Wedstrijdverslagen

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

Om mer geliek mit de deur in hoes te valle: vandaag wurt dit versjlaag gesjreve in ’t dialect. Waorom? Jeder waek ontvingk de sjriever van dit sjtuk input van alle teams in ’t dialect, om dat vervolges te motte vertale nao ’t Nederlands. Maar noe zelfs de input van de dames, gegaeve door de doorgaons ABN-sjpraekende Marwa, in ’t dialect wurt doorgegaeve, is d’r ech geine waeg meer terugk. Dus excuses aan alle neit goud opgevoedde Sjteindenaere en alle mitlaezende luuj oet Haerle (dao euver later meer), maar geer zult ’t d’r mit motte doon.

Dees waek waor ’t op zaoterdigmiddig opvallend rustig in de kantine. Normaliter is d’r ummer genog sappigs te melden euver de wedsjtried van de veterane, maar dees waek unne keer neit. De reje? De wedsjtried taege Armada/Obbicht waor aafgelasj, hangende ’t plisse-ongerzeuk nao de losse hendjes van Oekraïenofiel Mathje de Caan. Pfff… dat klink waal geliek erg belaje he. Baeter om dit maar geliek get op te heldere: Math houw veurige waek per ongeluk ein van de sjpelers-vrouwen van OVCS, aafkomstig oet Oekraine, ’n vrunjtelijk tikske gegaeve. En de wedsjtried van de veterane waor geweun aafgelasj omdat Armada/Obbicht te weinig man houw. Op de groeps-app woort op zuik gegange nao ’n vervangende activiteit, maar dae poging van Ron Marschall woort geliek plat gehouwe mit sjtomme kal. Gelökkig greep de ummer genuanceerde Gerard Martens geliek in:

151018web3Dae vrieje daag veur de veterane goof ex-veterane-keuningin Resi Conjour waal de gelegenheid om heur verjaordaagsfees in alle rus veur te bereiden. En bienao waor die gelegenheid zonger commentaar veurbie gegange. En dat zou toch ech erg zeen gewaes. Want jederein keek gesjpanne oet nao de felicitatie van Ron Marschall op de app. Veurig jaor houw hae nog gesjreve: “Resi perficiat, ich ben dien kado al op lengte aan ’t brengen.”

Gelukkig koom op ’t allerletste moment toch nog melding van de verjaordaag van Resi op de groepsapp. En wie Ron 43 minute houw kenne naodenke euver zien reactie, koom ’t volgende, zeer attente en besjaafde, berich:

151018web4

Dan door nao de prestaties op zondig. Om te beginne bie De Sjter 5. Dat moosj vandaag thoes aantraeje taege Sanderbout 3. De prestaties van “De beesten van 5” vele dit sezoen nog get taege. En veural goalgetter Bob Schoutrop houw unne té rustige sjtart gehad. Maar dat woort vandaag in ’n gala-veursjtelling van de baovesjte plank gans goud gemaak. De taegesjtenjer oet Zittert houw de ganse wedsjtried niks in te brenge en na 90 minute tiki-take voetbal bleef de teller sjtaeke op 4-1. De doelpunten kome op naam van Thijs Kemp (1x) en unne onvervalsjte hattrick van Bob Schoutrop! Stef Conjour, maak dich de boosj maar naat, want Bob is los en haet de inhaolrace veur de gouwe sjoon ingezat!

Opvallendste sjpeler bie De Sjter 5 waor vanochtend toch ech Maikel Melis, dae al nao 5 minute mit unne kapotte knei geblesseerd oetveel, maar wonjer-baove-wonjer 5 minute later alwaer koosj invalle mit unne gloednuuje, (op e-bay gevonje?) ongesjonje knei.

