Wedstrijdverslagen

Op voetbalgebied waor ‘t ’n erg rustig weekend. Desondanks toch waer ’n oetgebreid versjlaag. Want gelukkig gebeurt d’r binne os vereiniging auch ummer genog boete ’t voetballe om, wat de muijte waert is om versjlaag euver te doon. Zo vochten ozze veteranen op ’t sjerpst van de snede ’n kwajonge-toernooi oet, sjpanden ozze selectiesjpelers zich in veur unne leuke Sinterklaos-middig veur de jongste jeugdteams en ammeseerde ’t besjtuur zich prima op de mansluujzitting in Maes, in opvallende dress-code.

Laote veer alle gebeurtenisse maar chronologisch aafloupe. Te beginne mit ’t kaart toernooi van de veteranen. Locatie waor Café Jacobs (a.k.a. Lies in de berg), dat veur de gelegenheid waor omgeduip tot ’t grootste illegale casino van de Maaskentj. Aan de inrichting waor niks verangerd, om neit al te vaol argwaan te wekken bie toevallige passanten die nao binne keke. Maar wae effe door die augensjienlijke rustige sfeer haer keek, dae wis waal baeter. Achter de teek tapte über-playboy Leon Fredrix (ummer 1 knuipke van ’t humme te vaol aope) mit de aangeboare flair die allein Tom Cruise in Cocktail enigszins benaderde de pilskes en sjoeskes. Veur de teek verzoog “Mr. Tindr himself”, Ron Marschall (ummer 3 knuipkes van ’t humme te vaol aope), wie unne volleerde ober, de gokkers van hun drenkskes. En tot sjlot waor ’t de nach-burgemeister van Mesjtreich, Mat Creemers (humme netjes toegeknuip en kek sjaaltje om de nek), dae dit illegale gok-syndicaat runde, de cash inde en alles aanein lulde.

The name of the game? Geine poker, dat sjpele klein kinjer. Vriedigaovend waor ’t ouwerwets kwajonge (a.k.a. troeve of bomen). Grootste kanshubbers veuraaf waore vader en zoon Dreessen. Mischa Dreessen houw de ganse waek al toegelaef nao dit toernooi. Vakkundig houw hae de route nao de winst oetgesjtippeld. Zoon Jur woort vriedig oet de sjool gehaute, om daodoor ’n alibi te hubbe om ‘m “krank” te kenne aafmelden veur de training van zien F-team. Angesj houw Mischa neit op tied in Café Jacobs kenne zeen. Vervolges waor ein tillefoontje nao ’n goeie kennis bie KPN voldoende om de tillevisie unne aovend oet de loch te haole. Wo nao Mischa taege zien lieftallige Nancy koosj zegke: “Sjat, es de tillevisie ’t toch neit deit, gaon ich effe bie de pap langs. Dan haet dae auch get companie.”

En zo togen vader en zoon Dreessen nao Café Jacobs om ’t op te numme taege al die angere coryfeëen oet ’t Kwajonge-circuit: Muris-Hillen, Conjour-Kraus, Driessen-Driessen, Janssen-Maessen, Daemen-Lucassen, Creemers-Creemers en de res.

De jongere veterane Vorstermans en Schulpen kome pas later binne en koosjte allein maar ademloos toekieke wie dit sjouwsjpel zich veur hun auge ontvouwde:

foto1 foto2Tiedes de aovend waore d’r auch waer de neudige taalkundige hoogstandjes op te teikene. Zo baalde Stef sjtevig van ’n dikke verleispartie taege duo Hillen-Muris.

Stef: “Miljaar 8-0 verloare. Dat kos Kraus en mich eine euro zestig. Ich ken dalik nao Peter Janssen gaon veur un tweede hypotheek op mien hoes.”

Ron: “Laot dat mer achterwaege, want Peter kennende krigse toch pas euver 3 maondj de oetsjlaag.”

Mat Creemers verwelkomde intusje de net binnegekomme neo-veteranen Vorstermans en Schulpen.

Mat: “Leuk dasse hie bes, Rob. Al zeen ich toch lever Véronique van dich.”

Stef: “Dat zaesse toch ál dien ploeggenoten. Veer zeen auch lever dien vrouw es dich.”

Ron: “Ich zeen zelfs nog lever héure achterkantj es diene véurkantj, Mat.”

Jos Driessen veel erg op door continu sjpa rood te besjtelle en goof dao mit ’t sjaamrood op de kaken oetlegk euver.

