Wedstrijdverslagen

Un aantal teams waor dit weekend al toe aan de winjtersjtop en de res sjpeelde hunne letste wedsjtried veur de winjtersjtop. En dat beteikende auch dat d’r ’n klein bietje gesjoave koosj waere tusje de diverse teams. De Sjter 5 koom get man te kort en woort oetgeholpe door de vedettes van “ut driede”: Ralph “Gladiator” Doek en Rene “Tsunami” Gooren.

De Sjter 4 put doorgaons oet veteranen es d’r sjpelers te kort zeen, maar ’t vruige aanvangstiedsjtip vandaag oet in Sjummert (9.30u) deig zelfs unne leifhubber wie Stef Conjour terugkdeinsen. En dus moosj ut veerde vandaag putten oet De Sjter 2. Die zeen immers waal gewend om om 8 oere rechsjtreeks oet de Mondial de bus in te sjtappe richting Gemert, Veldhoven of Deurne. Jari Knoops, de foto-genieke Stefan Frissen en good old Rudy Crutzen booje oetkomst veur de zoepnaze van 4. Un besjlissing euveriges die neit bie jederein in goeie aarde veel. Maar dao euver later meer.

Want veer beginne vandaag, wie gebroekelijk, bie de veterane. Die houwe de aafgeloupe waek aafsjeid motte numme van ein van hun gewaardeerde sjponsoren. Johnny “van de Sjpin” is namelijk per 1 december mit zien zaak gesjtop. Maar veur jaorelange beweze deinste woort Johnny door Mat Creemers en Frens Janssen getracteerd op ’n heus “Captain’s dinner” in Mesjtreich. De foto’s sjpraeke veur zich:

foto1

De veterane houwe op zaoterdigmiddig hunne “derby der derby’s” op ’t program sjtaon. Normaliter krig unne wedsjtried taege de zjwart-witte van Sjtein-Zuid dat predikaat, maar veur de vets is d’r mer eine derby. De wedsjtried taege de mannen oet Berg vormp ’n tweejaorlijks hoogtepunt: unne drukbezochte wedsjtriedj, un vollere kantien dan bie welke wedsjtried van os eesjte dan auch, goud aete veur alle aanwezigen en un after party van “heb ik jou daar”.

Neo-veteraan Denny Vorstermans meinde de aafgeloupe waeke ’n neerwaartse prestatie-curve besjpeurd te hubbe en reep zien teamgenoten op om op vriedigaovend de 40+ party in de Mondial te bezuike. Denny vuilde zich enorm gesjterk wie coach Leon “Pep” Fredrix, captain Mat “De Metroman” Creemers, ideale sjoonzoon Misha “Hub geer ’t auch zo koud?” Dreessen en gangmaker Ron “Plezante opa” Marschall zich direc aanmeldden om mit te gaon. Dae bienaam van Ronny hub ich euveriges neit zelf verzonne. Dae kreeg Ronny zaoterdigmiddig van ’n ploeggenootje van zien zeunke Mika dae achterin de auto zoot nao unne jeugdwedsjtried, 20 minute geouwehoor van Ron houw aangeheurd en toen zei: “Mika, gij hebt echt unne plezante opa!”

Maar goud, veer waore gebleve bie de veur-sjpas om de 40+ party in de Mondial. Op gounsdig informeerde Leon nog ens wie laat dat ’t fees begoosj. En dat waor natuurlijk waer geliek aanleiding veur Gerard Martens om “sjteukerig” te informere wienee Leon dan waer mit zien Corry op vakantie moosj om aan zien huwelijk te wirke:

foto2

Eesjte keus in de goal, Rene Hillen, waor veurige waek ongelukkigerwies geblesseerd geraak en houw daomit ’n mekkelijk smoesje om neit mit te houve nao de Mondial. Dat woort geliek ongerkent door, wederom, Gerard Martens, dae de ganse daag op zien tillefoon liek te zitte in aafwachting van unne goeie veurzet om ’n lullige opmerking te kenne make:

foto3

Die letste opmerking lokte vanzelfsjpraekend waer ’t neudige commentaar oet. En dan is ’t toch zunj dat zo’n sjerpe, sjnedige, bienao poëtische zin van Gerard unne houp ordinaire reacties oetlok mit dao in verwiezinge nao Gerard ziene hondj en zien blauwe voetbalsjoon. Maar waal leuk genog om mit uch te deile:

foto4

 Tot zover de veur-sjpas. De aovend zelf moch d’r auch dudelijk zeen. Zo leet Denny Vorstermans os midde in de nach weite op daezelfde groepsapp. Unne houp zate kal en foto’s wo op hae mit de vrouwen van zien ploeggenoten sjting. Totdat Thijs Otten ens vroog wo Denny in vredesnaam mit bezig waor in de nach veuraafgaond aan zonne belangrieke wedsjtried. Denny lachte dat get weg mer dat zou ‘m duur komme te sjtaon.

