AVG

Privacy Policy en Toelichting inzake de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van RKSV De Ster

Hoi, graag even je aandacht voor jouw gegevens en wat wij ermee doen. Dit is nodig in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gezien het informele karakter van onze vereniging spreken wij je in deze toelichting aan met "je".

RKSV De Ster wil graag je toestemming voor het verwerken van je gegevens als je;

 • lid bent
 • ingeschreven wilt worden als lid
 • vrijwilliger of medewerker bent of wilt worden
 • sponsor bent of wilt worden
 • toeleverancier bent

Wie zijn wij en wie ben jij

Wij zijn RKSV De Ster, opgericht in 1939 en als vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186939 met als vestigingsadres: Sportcomplex 't Hetjen, Heisteeg 98, 6171 NL Stein.

e-mail ter attentie van het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

algemeen telefoonnummer: 046 4332782

Meer contactinformatie is via de website te vinden: https://www.svdester.nl via het menu "contact".

Jij bent lid, vrijwilliger, medewerker, sponsor of toeleverancier van RKSV De Ster. Daar waar wij jou als lid aanspreken bedoelen we bij minderjarigheid ook je ouders, voogd of verzorger mee.

Begrip

Wij vragen als vereniging, die volledig gedragen wordt door vrijwilligers, jouw begrip voor onze eventuele tekortkomingen in kennis, daadkracht en financiële middelen om jou adequaat te kunnen voorzien van informatie over jouw gegevens binnen onze gegevensverwerking. Zodra zich echter tekortkomingen voordoen zullen wij deze terstond op proberen te lossen waarbij wij te allen tijde de bescherming van de persoonsgegevens zullen waarborgen. Deze bepaling doet echter niets af van de wettelijke mogelijkheden die jij hebt en je zonder beperkingen op kunt beroepen.

Aanvullingen en afwijkende afspraken

Ben je medewerker, vrijwilliger, leverancier, sponsor of deelnemer aan een door de RKSV De Ster georganiseerde activiteit? Dan gelden naast de hiergenoemde zaken ook aanvullende en afwijkende afspraken. Kijk in dat geval voor meer informatie in onze overige AVG documentatie die wij via de website beschikbaar stellen.

Daar waar deze voorwaarden geen uitsluitsel geven is de wet AVG bepalend.

Algemeen

Jijzelf of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd/verzorger van bent voetbalt bij RKSV De Ster of wilt dat gaan doen. Net als jij of de minderjarige speler zijn wij trots op de club en laten dat als het maar even kan aan iedereen weten.

Wij maken graag foto's en films van wedstrijden, activiteiten en natuurlijk de teamfoto's om op onze website en social media te plaatsen. Daarbij willen we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de foto staat.

Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd van bent aan te kunnen melden voor activiteiten, wedstrijden en andere KNVB (Koninklijke Nederlandse voetbalbond) gerelateerde zaken.

De gegevens zijn nodig om een juiste administratie te kunnen voeren voor het verwerken van de contributie, teamindelingen, verzekeringen en aanmelding bij de door KNVB georganiseerde activiteiten zoals wedstrijden en toernooien.

Hierbij geven we jou een overzicht van de soort gegevens die wij bewaren met betrekking tot jou of je zoon of dochter of iemand waar jij de voogd/verzorger van bent en voetbalt bij RKSV De Ster en vermelden daarbij waarvoor wij deze gebruiken.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en die van anderen. Wij doen er alles aan om jouw privacy en die van de kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKSV De Ster Stein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of die van het kind;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het innen van de contributie of het aanmelden voor KNVB wedstrijden etc.;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RKSV De Ster Stein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons over wenst op te nemen kan dit via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelden en lidmaatschap

Het inschrijven en je aanmelden als lid van RKSV De Ster kan uitsluitend digitaal via het online aanmeldformulier. Wij hebben hiervoor gekozen om jou gegevens op een veilige manier te kunnen ontvangen en te verwerken in onze administratie.