Jos: “Tja, ich ben mit de pap hie vanaovend en ich maog van miene pap nog ummer geine alcohol.“

Oeteindelijk koosj nao 7 zenuwsjlopende runje (mit ’n hotdog-pauze tusjedoor) de balans waere opgemaak door Mat Creemers. Drie teams bleke geliek geëindigd te zeen en dus goof ’t doelsaldo de doorsjlaag. Op de driede plaatsj waore vader en zoon Dreessen geëindigd. En dus moch Mischa greutsj de flesj sjterke drank (die Ron Marschall de waek daoveur in Sjpaubaek houw gewonne mit dobbele) in ontvangs numme.

foto3Op de tweede plaatsj eindigde ’n anger vader-zoon duo: de Driessens. Jos incasseerde de gewonne geldjpries en goof ‘m twee maeter wiejer alweier aaf es donatie in de pot.

foto4En op de eesjte plaatsj eindigden de veteranen-besjtuursleden Rene Hillen en Jos Muris.

foto5

Rene moch de hoofdpries, besjtaonde oet ’n geldjbedraag en unne knien, in ontvangs numme. ’T geldjbedraag woort gedoneerd aan de veteranen pot. En auch de knien kreeg ’n perfecte besjtumming, zo lichtte Rene zelf toe.

Rene: “Jonges, ich venj dit fantastisch. Ich weit nog goud dat de pap van mich vruiger auch ummer ging kaarte veur unne knien.”

Ron: “Zo is ’r auch aan de mam gekomme.”

Mischa: “Enfin.”

Rene: “Dus ich ben noe hartsjtikke greutsj dat ich deze knien hub gewonne. En aangezeen Jo de Knien vanaovend auch mitgekaart haet en auch nog ummer hie is, ken ich veur deze knien gein baetere besjtumming verzinne, dan ‘m te euverhandigen aan Jo de Knien.”

De luuj die dit laeze en nog nooit van Jo de Knien geheurd hubbe: geer hub geluk want Willem Thewissen haet veurig jaor nog ’n monument aan ‘m gewied op de website van de club, dat via de volgende link is terugk te laeze: http://www.svdester.nl/nieuws/ster-monumenten/31-monument-jo-de-knien

Tot zover veurluipig ’t weekend van de veterane, want hunne wedsjtried taege FC Ria woort aafgelasj, omdat de taegesjtenjer oet Nuujsjtad loch houw gekrege van ’t feit dat Stef Conjour ziene rentree in ’t elftal zou make. Euveriges zit gans aan ’t eind van dit versjlaag waal nog de leukste oetsjpraok van dit weekend. Dus leifhubbers van ongecensureerde Mat Creemers-Ron Marschall-humor, laes nog effe door…

Ondanks ’t voetballoze weekend van de veterane, waor d’r dees waek toch ’n senioren-aafvaardiging die in actie koom op zaoterdig. Dae middig sjting namelijk in ’t teiken van de Sinterklaos-viering veur de Mini F en F-sjpelerkes. Veurig jaor waor dae daag bienao op ’n fiasco oetgeloupe, omdat de combinatie van heel vaol sjpelerkes en ’n sjnikheite kantine d’r veur zurgde dat de Goedheiligman hauverwaege aan de beademing moosj. Dit jaor waor bedach om de Sint get te ontlasten door de kinjer in twee groepen te verdeilen, wobie sjteeds 1 groep nao de Sint ging en de angere groep boete ’n wedsjtriedje voetbalde. En neit zomaar ’n wedsjtriedje, nae ’n heus partieke mit selectiesjpelers van De Sjter. En dus meldden Guido Cals, Randy Wanten, Ikram Moumni, Bart Linders, Stefan Frissen, Jari Knoops, Roel Heffels, Cyrill Bruinen, Bastiaan Muijtjens, Luc Spaans en Youri Voesten zich sjmiddigs op ’t Hetjen om wedsjtriedjes taege ozze jongste jeugdsjpelers aaf te wirke. Hunne inbreng zurgde d’r mede veur dat de defibrilator veur de Sint in de kas koosj blieve dit jaor en dat de kinjer zich geweldig ammeseerden. Get wat auch waal aafsjtraolt van ongersjtaonde foto’s:

foto6foto7

Mannen van de selectie, hartsjtikke bedank veur de leuke maneier wo op geer mit de kinjer hub gevoetbald. Alweier ’n teiken dat in dees vereiniging ontzettend vaol échte clubluuj rondjloupe. D’r zeen neit vaol vereiniginge die dat euver hun 1e en 2e elftalsjpelers kenne zegke, dus veer zeen maar gét greutsj op uch!