Want op zaoterdigmiddig zoot Denny weliswaar mit ’n frisj en oetgesjtreke gezich, blakend van zelfvertroewe in ’t kleidlokaal, wie coach Pep binnekoom. Hae keek Denny ens aan en goof ‘m unne knipaug, Denny lachte terugk… om vervolges de opsjtelling veur te laeze en Denny dao in te passeren. Willem Thewissen reageerde geliek.

Willem: “Ja dat krigse d’r van, Den. Midde in de nach nog get appjes sjture. Dat zuut de trainer auch.”
Denny: “Jao, de trainer sjting verdomme de ganse nach naeve mich. Dae wikser!“

En Leon maar sjmerig lache…

Maar in de eesjte 45 minute op de wei verging ‘m dat lache. De Sjter vatte de wedsjtried vaol te lich op en heel bovendien de eesjte helf gearriveerde sjpelers wie Roger d’n Doam, Eddy Ubbink, Stef Conjour en Wille Leurs op de bank. En dat mosse taege ’n ploug wie IVS neit doon. Dao loupe immers de neudige klasbèk rondj. Zonger veurmalig Sjter-sjpelers Ewald Borgt en Patrick Eerens wisten de mannen oet Berg nog ummer ’n topploug op te sjtelle. Oud-sjter 1 captain Roger Quaedvlieg regelde achterin alles wie vanouds, op ’t middenveldj kapte en dreijde eveneens oud Sjter 1-sjpeler Karim “dubbele sjeer” Virdis alle gael-zjwarte dul en veurin wachtte de lepe Fer Omani op zien kenskens. Maar de absolute oetblinker de eesjte helf waor IVS’er Richard Bergrath. Leep, euverzicht, longe wie ’n paerd en auch nog twee keer scorend. Eesj zat hae IVS op 0-1 mit unne stift à la Dennis Bergkamp in zien beste jaore en vlak veur rus maakte hae auch nog oet unne door ‘m zelf opgezatte aanval de 0-2. De Sjter koom nog goud weg dat Roger Quaedvlieg de paol op ziene waeg vonj, angesj waor de sjade nog vaol groter gewaes.

Mit ’n klote gevuil woort ’t kleidlokaal opgezoch. Coaches Frens en Pep besjlote de 5 minst sjlechte sjpelers te vervange en de 6 meest dramatisch sjpelende men ’n kans op revanche te gaeve in de tweede helf. En die kans woort gretig aangegrepe door zowel de invallers es de sjpelers die mochte blieve sjtaon. Want de tweede helf waor ’t einrichtingverkeer. Toch doerde ’t nog angstig lang veurdat de aansjloetingstreffer woort gescoord. De veurzet koom van Dennie Vorstermans, Misha Dreessen kupte ‘m bie de tweede paol terugk en Stef “King” Conjour noom ‘m inens op de sjlof veur de 1-2.

IVS bleef daonao goud op de bein, totdat Thijs Otten ’n kwarteier veur tied woort ingebrach bie de gael-zjwarte vets. Toen ginge alle remmen los. Eesj waor ’t de sjriever van dit sjtuk dae mit unne knal à la Arie Haan in ’78 taege Dino Zoff de 2-2 aanteikende. Veur de jongere laezers: dat is deze knal https://www.youtube.com/watch?v=FxVOCDGmnS0 . In alle eerlijkheid mot ich zegke dat dae van mich van gét korter bie waor, gét zachter waor, en gét meer profiet houw van ’n tiejelijke versjtandsverbijstering van de IVS keeper, in combinatie mit ’n zeldzaam polletje op ’t kunstgraas van ’t Hetjen. Maar wiejer waor ’t zuuver die goal van Arie Haan.

