Wedstrijdverslagen

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

T leek zo’n sjiek weekend te waere. Op zaoterdig boekten de veterane ’n soevereine euverwinning. Op zondigochtend nome de zoepnaze van ut veerde de volle buit mit oet Sjpaubaek en knokte ’t tweede zich nao ’n o zo belangrieke euverwinning taege EHC. En dus ontbroke om hauf 3 sjmiddigs allein nog de drie punte van os vlaggesjip.

Taegesjtenjer van os eesjte waor Eijsden en laot dat noe net ’n ploug zeen wo De Sjter ’t jeder jaor lestig taege haet. Helaas deige de mannen oet Mesjtreich-Zuid auch dit jaor waer hunne naam van angstgegner eer aan. Desondanks gein treurnis in dit versjlaag. Want mit de vastelaovend om op terugk te kieke, vilt d’r auch dees waek waer genog te lachen.

Laote veer de diverse teams maar aafloupe, dan komme veer vanzelf waal alle flauwekul taege. Te beginne mit os oudste senioren-team, de vets. Die houwe twee bewaoge waeke achter de rugk. Dat begoosj mit get mis-communicatie eind jannewarie.

foto1

Normaliter zeen dit soort vakantie-foto’s op de veteranen groeps-app aafkomstig van coach Leon Fredrix. Wo op Ron dan meestal al heel sjnel plaogend vreug of Leon alwaer aan zien huwelijk aan ’t wirke is op vakansie. Dus besjloot de sjriever van dit sjtuk dae bal maar ens terugk te kaatsen nao Ron. Dat die opmerking in ’t geval van Ron volledig misplaatsj waor, woort 2 app berichte later al dudelijk.

foto2

Maar goud, Ron sjtapte nao dees miscommunicatie op ’t eesjte vleigtuug terugk nao Sjtein en waor dao sjus op tied veur de vastelaovend. Tiedes de vastelaovend woort d’r eigenlijk maar ein memorabele foto gemaak, die de muijte van ’t deile waert waor op de groepsapp. En wat veur ’n foto! ’N echte semi-erotische upskirt-foto (veur de ouwere laezers: ‘n “onger ’t rökske-foto”). De luuj die noe haope op ’n upskirt foto van Kelly van de Bekker (of in ’t geval van de ouwere laezers: Tillie van de Bekker) mot ich helaas teleursjtelle….

foto3

Van wae die batse zeen? De oplettende observant haet al lang gezeen dat die batse sjoon egaal gebroend zeen door ’n Marbella-zönke. Helaas is Ronny de res van de vastelaovend nurges meer gesignaleerd in Sjtein, hoogstwaarsjienlijk vanwaege un blaos-ontsjtaeking aan ziene doedelzak.

Wiejer gein vastelaoves-foto’s van de veterane. Euveriges, es ich die waal houw gehad, houw ich ze auch neit geplaatsj. Ich benut de besjikbare MB’s immers lever veur al die vastelaoves-foto’s die Robin Martens haet ingesjtuurd van ozze charmante Dames 1-sjpeelsters. Maar dao euver later meer.

Eesj mot d’r namelijk nog unne wedsjtried naobesjpraoke waere. Ozze vets sjpeelden zaoterdig immers hunne eesjte wedsjtried nao de winjtersjtop, thoes taege Gelaen Zuid. Wie de köp geteld woorte om 4 oer, ontbrook d’r eine: Robbie van der Linden. Dae is ummer get lestig te bereiken, zo zonger internet of app. Zou hae neit geweite hubbe dat veer moosjte sjpele?

Oeteindelijk koom Robbie om hauf 7 esnog de kantien binne wanjele, zo’n ongerhauf oer náo ’t letste fluitsignaal van Math Haagmans. Coach Fredrix reep geliek: “Doe sjteis vandaag d’r naeve, Robbie.”

Zonger de aafwezige Robbie, de op winjtersjport zeende über-atleet Willem Thewissen, de kranke Eddy Ubbink, de bienao waer fitte Frank Kellens, de immer druk sjnabbelende DJ Will Leurs en de volkomen terech gepasseerde Gerard Martens, troaje de mannen aan taege Gelaen Zuid. In de warming up besjproke Marc Lacroix, Jack Linders en Roger Daemen de toesjtandj van ’t bienao kaal-gekapte Sjteinerbos.