Dan door nao de zondig. D’r sjtinge maar 2 wedsjtrieje op ’t programma. Maar wát veur ein affiches waore dat! Os eesjte elftal moosj veur de baeker op bezuik bie topploug oet de 1e klasse, Bekkerveld. En De Sjter 4 moosj thoes aantraeje taege Sjpaubaek 4. En dan zouwse denke dat ’t voltallige besjtuur bie beide top-matches aanwezig is… Maar niks is minder waor. ’T grootste deil van ’t besjtuur woort aangetroffe op de Mansluuj-zitting in Maes:

foto8

 Op de vraog of deze “roete-blousjes”-dresscode veuraaf waor aafgesjpraoke antjwoordde Robert Kraus es volgt:

foto9

 Maar goud, terwiel os besjtuur al in besjonke toesjtandj door Maes wanjelde, wreve de sjpelers van De Sjter 4 zich nog ens de pupsje oet de auge. ’T waor laat gewaes in de nach van zaoterdig op zondig bie Tilly van de Bekker. Dao waore de zoepnaze van 4 biejein gekomme om ’n optraeje van hunne teamgenoot DJ Stan “The Man” bie te wone. Wie ’t inmiddels al 1 oer waor gewaes en Stan nog ummer gein plaetje houw maoge dreije, woort Kenny Lemmens get ongeduldig en leet dat weite op de groepsapp…. Om 75 minute later (wie Stan inmiddels ’n oer aan ’t dreije waor) al opboewende kritiek te levere:

foto10

Op de foto herkent geer natuurlijk auch 1e elftal sjpeler Roel “Lexie” Heffels dae nog ein weekend mog geneite van zien sjorsing.

Dit oetsjtepke nao Tilly van de Bekker houw de team-geis waer get wiejer aangesjerp. En dat waor neudig auch, want d’r waore de neudige taegevallers veuraaf veur sjpeler-coach Nordhausen. Zo waor de flegmatieke “winger” Noudje zien vriendin gaon lestig valle in Sjpanje, waor sjpelbepaler Pascal geblesseerd en moosj mascotte Truus gaon kaarte bie “de baan”. Bovendien houw Jo van de kantien bepaald dat Roy vandaag 90 minute langs de kantj moosj blieve. “Omdat dae meer versjtandj van coachen es van voetballe haet”, aldus Jo.

Bie aafwezigheid van zoveul star-power moosjte vandaag de moewe opgesjtruip waere. Dat deig De Sjter 4 dan auch. Desondanks waor Sjpaubaek aanvankele sjterker en koom dan auch verdeind op 0-1. Vanaaf dat moment kantelde ’t sjpelbeeld echter volledig. ’T bleek toch waal erg koud te zeen vandaag en dus woorte de moewe waer aafgerold en woort ‘t “van dik hout zaagt men planken”-voetbal ingeruuld veur ’t beproefde “tiki-taki”-concept. En op de fluwelen kunstgraasmat bleek dat ’t perfecte recept. De zoepnaze krege kansen en dat resulteerde oeteindelijk in unne penalty, nao unne handsbal van Sjpaubaek.

Patrick Nordhausen zat zich achter de bal, bedach zich dat hae op ziene 18e verjaordaag Johan Neeskens in de WK-finale in 1974 unne penalty houw zeen numme, en paerde de bal sjnoej-hel (op z’n Neeskens) taege de touwen: 1-1! Dat waor auch geliek de rus-sjtandj.

Nao de rus waor ’t allein mer De Sjter dat ’t sjpel dicteerde. Tom kreeg in de 20e minuut van de 2e helf unne schitterende sjtaekpass en sjoot ‘m onhoudbaar in de lange houk veur de 2-1. Daonao sjpeelde De Sjter de wedsjtried professioneel oet. Eindelik waor de eesjte driepunter van dit sezoen officieel binne (ut veerde haet auch nog 3 punte te goud oet unne eerder gesjtaakde wedsjtried).

Dat woort vervolges natuurlijk goud gevierd. Eesj mit unne heusse DJ Battle tusje Jo van Funs en MC Rick Kostons:

foto11

En daonao natuurlijk mit de welbekende groepsfoto. Want ’n versjlaag zonger foto van de zoepnaze van 4 mit ’n taofel vol pils, is ’n versjlaag van niks:

foto12

Mannen, proficiat mit de 3 punten! Letste bericht oet de kantine, names de zoepnaze koom van Kenny Lemmens: “Rob, veer wulle volgend weekend waer winne. Veer zeen op dit moment geldj biejein aan ’t legke zodat Noudje nog ’n waekske langer in Sjpanje kent blieve.”

Dan euver nao De Sjter 1. Dat moosj vandaag dus aantraeje in Haerle taege 1e klasser Bekkerveld. Bie De Sjter de neudige personele problemen in de achterhoede. Siep (Tim) en Wanteliç (Randy) ontbroke door blessures, Lexie (Roel) waor gesjors (en zaat), en Bonucci (Paolo) zoot in Italië. Wiejer ontbrook auch Barney nog. Dat goof coach Czornyj waal de gelegenheid om waer get jong jonges minute te laote make. Zo moch de 20-jaorige Twan van de Woude centraal achterin sjtarten, sjpeelde Marko Jevric in de punt en moch de 17-jaorige Cyrill Bruinen in de tweede helft zien debuut maken.