Daomit waor ’t verzet gebraoke. Via goals van Stef Conjour en Misha Dreessen leep De Sjter oet nao 4-2 en daomit waor de euverwinning ’n feit. Wo op de wederom oetmuntend fluitende Math Haagmans, dae nao rus volkomme onterech veur “votloak” waor oetgemaak door d’n Doam, veur de letste keer op zien fluit bloos.

Jederein sjpoojde zich nao binne om sjnel te douchen. Willem Thewissen, dae normaal ummer nog unne houp te vertelle haet, trok mit name de aandacht door zien verdacht sjnelle douchen. Willem lag dat echter oet mit ‘n verwiezing nao ’t feit dat de geblesseerde keeper Rene Hillen nog al heel get jaore same is mit Willem’s ex.

Eddy: “Enne Willem, hubse haos?”

Willem: “Jao, Joyce zit allein in de kantien. Dalik pak Rene mich die auch nog aaf.“

Mat Creemers houw veur de verangering ens redelijk neutraal gekleurde zjwarte sjoon aan. En tóch zoot auch dao un sjoon verhaol aan vas.

Mat: “Jonges, bekiek uch dees maar ens goud. Die zeen van Joop Braakhekke gewaes. Die hub ich veur 220 euro kenne euvernumme. Tweedehands. Sjiek he?”

Eddy: “Ut zeen waal twee linkse volges mich.”

Wiejer waor Mat oetgedos mit un authentiek zakhorloge. Witse waal, zo ein aan ’n kettingske.

Mat: “Ich loup dalik de kantien in en dan gaon ich Véronique van Sjulpe daomit hypnotiseren. En es ze gehypnotiseerd is, gaon ich heur misbroeke. En dan… Oh Rob, doe bes nog hie. Sorry.”

Auch woort d’r nog get naogekald euver ’n actie van (DJ) Will Leurs, dae zich waal get erg vaol tied noom in de tweede helf wie hae ’n vrieje sjeit-kans kreeg.

Willem: “Will, doe wachdes zo lang dat degeine dae dich oeteindelijk de bal van de sjoon leep, de linksboete van IVS waor, dae d’r un wanjeling van 85 maeter op houw zitte.”

Eddy: “Volges mich sjting ‘r te twiefele of ‘r ‘n 33- of ‘n 45-toerenplaat moosj hubbe.”

Maar eigenlijk waor jederein veural bezig om zo sjnel muigelijk in de kantien te komme. Want dao zou om hauf 6 ’t aete komme dat door Mat Creemers geregeld waor. Mat houw die culinaire hoogstandjes doordewaeks al op de app onthuld. En auch dat leidde waer tot reacties. Zo maakde Leon zich druk om de veesj-heid, penningmeister Jos Muris om de kosten en Gerard Martens… tja.. dae bleef waer lekker kort bie zichzelf.

foto5

Maar veurdat ’t aete d’r koom, moosjte eesj nog un drietal plichtpleginge gedaon waere. Want Mat Creemers woort gehuldigd omdat hae maar leifs 45 jaor lid is van De Sjter, en Rene Hillen en Gerard Martens vanwaege hun 25-jaorig jubileum. Alle drie krege ze eesj ’n humoristisch gedicht van de handj van Willem Thewissen veurgedrage en daonao ’n verdeind plakkaat.

foto6

Bie dat 25 jaorige jubileum van Rene Hillen mot euveriges aangeteikend waere dat dat eigenlijk 44 jaor motte zeen. Allein is Rene tusjebeids un jaor weggegange nao Rios. Willem Thewissen wis nog precies waorom: “Rene keepte in ut eesjte van De Sjter. Maar hae ergerde zich ummer kapot aan ’t commentaar van Graadje achter de goal. Daorom is hae 25 jaor geleje nao Rios vertrokke. Maar omdat Graadje neit de beroerdste is, reej dae om de twee waeke nao Pey toe om achter de goal van Rios te gaon sjtaon om Rene get te begutte. Tja, toen is Rene maar waer terugkgekomme nao De Sjter.”