Wij verwerken onderstaande gegevens van onze leden zolang als daartoe een wettelijke grond is of vanuit de KNVB een verplichting op ligt.

Soort persoons-gegeven

Omschrijving en reden

KNVB verplicht

Boekhouding en verzekering

Voornaam

Hebben we nodig zodat we niet iedereen 'hey'  hoeven te noemen.

Ja

Ja

Achternaam (+ tussenvoegsel)

Omdat er wel heel veel met dezelfde voornaam zijn. En hier bedoelen we ook het tussenvoegsel mee.

Ja

Ja

Adresgegevens

Dit zijn je straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
We willen graag weten waar je woont zodat we bijvoorbeeld bij calamiteiten je familie kunnen bereiken. Maar ook voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen moeten we weten hoeveel leden uit de gemeente Stein zijn.

Nee

Ja

Telefoon thuis

Dit nummer hoef j niet door te geven. We hebben wel graag een telefoonnummer via welke wij familie kunnen bereiken mocht dat eens nodig zijn.

Nee

Nee

Mobiel nummer

Heb je zelf geen mobiel nummer, geef dan je thuisnummer door of het mobiele nummer van je ouders, voogd of verzorger. Dit hebben we nodig om snel contact te zoeken als we willen informeren over calamiteiten of plotselinge wijzigingen.
Ook wordt je mobiele nummer gebruikt voor de groepsapp van het team. Op die manier kan snel informatie gedeeld worden over wedstrijden en trainingen, zodat je niet voor niets op het veld staat bij een afgelasting of te laat bij een wijziging in tijd. Wij vragen er bij de inschrijving wel toestemming voor maar hier ben je echter zelf verantwoordelijk voor en kun je je ook altijd en per direct bij je trainer of teamleider voor uitschrijven.

Nee

Nee

e-mailadres

Een e-mailadres is verplicht. Niet alleen wij willen je op deze manier kunnen bereiken, maar het is ook vanuit de KNVB verplicht inzake tuchtzaken. Dit wordt niet meer per post afgehandeld maar per e-mail.

Wij gebruiken het e-mailadres om je te informeren over clubzaken.


Voor de nieuwsbrief die wij een paar keer per jaar versturen kun je zelf eventueel een ander e-mailadres opgeven nadat je de eerste ontvangen hebt. Hiervoor kun je je altijd afmelden maar ook anderen aanmelden, bijvoorbeeld opa en oma en andere supporters van de club. De nieuwsbrieven versturen wij met het programma 'mailchimp' en hebben met hun een verwerkersovereenkomst.

Afmelden van die nieuwsbrief mag maar raden wij af, omdat we je dan niet meer optimaal kunnen informeren over clubaangelegenheden.

Ja

Nee

Geslacht

Voor het samenstellen van de teams is het nodig om te weten of je een jongen of meisje bent. Ook de KNVB wil bij het indelen van de teams kunnen aangeven of het om een heren-, damesteam of gemengd team gaat.
Dit kan bijvoorbeeld weer gebruikt worden om de kleedkamerindeling in orde te krijgen zodat dames/meisjes en heren/jongens gescheiden kunnen omkleden en douchen.

Ja

Nee

Nationaliteit

Wij willen graag weten hoe internationaal onze teams en club is.

Nee

Nee

Geboortedatum

Zodat je bij leeftijdgenootjes kunt spelen.
vanuit de KNVB is er een verplichting dat bij wedstrijden kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie tegen elkaar uit dienen te komen. Er kan dispensatie aangevraagd worden. Daarom is de geboortedatum van belang.

Ja

Ja

Hobby

Soms kan het handig zijn om eens over iets anders te praten dan voetbal. Vooral bij jeugdige spelers kan het wel eens handig zijn als er een ongelukje gebeurt een afleidend gesprekje te kunnen voeren. Je mag zelf weten of je het ons verteld.

