Geschiedenis

Voetbalgeschiedenis in Stein

Onder de naam “S.E.S.” werd vanaf 1908 in Stein “onder de eikskes” reeds gevoetbald. Wegens het ontbreken van voetbalschoenen, werd er gespeeld op werkschoenen en soldatenkistjes. Charles Lemmens, die elders op school zat, bracht de eerste echte voetbal mee naar Stein, en Leike van Mulken, de jongste van de club, wist de bal van somma 3 kwartjes te kopen. Gespeeld werd er tegen “clubs” uit de omgeving, o.a. Beek. S.E.S. werd in 1914 lid van de Limburgse voetbalbond. S.E.S. (sport en spel) veranderde haar naam in Sparta.

De wei van Laven werd omgeploegd en men verhuisde naar de Steinakker, waar nu de haven ligt. Het terrein was echter zo slecht, dat men spoedig moest verhuizen en er werd een wei gehuurd van brouwer Crux, gelegen naast café Pitje Brouns aan de Steinderweg. Hier werden enkele seizoenen gespeeld.

In 1917 werd de R.K.L.V.B. opgericht en onder de naam Rohda (recht op het doel af) werden we ingedeeld in de 1e klasse. We waren inmiddels weer verhuisd en speelden weer in de Korenwijer langs de Kerkweg naar Meers op en stoppelveld en dar kwam de naam van “Rohda op de stoppel”.

In 1919 werd de V.V.S. opgericht. De spelers van V.V.S. ook wel roodbroekjes van Stein genoemd, ambieerden meer het deelnemen aan seriewedstrijden dan het deelnemen aan de competitie. Ze waren dan ook zeer gevreesd op alle toernooien.

Gespeeld werd er “op de Stein” een perceel in huur van de familie Th. Martens.

In 1920 kwam er een fusie tot stand tussen Rohda en V.V.S. Nieuwe naam werd R.V.C. (Rohda V.V.S. combinatie) In 1928 viel R.V.C. zowat uit elkaar.

In 1928 werden uit de buurtclubjes Ajax (Keerend) en Wilhelmina (Houterend) de nieuwe V.V.S. (R.K.V.V. Stein) gevormd. Deze speelden aanvankelijk op het terrein van H. Pepels aan de Breinderweg, waar later ook de Ster begonnen is. Later verhuisden ze naar de Korenwijer en speelden op de plaats waar S.E.S. begon.

V.V.S. werd ingedeeld in de overgangsklasse van de R.K.L.V.B. Een conflict met de secretaris- penningmeester hiervan, werd aanleiding om in seizoen 1934-1935 in de L.V.B. te spelen onder de naam R.K.V.V. Stein. Toen in 1939 de mobilisatie werd uitgeroepen en de meeste spelers in militaire dienst moesten, was het noodzaak om terug te trekken.

Geschiedenis van “de Ster”.

Op alle officiële stukken van de Ster staat vermeld dat de vereniging is opgericht op 30 april 1940. Deze datum is echter niet juist. Deze datum is tot stand gekomen omdat na de verordening van de Duitse bezetters, diende alle verenigingen die na 1 mei waren opgericht, zich te melden en goedkeuring nodig hadden van de rijkscommissaris. Vandaar deze datum van oprichting.

Na de oorlog werd door enige personen (meeste uit de nieuwe parochie Kerensheide) besloten een voetbalwedstrijd te spelen op het terrein van de “Jonge Werkmannen” aan de Breinderweg. De eerste georganiseerde vergadering vond plaats op 11 augustus 1940 in lokaal Driessen aan de Kapelderweg.

De K.N.V.B fuseerde met de I.V.C.B. waardoor er een leidinggevend orgaan zou worden gevormd: de N.V.B. Op 22 augustus 1940 werd “de Ster” als lid aangenomen bij de N.V.B.