Daonao waor ’t tied om flink te aete en om nog vaol meer te drinke. Ronny Marschall deilde nog mit os dat hae de eesjte helf “veural de inbreng van de heren Creemers, Caanen en Haagmans waal érg “Mathjes” vonj.” En wiejer waor ’t veural heel gezellig mit de mannen van Berg. Un groot woord van dank auch, names alle veterane, in de richting van Marian, Ans en Jo veur de geweldige bedeining achter de teek. En auch ’n woord van dank aan Math Caanen dae, sinds ‘r terugk is oet Thailand, nog gein vrouwmusj meer in de vot haet geknepe. Un teiken dat hae ofwel éch verliefd is, ofwel ’n vervaelende ervaring haet gehad mit unne Thaise ladyboy.

Sjnel door nao ’t zondig voetbal. Ut tweede, ut driede en de dames houwe geine wedsjtried, dus auch gein wetenswaardigheden euver die teams dees waek. Al is waal nog vermeldenswaardig dat ich Dames 1-vedette Sanne Boelhouwers sjus bienao onger de wage houw ligke wie ich mien vrouw ging ophaole van de dames-zitting in Maes en Sanne zaat de sjtraot op waggelde.

Maar toch drie teams die vandaag moosjte sjpele. Laote veer maar beginne mit De Sjter 5. Die zeen de aafgeloupe twee waeke twee sjpelers kwietgeraak vanwaege emigraties nao Australië en Nieuw Zeeland. En dan sjting auch nog ens unne oet-wedsjtried taege ’t altied lestige Gelaen Zuid 6. Om ’t gemis van hun twee sjterre op te vange, waore Ralph Doek en Rene Gooren van ut driede ingeleend.

Veur de wedsjtried waor d’r de neudige consternatie in ’t kleidlokaal wie ’n maedje koom binnewanjele. De sjpelers van 5 keke dao eigenlijk neit ens van op, mer Ralph Doek en Rene Gooren plaatsjden waal geliek vraogteikes. Marco Vaassen goof tekst en oetlegk.

Ralph: “Wat is dit dannuh?”

Marco: “Die hub ich gistere bie Café de Poart bereid gevonje om te vlagge vandaag?”

Rene: “Is dat dien vriendin?”

Sjpelers 5 in koor: “Zo’n leuk maedje zuut toch zeker niks in Marco?”

Marco: “Enne???”

Rene: “Auch leuke maedjes kenne get aan de auge hubbe.”

De Sjter 5 begoosj de wedsjtried mit prima voetbal. Hauverwaege de eesjte helf moosj men echter taege de verhouding in de 1-0 incasseren. Mit dae sjtandj woort de rus bereik. In de rus noom Rene Gooren ’t woord en lag zich ploeggenoten oet wie d’r de tweede helf gevoetbald moosj gaon waere. En dan witse wat d’r gebeurd: dan sjteisse 10 minute nao rus mit 2-0 achter. Ut waor echter Rene zelf dae de 2-1 op ’t scorebord brach. Maar niet vaol later teikende Gelaen alwaer de 3-1 aan. Opnuuj Rene zurgde mit unne vrieje trap veur de 3-2. Effe waor d’r nog geluig dat ’n puntje mitgenomme koosj waere oet Sjtein. Maar dat zoot d’r helaas neit in. Grote oetblinker vandaag waor volges Marco Vaassen ’t vlaggende maedje dat in de nach van zaoterdig op zondig pas om 4 oer oet De Poart waor komme rolle. Respect!

Café De Paort euveriges, wo De Sjter 2-resident-zoepnaas Stefan Frissen in daezelfde nach waer ens effe leet zeen worom Dames 1-beauty Clannad Koumans verlief op ‘m is gewore:

foto7

En mit die foto’s van Stefan gaon veer door nao die angere zoepnaze, de mannen van De Sjter 4. Die houwe ’n kort nachtjes gehad, want vandaag sjting al om hauf 10 de oetwedsjtried taege Sjummert op ’t programma. Om hauf 9 moosj dus al vertrokke waere. Coach Nordhausen houw door dit vruige tiedsjtip de neudige personele probleme. Zo koos sjterkhouwer Stan “The Man” Ortmans d’r veur om op dat tiedjstip nog unne keer taege zien Ilona Dietz aan te kroepe onger de werm daekes. ’N besjlissing euveriges wo gans Sjtein begrip veur kent opbrenge. In ’t kleidlokaal van os eesjte hingk beveurbeeld al drie sezoene langk unne kalender op om de daag aaf te telle dat Stan en Ilona’s oudste zoon Mika eindelijk sjpelerke van de waek wurd. Dus Stan, waag ’t neit om dan zelf mit Mika dat kleidlokaal in te komme. Dat kos os dan gegarandeerd 3 punte!