Marc: “Dat sjtaalt toch nurges op, ze hubbe vaols te vaol gekap.”

Jack: “Nae Marc, die buim hubbe leich neudig. Wach mer ens un paar jaor aaf.“

Roger: “Wo hub geer ut euver?“

Marc: “Sjteinerbos natuurlijk. Al die gekapte buim.”

Roger: “Oh dao kom ich drie keer per waek langs es ich gaon renne, maar ich ren dan zo sjnel dat mich dat nog neit waor opgevalle.”

Jack: “Jao dat zal.”

Marc: ’T vervaelende veur Roger is noe dat hae zich neit meer achter zonne dikke baum kent zette es ‘r mot sjiete ongerwaeg.”

Roger: “Dat deig ich toch al ummer achter ’n jongk wilgje, Marc.”

Euver de wedsjtried kenne veer kort zeen. Al nao 2 minute waor dudelijk dat dit unne walk over ging waere veur ozze vets. Dus woort d’r lekker in de leegste versjnelling gesjpeeld, zodat ’t nog enigszins op unne wedsjtried leek. De goale waore dan waal waer om te sjmulle. Eesj koom unne vloeiende aanval via Rob bie Stef, dae de bal veurzat op Jack, dae ‘m mer houfde in te tikke. Vervolges waor ’t de mit op gesjtuimde Dennie Vorstermans, dae de bal neit veurzat mit rechs, maar mit links in de korte houk de keeper verraste. En vlak veur rus maakte Stef “King” Conjour d’r auch nog 3-0 van door op prachtige wijze unne veurzet te faken en in plaatsj daovan de bal in de korte houk binne te rammen.

Onger de rus get opsjudding in ’t kleidlokaal. Coaches Leon en Frens houwe besjloate om ’t befaamde roulatie-systeem strikt toe te passe en dus beide topscorers, Jack en Stef, nao de douches te sjture. Beiden reageerden versjillend. Jack, gepokt en gemazeld es oud-prof, kleijde zich rustig oet in de weitensjap dat hae baeter in de éch belangrieke wedsjtrieje koosj oetblinke dan vandaag. Stef, jonge 44-jaorige hondj, dae ummer honger haet nao meer goale en assists, waor ’n bietje gepikeerd. Gelukkig zurgde Dennie Vorstermans veur oetkomst: “Stef, ich zou eigenlijk nog om hauf 7 in de zaal motte voetballe. Es doe wuls, kense in mien plaatsj gaon.”

En dus toog Stef, zo blie wie ’n kindj, nao de Merode om lekker in de zaal te gaon ballen. Hae houw echter geraekend boete ’n sms’je van Dennie richting zaalvoetbal-coach Ewan Snackers, dat hae Stef gesjik houw omdat dae baalde van ziene wissel. En wae Ewan ’n bietje kent, wit wat dae dan taege Stef zaet: “Zuusse dat benkske dao, Stef? Zet dich dao de eesjte helf maar op…”

foto4

Terugk nao de wedsjtried. De tweede helf waor ’n sjtuk minder van niveau. Al nao ’n paar minute moosjte Ron Marschall en Paul Janssen geblesseerd oetvalle. En mit allein Thijs Otten op de bank, beteikende dat wiejer sjpele mit 10 taege 11. En wae Roger Daemen haet zeen sjpele, zal bevestige dat d’r eigenlijk sjpraoke waor van 9 taege 11.

Door die numerieke meerderheid wis Gelaen auch nog taege te score en moosj keeper Rene Hillen nog 2 keer veurtreffelijk redden. Oeteindelijk waor ’t Misha Dreessen dae op aangaeve van Dennie Vorstermans, de wedsjtried in ’t sjloat gooide. Roger “d’n Doam” Daemen, zelfkritisch es ‘r ummer is, zoch nao aafloup van de wedsjtried de sjuld van zien beroerde optraeje bie zichzelf. Hulde daoveur Roger. Gein onvertogen woort richting angere sjpelers. En dat houw bes gemaoge. Want Misha Dreessen en Math Caanen sjloge dich bewust meerdere kere euver, om veur eigen succes te gaon. Om euver ’t dramatische optraeje van leidsman Math Haagmans maar helemaol te zjwiege.

