Wedstrijdverslagen


’T is zaoterdig en veur ozze jongste voetballers is eindelijk de daag aangebraoke dat d’r waer ens gevoetbald kent waere taege echte taegesjtenjers. Einige probleem waor dat de organisatie ’t briljante idee houw gehad om ’t B-toernooi om 9 oer te laote beginne en ’t Mini F toernooi pas in de middig. Mit es gevolg dat om 8 oer sjmurges 100 pubers mit ’n sjlaopdronken en langk gezich in Urmond op de wei sjtinge en in 100 hoeshouwes 5- en 6-jaorigen, mit de voetbalkleijer en voetbalsjoon al aan, bie hun ouwesj aan bed sjtinge wienee ze noe mochte gaon voetballe…


Maar om 1 oer mochte ozze jonges dan eindelijk waer ens hun gael-zjwarte shirtjes aantrekke. In ’t kleidlokaal dus 10 sjtraolende en greutsje köpkes. Joep Sjulpe vertelde in ’t kleidlokaal taege Willem Thewissen dat hae vandaag taege IVS moch sjpele en dat dao ’n jungske sjpeelt dae bie ‘m op zjwumles zit. Willem zei dao op: “Witse wae vruiger auch bie IVS haet gesjpeeld?” Joep dach ens nao en sjudde mit de kop wo op Willem zei: “Diene pap.” Joep zuchtte dat hae dat inderdaad eigenlijk waal wis. Wo nao Willem zich nao Kyano Frijters richtte en zei: “En diene pap haet vruiger bie alle clubs in Zuid-Limburg gesjpeeld. Dae leep vruiger auch get minder dan de pap van Joep, dus dae haet get langer kenne doorvoetballe.” Kyano haolde de sjouwers op en zei allein maar: “Maoge veer al nao ‘t veldj?”
Boete woorte de voetballers opgedeild in 2 teams. Onger leiding van Barry Beckers mochten Sjoerd Beckers, River Habets, Ian Thewissen, Axel Mebis en Joep Schulpen gaon ballen. En onger leiding van Ron Frijters en Rob Schulpen mochten Kyano Frijters, Seth Goergen, Lucas Eussen, Chanon Smeets en Niels Schulpen lekker de wei op.
MiniF De SterLaote veer de prestaties van de 2 teampjes maar apaart besjrieve. Mini F 1 begoosj geliek mit de zjwaorste wedsjtrijd van de daag: taege die mannschaft van Raspo Brand oet ‘die heimat’. En ’t waor die kenjer aan te zeen dat d’r dagelijks bratwurst op ’t menu sjteit, want die houwe hunne gruij-sjeut al vruig gehad. Ozze jonges waerden zich kranig en waore ’t einige team deze murge die de sjade wisten te beperken taege de oet de kloete gewesje oosterburen. Sjterker nog, nao ’n sjnelle 3-0 achtersjtandj, woort volop de aanval gezoch en dat resulteerde in de eesjte Sjter-goal van de daag. En die koom auch nog ens op naam van Axel, dae pas net mit voetballe is begoosj. Superknap dus!
Ondanks de nederlaag leten Sjoerd, River, Ian, Axel en Joep zich neit oet ’t veldj sjlaon en ginge ze mit frisje zin de sjtrijd aan mit IVS, DVO, Born en Haslou. En mit geweldig resultaat: veier klinkende euverwinningen en auch nog ens mit leuk voetbal. IVS woort in unne sjpannende wedsjtrijd mit 1-0 versjlage, taege Born woort ‘t 4-0, taege DVO 2-1 en ’t beste woort tot ’t letste bewaard: 11-0 in de derby taege Haslou.

MiniF De SterJoep en Ian rennen achter de bal aan, naodat Axel zich mit gevaor veur eige laeve veur ’n schot van Born haet gesjmete

Dikke complimenten veur de jonges van Mini F 1 en dat resulteerde in ’n dikverdeinde 2e plaatsj! De trainers, ouwesj en opa’s hubbe van uch genaote, jonges. Van Axel dae veur ’t eesj mitdeig maar voetbalde esof hae nooit angesj gedaon houw en auch nog ens 4 goalkes mitpikte. En van River dae ummer wach mit sjitteren totdat pap en opa langs de lien sjtaon (die waore get later), dan effe nao ze knip-aug en vervolges de bal van 15 maeter aafsjtandj in de goal puntert. En auch van Ian dae auch vandaag zien debuut maakte en dae 5 wedsjtrieje langk mit unne grote glimlach op zien gezich haet gevoetbald en haet laote zeen dat d’r auch mannelijke Thewissen zeen die baeter kenne voetballe dan moele. En van Sjoerd dae ummer leet zeen dat hae al meer kent dan ’t belke wegsjtampe. Nae Sjoerd zuut auch medesjpelers vrie sjtaon, leet trucjes zeen en maak auch nog menig goal. En dat op geweune zjwarte voetbalsjoon! En tot sjlot auch van Joep dae waer wie vanouds 5 wedsjtrieje top verdedigde en in de letste wedsjtrijd de sjnelste hattrick aller tieje leet aanteikene (3 goale in de eesjte 3 minute). Jonges super gedaon!
En nao aafloup mochten dan auch de medaajes en baeker waere opgehaold.