Personele probleme dus veur coach Nordhausen. Dae dach sjlum te zeen door zich Stefan Frissen en Jari Knoop van ut tweede te chartere. En auch veurmalig top-keeper, en huidige De Sjter 2 coach, Rudy Crutzen woort veur eine wedsjtried gecontracteerd. Enerzijds logisch omdat de eesjte keeper van de zoepnaze, Roy Janssen, geblesseerd is. Maar esse dich bedenks dat de goal normaliter, bie aafwezigheid van Roy, wurd verdedigd door Peter Schmeichel/Oliver Kahn-hybrid Peter “De Lange” Paes, dan geissen dien vraogteikes plaatsje bie dees besjlissing van coach Nordhausen. En de doorgaons besjeije Paes, dae op zaoterdigmiddig nog de panne van ’t daak houw gekeep bie de veterane, waor de eesjte dae die vraogteikes plaatsjde. Al mot gezag waere dat Patrick dat vuurtje oeterst bekwam wis te doven.

foto8

Nao dat app-verkeer op zaoterdigaovend, wol Peter Paes d’r op zondigochtend toch nog effe op terugkkomme, bie ’t verzamele op de parkeerplaatsj.

Peter: “Rudy, dit doon veer neit meer, he.”

Rudy: “Wie bedoelse?”

Peter: “Ja, mien plaatsj aafpakke.”

Rudy: “Dan mosse bie de trainer zeen.”

Patrick: “Jao lekker, sjuuf ’t maar op mich aaf.”

Vervolges in ’t kleidlokaal bleek dat ’t vruige aanvangstiedsjtip d’r veur houw gezurg dat neit jederein zich sjpulle bie zich houw. Dat ging ongeveer zo, hub ich mich laote vertelle:

Rick Kostons: “Haet emes zukke, want ich hub d’r gein.“

Pascal Conjour: “Meinse dat?”

Rick: “Jao.”

Danny Pepels: “Ich hub d’r veur dich. Wach effe… Oh nae, toch neit. Sorry.”

Rick: “Ich hub auch nog mien tesj drie keer gecontroleerd vanmurge!”

Pedro Willems: “Hie hubse zukke.”

Oscar Nieskens: “Pedro, hubse auch nog sjeenplate?”

Pedro: “En dat haet ’n sjportzaak…?”

Pascal: “Pedro, hubse auch nog ‘n breukske veur mich?”

Pedro: “Dat auch nog… zucht…”

Patrick Schepers: “Haet emes mien XXL trainingsbrook mitgenomme twee waeke geleje want ich hub noe ’n maotje L?”

Pascal: “Rick, kiek doe ens. Dien boks is vaols te groot.”

Rick: “Och jao, dit is XXL. Sorry Patrick.”

Die kleijing-klucht ging in de wedsjtried euveriges vrolijk wiejer. Omdat d’r te weinig wedsjtried-shirts waore mitgenomme, moosjte bie wissels de shirts waere doorgegaeve. Rick Kostons moosj invalle en kreeg ’n shirt van ziene gewisselde medesjpeler. ’T veldj in rennend reep Rick: “Hey sjiek, hie sjteit nummer 7 op.” Wo op Michel Beks van ’n aafsjtendje reep: “Nummer 7? Dat is mien shirt. Dat ben ich verdomme al ’n jaor kwiet. Welke hings haet dem gehad?”

Gevoetbald woort d’r auch nog door de mannen van 4. En goud auch nog. Helaas waor ’t recept echter ’t zelfde es veurige waek: baeter voetballe es de taegesjtenjer maar mit laege henj op hoes aan. Kenny Lemmens vertelt: “95% balbezit veur De Sjter. Ontzettend vaol kanse gehad. Sjummert kump 2x euver de middenlien en ze score 2x wovan eine mit de handj van god. Via unne penalty scoorde Oscar nog de 2-1, mer dat waor te laat veur nog ’n ouwerwets sjlotoffensief. Winjtersjtop veur 4 noe en nao de winjter gaon veer knalle. Veer zitte alwaer un tiedje in de kantien van Sjummert trouwes veur de 3e helf, dus vandaag sjleite veer waarsjienlijk neit de kantien in Sjtein.”