Om wiejer nemes tot las te zeen, toog Roger richting de Poart. Hae bleek echter de gsm van Math Haagmans te hubbe mitgenomme in plaatsj van ziene eige. Wie Math dat constateerde, knoterde dae: “Ja, wat mot ich noe doon?” Wo op Rene Hillen gevat zei: “Bel Roger geweun effe.”

Thijs Otten toog vervolges nao de Poart om te kieke of Roger neit te vaol versjtrik zou rake in zien eige zelfkritiek. Gelukkig appte Thijs al sjnel ’n foto van unne alwaer lachende Doam, naeve Pedro van de Poart.

foto5

Es uch euveriges opvilt dat Pedro ’n dik aug haet, dan hubt geer dat goud gezeen. Jack Linders wis te vertelle wie dat gekomme waor. Vaste supporter van De Ster vets en Steins icoon, Henkie “van de Pitsj”, bleek door Pedro gewezen te zeen op ‘t “neit rouke-beleid” bie de Poart en houw dao op neit lang gefakkeld en geliek unne rechtse directe oetgedeild. Wie dat incidentje gesust waor en Henkie vruntjelijk nao boete waor geleid, koom Johnny van de Spin ’t café binneloupe. Johnny (dae al lang geheurd houw dat Henkie van de pitsj dae klap houw oetgedeild) zat zien meest onsjuldige communiekantjes-gezich op en zei: “En Pedro, pitsj ‘t?”

Mit die opmerking van Johnny gaon veer door nao de Dames. Hunne wedsjtried woort vandaag helaas aafgelasj. Gelukkig verbliede Robin Martens os mit meer dan genog vastelaoves-foto’s van heurzelf en heur medesjpeelsters.

foto6

Wult geer nog meer van ozze Dames 1-sjpeelsters zeen?

Num dan ens de muijte om unne wedsjtried van ze te gaon kieke, sjtelletje sjerpe hingste. Dan hauve dees talentvolle dames neit jeder waek hun kunsten te vertone veur ongerhauve man en unne paesjkop.

Dan door nao de teams die volkomme terech jeder waek sjpele veur ongerhauve man en unne paesjkop: ut driede, ut veerde en ut viefde. De Sjter 3 waor vrie dit weekend en de wedsjtried van De Beesten van 5 woort aafgelasj. Euver 3 en 5 gein nuujts en zelfs gein foto’s dees waek. En dat terwiel in beide teams toch luuj rondjlaupe, wie unne Mikel Melis of Mark Habets, die vas waal unne keer flink zaat vasgelag houwe kenne gewaere in beheurlijk genante positie tiedes de vastelaovend. Maar in beide teams heers bliekbaar unne strikte ere-code es ’t aankump op ’t deile van dat soort gevuilige info.

Nae dan De Sjter 4. Dat is nog ens ’n team dat jeder waek waal get leuks te melden haet. En dit keer neit allein via ’t gebroekelijke kanaal van Kenny Lemmens, maar auch via vedettes Peter “de lange” Paes en Pascal “the legend” Conjour. Die twee waore d’r namelijk op vriedigaovend same op oetgetrokke. Wo ze haer ginge? Nao Venray, wo dit weekend ’n groot internationaal darts-toernooi woort aafgewirk, wo de ganse wereldtop aanwezig waor.

foto7

Aanleiding veur Peter Paes om maar waer ens de “Rob Schulpen liek op Mark Webster” grap oet de kas te haole:

foto8

En dae oproup leet Peter zich gein twee keer zegke. En dus volgde al sjnel ’n foto van ‘m mit Mark Webster. Al waor die neit helemaol wie de sjriever van dit sjtuk beoogd houw. En dus woort aangedronge op ’n baetere.

