Overig Ster nieuws

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

We zijn inmiddels alweer toe aan de laatste weken van het huidige voetbalseizoen. Aangezien het zonnetje de komende weken waarschijnlijk lekker gaat schijnen, zou het zonde zijn om nu al te stoppen met trainen. We blijven dus nog even lekker doortrainen. En wel op de volgende manier:
De teams die dat willen kunnen in de week van 16 mei ook gewoon trainen. 
In de weken van 23 mei, 30 mei en 6 juni zullen alle categorieën sowieso doortrainen.

Samenstelling teams tijdens trainingen

De trainingen in de week van 16 mei vinden plaats in de huidige teamsamenstellingen en op de gebruikelijke dagen en tijdstippen.

De trainingen in de weken van 23 mei, 30 mei en 6 juni vinden plaats in de samenstellingen van volgend seizoen.Dit betekent dat alle spelers die volgend seizoen in een bepaalde categorie thuishoren, op dezelfde dag en hetzelfde veld trainen. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er al in de nieuwe team-samenstelling getraind gaat worden. Per categorie wordt er gemixed getraind en/of zullen er onderlinge wedstrijdjes en partijspelen worden gespeeld.

Zo gaan bijvoorbeeld alle kinderen die komend seizoen F-gerechtigd zijn (geboortejaren 2008 en 2009) gezamenlijk trainen op maandag en woensdag. Die trainingen staan onder leiding van de trainers die ook komend seizoen de F teams zullen gaan trainen. De kinderen worden tijdens de trainingen gemixed.

Bij de andere categorieën gaat het op dezelfde manier gebeuren.

Trainingsdagen per categorie in weken van 23 mei, 30 mei en 6 juni

-          Mini F: woensdagen van 18.15u – 19.15u.

-          F: maandagen en woensdagen van 18.15u – 19.15u.

-          E: maandagen en woensdagen van 18.15u – 19.15u.

-          D: dinsdagen en donderdagen van 18.45u – 20.00u.

-          Meisjes D: Cindy zal hierover communiceren met alle speelsters

-          C: nog nader te bepalen. Stef Conjour zal dit bespreken met de betreffende kinderen

-          B: nog nader te bepalen. Davy Hodselmans en John Geuns zullen dit communiceren richting de betreffende kinderen

-          A: maandagen en woensdagen van 19.45u – 21.15u

Doel van trainen in nieuwe categorie

De trainingen in de nieuwe categorie zullen door de trainers en coördinatoren mede gebruikt worden om de team-indelingen te maken voor volgend seizoen. Op deze manier kan beter beoordeeld worden hoe nieuwe spelers in een categorie zich verhouden tot de spelers die al een jaar in die categorie gespeeld hebben.

Teamindeling seizoen 2016/2017

De teamindeling wordt ná de laatste trainingsweek bekend gemaakt op de website van de club. De teamindeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de voetbaltechnische jeugdcommissie.

We willen als voetbaltechnische commissie komen tot een zorgvuldige teamindeling. Drie weken lang gezamenlijk trainen geeft ons meer inzicht in de kinderen en geeft bovendien de gelegenheid om met alle trainers per categorie te praten over ieders mening wat betreft de indeling.

Bij de teamindeling wordt gelet op:

 1. Voetbal technische kwaliteiten (bewegingshandelingen met bal, snelheid en coördinatie)
 2. Voetbalinzicht
 3. Gedrag, coachbaarheid:
  1. sportiviteit en respect
  2. kan of wil hij/zij zich aan afspraken houden?
  3. is er bereidheid en durf om nieuwe dingen te leren?
  4. hoe is het gedrag in een groep?
  5. inzet en spelbeleving: aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden?
  6. het spelen met hart en ziel of de kantjes er vanaf lopen.

Verantwoordelijk voor je eigen inzet

Het kader doet elk jaar zijn best om de teams zorgvuldig en objectief samen te stellen, maar het is altijd moeilijk om dit naar ieders tevredenheid te doen. Binnen één team zullen er natuurlijk altijd verschillen tussen spelers zijn. De trainers en coördinatoren zullen er altijd voor proberen te zorgen dat elk team voldoende aanvallende en verdedigende georiënteerde spelers heeft en alle teams voldoende kwaliteiten bevatten zodat, in de competities waarin zij uitkomen, de teams goed kunnen mee doen.

Met vriendschappen willen wij veelal rekening houden, maar in sommige situaties kan het zelfs juist een reden zijn om kinderen in hun eigen belang (voetbalontwikkeling) of het teambelang (rust en een goede sfeer) niet bij elkaar in één team te plaatsen. Wij gaan er vanuit dat kinderen in hun nieuwe team nieuwe vriendschappen zullen opbouwen rekenen op steun en begrip van de ouders.

Met vriendelijke groet,

Rob, Stef, Marko, Marcel, Rudy

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.