Peter Paes waor korter in zien analyse: “Allebei die taegegoale waore houdbaar. Es Rudy geweun de 0 hilt, winne veer vandaag mit 0-1.” Un tekst die Rudy euveriges bekend mot veurkomme, want wie Rudy op 1 sjpeelde en tevreje in ’t kleidlokaal zoot nog ‘n 7-1 euverwinning, beet Karim Virdis ‘m vruiger al ens toe: “Wat zit jij nou te lachen? Ben nou maar blij dat wij er 7 in schoppen, anders verliezen we door jou ook nog met 0-1.”

Dan door nao ozze hoofdmacht. Die is nog ummer hoopvol in aafwachting van de rentree van Randy Wanten. Dae wirk de letste waeke hel aan zien hersjtel en is dus bienao daag en nach te vinje op ’t Hetjen om te traine of zich te laote verzurge. Doorgaons biegesjtaon door ziene broor, en De Sjter 1 verzurger, Wesly. Dat echter auch broerlief Wesly af en toe oetgekeke raak op dat eindeloze sjlap geouwehoor van Randy, bliek oet ongersjtaonde foto:

foto9

Veur De Sjter 1 sjting vandaag de wedsjtried taege mede-subtopper Geusselt Sport op ’t programma. ’N ploug die in 3 seizoene tied vanoet de 5e klasse is doorgesjtote nao de 2e klasse. Erg knap en dudelijk ’n teike van unne sjterke taegesjtenjer. Want auch dit jaor dreijt de ploug oet Mesjtreich vrolijk mit in de top van de 2e klasse.

Veur de wedsjtried waor d’r maar ein gesjprekongerwerp: de sjtap-aovend van unne grote groep jonges van 1 en 2 op vriedigaovend in Aoke. Helaas gein details euver dae aovend, es gevolg van de zeer sjtrikte ere-code van de jonges. Maar eigenlijk kenne veer die details zelf auch waal invulle. Ricardo Lucassen haet vas waer nao zien eesjte 5 baco’s de res van de aovend aan ein sjtuk door geluld taege jederein dae ‘m wol aanheure. Marko Jevric haet vas de ganse aovend al lurkend aan ’n waterpiep, wie unne luipsje hondj achter jeder vrouwmusj aangeloupe. Youri Voesten is hauverwaege de nach taege ’n moer in sjlaop gevalle. Luc Spaans haet vanaaf ziene zevende baco vas waer in ’n veur de angere vraeme taal sjtaon kalle. Paolo di Lernia haet waer sjtaon swingen op de dansvloer, esof zien laeve d’r vanaaf hing. Ikram haet zich dit alles vanaaf ’n aafsjtendje rustig lachend sjtaon bekieke. En Wesley Thompson haet de ganse aovend en nach allein mer mit Joni sjtaon appe wiezeer hae heur miste.

Ja jonges, es geer gein details doot priesgaeve, dan kent geer ‘m zó kriege.

Naodat alles van dae sjtap-aovend nog ens besjpraoke waor, noom coach Czornyj ’t woord en bedankte Michel Somers dae de aafgeloupe waeke waor ingesjpronge om Wesly te helpe c.q. vervange es verzurger. Ich hub ’t veurige waek auch al gesjreve, maar nogmaals: grote klasse Michel! Op zaoterdigaovend nog in ’t Philips Stadion ’n punt ophaole mit Roda en op zondigmurge geweun waer sjpelers tapen en massere op ’t Hetjen.

Daonao onthulde de coach de opsjtelling. Die waor ’t zelfde es veurige waek. Esat dus in de goal. Achterin Roel, Davy, Paolo en Stan. Op ’t middenveldj Ricardo, Guido en Ikram. En veurin Thijs, Marko en Hassan. Mit die mededeling mochte de mannen gaon werm loupe. Tiedes die warming up blesseerde 2e keeper Rick zich. Aangezeen mede-2e keeper Bastiaan vandaag angere verplichtige houw, moosj über-beunhaas Rudy Crutzen zich gaon omkleije, om nao zien partie bie 4 auch nog bie 1 op de bank te gaon zitte.