foto9

En wae noe denk dat Peter Paes ’t vas neit veurein kreeg om mit unne Darts-wereldtopper op de foto te gaon, dae zit helemaol mis. Want es Peter eenmaal get in de kop haet, dan gebeurt dat auch:

foto10

Geweldig gedaon Peter. Ich houw ’t neit verwach, maar ’t is dich toch maar sjoon geluk. Mit dank euveriges aan Pascal Conjour dae de foto maakte. Same sjitterden beide De Sjter 4-sjpelers euveriges auch nog op de foto, same mit Australisch darts-prof, Simon Whitlock:

foto11

Dat leek dus allemaol op ’n heerlijk onsjuldig oetsjtepke nao Venray van deze twee club-iconen. Mit de naodruk op léék… want op zaoterdigochtend waore beiden trending topic op twitter. Dao circuleerden namelijk foto’s van alwaer ’n incident dat de dartswereld opsjrikte. Dit keer waore ’t echter gein Ajax-hooligans die bordjes omhoog hele achter bekende darts-sjpelers, maar ’n tweetal onbekende luuj die beledigende teksten opgekalkt houwe richting unne zekere “Patje N.”. Maar wo gans twitterend Nederlandj zich aafvroog wae Patje N is, dao wit deze sjriever precies wie de vork in de sjteel zit. Want doe kens dan waal Patrick Nordhausen zeen en jeder waek de opsjtelling maoge bepale bie De Sjter 4. En dan kense bes dien vedette Pascal Conjour meerdere kere boete de basis haute. En dan kense auch diene ultieme team-sjpeler Peter Paes unne keer passeren ten faveure van Rudy Crutzen. Maar, Patje N., d’r kump unne keer en dan krigse ‘m keihel terugk van dees gangsters. En dan is diene naam ’n gans weekend trending op twitter. BAM!

foto12

Euver De Sjter 4-sjpeler Danny Pepels is dees waek heuglijk nuujts te melje. Dae wurt namelijk euver ’n paar maonje veur de tweede keer papa. De sjriever van dit sjtuk informeerde vervolges bie Kenny Lemmens “of dat daezelfde Danny Pepels is, dae neit wit dat ‘r bie ut veerde sjpeelt en neit bie ut viefde?” Om vervolges deze e-mail van “de Peep” door te sjture nao Kenny:

foto13

N foutje wo Danny’s ploeggenoot Kenny neit ech van op keek, getuge dees reactie:

foto14

Gevoetbald woort d’r auch door de mannen van 4 op zondig. Op ’t programma sjting unne oetwedsjtried taege Sjpaubaek. Un oetgelaeze kans veur de zoepnaze om unne vleigende sjtart te make nao de winjtersjtop. Sjpaubaek sjting immers veuraafgaond aan de wedsjtried es einige ploug nog onger os zoepnaze. ’T zou unne emotionele wedsjtried waere veur de mannen. Reje waor dat ze op zaoterdigaovend nog veur de letste keer nao hun sjtam-kroeg ’T Kempke aan de Sjmeetssjtraot waore gewaes. Tot grote sjpiet van ut veerde deit Fer de deure helaas veur goud toe. Kenny: “Names gans De Sjter 4 wulle veer Fer van harte bedanke veur zien sjponsoring en veur alle gezellige aovende die veer bie heum hubbe maoge doorbrenge.”

T waor dus de vraog of de mannen van 4 ten onger zouwe gaon aan hun emoties en de verorberde alcohol, of dat ze dao sjus krach oet zouwe putte om Fer en Café ’t Kempke te eren mit ’n euverwinning in Sjpaubaek. En warempel, dat letste waor ’t geval. In ’n sprankelende partie voetbal sjpeelden de Galacticos van 4 hunne taegesjtenjer van de mat. De teller bleef oeteindelijk sjtaeke op 1-4. Doelpunten waore aafkomstig van Pascal Conjour, Michel Beks (op aangaeve van Pascal), Kenny en Tom (op aangaeve van Johnny).

