corona

dester mondkapje

Blijf thuis als je griepverschijnslen of een vermoeden van corona hebt.

Regels op basis van https://nocnsf.nl/sportprotocol met onze club specifieke aanpassingen.

KNVB berichtgeving;

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet, is besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal per direct uit het programma te halen tot 6 november. Dit vanwege de onzekerheid over het mogelijke eindtijdstip van de diverse (beker)wedstrijden, bijvoorbeeld vanwege een mogelijke verlenging of strafschoppenserie. De wedstrijden zijn daarom op ‘afgelast’ gezet in Sportlink.

Nieuwe regels vanaf 13 oktober

Dit geld met name voor de jeugd tot 18 jaar. Senioren zullen zo snel als er duidelijkheid is geïnformeerd worden. 

 • Er worden door zowel de jeugd als senioren geen (competitie)wedstrijden meer gespeeld. .
 • De kantine blijft tot nader order dicht. 
 • Alle binneruimtes zoals gangen, kleedlokalen en doucheruimtes zijn gesloten voor trainers, spelers en ouders. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot binnenruimten.
 • Neem een eigen bidon met drinken mee en laat niemand anders uit jouw bidon drinken.
 • Ouders mogen niet naar hun sportende kind blijven kijken bij trainingen en oefenwedstrijden. Kinderen worden aan de poort door de trainer opgewacht. Ouders blijven buiten de poort. 
 • Gevraagd wordt om zoveel mogelijk in de juiste kleding naar de trainingen en wedstrijden te komen er kan niet gedouched worden en alle binnenruimten zijn gesloten. 
 • Sporters mogen alleen zo kort als mogelijk is op het terrein blijven, dus niet te vroeg komen en niet blijven hangen.
 • Douches en kleedlokalen zijn gesloten, dit is niet altijd duidelijk, dus herhalen we het een paar maal.
 • Tot 18 jaar is een onderlinge afstand van 1,5 meter niet nodig. Vanaf 13 jaar wel 1,5 meter afstand houden tot de trainers en andere volwassenen.

Algemeen

 • Wij volgen de RIVM sport en horeca richtlijnen en verwachten dat iedereen van 18+ zijn en haar eigen verantwoording kent en op de hoogte is van de regels.
 • Wij verwachten dat wij elkaar ook een beetje in de gaten houden en niemand het erg vind om aangesproken te worden ter informatie of om op de regels gewezen te worden.
 • Houd je aan de hygiëne regels, handen wassen, niezen in je elleboog etc.
 • Blijf op voldoende afstand van elkaar.
 • Geen spreekkoren, luid zingen, hard praten, schreeuwen of roepen.
 • Zie je op een plek (te) veel volwassenen, blijf daar dan weg. Je moet altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Houd je, daar waar aangegeven, aan de looproutes.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de covid-19 coördinatoren op, instructies die zij geven komen vaak voort uit omstandigheden en het bediscussiëren wordt niet gewaardeerd.

Tegenstander

 • Regels gelden ook, waar van toepassing, voor de tegenstander. Breng hun van deze pagina op de hoogte: svdester.nl/corona

Wegblijven

 • Blijf thuis indien jij of iemand in jouw huishouden covid-19 of griep symptomen heeft (hoesten, verkoudheid, verhoging/koorts).

Jeugd 

 • Ten aanzien van trainingen: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. 
 • Douchen is niet mogelijk op het complex. 
 • Kleedkamers blijven gesloten.
 • Onder 12 bestaan er geen afstandsregels.
 • Vanaf 13 jaar tot 19 jaar is er onderling geen afstand noodzakelijk, wel 1,5 mtr. tot de volwassenen. 

 Senioren (1.5 meter protocol) (vanaf 18+) 

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is. 

Kantine gesloten!

 • tot nader order.

Spelers 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen.
 • Bidons
 • Ieder neemt een eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

 Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen; 
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven; 
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; 
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 4 personen. 

Ouders en toeschouwers (voor thuisclub niet toegestaan)

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. 
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.) 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden. 

Veiligheid- en hygiëneregels 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. 
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. 

Accommodatie (geen publiek toegestaan)

 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op. 
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar; 
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt; 
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd. 

Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNVB/NOC/NSf: https://nocnsf.nl/sportprotocol. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbal. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Alvast bedankt en veel voetbalplezier! 

Bestuur RKSV De Ster

COVID TRIAGE POSTER STER webartversie

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.