Sjtipt om hauf 3 woort d’r aafgetrap. De waersomstandigheden waore veur de toesjouwers neit ideaal maar de mannen op ’t veldj deige d’r alles aan om alle toekiekende luuj unne leuke middig te bezurge. Met name de eesjte helf waor d’r sjpraoke van ’n wervelende voetbalshow. Esse eine keer mit de auge knipperdes, besjting de kans dasse zomaar 1 of 2 goale houws gemis. De score woort geaopend wie Ikram unne foute bal van de Mesjtreichse keeper oppikte en de bal op de lat mikte. De rebound woort knap en atten ingesjoate door Marko: 1-0.

Nao 20 minute scoort Geusselt Sport de geliekmaker oet ’n sjoon aafsjtands-sjeut. De Sjter bleek echter neit onger de indruk want welgeteld 45 seconde later verovert Stan prima de bal, zet Hassan aan ’t werk en dae scoort de 2-1. De gael-zjwarte zeen nog neit oetgejuich of Geusselt Sport scoort alwaer de geliekmaker oet un rommelige situatie veur de Sjter-goal: 2-2.

In de 30e minuut kump Geusselt Sport veur ’t eesj op veursjprong. Kinjerlijk eenvoudig combineert men door de defensie en score de gasten de 2-3. Maar nog gein 5 minute later sjteit ’t alwaer geliek. Oet unne korte corner-variant scoort Marko de 3-3 mit de kop. De wedsjtried bleef knotsgek want in de 40e minuut kump Geusselt Sport waer op veursjprong. De ingesjoave centrale verdediger levert unne perfecte veurzet aaf dae inhoudbaar wurd binnegewirk: 3-4. Maar 30 seconde later zurg Marko Jevric d’r mit ziene derde van de eesjte helf veur dat beide plouge mit unne 4-4 sjtandj ’t kleidlokaal maoge opzuike.

Vlak nao rus geit ’t doelpuntenfestein alwaer wiejer. Unne ongelukkig van richting verangerde sjeut rolt onhoudbaar veur Esat binne veur de 4-5 veursjprong veur de gasten. De Sjter zet dao op de ganse 2e helf alles op alles, is baeter, creëert auch un aantal goeie kansen op de geliekmaker, maar wit ’t netje neit te vinje. Helaas krig deze prachtige voetbalmiddig ’n veur Sjtein vervaelend einde es Geusselt Sport 1 minuut veur tied de besjlissende 4-6 aanteikent.

Zo wurd de eesjte helf van deze competitie door ozze hoofdmacht aafgesjlaote op ‘n 5e plaatsj mit 21 punte oet 13 wedsjtrieje. De ploug haet nao koplouper Schaesberg (32 punte al) de minste kere verlaore, de meeste goale gemaak en (tot vandaag) de minste goale taege. Helaas is d’r echter auch al 6 kere geliek gesjpeeld. Tiedes de winjtersjtop kenne wellicht Randy, Barney en Tim waer aansjleite, zodat veur zowel De Sjter 1 es De Sjter 2 de viever om oet te vusje waer get groter wurd. Of dat oeteindelijk leidt tot de begeerde naocompetitie-plaatsj zal de toekomst leren. Wie dan auch, es de ploug os net zo wie de eesjte sezoenshelf leuk voetbal en vaol goale veursjotelt, dan is allein dát al vaol waert!

Veer sjleite vandaag aaf mit de sjoonste dialoog van dit weekend. Locatie waor de kantien, nao de wedsjtried tusje de vets van De Sjter en IVS. Denny Vorstermans waor nog un bietje teneergesjlage doordat zien nach in de mondial houw geleid tot ’n reservebeurt. Reje veur Ron Marschall om Denny nog nét get wiejer de put in te kalle.

Ron: “Denny, waors doe nog goud thoesgekomme aafgeloupe nach?”

Denny: “Ja, doe hubs mich toch thoes aafgezat vanoet de Mondial?”

Ron: “Och dat is waor auch. Ich hub nog zitte wachte totdasse binne waors.”

Denny: “Die bezurgdheid waardeer ich waal. Waors doe bang dat ich neit binnekoom?”

Ron: “Nae, ich wol zeker weite wo Miriam woont.“

Jederein vaol sjpas op de Hallenmasters en fejn feesdaag toegewunsj!

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.