak, maar dae aerpel blif geweun komme.”

Oh joa, van Kenny moosj ich waal nog get rectificere oet mien veurige versjlaag. De kleine van zoepnaas Danny Pepels bliek namelijk al 4 waeke geleje geboare te zeen, terwiel ich houw gesjreve dat d’r nog eine op komst is in huize Pepels. ’N vergissing dus. Sjoonpap en sjoonmam van De Peep, geer kent rustig oam hoale. Danny sjut bie uch dochter, net zo wie op ’t veldj, auch maar ens in de drie joar raak. Geer hub dus nog ’n paar joar om te wenne aan ’t idee van waer ’n nuujt kleinkindj.

Sjnel door dus noa os tweede elftal. Dat moosj vandaag oet in Vierlingsbeek voetballe taege ’t lokale Volharding. Unne superbelangrieke wedsjtried. Door de glorieuze euverwinning van veurige waek houw os 2e namelik aansjleiting gekrege bie de plaatsje die rech gaeve op naocompetitie-voetbal veur handjhaving. En oetgeraekend de taegesjtenjer van vandaag, Volharding, sjting op ein van die plaatsje. ’N ech 6-punte-duel dus. En dus koosjte de mannen waal get morele sjteun van Sjter-supporters gebroeke in de bus noa Vierlingsbeek. Noadeil woar dat ut tweede, net zo wie ut eesjte, om hauf 3 moosj sjpele, wodoor de meeste fans de veurkeur gove aan de get kortere reis nao Brunssum.

Oetzunjering op dae regel woare echter drie sjpelers van ut veerde: Kenny Lemmens, Patrick Nordhausen en Pascal Conjour. De eesjte gedachte die bie mich opkoom woar: Wat un club-luuj! Die hubbe zelf niks te voetballe en sjtappe geweun, mit ’n euverheerlijk breudje van Bekkerie Dukers in de handj, in de bus om ’n anger team te supportere. En natuurlijk is dat auch zo.

Maar…. d’r zit hie toch auch waal ’n addertje onger ’t graas. Die drie zoepnaze van ut veerde wisten namelijk auch waal dat d’r ummer get kratjes jupiler mitgoan in de bus. Pak doabie dat de sjpelers van 2 op de haerwaeg neit moage drinke, en 1 plus 1 is 2. Desondanks, klasse dat geer mit zeet gegange, jonges!

De Sjter 2 moosj mit ’n krappe selectie de sjtrijd aangoan mit Volharding. Doordat 1 en 2 op ’t zelfde tiedsjtip moosjte sjpele, koosjte de teams elkaar neit ech oethelpe. Doabie moosj coach Crutzen auch nog dreh und angelpunkt Luc “spielmacher” Spaans, ausputzer Twan “obersturmfuhrer” van de Woude en “grossmaul” Stefan “halt die klappe”Frissen missen om oeteinloupende rejene. Coach Rudy toverde doa op de volgende opsjtelling oet de hoge houd:

Kis: Bastiaan

Achter: Sjoerd, Joep, Bob en Jari

Midden: Charaf, Bart en Steve

Veur: Youri, Marko, Frank

Bank: Robin, Zoubair, Amir en Luca

Oftewel twee jeugsjpelers (Sjerd en Bob) in de basis en nog eine (Luca) op de bank. Desalniettemin hubbe die jonges dit sezoen al unne sjterke indruk achtergeloate op 2. En bovendien loupe d’r mit Joep, Bart, Steve en Marko auch jonges rondj die al de neudige minute op 1 gemaak hubbe.

Helaas wisten de mannen van 2, ondanks de sjteun van de mitgekomme fans, gein potten te braeke. Taegesjtenjer Volharding woar te sjterk en ozze jonges hoalden helaas neit hun normale niveau. Desondanks woare d’r noa de 1-0 achtersjtandj toch nog kenskes op de 1-1 en zelfs de 1-2, maar die woorte niet benut. Oeteindelijk eindigde de wedsjtried in ‘n 4-0 nederlaag. ’T gaat mit NWC, dat op ’n noacompetitie-plaatsj sjteit is desondanks nog ummer mer 4 punte en dus euverbrugbaar.

De terugkreis veel de mannen van 2 zjwoar. In de bus woar, om mysterieuze rejene, de ganse veurroad blikskes baco verdwene, maar woar inens waal un extra krat jupiler aanwezig. Kenny Lemmens brach later op de oavend opheldering:

160221foto4

Wiejer goof Kenny auch nog toe dat de aafvaardiging van ut veerde mit un angere reje woar mitgegange vandaag. Om dit gesjprek goud te kenne volge, mot geer auch nog weite dat Jari Knoops ’t letste deil van de wedsjtried haet motte vlagge.