Aangekomme op ’t complex van Bekkerveldj, bleek dat dao ’n taofeltennis-toernooi aan de gang te zeen. En dat trok de neudige aandacht van ozze sjpelers:

foto13

En noe denk geer waarsjienlijk: wat ’n sjportfanaten zeen die sjpelers van os! Es die 5 minute niks te doon hubbe, kieke ze zelfs oet pure interesse ’n pingpong-wedsjtriedje. Wie de sjpelers echter in ’t kleidlokaal zote veur de besjpraeking, noom fotograaf Randy effe ’n kiekske door diezelfde roete. Randy verwachtte ’n sjtel kleine aziatische pingpong-fanaten, maar trof tot zien verbazing ’t volgende aan:

foto14

Mit de sjerpte van ozze jonges zoot ’t dus waal goud. De einige dae zich vandaag aan dit ongegêneerd gapen nao dit blonje maedje onttrok, waor Wesley Thompson. Ech waor, Joni.

Randy haostte zich vervolges nao ’t kleidlokaal, wo de besjpraeking al gedaon waor. Coaches Czornyj en Crutzen bleke allein gezag te hubbe: “Mannen, vandaag gaon veer uch neit vermuije mit lange analyses. Geer mot geer geweun geneite.” En vervolges waore ze waer vertrokke. Randy rook onraot en haostte zich waer de gange in op ’t Bekkerveld-complex. En nao ’n korte sjpeurtoch trof hae beide coaches dao aan:

foto15

Wie de mannen van 1 aan hun warming up bezig waore koom auch Christel van Rudy aan in Bekkerveldj. Klef wie ummer, peunde ze Rudy geliek, wo op Rudy de ietwat mysterieze weurt oetsjprook: “Sjat, wat hubs dich ein werm naas? Doe hubs zeker sjus ’n sigaret gerouk.”

Dan euver nao de wedsjtried. Dae begoosj aardig veur de gael-zjwarte. Bekkerveld zakte in en leet de gasten ’t sjpel make. Dat leverde ’n paar kenskes veur ozze mannen op, maar helaas nog gein goal. Aan de angere kantj koom Bekkerveld eine keer goud door. De linksboete ontsjnapte ein seconde aan de aandacht, noom de bal prachtig op de borst aan en wirkde de bal in ’t daak van de Sjter goal veur de 1-0.

De Sjter bleef de ploug mit ’t meeste balbezig en kreeg auch waer kenskes, onger angere via Hassan. Maar auch Bekkerveldj bleef op de counter geveerlijk en raakde nog unne keer de lat oet unne taegesjtoot. Vlak veur rus zat De Sjter nog unne keer aan en forceerde Marko unne penalty. Specialist Ricardo ging achter de bal sjtaon en dan is ‘t ’n zekerheidje dat ’t netje geit bollen. Dat gebeurde auch en zo teikende Ricardo veur de 1-1.

Nao de rus koom Bekkerveldj get sjterker oet de sjtartblokken. De ploug houw doorgekrege dat ze toch meer moosjte brenge om ozze jonges te versjlaon. En tusje de 60e en 70e minuut wis die ploug twee keer te scoren. De Sjter waor vervolges neit meer bie machte om taege te scoren en dus waor de baeker oetsjakeling helaas ’n feit.

Ozze hoofdmacht haet vandaag echter laote zeen dat ‘t, zelfs mit ’n groot aantal ontbraekende sjpelers, de sjtrijd aan kent gaon mit ’n sjterke ploug oet de 1e klasse. Dat biedt goeie haop veur de lestige serie die de ploug noe in de competitie te wachte sjteit taege achtereinvolges Venlosche Boys (4e plaatsj), LHC (2e) en Geusselt Sport (3e). In die topwedsjtrieje kent de ploug sowieso waer raekene op Paolo en Roel. En haopelijk kenne auch Barney, Randy en Tim waer gaon aansjleite. En in de tusjetied hubbe ’n aantal jong jonges auch waer prima prestaties neergezat op 1. Twan en Cyrill, proficiat vandaag mit uch debuut!

Tja, en dan houwt geer nog 1 dingk van mich te goud. De leukste oetsjpraok op de veteranen kaart-aovend.

Mat: “Jonges, veer hubbe unne nuuje kaart-partner neudig veur Pesso. Wae wult?”

Oet de zaal: “Veur wae?”

Mat: “Hie, dit is Pesso. Dae is nog neit zo oud es dat ‘r oetzuut.”

Ron: “Doe bes gek, dae is al beheurlijk op laeftied.”

Mat: “Nae jonges, wie Ron en ich vruiger al aan ’t beffen waore, reej Pesso nog op de autoped.”

Ron: “Jao, dat is waor, maar dae waor auch pas vrie laat mit de autoped.”

Volgende waek haopelijk meer voetbal en minstens net zo vaol sjpas!

Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.