Nee

Nee

Vorige vereniging

Bij een overschrijving van een andere voetbalclub naar ons kan het handig zijn om te weten waar je vandaan komt. 

Nee

Nee

Gegevens ouder, voogd, verzorger

Indien je minderjarig bent, jonger dan 18 jaar, dan moet een van je ouders, voogd of erkent verzorger voor jou toestemming geven.

Wij hebben dan de naam van de ouder, voogd of verzorger nodig en zijn of haar hoedanigheid. De toestemming en de gegevens worden door ons altijd gecontroleerd.

Ja

Ja

KNVB nummer

Dit is je KNVB lidmaatschapsnummer voor het leven. Hiermee weten we zeker over welke speler het gaat bij correspondentie met de KNVB en voor transfers naar andere clubs.

Dit nummer kun je zelf niet opgeven dat krijg je automatisch van de KNVB.

Ja

Ja

Bankgegevens

Voor het automatisch kunnen incasseren van de contributie hebben wij een bankrekeningnummer nodig waar we het bedrag van af kunnen schrijven.

Daarbij dien je ons een machtiging te geven voor automatische incasso.

ClubCollect draagt zorg voor het incasseren van de contributie. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met ClubCollect.

Nee

Ja

Overige informatie

Als club stellen wij het op prijs als je ook de overige informatie van de club leest zoals de reglementen en zaken als informatie over lidmaatschap en contributie.

Voor deze laatste twee en de AVG verklaring vragen wij expliciet akkoord.

Nee

Ja

Afmelden lidmaatschap en beëindigen van de relatie

Wil je het lidmaatschap of andere relatie die je met ons hebt beëindigen dan zullen wij er voor zorgen dat je gegevens onherroepelijk verwijderd worden uit onze administratie. Zover het gewenst is een kopie te krijgen van jou gegevens kan deze via de ledenadministratie opgevraagd worden via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt vervolgens zelf zorgdragen voor het verstrekken van je gegevens aan andere partijen. Daar waar wettelijke verplichtingen liggen of de verplichting vanuit de KNVB wordt opgelegd zullen wij zorgdragen voor het aanleveren van gegevens aan een eventuele andere voetbalclub indien van toepassing. Het moment van het definitief verwijderen van jouw gegevens wordt bepaalt door de wettelijke verplichtingen waaraan wij gehouden zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons doorgeeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in deze documentatie beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Je registratie bij de KNVB;
 • De groepsapp van je team;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (zie hierna);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zie hierna).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij wettelijke afspraken middels een verwerkingsovereenkomst om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verwerken, bewaren en verstrekken geen persoonsgegevens bij of aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de ouder, voogd, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerkingsovereenkomst met derde partijen

Derde partijen met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben en duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij van ons krijgen en vooral dat deze alleen gebruikt mogen worden voor diensten die direct met RKSV De Ster te maken hebben.

MailChimp: De voorziening voor het verzenden van nieuwsuitingen en informatie per e-mail. Hier gebruiken wij alleen je voor- en achternaam en e-mailadres. Wij gebruiken deze dienst om je te informeren over RKSV De Ster middels een nieuwsbrief per e-mail. Je kunt je gegevens aanpassen of verwijderen via een link die in elke nieuwsbrief is opgenomen.
Meer over hun privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

ClubCollect: Het incassobureau voor de contributie. Zij beschikken over jou naam en bankrekeningnummer om de incasso van de contributie te kunnen uitvoeren. Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie van RKSV De Ster via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. inzake het inzien of verwijdering van jouw gegevens.

Meer over hun privacy policy: http://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement

KNVB: Zij beschikken over de naam, geboortedatum en e-mailadres van het clublid waardoor deelname aan KNVB wedstrijden mogelijk is, de tuchtcommissie je kan berichten en de rechtmatigheid van je lidmaatschap kan beoordelen (bijvoorbeeld om te controleren dat je bij één voetbalclub en in het qua leeftijd juiste team bent ingeschreven). Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie van RKSV De Ster via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. inzake het inzien of verwijdering van jouw gegevens.