160221foto5

Hoog tied om euver te goan noa de wedsjtried van os eesjte. De jonges moosjte vandaag oet in Broensoem sjpele taege ’t lokale Langeberg, de nummer lets op de ranglies. Unne ideale taegesjtenjer dus om de vervaelende sjmaak van de nederlaag van veurige waek taege weg te sjpuile. Althans, dat zouwse veuraaf kenne denke.

Auch De Sjter 1 houw echter get problemen in de personele bezetting. Veurige waek ontbrook Stan Goossens immers nog vanwaege ’n ski-ongeluk. Dees waek waor hae doa gelukkig voldoende van hersjteld om vriedig te kenne mittraine. Op die training trof ’t noodlot Stan echter waer. Bie ’n sliding lanjde hae verkeerd en bleek ziene sjouwer oet de kom te zeen. En dus woort Stan op vriedigoavend door de Wanten-bro’s en vruntj en teamgenoot Thijs noa ’t ziekenhoes gebrach.

160221foto6

Terwiel Stan aan ’n pienlijk ongerzuik woort ongerworpe, ammeseerden de angere drie zich kostelijk. Thijs en Wesly sjpeelden verpleegstertje:

160221foto7

En Randy sjpeelde ongertusje mít ’n verpleegstertje. Helaas is d’r bie ’t ontwikkele van dat foto-rölke get misgegange.

Op zondigochtend woar Randy desondanks nog ummer sjerp. Want de wages woare nog gein 300 maeter van ’t Hetje weggereje of Randy houw, bie ’t passeren van de Merode al ’n sjtel handjbal-dames gesjoate. Wie Randy taege chauffeur Piet Vos wol zegke “duuj ens op die treut”, zoog hae de immer sjerpe Piet al druk zjweije op die dames.

De ongelukkig Stan houw zich ongertusje ens bedach bie wae hae in de auto zou sjtappe mit ziene erm in unne zjwachtel. Keuze oet grote, dikke 4- en 5-deurs bolides te euver en dus besjloot Stan zich mit de erm in de sling te zette in de 2-deurs peugeot van Davy te sjravele.

Coach Czornyj onthulde in ’t kleidlokaal de volgende opsjtelling:

Kis: Esat

Achter: Roel, Davy, Tim, Paolo

Midden: Guido, Ricardo, Ikram

Veur: Hassan, Barney, Thijs

Bank: Rick, Cyril, Wesley en A-jeugdsjpeler Arnaud

Versjlaaggaever ter plekke Randy Wanten sjprook van unne draak van unne wedsjtried. De Sjter is weliswaar gein moment in de probleme gekomme, maar van heel aantrekkelijk voetbal woar auch gein sjprake. Veur rus kome ozze mannen op veursjprong doordat Hassan attent unne veurzet van Thijs binnetikte.

Auch in de tweede helft gein sprankelend voetbal. Vaol verkeerde passes en beheurlijk get gemiste kansen. Totdat Ricardo de kans kreeg om unne pingel te verzilvere. Dat deig hae, wie ummer, uitermate koel en doamit brach hae de eindsjtandj van 0-2 op de borden.

Geine wedsjtried om lang euver nao de besjouwe, hub ich mich loate zegke. En doamit zeen veer alwaer aan ’t einde gekomme van ’n weekend mit weinig voetballe. En bie gebrek aan ’n echte sjteingoeie oetsjproak om uch mit achter te loate, hub ich d’r mer ein oet de auw doos motte riete. ’T geit om ’n oetsjproak van Roel Heffels, dae vandaag ziene rentree in de basis van 1 maakte, veurig joar in de Poart. Aanleiding woar ’n discussie tusje Christel van Kan en Guido Cals euver unne gekneusde vinger.

Christel: “Wat bes doe aan ’t vrieve? Is ‘r gebraoke?”
Guido: “Nae gans kapot. Ich ken noe zelfs neit meer vingere vanaovend, ben ich bang.”
Christel: “Zo’n sjunnige oetsjpraok ben ich van dich neit gewend, Cals.”
Roel: “Hahahahahaha.”
Christel: “Wat bes doe noe sjtom aan ’t lache, kuuken. Wurd tied das doe ens get wiejer geis komme bie de maedjes, dan allein maar mit de vingers.”

En dao op leet Roel ’n wijsheid los die zo sjoon waor, dat ich ‘m maar geliek op ’n tegelke hub gezat:

160221foto8

Zo spreekt de heer. Amen.

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.