In de letste minuut dreigde nog effe consternatie wie Lars Poulissen unne lichte kopsjtoot te verwirke kreeg. Ziene taegesjtenjer dach namelijk dat Lars ‘m mit unne ellebaog in ziene rugk houw gesjtote. De jonges van 5 susten echter de onrust door de jonges van Sanderbout oet te legke dat dat toch zeker neit ’t geval waor. ’T loog vaol meer veur de handj dat Lars mit ’n anger ‘bienao-permanent-hèl lichaamsdeil’ in de rugk van ziene taegesjenjer houw geprik… (DJ, zet dat krekelgeluid effe aan)…

Drie punte dus veur de mannen van 5. Kieke of de angere seniorenteams dao ’n goud vervolg aan koosjte gaeve. De Sjter 4 moosj vandaag aantraeje taege Urmondia 4. En dat nog waal zonger Kenny, dae urges in unne boesj soldaotje aan ’t sjpele waor.

De zoepnaze van 4 kome prima oet de sjtartblokke. De eesjte helf taege ’t hoog geklasseerde Urmondia ging dan auch geliek op. Helaas moosj coach Nordhausen in de 2e helf aanzeen dat ’t esnog mis ging. Vaol misversjtenje aan De Sjter-kantj en auch ’t voetbal waor neit om euver nao hoes te sjrieve. Desondanks weet eenzame oetblinker Rick Kostons de 4-0 nederlaag aan ’n angere oorzaak: “Te weinig wissels vandaag”. En es mannetjesputter Pedro al nao 30 minute mit kramp gewisseld mot waere (neit van ’t renne maar van ’t beier, aldus coach Nordhausen), dan kense inderdaad waal unne wissel extra gebroeke.

De Sjter 3 ging vandaag in Wienadsrao op zuik nao de eesjte punte van dit sezoen. Door ’t terugktrekke van 2 teams is handhaving al zekergesjteld. Maar de échte sjportman wult natuurlijk toch van die hatelijke letste plaatsj aaf. Door de vaole blessures waore sjlechs 10 man besjikbaar op zaoterdig om middernach. En dus ginge de coaches, Mark Habets en Rene Gooren, nog maar ens druk op zuik nao sjpelers. Die woorte oeteindelijk gevonje in de vorm van B-jeugdsjpelers Jair en Bas, en ein of angere veteraan, dae waal ens sjtukskes sjrif op dees website.

Nao ’n ANWB-sight-seeing-tour van 25 minute langs Klein-Genhout, Hunnecum en tig angere dörper, dankzij Ivo van den Bergh, kome de mannen aan in Wienandsrao. In ’t kleidlokaal veur de wedsjtried waarsjuwde coach Habets zien mannen: “jonges, veer hubbe vandaag unne nuuje d’r bie, Robbie Sjulpe. Noe let op want dae zaet neit zoveul maar dae onthilt alles wat geer zegk.”

En noe ken ich waal doon esof dat neit zo is, maar dan mis geer vaols te vaol leuke dinger. Zo wie de discussie tusje Bjorn van den Bergh en Usman Kahn.

Bjorn: “Usman, heb je je lenzen bij je?”
Usman: “Nee Bjorn.”
Bjorn: “Je hebt min tien man. Hoe kun je die nou vergeten?
Usman: “Ik heb ze gewoon nog niet.
Bjorn: “Duurt dat leveren zo lang dan?”
Usman: “Nee ik heb ze gewoon nog niet gekocht.”
Bjorn: “Lekker is dat.”
Usman: “Maakt niet uit Bjorn, ik speel al 4 weken zonder.”
Bjorn: “Hierop reageren is té makkelijk, Usman. Laat maar.”

Verder waren de mannen van 3 erg opgelucht dat de afwezige keeper Kai vervange woort door veldsjpeler Dennis. Dae houw in ’n gries verleje nog gekeep, dus dat zou gein probleem motte zeen. Al waor de veurbereiding neit ideaal.

Dennis: “Mark, wo zeen de heisje?”
Mark: “De wat?”
Dennis: “De keepers-heisje.”
Mark: “Ja jong, veer hubbe gein keepers-heisje bie os.”