Meer juridische informatie is te vinden via:
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels--amp;-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch

Over de gegevensverwerking bij overige aan RKSV De Ster gelieerde partijen, zoals bijvoorbeeld een webshop, fysio, sponsoren etc., hebben deze partijen een eigen verantwoording aangezien de gegevens niet door RKSV De Ster aan hen verstrekt zijn.

Het kan voorkomen dat RKSV De Ster in opdracht van een derde partij een nieuwsbrief aan haar leden verstuurd, maar daarbij zijn geen persoonsgegevens aan de betreffende partij overgedragen.

Recht op vergetelheid en inzage in gegevens

Je hebt het recht op inzage in de voor ons beschikbare gegevens over jou en het recht om van RKSV De Ster als zijnde de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging inzage van jouw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Je hebt altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij handelen verzoeken voor inzage en verwijdering af op basis van binnenkomst van het verzoek en binnen de redelijkheid van capaciteit die wij daartoe vrij kunnen maken. Wij zullen gegevens verwijderen zodra deze niet meer volgens wetgeving noodzakelijk zijn aan te houden.

Medische gegevens

Om te voldoen aan de AVG bewaren wij geen medische gegevens via een geautomatiseerd systeem, noch bewaren wij enige documentatie in een administratie. Het beoordelen van speelfitheid en de verantwoordelijkheid van het in de breedste zin van het woord medisch verantwoord kunnen beoefenen van de voetbalsport ligt geheel bij jou zelf of zover van toepassing je ouders of voogd.

Juistheid van de gegevens

Jij blijft als lid of relatie van de vereniging RKSV De Ster verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Indien gegevens wijzigen dan geef je deze wijziging aan ons door zodra deze bij jou bekend zijn. Indien wij over onjuiste gegevens beschikken doordat deze onjuist aan ons verstrekt zijn kunnen wij daar nooit verantwoordelijk voor gehouden worden. De plicht voor de aanlevering van de juiste gegevens licht geheel bij het lid of de ouders, verzorger of voogd.

Beveiligen van de gegevens

RKSV De Ster zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

Naast de technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben wij tevens de volgende maatregelen genomen;

 • Alle natuurlijke- en rechtspersonen die namens RKSV De Ster Stein van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan welke in een geheimhoudingsverklaring met betreffende personen en instituten is vastgelegd.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gegevens kritische systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen waar mogelijk voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Foto en Film

 • We maken in eigen beheer en gebruiken foto’s en filmmateriaal alleen voor journalistieke en promotionele publicaties met betrekking tot de vereniging. Dit wordt door ons duidelijk gemaakt met op het terrein zelf meerdere duidelijk in het zicht geplaatste meldingen hierover. Foto- en filmmateriaal door anderen gemaakt valt onder de verantwoording van de betreffende persoon en hebben wij geen zeggenschap over. Mocht je op de website van RKSV De Ster een foto van jezelf verwijderd willen hebben stuur dan een e-mail met een link naar de betreffende pagina en omschrijving van de betreffende foto naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na controle van het verzoek zal de foto zo snel mogelijk verwijderd worden. 
 • Wij zullen ons uiterste best doen om erop letten geen foto- of filmmateriaal te publiceren die schadelijk kan zijn voor de geportretteerde personen. Het bijhouden van al dan geen toestemming van individuele spelers is ondoenlijk voor de club. 
 • Wij hopen dat bezoekers en clubleden ook discreet omgaan met het plaatsen van foto's op publiekelijk bereikbare plaatsen.