V.l.n.r. Ian Thewissen, River Habets, Axel Mebis, Sjoerd Beckers en Joep Schulpen

’T angere team, besjtaonde oet Niels, Chanon, Kyano, Seth en Lucas houw precies ’n taegeneuvergesjtelde opboew van de taegesjtenjers. D’r woort gesjtart mit 4 walk overs taege Haslou (8-0), ’t duutsjte team Büttchen (6-0), DVO (5-0) en ’n anger team van DVO (3-0). Daobie mot waere aangeteikend dat de oetsjlaeg eigenlijk allein maar enigszins beperkt bleve doordat trainers Ron en Rob hun team geregeld mit 4 taege 5 of zelfs mit 3 taege 5 lete sjpele.
Noe gebiedt de eerlijkheid auch te zegke dat bie dit team alle sjpelers al ’n jaor Mini F ervaring hubbe terwiel dat bie de genuimde taegesjtenjers dudelijk neit ’t geval waor. Maar goed, d’r woort toch heel leuk gevoetbald en ’t waor sjmulle van de goale. En natuurlijk van de euverwinning taege ozze Duutsje vrunj van Büttgen. Veur de wedsjtrijd houw Rob ’t team goud op sjerp gezat, wobie Ron lachend zei: “Goed zo, doe kens neit vruig genog beginne mit ’t aanwakkere van die anti-Duutsje sentimenten.” En de vonken vloge dan auch d’r van aaf mit ’n aafgeteikende 6-0 tot gevolg. Sjportiefste actie van de wedsjtrijd vonj plaatsj wie De Sjter unne onterechte penalty kreeg. Seth moch ‘m numme en vonj de besjlissing van de sjeidsrechter zo onterech dat hae de penalty demonstratief naeve sjoot.
MiniF De SterDe letste wedsjtrijd in de poule moosj de besjlissing gaon bringe veur de eindwinst, want taegesjtenjer Lintjheuvel houw auch nog geine wedsjtrijd verlaore. ’T woort unne supersjpannende wedsjtrijd taege unne hele sjterke taegesjtenjer. ’T ging lang geliek op maar oeteindelijk moosjte ozze jonges hun meerdere erkennen in de taegesjtenjer, die mit 4-2 wonnen.
Auch veur Mini F 2 dikke complimenten veur wat ze vanmiddig hubbe laote zeen. Genaote van Chanon dae zien bloedvorm van veurig seizoen alwaer te pakken houw en menig goalke binneprikte. Seth haet de sjmaak auch waer te pakken en veel veural op door goud te verdedigen mit es resultaat dat 4 keer op riej ‘de nul woort gehaute’. Niels waor, wie ummer, waer lekker actief en rende in de sjtijl van Ikram Moumni ’t ganse veldj euver mit de bal aan de vout. Als sjpeelt hae ‘m, in taegesjtelling tot Ikram auch af en toe aaf . Auch genaote van Kyano dae eigenlijk koorts houw maar papa toch gesjmeek houw om te maoge voetballe en vervolges aan de loupende bandj scoorde in zien bekende sjtijl: altied mit ’n sliding, zelfs es hae gans allein richting ’n laeg goal rent. En tot sjlot auch genaote van de onbetwiste topscorer van vandaag, Lucas, dae in zien enthousiasme zelfs keer op keer de bal van de taegesjtenjer aafpak op ’t moment dat de aaftrap, vrieje trap of oetbal nog genomme mot waere. Wat dat betruf moosj ich soms effe terugkdenke aan dit filmke: http://www.youtube.com/watch?v=aYDXkVGpMpc (dit filmke mot geer ech kieke, is hilarisch!).
En auch deze jonges mochte dus nao aafloup de dikverdeinde medaajes en baeker veur de 2e plaatsj ophaole.

V.l.n.r.: Chanon, Seth, Niels, Kyano, en Lucas

Jonges, bedank dat geer vandaag waer zoveul plezeier hub oetgesjtraold de ganse middig en d’r same zonne leuke middig van gemaak hub. En de kommende waeke ein veur ein greutsj de baeker gaon showen op sjool en bie opa en oma!
Oh wach, ich vergaet bienao gans de aller-aller-aller leukste gebeurtenis die ich ooit op ’n voetbalveldj hub gezeen, te vermelden: Sjoerd Beckers zoog dat unne taegesjtenjer de veters los houw, zat zich op zien kneije, vergoot alles wat om zich bie gebeurde en sjtrikte op zien gemaak de veters van ziene taegesjtenjer. ECH HELEMAOL GEWELDIG!!!
Mede names trainers Barry en Ron,
Rob Sjulpe

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.