Nao aafloup maar 1 bedruk gezich in ’t kleidlokaal: dat van Patrick Scheepers. Dae haet zien Pascalle immers beloaf mit heur te trouwe zodra De Sjter 4 unne keer kampioen wurt. En dan is ’t mit vastelaovend waal leuk om al veur de flauwekul ’n veurproefje te numme en in trouwkostuum op te komme drave, maar es ’t dan nao unne driepunten in Sjpaubaek inens korter bie kump, mot auch mannetjesputter Patrick effe sjlikke.

foto15

Dan door nao De Sjter 2. Die houwe zondig unne enorm belangrieke wedsjtried op ’t programma sjtaon, in ’t kader van handjhaving in de reserve hoofdklasse. Taegesjtenjer waor immers EHC, de einige ploug die “de sjpelers van 2” nog onger zich houwe kenne haute. Oet in Hoensbroek waor nog volkomme onterech verloare. Dat moosj thoes rechgezat waere. Al moosj men dat waal doon taege ’n compleet angere ploug. EHC houw namelijk in de winjtersjtop ’n peloton Belsje gehaold om ‘t 2e in de reserve hoofdklasse te haute. Serieus… wie zeer kense de waeg kwietrake es besjtuur van ’n amateurclub…

Veur De Sjter 2 waor ’t vandaag alles of niks. De ploug houw versjterking gekrege in de persoon van Barney van de Heide, dae nao ’n langere aafwezigheid bie 1 nog Marko Jevric veur zich mot dulden. De volgende foto’s tonen aan wat veur type wedsjtried ozze mannen van 2 aafleverden:

foto16

foto17

En zo heurt ’t auch. Esse taege degradatie vechs, dan mot op jeder foto de taegesjtenjer sjreve van de pien van unne keihelle tackle. Bart Linders en Bob Duckers, zoon van Prins Carnaval Raymond, gaeve hie ’t goeie veurbeeld. Raymond Duckers houw euveriges nog ’n extra motivatie verzurg veur de jonges van 2. Bie winst taege EHC én Volharding, zouwe de mannen zich te goud maoge doon aan ’n vaetje Jupiler. Gezeen ’t feit dat sommige sjpelers te jongk zeen om alcohol te maoge drinke en drie kwaart allein baco drink, zulle Joep Nacken, Bart Linders, Jari Knoops en Stefan Frissen volgende waek flink motte doordrinke om dat vaat laeg te kriege.

De Sjter houw aanvankelijk ’t beste van ’t sjpel. EHC sjpeelde allein de lange bal. En de gael-zjwarte probeerden voetballend d’r door te komme. Nao 15 minute koom Wesley Thompson goud door en goof unne veurzet op Barney, dae eenvoudig binnetikte. Helaas woort die goal (onterech) aafgevlag door de luchtverkeersleider van EHC. De Sjter ging echter neit bie de pakken neerzitte en zat Youri Voesten in de 20e minuut aan ’t werk. Youri sjpeelde zich knap vriej en sjtifte de bal schitterend euver de keeper haer veur de 1-0.

Nao ’n hauf oer kreeg De Sjter unne vrieje trap op 30 maeter van de goal. Te wiet veur de meeste sjpelers, maar neit veur Barney. Dae vlemde op goal en zoog de bal, via de moer, binneknalle veur de 2-0.

De tweede helft moosj De Sjter veural sjtrijden veur jedere maeter. En dat deige de mannen auch. Barney moosj mit nao 1 en woort vervange door Frank. Arnaud koom de muig gesjtreje Youri aaflossen. En wie coach Crutzen vonj dat d’r nóg waal ’n extra dosis sjtried bie koosj, woort Jari Knoops ingebrach, nota bene in de sjpits. De Belsj/Hoensbroekse formatie woort maar weinig geveerlijk en es dat al gebeurde, waore ’t de super keepende Bastiaan en de geweldig sjpelende Bob die in de waeg loge. En zo trokken ozze mannen ’n verdeinde euverwinning euver de sjtreep. Klasse mannen! Proficiat!

Dan euver nao ’t hoofdgerecht van de zondig. De Sjter 1 moosj aantraeje taege mede-subtopper Eijsden. Beide plouge bivakkeren al drie jaor in de hogere regionen van de 2e klasse, maar komme jeder jaor nét te kort om ech om de hoofdpries mit te doon. Zo zal ’t auch dit jaor waer zeen, maar desondanks houw de wedsjtried van dit weekend toch zeker belang. Zowel Eijsden es De Sjter wult immers gaer de naocompetitie in en dus is ’t zaak om bie de eesjte 4 op de ranglies te eindigen.