Afspraken met vrijwilligers en medewerkers

Daarnaast gelden voor alle vrijwilligers en andere medewerkers van RKSV De Ster afspraken en gedragsregels, die vanuit het bewustzijn van privacy belangrijk zijn. We noemen er een paar:

 1. Alle vrijwilligers en medewerkers die met persoonsgegevens te maken hebben of er toegang tot hebben dienen zich te houden aan de geheimhoudingsverklaring van RKSV De Ster. Iedereen heeft de mogelijkheid om van deze geheimhoudingsverklaring kennis te nemen en als je vrijwilliger of medewerker bent er akkoord mee te gaan. Een verzoek tot inzage kan bij het bestuur ingediend worden.
 2. Het doorgeven van persoonsgegevens aan andere voetbalverenigingen gebeurt alleen op de door de KNVB verplichte en beschikbaar gestelde manier met behulp van het digitale wedstrijdformulier. Je kan zelf in de voetbalapp aangeven of je gegevens afgeschermd zijn of niet. Indien de gegevens afgeschermd zijn kan alleen de scheidrechter en de teamleider de foto's zien. In de app zelf lees je daar meer over.
 3. Slechts een zeer beperkt aantal stafleden hebben toegang tot -een deel van- de persoonsgegevens van clubleden. De functionaris gegevensbescherming ziet er op toe dat slecht daar waar nodig gegevens verstrekt worden indien activiteiten dat nodig maken. 
 4. Wij vragen de trainers en teamleiders verstandig om te gaan met persoonsgegevens die zij onder zich krijgen om bijvoorbeeld een groepsapp op te zetten. Wij geven nooit toestemming om persoonsgegevens die door teamleiders en trainers in eigen beheer verkregen zijn door te geven aan derden of om de groepsapp te gebruiken voor reclamedoeleinden van derden. 
 5. Wij vragen alle vrijwilligers en medewerkers geen lijsten aan te maken met persoonsgegevens indien dat niet noodzakelijk is. 
 6. Wij zien er met zijn allen op toe dat er geen privacygevoelige informatie in openbare ruimtes aanwezig is.
 7. Ons interne netwerk is goed beschermt opgeleverd tegen interne en externe kwaadwillenden. Gebruikers hebben instructies gehad om er verantwoord mee om te gaan. er worden regelmatig controles uitgevoerd of de bescherming functioneert en systemen worden regelmatig onderhouden en met updates bijgewerkt.
 8. Wij geven geen toestemming voor het gebruik van externe eigen apparatuur en het kopiëren of buiten de vereniging doorsturen van gegevens, ook als dat voor eigen gebruik is.
 9. Op het naleven van de bescherming van persoonsgegevens doen wij een beroep op alle medewerkers, vrijwilligers, clubleden maar zeker ook op familie en de overige bezoekers. Alleen als we het samen doen is de uitvoer van de wetgeving AVG mogelijk. Je mag en kunt deze verantwoordelijkheid niet alleen bij een vereniging die door vrijwilligers gerund wordt neerleggen. 
  Tekortkomingen kunnen gemeld worden bij de TIPlijn van de autoriteit persoonsgegevens, maar wij hopen dat je fouten of nalatigheden ook bij ons zelf meldt zodat we verdere schade kunnen voorkomen door deze direct te herstellen. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

RKSV De Ster heeft een privacy functionaris. Deze functie wordt vervult vanuit de ledenadministratie aangezien daar de verwerking van de gegevens plaatsvind.

Per 1 april 2018 is de PF: Peter Peerlings

Vragen over de gegevensbescherming kun je per e-mail indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen of klachten inzake het AVG beleid van RKSV De Ster

Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RKSV De Ster dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de van overheidswege ingestelde toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Via de website van RKSV De Ster zijn de mogelijkheden om contact op te nemen terug te vinden.  Je mag natuurlijk ook altijd een medewerker aanspreken.

Wijziging van het privacy beleid

RKSV De Ster past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website https://www.svdester.nl zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Deze website maakt gebruik van cookies om voorkeursinstellingen bij te houden en analytische cookies om de website te optimaliseren.