Desondanks koom Dennis ’n kleine 5 minute later ’t veldj opgeloupe mit echte keepers-heisje. “Ben geweun in de kantine bie Wijnandia gaon vraoge of ze dao nog ’n paar houwe ligke. En ze passen nog auch”, aldus Dennis.

Vlak veur ’t begin van de wedsjtried zat Mark Habets zien mannen nog effe op sjerp mit ’n grandioze speech:

“Jonges!.... tja, wat zal ich zegke. Vaol plezeier. Enne… houd maar in gedachte dat mitdoon belangrieker is dan winne.”

Mit die pep-talk nog in gedachte begoosjte de Godenzonen van 3 aan de wedsjtried. De eesjte helf ging aardig geliek op. Lang bleef de sjtandj geliek, maar nao ’n houf oer belanjde unne prachtige krulbal onhoudbaar in de Sjteinder krusing. Nao de pauze waor Wijnandia 2 in eesjte instantie de baetere ploug. Ze krege de neudige kansen, maar dankzij geweldig keeperswerk bleef de sjade beperk tot 2-0. ’T Letste hauf oer ging De Sjter 3 va banque sjpele en dat leverde beheurlijk get goeie kansen op. Helaas misten poginge van Mark en Jos krach en woorte poginge van Rob en Jos van de lien gehaold. Daodoor eindigde de wedsjtried in ‘n 2-0 nederlaag en blif De Sjter 3 dit sezoen nog puntloos.

Desondanks ken ich zegke dat ich unne hele leuke ochtend hub gehad mit unne leuke groep jonges, die allemaol ’n aardig pötje kenne ballen. Dennis, keepte iezersjterk, Noël sjpeelde unne prima pot es rechsback en waor lestig te passeren. Jos Ostendorf haet nog ummer unne prachtige trap in zien bein en zuut ’t sjpelke waal. De rechsboete dae taege Maarten Doek sjpeelt, haet unne beroerde middig. Zubair is de technicus op ’t middenveldj. Bjorn van den Bergh haet ’n prima techniek es is neit te beroerd om zich 90 minute kapot te loupe op de rechterflank. Christof op links is unne echte teamplayer, en de sjpitse Mark Caubo en Everard loupe op jedere bal en winne alle kupduels. En invallers van de B1, Jair en Bas sjpeelden unne prima pot mit vaol lef en zonger ontzag. En dan miste ‘t 3e nog toppers zo wie Ralph Doek, Raoul Dassen, Ivo van den Bergh, Rene Gooren en Marco Verhoeven.

Maar de absolute oetblinker vandaag waor de man dae vandaag achterin neit te passeren waor: Usman Kahn. En dat terwiel Usman gein idee houw taege wae hae vandaag moosj sjpele:

151018web5

En dan sjpeelde Usman auch nog ens mit min-teen in de auge en zonger lenzen. Al kense dat natuurlijk auch zeen, zo wie Rene Gooren ’t verwoordde: “

151018web5

Mannen van 3, bedank veur de leuke wedsjtried. En mit ugge groep kump ’t waal goud. Es sjtraks de ziekenboeg laegsjtruimp, komme de punte vas en zeker!

Dan door nao de dames. Contactpersoon Robin Martens moosj veur de 2e waek op riej versjtek laote gaon. Tentamenwaek op sjool… zucht… ich waer oud…

Maar Robin regelde waal waer dat Marwa mit ’n versjlaag van de dames koom. En auch nog ens (deils) in ’t plat! Top Marwa. En vandaag auch maar waer integraal dat versjlaag euvernumme:

“Het was weer matchdayyyy! Helaas was coach Danny krank maar gelukkig kwam Tom de Keul (noot redactie: sjerpe wikser!) ons uithelpen als coach. Vandaag stond VV Eijsden op het programme. Ook al stonden ze 3e en wij laatste, we zouden er zeker voor vechten. Zeker met die (zelf aangevraagde) conditie-training van dinsdag achter de rug.