De Sjter versjeen, nao de aafgelasjte wedsjtried van veurig weekend, in vriewel dezelfde samensjtelling es twee waeke geleje taege SHH. Allein op de linksbackpositie ontbrook Stan Goossens, dae tiedes zien skivakantie gebleseerd waor geraak aan ziene enkel. Euveriges koosj Stan d’r zelf auch vrie weinig aan doon dat hae sjtilsjtaond door ‘n 70-jaorige vrouw woort aangereje op de ski’s. De blessure liek gelukkig mit te valle.

Vervanger van Stan waor Roel Heffels. En laot dae noe toevallig de aafgeloupe vastelaovend maar eine daag alcohol aangeraak hubbe. De res van de daag heel Roel zich keurig aan de flesjkes Sisi, get wat ‘m onger zien vrunj de bienaam “Sissi-boy” haet opgeleverd.

foto18

Op Randy Wanten nao waor jederein bie 1 fit. Randy liek waal op de waeg terugk, gezeen de arbeid die hae jeder waek veur zichzelf verrich om waer fit te waere. Al woort hae dit weekend effe terugkgeworpe door ’n griepje. Of dat euveriges ech de reje van zien aafwezigheid dit weekend waor, waag ich te betwiefele, gezeen de foto van Randy’s letste vrouwelijke verovering die mich bereikte via Randy’s buurman, Rene Gooren.

xx

Dames 1 aafgelasj zondig en Randy ‘n ‘griepje’… Geer kent os nog meer wiesmake, mit uch tweeje. Maar goud, es dat de doorbloeding bie Randy sjtimuleert en daomit zien hersjtel bespoedigd, dan hub ich dao neit ens zo’n muijte mit.

De wedsjtried van os eesjte sjting onger leiding van de immer (vingers gekruus achter de rugk) prettig (knipaug) leidende (kuch-kuch) sjeidsrechter Bos (es geer hie unne cynische ondertoon in doot laeze, is dae veur uch raekening), dae zien finest hour kende door keeper Esat toe te biete dat hae zich neit zo moosj aansjtelle, want dae tandj waor vas en zeker vanzelf oet ziene mondj gevalle…

T beeld van de wedsjtried waor 90 minute langk ’n voetballend baeter De Sjter, dat de neudige kansen aafdwong, maar ’n Eijsden dat feller waor en op de counter effectiever waor in de aafronjing. De Sjter koom waal nog op veursjprong in de 21e minuut via Thijs dae oet unne vrieje trap de bal mitkreeg van Hassan en van randje 16 verwoestend oethaolde in de lange houk. Helaas maakte Eijsden, in ’n geliek opgaonde eesjte helf, nog de geliekmaker in de 37e minuut. En dus ginge beide plouge rusten mit unne gelieke sjtandj.

De tweede helf woort door De Sjter gedomineerd. De ploug voetbalde zich nao drie oetgelaeze scoringsmogelijkheden, mede door sjterke invalbeurten van Youri en Barney. Helaas woorten de kansen jammerlijk gemis. En dan witse wie ’t geit in ’t voetballe. Dan krigse aan de angere kantj de deksel op de naas. Eijsden-topscorer Wessel Franssen houw aan ein kans genog om zien ploug aan de drie punten te helpen.

Veur De Sjter 1 rest volgende waek de muigelijkheid om taege rode lantaarn-drager Langeberg waer unne driepunter binne te haole om zo de aansjleiting te haute mit de top 4 op de ranglies.

Vandaag is ’t letste woord aan de zoepnaze van ut veerde. Die gove nao aafloup van hun euverwinning in en taege Sjpaubaek nog effe unne echte “gangsta dis” richting hunne taegesjtenjer van vanochtend. Immers, neit allein in de sjtraote van Harlem, Queens en Compton, maar auch op de velje in de 6e reserve klasse geldt geweun ’t rech van de sjterkste. Klasse mannen!

foto20

Volgende waek haopelijk baeter waer, meer voetbal en nóg meer Sjteinder punten.

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.