Het terrein van de “Jonge Werkmannen” aan de Breinderweg was voor competitievoetbal te klein en moest vergroot worden. Er werd een stuk weiland bij gepacht en een greppel gedicht. Het veld werd voorlopig goedgekeurd met als voorwaarde dat voor het begin van het volgende seizoen de nodige veranderingen aangebracht dienden  te worden. Kleedgelegenheid was er niet. Dit gebeurde in een lokaal van clublokaal Driessen.

Het terrein aan de Breinderweg voldeed niet aan de afmetingen van de N.V.B. Op verschillende plaatsen werd geprobeerd een geschikt terrein te pachten. Uiteindelijk werd een weiland aan de Belboomweg geschikt bevonden. Dit werd op 21 september 1941 door de burgemeester geopend.

In 1943-1944 werden door maatregelen van de Duitse bezetters het er niet gemakkelijker op. Verschillende leden waren verplicht in Duitsland te gaan werken, terwijl anderen om zich aan de “Arbeidseinsatz” te onttrekken, onderdoken. Voor deze categorie was voetballen natuurlijk taboe.

In september 1945 kan weer worden gestart met een normale competitie, in een vrij Nederland.

Vanaf de oprichting van “de Ster” is ook aandacht besteed aan de jeugdelftallen.

Eind 1965 wordt een nieuw sportcomplex, met 2 speelvelden, aan de Stadhouderslaan in gebruik genomen. Pas op 3 april 1973 wordt de bijbehorende kantine in gebruik genomen.

De veteranenclub is opgericht bij de opening van de sportvelden in Nieuwdorp, op 8 oktober 1967. Bij deze gelegenheid werd op deze velden een voetbaltoernooi georganiseerd. Behalve verschillende teams, speelde ook een team mee dat uit oud- Sterspelers bestond. Uit dit team is de veteranenclub geboren.

September 1985 wordt uiteindelijk op “ ’t Hetje” onze huidige sportaccommodatie, met maar liefst 3 speelvelden en 2 trainingsvelden, in gebruik genomen.

In de zomerstop van 2006 worden de 6 kleed/douchelokalen geheel gerenoveerd en voorzien van anti- legionella installatie in combinatie met een warmwater voorziening op basis van zonne-energie. In de zomerstop van 2007 wordt de accommodatie verder uitgebreid met 2 extra kleed/ douchelokalen en een nieuwe spelersingang. 

Kunstgras.

Sinds 2013 beschikt De Ster over een kunstgrasveld. Bekijk de LOS raportage over de opening van het nieuwe hoofdveld.

In het voorjaar van 2013 werd het hoofdveld op ons sportcomplex vervangen door een nieuw kunstgrasveld. In samenwerking met de gemeente Stein werkte een speciaal bestuursteam aan een gedegen project plan. Vanaf najaar 2013 beschikt De Ster over 3 volwaardige en verlichte speelvelden die als trainings en wedstrijdveld gebruikt kunnen worden. Het nieuwe hoofdveld is voorzien van de allernieuwste generatie kunstgras en zal waarschijnlijk ook verlicht gaan worden door middel van revolutionaire led technologie. De andere velden worden opgeknapt. Naast het project hoofdveld wordt ook de hoofdingang verlegd, wordt er een nieuwe verharding aangelegd en zullen nog tal van andere zaken op ons complex worden verbeterd en aangebracht. 

 

Supportersclub “de Ster”.

Iets jonger dan de moedervereniging is de supportersclub. Deze is op 1 juli 1943 opgericht en sindsdien steeds voor de club heeft klaargestaan, en voor morele en financiële steun heeft gezorgd. Zowel in de minder goede tijden, als de goede tijden met kampioenschappen en promoties. Kortom: zij heeft gedaan wat van een echte supportersclub wordt verwacht in bepaalde omstandigheden. Wat de supportersclub voor de vereniging heeft gedaan is zoveel, daar zou wel een boekwerk mee gevuld kunnen worden.

Momenteel bestaat de supportersclub uit ca. 180 leden. Samen met de supporters van het eerste uur betekenen zij een enorme steun voor de moedervereniging.

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.