corona

dester mondkapje

Algemeen

 • Wij volgen de RIVM sport en horeca richtlijnen en verwachten dat iedereen van 18+ zijn en haar eigen verantwoording kent en op de hoogte is van de regels.
 • Wij verwachten dat wij elkaar ook een beetje in de gaten houden en niemand het erg vind om aangesproken te worden ter informatie of om op de regels gewezen te worden.
 • Houd je aan de hygiëne regels, handen wassen, niezen in je elleboog etc.
 • Blijf op voldoende afstand van elkaar.
 • Geen spreekkoren, luid zingen, hard praten, schreeuwen of roepen.
 • Het aantal volwassenen zal per ruimte beperkt worden. Denk hierbij aan de tribune, rond het veld, maar ook binnen in de kantine en kleedkamers.
 • Zie je op een plek (te) veel volwassenen, blijf daar dan weg. Je moet altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Heeft een kind hulp nodig, laat dan eerst de ouders helpen, zijn die er niet, zorg dan dat de hulp zo kort mogelijk plaats vindt.
 • Houd je, daar waar aangegeven, aan de looproutes.
 • Betaal indien mogelijk met pin of contactloos.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de covid-19 coördinatoren op, instructies die zij geven komen vaak voort uit omstandigheden en het bediscussiëren wordt niet gewaardeerd.

Tegenstander

 • Regels gelden ook, waar van toepassing, voor de tegenstander. Breng hun van deze pagina op de hoogte: svdester.nl/corona

Wegblijven

 • Blijf thuis indien jij of iemand in jouw huishouden covid-19 of griep symptomen heeft (hoesten, verkoudheid, verhoging/koorts).

Jeugd 

 • Ten aanzien van trainingen: alle jeugdteams zoveel mogelijk thuis omkleden en douchen. 
 • Ten aanzien van wedstrijden: alle jeugdteams thuis omkleden voordat je komt. 
 • Douchen: probeer dit zoveel mogelijk thuis te doen. 
 • Er mogen geen ouders mee in de kleedkamers.
 • Er mag maximaal 1 begeleider mee in de kleedkamers.
 • Onder 12 bestaan er geen afstandsregels.
 • Vanaf 13 jaar tot 19 jaar is er onderling geen afstand noodzakelijk, wel 1,5 mtr. tot de volwassenen. 

 Senioren (1.5 meter protocol) (vanaf 18+) 

 • Lees de aanwijzingen bij de ingang van de kleedlokalen.
 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 
 • Ten aanzien van trainingen: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per senioren team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. 
 • Ten aanzien van wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan; Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander. 
 • Nazitten in de kleedkamer is niet toegestaan. 

Kantine  

 • De kantine is voorzien van Corona-bestikkering zoals looproutes en afstandspunten. 
 • Registreer jezelf via de speciale QR code bij de ingang van de kantine en op de vele overige plaatsen. Zie voorbeeld van de poster onderaan dit bericht.
 • Er is een in- en zijn twee uitgangen. 
 • Toilet om beurten bezoeken. 
 • betaal bij voorkeur met pin. 
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen; 
 • Bezoekers die van plan zijn te blijven zitten worden verzocht zich digitaal via hun smartphone te registreren, zie QR code. 
 • In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt; 
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de commissie evalueren. 

Spelers 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.) 
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine. 
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

 Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen; 
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 4 personen. 

Ouders en toeschouwers 

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. 
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden. 

Veiligheid- en hygiëneregels 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. 
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. 

Accommodatie 

 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. RKSV De Ster verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.  
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar; 
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt; 
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd. 

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbal. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Alvast bedankt en veel voetbalplezier! 

Bestuur RKSV De Ster

COVID TRIAGE POSTER STER webartversie

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.