Om get meer sensatie in dit verhaol te sjtoppe zal ich ’t in het plat vertillen! (aldus Marwa).

Veer zoate in ’t kleedlokaal en Tom kwaom os de opstelling vertillen. Dao nao gingen veer ut veld op mit de koppen omhoog en de borst veuroet (noot redactie: waarsjienlijk haet Marwa in de veurige zin de enkelvoud en meervoud omgedreijt).

Jetste minuut, veer waore sjterk aan de bal, in de aanval bie De Ster ging ’t auch toppie. Die van Eijsden deden auch druk zetten mer kwaome neet langs de ijzer sterke verdediging van os. Er waor get geduw, getrek, gesjel en onrust tussen de maedjes van beide plouge. Veer speelde de ganse 86 minuten ein prachtige wedstrijd tot dat Eijsden in de 87e minuut oet eine vrieje trap scoorde…

De maedjes van de Ster waore d’r kapot van. Sanne Boelhouwers klaagde: “Noe kom ich weer thoes aanzette det veer verlore hubbe!”
Erg jaomer mer veer hubbe noe 2 weken gein wedstrijden dus gaon veer op de traininge waer aan ‘m. Oftewel #rammen, #nietdenkenmaardoen, #consistentieisdesleuteltotsucces.”

Amen Marwa. Weurt die menig man es meziek in de oren zulle klinke. En omdat ’t aug auch get wult, bie deze nog get foto’s die Robin mit uch wol deile:

151018web7

Dan door nao “de sjpelers” van De Sjter 2. Die moosjte vandaag aantraeje taege vaste waarde in de reserve hoofdklasse, Someren 2. Jari Knoops, dae ummer de input van 2 veur dit versjlaag levert, waor veur de wedsjtried op www.indewandelgangen.com nog op sjerp gezat door Bekkerveldj 2 elftalleider Chris Kerckhoffs, dae ’t neit ens waor mit ’t versjlaag van veurige waek:

151018web8

En noe kent Jari waal roupe dat Chris Kerckhoffs zelf krank waor veurige waek en dus gaar neit de wedsjtried Bekkerveld 2 – De Ster 2 haet gezeen, maar in Sjtein zal nemes ontkennen dat Jari inderdaad ’n bietje ’n blindj paerd is. Bliek gaevend van zelfkennis, beperkte Jari ziene input dees waek dan auch tot de naakte feiten.

Ozze beloften ginge vandaag mit 6-2 de boot in taege ’n sjterker Someren 2. Veur rust ging ’t nog goud taegenein op. Desondanks kome de gael-zjwarte mit 1-0 achter via ’n prachtige goal van Someren. Nog veur rus koom de ideale kans om geliek te make, via unne penalty, maar dae woort helaas gemis.

Geliek nao rus leek de genadeklap te komme via de 2-0, maar Someren brach ozze jonges zelf waer terugk in de wedsjtried via ’n eige goal. Daonao ging ’t echter sjnel en leep de Brabantse opponent zelfs oet nao 6-1. Vervolges koom de eretreffer, nao unne prima assist van Marko Jevric, nog op naam van A-jeugdsjpeler Arnaud.

De oetsjlaag van 6-2 waor waal enigszins geflatteerd. Veur rus haet Someren maar eine keer op goal gesjote. En nao rus waore d’r auch de neudige kansen veur De Sjter 2. Helaas bleek opnuuj dat de opponenten in dees hoofdklasse erg trefzeker zeen en aan ’n hauf kans genog hubbe. En bie ozze eige beloften leet ’t scorend vermogen dit sezoen nog erg te wunsje euver. Al haet dat zeker neit aan Stefan Frissen gelaege, want de Frusj scoorde dit weekend waal degelijk…. Helaas waor dat vriedignach in Mesjtreech..

151018web9

Tot nog toe dus allein nog unne driepunter van De Sjter 5. Tied veur ozze hoofdmacht om dao get aan te doon.

