Cameratoezicht

Wij zijn momenteel hard bezig met de bouw van de nieuwe website. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel is. 

ster cameratoezicht

Doel van het cameratoezicht:
Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan het:

 1. bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken
 2. beschermen van eigendommen
 3. voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag
 4. voorkomen van (ernstige) vervuiling
 5. bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten.

Taken en verantwoordelijkheid:

 1. Verantwoordelijkheid
  Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de voetbalvereniging SV de Ster. Het bestuur: - Wijst rol operationeel en technisch beheer toe. (= Robert Kraus: functie-toezichthouder SV de Ster)
 2. Bekijken van beelden
  Operationeel beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd het bestuur op de hoogte worden gesteld. In geval van een incident worden beelden altijd bekeken door minimaal twee personen. Dit zijn de operationeel beheerder samen met minimaal een van de bestuursleden van SV de Ster.
 3. Procedures
  Ingeval van een incident kan afhankelijk van de zwaarte van het geconstateerde feit worden gekozen voor: - het aanspreken van de persoon die het incident veroorzaakt. Aanspreken gebeurt bij voorkeur door twee personen zijnde vrijwilligers van SV de Ster, kantinebeheerder, locatiebeheerder en/of bestuursleden - op basis van de geconstateerde feiten worden beelden ter beschikking gesteld aan politie, justitie, ambulance, brandweer of vertegenwoordiger gemeente Stein. Overdragen van beeldmateriaal gebeurt alleen met toestemming van het bestuur.

4.Integriteit
De functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

ster cameratoezicht

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.