Regels Kunstgras en gebruik accommodatie

Sinds het nieuwe hoofdveld zijn een aantal zaken veranderd. Naast het nieuwe kunstgrasveld, is er ook nieuwe verlichting, fietsenstalling en ingang.

Veld 1 ( hoofdveld ) is bedoeld voor zowel te trainen als wedstrijden te spelen, veld 2 uitsluitend voor wedstrijden (dus geen trainingen) en veld 3 uitsluitend voor trainingen. Veld 4 en 5 kunnen niet meer door ons gebruikt worden.

De nieuwe fietsenstalling is voortaan buiten de omheining. Er mogen geen (brom)fietsen meer binnen het complex.

De ingang is verplaatst. Parkeer geen auto’s voor de poorten! Het complex is door de week alleen te bereiken via de poort direct naast de fietsenstalling. De spelersingang is aan de achterkant van het gebouw. De deur aan de rechter kant, bij lokalen 1 en 2, doet enkel en alleen dienst als nooduitgang. Deze deur dus niet onnodig openen.

Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

Honden zijn toegestaan op complex (niet in de kantine), mits ze zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.

Gebruik en regels kunstgrasveld.

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.

Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden.
Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.

De Elf Kunstgrasregels:
 1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten.
 2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
 3. Geen kauwgom op het veld.
 4. Geen glaswerk op of rond het veld.
 5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 6. Geen stalen noppen gebruiken.
 7. Niet expres tegen de omheining schieten.
 8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
 9. Niet slepen met doelen.
 10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaats links naast de tribune. Nooit doelen over de omheining tillen. Enkel de daarvoor bestemde poort gebruiken.
 11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.
Gebruik bij winterse omstandigheden.

Kale vorst: Bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
Sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is evenmin gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.

Bestuur RKSV De Ster.

 

Aanvulling via gemeente

Geen rubbergranulaatkorrels op Steinse kunstgrasvelden

Recent krijgt het gebruik van kunstgrasvelden veel aandacht in de media. Het gaat met name over de rubberkorrels die op de velden worden gestrooid. Deze worden in verband gebracht met gezondheidsrisico’s. Volgens het tv-programma Zembla zouden deze onder andere hoge concentraties kankerverwekkende pak’s bevatten.

Geen rubberkorrels, maar TPE infill

De gemeente Stein is drie kunstgrasvelden rijk. In 2009 werden twee kunstgrasvelden aangelegd en in gebruik genomen bij S.V. Haslou in Elsloo en in 2013 bij R.K.S.V. De Ster in Nieuwdorp. Op alle drie de velden worden géén rubberkorrels gestrooid, maar is destijds gekozen voor TPE infill. TPE staat voor thermoplastisch elastomeer. De discussie over de relatie tussen het gebruik van kunstgrasvelden en gezondheidsrisico’s speelt dus niet in de gemeente Stein. De betreffende sportverenigingen worden hierover geïnformeerd.

Waarom TPE?

Deze TPE infill zijn kunststofmaterialen die speciaal voor deze toepassing worden geproduceerd. Ondanks het feit dat TPE duurder is dan het rubbergranulaat heeft de gemeente Stein bij de aanleg van de drie kunstgrasvelden toch gekozen voor TPE infill. Redenen hiervoor zijn dat TPE nagenoeg reukloos is (rubbergranulaat geeft bij warm weer rubbergeur af), rubbergranulaat vervuilt kleding en sporttoestellen (TPE niet) en TPE zorgt met name bij slidings voor minder wrijvingswarmte (schaaf- en brandwonden dan rubbergranulaat. Tevens wordt TPE (door zijn specifieke productievorm) aanzienlijk minder of helemaal niet meegenomen buiten het veld en in bijvoorbeeld de wasmachine. Een laatste belangrijk argument om te kiezen voor TPE is dat bij rubbergranulaat uitloging van zink naar de ondergrond plaatsvindt. TPE als kunststofmateriaal doet dat niet.

Vragen?

Op de kunstgrasvelden van S.V. Haslou in Elsloo wordt het infill product Melos TPE gebruikt en bij R.K.S.V. De Ster in Nieuwdorp is dat Holo TPE. Inwoners die naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Stein.

 

rksv de ster walking football 2018 1x250

blessurehulp left banner

De Ster Nieuwsbrief - Blijf op de hoogte!

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.