Veur de wedsjtried ’n ongebroekelijk beeld in ’t hok van verzurger Wesly: grensrechter Piet Vos dae zich ens goud leet masseren. Wesly wreef zich al in de henj van plezeier. Ens kieke of krachtpatser Piet waal zo’n Wesly-massage koosj ongergaon, zonger unne kik te gaeve.

151018web10

En noe zouwse van Piet inderdaad verwachte dat hae onbewogen die massage ongerging, maar feit is dat hae zich aansjtelde wie ’n klein kindj. Piet waor op enig moment, door de pien van de massage, zelfs zo van de wereld dat hae al zien gevuil veur tied en plaatsj kwiet waor en sjtamelend oetbrach: “Jah, aafgeloupe zaoterdig waor ’t koupzondig dus ben ich mit de vrouw nao de Makado gegange.”

Veur ozze hoofdmacht sjting vandaag de derby taege Caesar op ’t programma. Veuraaf unne wedsjtried van David taege Goliath want ’t versjil op de ranglies is al beheurlijk en Caesar liek alle zeilen te motte biezette om van de degradatie-plaatsje te motte wegblieve. Maar vandaag leet de Baekse ploug waal zeen op wat veur maneier dasse weg kumps ongerin. Want de ploug waor euveral op ’t veldj ’n tandje feller en goof ozze jonges geine maeter ruumte. De Sjter woort continu vruig onger druk gezat en dat maakte ’t voetballe lestig.

En nao ’n hauf oer sjpele woort die gedurfde tactiek van Caesar beloond mit de veursjprong. Tom Peeters brach zien ploug mit unne schitterende vrieje trap de 0-1. Dae treffer leek ’n signaal veur de gael-zjwarte om gaas te gaeve. D’r koom meer vuur in ’t Sjteinder sjpel, maar de passing bleef weinig secuur. Toch wis De Sjter de sjtandj vlak veur rus geliek te trekke via Ricardo, dae scoorde oet de rebound van unne corner.

151018web1

In de tweede helft bleef ’t sjpel van ozze jonges onverzurg. D’r waor weinig leuk voetbal te zeen en d’r woort auch nog ens te vaol gezeurt taege de sjeidsrechter. Desondanks volgden nog ’n paar goeie kanse veur ozze veurwaartsen, maar die woorte gein van allen benut. De score bleef nao ’n redelijk saaie 2e helft sjtaeke op 1-1. Helaas bleek nao aafloup dat de concurrenten baovenin allemaol gewonne houwe en dus woorte vandaag sjlechte zaken gedaon. Van de angere kantj: Caesar wit al jaore langk 20% extra te gaeve taege De Sjter, dus unne lestige wedsjtried waor veuraaf ingecalculeerd. En nao zoveul leuke wedsjtrieje mit prachtige aanvallende acties en vaol goals, maog ’t auch waal ens ’n waekske minder zeen.

151018web2

De einige Sjter-sjpeler dae nao aafloup toch mit unne glimlach van ’t veldj sjtapte waor wisselsjpeler Marko Jevric. Dae houw op de bank gezaete naeve ’t sjpelerke van de waek. Dat jungske houw 2 tuutjes sjlok gekrege, maar zei versjtenjig dat hae murge nao de tandjarts moosj en dus baeter neit koosj sjlokke. En dan is Marko neit te beroerd om die twee tuutjes sjmakelijk laeg te aete.

En zo woort dus, op de prachtige prestatie van 5 nao, ’n weinig verheffend weekend aafgesjlaote. Maar dat veer zoget maar geliek motte relativere, dao woorte veer dees waek waer aan herinnerd wie échte Sjter-luuj Frans en Rozien Beaujean hun mam verlore. Frans, Danielle, Yael, Guy, Rozien, Patrick, Mylan en Luca, heel vaol sjterkte gewunsj mit ’t verwirke van ’t verleis van uch (sjoon)mam en oma.

Rob Sjulpe

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.